Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Chvojnica

OLD NAMES of the village(town):
1960– Chvojnica

POPULATION of Chvojnica in 2005: 400 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bajzová Bajzova Bajzova Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Brňová Brnova Brnyova Černáková Cernakova Csernakova Filka Filka Filka Filková Filkova Filkova Gavač Gavac Gavacs Gavačová Gavacova Gavacsova Grill Grill Grill Grillová Grillova Grillova Hanzlúvka Hanzluvka Hanzluvka Hanzlúvková Hanzluvkova Hanzluvkova Heglas Heglas Heglasz Horňák Hornak Hornyak Horňáková Hornakova Hornyakova Hučková Huckova Hucskova Hyža Hyza Hyzsa Hyžová Hyzova Hyzsova Ilčík Ilcik
... above surnames continue below the google map

Chvojnica bordering the villages(towns): Brestovec | Bukovec | Castkov | Chropov | Dubovce | Holic | Jablonka | Katov | Kosariska-Priepasne | Kovalov | Kovalovec | Letnicie | Lopasov | Mocidlany | Mokry Haj | Myjava | Oreske | Petrova Ves | Podbranc | Polianka | Popudinske Mocidlany | Popudiny | Poriadie | Priepasne | Prietrzka | Radimov | Radosovce | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rudnik | Rybky | Skalica | Smrdaky | Sobotiste | Stara Myjava | Trnovec | Tura Luka | Unin | Vidovany | Vieska | Vlckovany | Vradiste | Vrbovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ilcsik Jurásek Jurasek Juraszek Juricová Juricova Juriczova Kadlečík Kadlecik Kadlecsik Kalka Kalka Kalka Kalková Kalkova Kalkova Klbečka Klbecka Klbecska Klvač Klvac Klvacs Klvačová Klvacova Klvacsova Kollár Kollar Kollar Kovár Kovar Kovar Kovárová Kovarova Kovarova Kramárová Kramarova Kramarova Krč Krc Krcs Krčová Krcova Krcsova Kučerák Kucerak Kucserak Kuchárek Kucharek Kuharek Kucharková Kucharkova Kuharkova Kuchárková Kucharkova Kuharkova Kutálek Kutalek Kutalek Kutálková Kutalkova Kutalkova Lacuška Lacuska Laczuska Maderiková-bednárová Maderikova-bednarova Maderikova-bednarova Majtan Majtan Majtan Majtán Majtan Majtan Majtánová Majtanova Majtanova Malý Maly Maly Mareček Marecek Marecsek Marečková Mareckova Marecskova Marinčák Marincak Marincsak Marinčáková Marincakova Marincsakova Matula Matula Matula Matulová Matulova Matulova Matúšek Matusek Matusek Matúšková Matuskova Matuskova Melichárek Melicharek Meliharek Melichárková Melicharkova Meliharkova Mišík Misik Misik Mišíková Misikova Misikova Mockovčiaková Mockovciakova Moczkovcsiakova Müller Müller Müller Müllerová Müllerova Müllerova Nečas Necas Necsasz Nečasová Necasova Necsaszova Neznáma Neznama Neznama Neznámy Neznamy Neznamy Oravec Oravec Oravecz Pánik Panik Panik Pániková Panikova Panikova Pekník Peknik Peknik Perička Pericka Pericska Peričková Perickova Pericskova Petrák Petrak Petrak Petráková Petrakova Petrakova Pleša Plesa Plesa Plešová Plesova Plesova Potenga Potenga Potenga Potengová Potengova Potengova Prívracký Privracky Privraczky Privratský Privratsky Privratszky Šiflová Siflova Siflova Šiška Siska Siska Šišková Siskova Siskova Škarítková Skaritkova Skaritkova Štefek Stefek Stefek Štefková Stefkova Stefkova Sukupčák Sukupcak Szukupcsak Sukupčáková Sukupcakova Szukupcsakova Sukupová Sukupova Szukupova Tomek Tomek Tomek Tomková Tomkova Tomkova Tvrdá Tvrda Tvrda Tvrdý Tvrdy Tvrdy Valentík Valentik Valentik Vojtek Vojtek Vojtek Vojtková Vojtkova Vojtkova Zloch Zloch Zloh Zlochová Zlochova Zlohova Zona Zona Zona

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bajzova Bajzova Balaz Balazova Balazs Balazsova Brna Brnya Filka Filka Hornak Hornyak Hyza Hyza Hyzsa Hyzsa Jurasek Juraszek Juricova Juriczova Kalka Kalka Kramar Kramar Kubickova Kubicskova Kucerakova Kucserakova Lacuska Laczuska Marecek Marecsek Misikova Misikova Misikova Misikova Panik Panik Panik Panik Peknikova Peknikova Petrak Petrak Plesa Plesa Plesa Plesa Potenga Potenga Sifel Sifel Siska Siska Siska Siska Siska Siska Siska Siska Spisska Stefek Stefek Sukupcak Sukupcakova Sukupcakova Szpisszka Szukupcsak Szukupcsakova Szukupcsakova Tvrdy Tvrdy Zelenak Zelenak Zloch Zlochova Zloh Zlohova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.