Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1300

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Beszterczebánya
luth » Micsinye (Felső-)
rc » Micsinye (Felső-)
Cerin_Banska_Bystrica_BC_Zolyom_Zvolen_Church_built-1300_ENC1_x1.jpg
| Church | built-1300 | [1] |
Čerín
Cerin includes former villages: | Zavada | Cacin |

OLD NAMES of the village(town):
1808 Cserény, Cžerýn, 1863 Cserincsacsinzávada, 1873–1882 Cserin, 1888–1913 Cserény, 1920 Čeren, Čerín, 1927– Čerín
Čačín: 1773 Cserni Csacsin, 1786 Cschacschin, Černi Cschačin, 1808 Csacsin, Cžerný Cžačín, 1873–1882 Csacsin, 1888–1913 Csécsény, 1920–1976 Čačín
Závada: 1873 Závada, 1877–1882 Zavada

POPULATION of Cerin in 2005: 437 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Abrahám Abraham Abraham Babic Babic Babicz Babicová Babicova Babiczova Bažík Bazik Bazsik Botoš Botos Botos Botošová Botosova Botosova Brčiak Brciak Brcsiak Brčiaková Brciakova Brcsiakova Brnová Brnova Brnova Brzuľová Brzulova Brzulyova Chalachan Chalachan Halahan Chalachanová Chalachanova Halahanova Chmelo Chmelo Hmelo Chmelová Chmelova Hmelova Crman Crman Czrman Crmanová Crmanova Czrmanova Drako Drako Drako Draková Drakova Drakova Galouseková Galousekova Galouszekova
... above surnames continue below the google map

Cerin bordering the villages(towns): Badin | Banska Bystrica | Becov | Budca | Budicka | Cacin | Detva | Dolna Micina | Dolne Prsany | Dubravica | Dubravy | Hajniky | Horna Micina | Horne Prsany | Hrochot | Hronsek | Jabrikova | Kasova Lehotka | Kordiky | Kovacova | Kraliky | Kralova | Kyncelova | Lieskovec | Lubietova | Lukavica | Lukove | Lupcianska Ulica | Malachov | Molca | Motova | Nemce | Ocova | Oravce | Petova | Ponicka Huta | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Prsany | Riecka | Rybare | Sampor | Sebedin | Sebedin-Becov | Selce | Sielnica | Slatinka | Sliac | Slovenska Lupca | Strelniky | Tajov | Tri Duby | Trnie | Turova | Velka Luka | Viglas | Vlkanova | Zavada | Zelezna Breznica | Zolna | Zvolen | Zvolenska Slatina | Zvolenske Podhradie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hakelová Hakelova Hakelova Haring Haring Haring Haringová Haringova Haringova Holík Holik Holik Holíková Holikova Holikova Horváthová Horvathova Horvathova Jursa Jursa Jursza Jursová Jursova Jurszova Karkalík Karkalik Karkalik Karkalíková Karkalikova Karkalikova Katriak Katriak Katriak Kelemanová Kelemanova Kelemanova Klimo Klimo Klimo Klimová Klimova Klimova Kmeť Kmet Kmety Kmeťová Kmetova Kmetyova Knop Knop Knop Králik Kralik Kralik Králiková Kralikova Kralikova Kretová Kretova Kretova Kubaliak Kubaliak Kubaliak Kuricová Kuricova Kuriczova Kvaková Kvakova Kvakova Lapinová Lapinova Lapinova Lehocká Lehocka Lehoczka Lehocký Lehocky Lehoczky Lupták Luptak Luptak Luptáková Luptakova Luptakova Macko Macko Maczko Macková Mackova Maczkova Madoš Mados Mados Majer Majer Majer Majerová Majerova Majerova Makan Makan Makan Makanová Makanova Makanova Maľa Mala Malya Malatinec Malatinec Malatinecz Malina Malina Malina Malinová Malinova Malinova Markušová Markusova Markusova Matuška Matuska Matuska Matušková Matuskova Matuskova Mazúch Mazuch Mazuh Michálik Michalik Mihalik Michalíková Michalikova Mihalikova Mišáni Misani Misani Mišaniová Misaniova Misaniova Mišániová Misaniova Misaniova Mucha Mucha Muha Neština Nestina Nestina Ostrolucká Ostrolucka Osztroluczka Ostrolucký Ostrolucky Osztroluczky Pecník Pecnik Pecznik Poliak Poliak Poliak Pršancová Prsancova Prsanczova Pršanec Prsanec Prsanecz Šafránková Safrankova Safrankova Schmidtová Schmidtova Szhmidtova Selecký Selecky Szeleczky Šemetka Semetka Semetka Šemetková Semetkova Semetkova Senko Senko Szenko Škrváň Skrvan Skrvany Škrváňová Skrvanova Skrvanyova Sláva Slava Szlava Slávová Slavova Szlavova Šlesárik Slesarik Sleszarik Smädo Smado Szmado Smädová Smadova Szmadova Suja Suja Szuja Sujová Sujova Szujova Svoreň Svoren Szvoreny Svoreňová Svorenova Szvorenyova Tešlár Teslar Teslar Urbanová Urbanova Urbanova Václavík Vaclavik Vaczlavik Velická Velicka Veliczka Voskárová Voskarova Voszkarova Zátroch Zatroch Zatroh

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Babicova Babiczova Babiczova Banik Banik Banik Banik Banik Banik Bukna Bukna Bukna Buknova Buknova Buknova Chalachan Halahan Cshalaczhan Chalachan Halahan Cshalaczhan Chalachanova Halahanova Cshalaczhanova Chalachanova Halahanova Cshalaczhanova Chalachanova Halahanova Cshalaczhanova Crman Czrman Csrman Crman Czrman Csrman Drakova Drakova Gyrakova Firc Fircz Fircz Fungac Fungacz Fungacz Fungac Fungacz Fungacz Fungac Fungacz Fungacz Greskova Greszkova Greszkova Hanes Hanesz Hanesz Haring Haring Haring Haring Haring Haring Helena Helena Helena Hlivjakova Hlivjakova Hlivjakova Hybsky Hybszky Hybszky Jan Jan Jan Jorsova Jorszova Jorszova Jursova Jurszova Jurszova Kana Kana Kana Kana Kana Kana Kana Kana Kana Karkalik Karkalik Karkalik Kelemen Kelemen Kelemen Knop Knop Knop Kralik Kralik Kralik Kubaliak Kubaliak Kubaliak Kubaliak Kubaliak Kubaliak Kuricova Kuriczova Kuriczova Kvasna Kvaszna Kvaszna Lehocky Lehoczky Lyehoczky Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Mados Madosz Madosz Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Makan Makan Makan Makan Makan Makan Makavova Makavova Makavova Malatincova Malatinczova Malatinczova Matuskova Matuszkova Matuszkova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Misani Miszani Miszani Misaniova Miszaniova Miszaniova Misaniova Miszaniova Miszaniova Misaniova Miszaniova Miszaniova Misaniova Miszaniova Miszaniova Misianiova Miszianiova Miszianiova Mitterpach Mitterpah Mitterpaczh Mucha Muha Muczha Novak Novak Nyovak Ostrolucka Osztroluczka Osztroluczka Ostrolucky Osztroluczky Osztroluczky Patsch Patszh Patszczh Patsch Patszh Patszczh Patsch Patszh Patszczh Poliakova Poliakova Poliakova Povazanec Povazanecz Povazanecz Prsanec Prszanecz Prszanecz Rejdovian Rejdovian Rejdovian Rejdovian Rejdovian Rejdovian Safranko Szafranko Safranko Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schnidt Szhnidt Sczhnidt Senko Szenko Senko Slavomir Szlavomir Slavomir Smado Szmado Smado Smado Szmado Smado Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Sunova Szunova Sunova Teslar Teszlar Tyeszlar Uhliarikova Uhliarikova Uhliarikova Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vaskovicova Vaszkoviczova Vaszkoviczova Velicka Veliczka Veliczka Velicky Veliczky Veliczky Zatrochova Zatrohova Zsatroczhova Zradulova Zradulova Zsradulova Zradulova Zradulova Zsradulova Zuzana Zuzana Zsuzana

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.