Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Domanižská Lehota
Domanizska Lehota is joined to the village (town): Domaniza

OLD NAMES of the village(town):
1773 Domanis, Domanicza, 1786 Domanisch, 1808 Domanis, Domanissa, 1863 Dómaniss, 1873–1882 Domanis, 1888–1902 Domanizs, 1907–1913 Demény, 1920– Domaniža
Domanižská Lehota: 1786 Lehota, 1808 Domanis-Lehota, Domanišského Kněze Lhota, 1873–1882 Domanislehota, 1888–1902 Domanizslehota
Kardošova Vieska: 1773 Kardos-Vaszka, 1786 Kardosch-Waszka, 1808 Kardos- -Vászka, Wáska, 1863–1902 Kardosvaszka, 1907–1913 Kardos, 1920 Kardoš Vaska, Kardošova Vieska, 1927–1974 Kardošova Vieska

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Augustin Augustin Augusztin Augustín Augustin Augusztin Augustinová Augustinova Augusztinova Augustínová Augustinova Augusztinova Bánovčin Banovcin Banovcsin Bánovčinová Banovcinova Banovcsinova Bolegová Bolegova Bolegova Bošková Boskova Boskova Cedzo Cedzo Czedzo Čelko Celko Cselko Čelková Celkova Cselkova Čičkán Cickan Csicskan Čičkánová Cickanova Csicskanova Depko Depko Depko Domanický Domanicky Domaniczky Dubovan Dubovan Dubovan Dubovanová Dubovanova Dubovanova Dudák
... above surnames continue below the google map

Domanizska Lehota bordering the villages(towns): Belusa | Bodina | Briestenne | Celkova Lehota | Cherubinova Cierna | Cicmany | Dolne Kockovce | Dolny Lieskov | Dolny Mostenec | Domaniza | Durcina | Durdove | Fackov | Fryvald | Horne Kockovce | Horny Lieskov | Horny Mostenec | Hrabovka | Hradna | Jasenove | Kamenna Poruba | Kardosova Vieska | Klace | Konska | Kopec | Kosecke Rovne | Kostolec | Kunerad | Lieskov | Lieskov | Lieskov | Mala Cierna | Male Lednice | Milochov | Mojtin | Nimnica | Nosice | Orlove | Pocarova | Podhorie | Podmanin | Podskalie | Podvazie | Polerieka | Poluvsie | Povazska Bystrica | Praznov | Precin | Pruzina | Puchov | Puchovska Ulica | Rajec | Rajecka Lesna | Rajecke Teplice | Sadocne | Slopna | Stranske | Suja | Sulov | Sulov-Hradna | Sverepec | Trstena | Trstie | Velka Cierna | Velke Kosecke Podhradie | Vieska-Bezdedov | Visolaje | Vrchtepla | Vricko | Zaskalie | Zbynov | Zemianska Zavada | Zemiansky Kvasov | Zliechov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dudak Dudak Dudáková Dudakova Dudakova Gálik Galik Galik Gáliková Galikova Galikova Galko Galko Galko Galovič Galovic Galovics Galovičová Galovicova Galovicsova Gardianová Gardianova Gardianova Grumlová Grumlova Grumlova Harant Harant Harant Harantová Harantova Harantova Haviar Haviar Haviar Haviarová Haviarova Haviarova Hudček Hudcek Hudcsek Hudčeková Hudcekova Hudcsekova Hulín Hulin Hulin Hulínová Hulinova Hulinova Jaholčík Jaholcik Jaholcsik Jaholčíková Jaholcikova Jaholcsikova Janúch Januch Januh Juríčková Jurickova Juricskova Kardoš Kardos Kardos Kardošová Kardosova Kardosova Kľučka Klucka Klyucska Kmeťová Kmetova Kmetyova Kopecká Kopecka Kopeczka Kopecký Kopecky Kopeczky Kováčik Kovacik Kovacsik Krčmárik Krcmarik Krcsmarik Krčmáriková Krcmarikova Krcsmarikova Krištof Kristof Kristof Kvaššay Kvassay Kvassay Kvaššayová Kvassayova Kvassayova Lagín Lagin Lagin Lednická Lednicka Ledniczka Lednický Lednicky Ledniczky Lisková Liskova Liszkova Majerčík Majercik Majercsik Majerčíková Majercikova Majercsikova Marguš Margus Margus Margušová Margusova Margusova Marko Marko Marko Marková Markova Markova Martinka Martinka Martinka Matejička Matejicka Matejicska Matejičková Matejickova Matejicskova Melová Melova Melova Michálek Michalek Mihalek Michálková Michalkova Mihalkova Mišúr Misur Misur Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Pacúch Pacuch Paczuh Pacúchová Pacuchova Paczuhova Paholíková Paholikova Paholikova Pastíriková Pastirikova Pasztirikova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Pavlovič Pavlovic Pavlovics Pavlovičová Pavlovicova Pavlovicsova Pažitná Pazitna Pazsitna Počarovská Pocarovska Pocsarovszka Počarovský Pocarovsky Pocsarovszky Pohanka Pohanka Pohanka Pohanková Pohankova Pohankova Rybárik Rybarik Rybarik Rybáriková Rybarikova Rybarikova Sádecká Sadecka Szadeczka Sádecký Sadecky Szadeczky Sekeráš Sekeras Szekeras Ševčík Sevcik Sevcsik Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Šištík Sistik Sistik Šištíková Sistikova Sistikova Slyško Slysko Szlysko Slyšková Slyskova Szlyskova Špalková Spalkova Spalkova Špánik Spanik Spanik Špániková Spanikova Spanikova Svorada Svorada Szvorada Svoradová Svoradova Szvoradova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Augistonova Augisztonova Augisztonova Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustin Augusztin Augusztin Augustinova Augusztinova Augusztinova Augustinova Augusztinova Augusztinova Augustinova Augusztinova Augusztinova Augustinova Augusztinova Augusztinova Augustinova Augusztinova Augusztinova Augustinova Augusztinova Augusztinova Babej Babej Babej Babej Babej Babej Babej Babej Babej Babejova Babejova Babejova Babejova Babejova Babejova Balusik Baluszik Baluszik Balusik Baluszik Baluszik Banovcin Banovczin Banovczin Banovcin Banovczin Banovczin Banovcin Banovczin Banovczin Banovcin Banovczin Banovczin Banovcinova Banovczinova Banovczinova Bartovicova Bartoviczova Bartoviczova Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Beata Beata Beata Bebejova Bebejova Bebejova Bebejova Bebejova Bebejova Biela Biela Biela Biela Biela Biela Bielakova Bielakova Bielakova Bolega Bolega Bolega Bolegova Bolegova Bolegova Bosko Boszko Boszko Cedzo Czedzo Csedzo Cedzo Czedzo Csedzo Cedzo Czedzo Csedzo Cedzo Czedzo Csedzo Cedzo Czedzo Csedzo Cedzo Czedzo Csedzo Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Celkova Czelkova Cselkova Cepek Czepek Csepek Cepek Czepek Csepek Cermana Czermana Csermana Cernanska Czernanszka Csernanszka Cernansky Czernanszky Csernanszky Chamaj Hamaj Cshamaj Cickan Cziczkan Csiczkan Cickan Cziczkan Csiczkan Cickan Cziczkan Csiczkan Dadecky Dadeczky Gyadeczky Daniskova Daniszkova Gyaniszkova Depko Depko Gyepko Depko Depko Gyepko Depko Depko Gyepko Depko Depko Gyepko Depko Depko Gyepko Dobrotova Dobrotova Gyobrotova Domanicka Domaniczka Gyomaniczka Domanicky Domaniczky Gyomaniczky Domanicky Domaniczky Gyomaniczky Domanicky Domaniczky Gyomaniczky Dratnal Dratnal Gyratnal Dratnal Dratnal Gyratnal Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovan Dubovan Gyubovan Dubovanova Dubovanova Gyubovanova Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudak Dudak Gyudak Dudakova Dudakova Gyudakova Dudakova Dudakova Gyudakova Dunik Dunik Gyunik Dunik Dunik Gyunik Dunik Dunik Gyunik Dunik Dunik Gyunik Dunik Dunik Gyunik Dunikova Dunikova Gyunikova Dzurek Dzurek Gyzurek Dzurek Dzurek Gyzurek Dzurek Dzurek Gyzurek Dzurekova Dzurekova Gyzurekova Ernek Ernek Ernek Fajth Fajth Fajth Fajth Fajth Fajth Falath Falath Falath Filova Filova Filova Fizik Fizik Fizik Fusek Fuszek Fuszek Fusek Fuszek Fuszek Fusekova Fuszekova Fuszekova Gajdos Gajdosz Gajdosz Galik Galik Galik Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkovia Galkovia Galkovia Galovic Galovicz Galovicz Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gruml Gruml Gruml Grumlova Grumlova Grumlova Grumlova Grumlova Grumlova Hamar Hamar Hamar Hamonik Hamonik Hamonik Hamonik Hamonik Hamonik Harant Harant Harant Harant Harant Harant Harant Harant Harant Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Harantova Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haronik Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlusek Hluszek Hluszek Hlusek Hluszek Hluszek Hluskova Hluszkova Hluszkova Hofericova Hofericzova Hofericzova Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holko Horkova Horkova Horkova Hostak Hosztak Hosztak Hovericova Hovericzova Hovericzova Hrdlickova Hrdliczkova Hrdliczkova Hrinak Hrinak Hrinak Hrinak Hrinak Hrinak Hrinak Hrinak Hrinak Hudcek Hudczek Hudczek Hudcek Hudczek Hudczek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudekova Hudekova Hudekova Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hvizdak Hvizdak Hvizdak Hvizdak Hvizdak Hvizdak Ice Icze Icze Igor Igor Igor Imrisik Imriszik Imriszik Ing Ing Ing Ivan Ivan Ivan Jagrikova Jagrikova Jagrikova Jaholcik Jaholczik Jaholczik Jaholcik Jaholczik Jaholczik Jaholcik Jaholczik Jaholczik Jaholcik Jaholczik Jaholczik Jaholcik Jaholczik Jaholczik Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janech Janeh Janeczh Januch Januh Januczh Januch Januh Januczh Januch Januh Januczh Januch Januh Januczh Januch Januh Januczh Januch Januh Januczh Januchova Januhova Januczhova Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Jrd Jrd Jrd Julius Juliusz Juliusz Juricek Juriczek Juriczek Juricek Juriczek Juriczek Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurkech Jurkeh Jurkeczh Jurkech Jurkeh Jurkeczh Jurkech Jurkeh Jurkeczh Jurkech Jurkeh Jurkeczh Jurkech Jurkeh Jurkeczh Jurkechova Jurkehova Jurkeczhova Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Kaedosova Kaedoszova Kaedoszova Kalman Kalman Kalman Kalvasrrova Kalvaszrrova Kalvaszrrova Kalvasterova Kalvaszterova Kalvaszterova Kalvasterova Kalvaszterova Kalvaszterova Kalvasterova Kalvaszterova Kalvaszterova Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Karpos Karposz Karposz Karpos Karposz Karposz Kasman Kaszman Kaszman Kassajova Kaszszajova Kaszszajova Kassak Kaszszak Kaszszak Kassak Kaszszak Kaszszak Kassak Kaszszak Kaszszak Kastylova Kasztylova Kasztylova Kastylova Kasztylova Kasztylova Kerul Kerul Kerul Kerulova Kerulova Kerulova Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Klucka Kluczka Kluczka Kluckova Kluczkova Kluczkova Kmet Kmet Kmet Kocian Koczian Koczian Kohutova Kohutova Kohutova Kolek Kolek Kolek Kolek Kolek Kolek Kolek Kolek Kolek Kopecka Kopeczka Kopeczka Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kostkova Kosztkova Kosztkova Koutsky Koutszky Koutszky Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacova Kovaczova Kovaczova Koval Koval Koval Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Krajcoviech Krajczovieh Krajczovieczh Kral Kral Kral Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristofova Krisztofova Krisztofova Krivy Krivy Krivy Krivy Krivy Krivy Krutakova Krutakova Krutakova Kucejova Kuczejova Kuczejova Kucera Kuczera Kuczera Kucik Kuczik Kuczik Kucmin Kuczmin Kuczmin Kudlikova Kudlikova Kudlikova Kudlikova Kudlikova Kudlikova Kulich Kulih Kuliczh Kulichova Kulihova Kuliczhova Kurdos Kurdosz Kurdosz Kvassay Kvaszszay Kvaszszay Kvassay Kvaszszay Kvaszszay Kvassay Kvaszszay Kvaszszay Kvassayova Kvaszszayova Kvaszszayova Lagin Lagin Lyagin Lagin Lagin Lyagin Laginova Laginova Lyaginova Laginova Laginova Lyaginova Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicka Ledniczka Lyedniczka Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Lednicky Ledniczky Lyedniczky Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liskova Liszkova Lyiszkova Liskova Liszkova Lyiszkova Liskova Liszkova Lyiszkova Machac Mahacz Maczhacz Machac Mahacz Maczhacz Machac Mahacz Maczhacz Macoszek Maczoszek Maczoszzek Majercik Majerczik Majerczik Majercik Majerczik Majerczik Majercik Majerczik Majerczik Majtan Majtan Majtan Mako Mako Mako Makova Makova Makova Makova Makova Makova Margus Margusz Margusz Margus Margusz Margusz Margus Margusz Margusz Margus Margusz Margusz Margus Margusz Margusz Margus Margusz Margusz Margusa Margusza Margusza Margusa Margusza Margusza Margusova Marguszova Marguszova Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Martisik Martiszik Martiszik Martisik Martiszik Martiszik Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejicka Matejiczka Matejiczka Matejickova Matejiczkova Matejiczkova Matejovic Matejovicz Matejovicz Matusik Matuszik Matuszik Matusov Matuszov Matuszov Matusov Matuszov Matuszov Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalik Mihalik Miczhalik Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Miklankova Miklankova Miklankova Miklankova Miklankova Miklankova Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miro Miskech Miszkeh Miszkeczh Miskech Miszkeh Miszkeczh Miskechova Miszkehova Miszkeczhova Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Misur Miszur Miszur Mlyniska Mlyniszka Mlyniszka Mochnacova Mohnaczova Moczhnaczova Moravcik Moravczik Moravczik Nosalova Noszalova Nyoszalova Novak Novak Nyovak Obesla Obeszla Obeszla Obeslova Obeszlova Obeszlova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ozurek Ozurek Ozurek Pacuch Paczuh Paczuczh Pacuch Paczuh Paczuczh Pacuch Paczuh Paczuczh Pacuchova Paczuhova Paczuczhova Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Palitny Palitny Palitny Papso Papszo Papszo Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirikova Pasztirikova Pasztirikova Pastirkova Pasztirkova Pasztirkova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovicova Pavloviczova Pavloviczova Pavlovicova Pavloviczova Pavloviczova Pavlovicova Pavloviczova Pavloviczova Pazitny Pazitny Pazitny Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Peti Peti Peti Petrakova Petrakova Petrakova Petrigala Petrigala Petrigala Pilar Pilar Pilar Planovska Planovszka Planovszka Pocarovska Poczarovszka Poczarovszka Pocarovsky Poczarovszky Poczarovszky Podskalkova Podszkalkova Podszkalkova Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohankova Pohankova Pohankova Pondusa Pondusza Pondusza Porubcin Porubczin Porubczin Poupa Poupa Poupa Remis Remisz Remisz Rezak Rezak Rezak Rezak Rezak Rezak Rezakova Rezakova Rezakova Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecka Szadeczka Sadeczka Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sadecky Szadeczky Sadeczky Sajbenova Szajbenova Sajbenova Sanikova Szanikova Sanikova Sefc Szefcz Sefcz Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sikova Szikova Sikova Sikova Szikova Sikova Simak Szimak Simak Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simo Szimo Simo Sistik Szisztik Sisztik Sistik Szisztik Sisztik Sistik Szisztik Sisztik Sistikova Szisztikova Sisztikova Skacik Szkaczik Skaczik Skacikova Szkaczikova Skaczikova Slipek Szlipek Slipek Slizova Szlizova Slizova Slizova Szlizova Slizova Slysko Szlyszko Slyszko Smehylova Szmehylova Smehylova Smehylova Szmehylova Smehylova Smehylova Szmehylova Smehylova Smehylova Szmehylova Smehylova Smehylova Szmehylova Smehylova Sobcak Szobczak Sobczak Spalek Szpalek Spalek Spalkova Szpalkova Spalkova Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanik Szpanik Spanik Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Spanikova Szpanikova Spanikova Sramko Szramko Sramko Stedrak Sztedrak Stedrak Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefanko Sztefanko Stefanko Strelcova Sztrelczova Strelczova Sujanska Szujanszka Sujanszka Sujansky Szujanszky Sujanszky Sujansky Szujanszky Sujanszky Sulova Szulova Sulova Svitek Szvitek Svitek Svorada Szvorada Svorada Svorada Szvorada Svorada Svorada Szvorada Svorada Svorada Szvorada Svorada Svoradova Szvoradova Svoradova Svrcek Szvrczek Svrczek Tagajova Tagajova Tyagajova Talas Talasz Tyalasz Tesarik Teszarik Tyeszarik Tesarik Teszarik Tyeszarik Tomana Tomana Tyomana Tomana Tomana Tyomana Tomovcik Tomovczik Tyomovczik Topolcanyiova Topolczanyiova Tyopolczanyiova Uhlarikova Uhlarikova Uhlarikova Uhlarikova Uhlarikova Uhlarikova Usiakova Usziakova Usziakova Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Valasek Valaszek Valaszek Valenta Valenta Valenta Vanco Vanczo Vanczo Vanco Vanczo Vanczo Vanco Vanczo Vanczo Vancova Vanczova Vanczova Varecha Vareha Vareczha Vavro Vavro Vavro Vitko Vitko Vitko Vladimir Vladimir Vladimir Vyskove Vyszkove Vyszkove Zabojnik Zabojnik Zsabojnik Zabojnik Zabojnik Zsabojnik Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zahornacky Zahornaczky Zsahornaczky Zibrun Zibrun Zsibrun Zigova Zigova Zsigova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.