Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Besztercze (Vág-)
rc » Predmér
Drienové
Drienove is joined to the village (town): Plevnik-Drienove

OLD NAMES of the village(town):
1952– Plevník-Drienové
Drienové: 1773 Drienove, Drienova, Drienowe, 1786 Drienowa, 1808 Driénove, Dřínowé, Drynowec, 1863–1877 Drienove, 1882–1902 Somfalu, 1907–1913 Vágsomfalu, 1920–1952 Drienové
Plevník: 1773 Plevnik, Plewnik, 1786 Plewnik, 1808 Plevnik, Plewník, 1863–1877 Plevnik, 1882 Pelvás, 1888–1913 Pelyvás, 1920–1952 Plevník

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamcová Adamcova Adamczova Adamec Adamec Adamecz Bajzová Bajzova Bajzova Bednár Bednar Bednar Bednárová Bednarova Bednarova Bučová Bucova Bucsova Butko Butko Butko Čerňan Cernan Csernyan Čerňanová Cernanova Csernyanova Červencová Cervencova Cservenczova Červenec Cervenec Cservenecz Chachula Chachula Hahula Chachulová Chachulova Hahulova Chladná Chladna Hladna Chladný Chladny Hladny Cigánik Ciganik Cziganik Cigániková Ciganikova Cziganikova Ciprich Ciprich Cziprih Ciprichová
... above surnames continue below the google map

Drienove bordering the villages(towns): Babkov | Banova | Belusa | Benov | Bitarova | Bodina | Brezany | Brvniste | Budatin | Bytca | Bytcica | Cherubinova Cierna | Divina | Divinka | Dohnany | Dolna Breznica | Dolna Marikova | Dolne Hlboke | Dolne Kockovce | Dolny Hricov | Dolny Mostenec | Durcina | Hatne | Hlboke nad Vahom | Hlinik nad Vahom | Horenice | Horenicka Horka | Horka | Horky | Horna Marikova | Horne Hlboke | Horne Kockovce | Horny Hricov | Horny Lieskov | Horny Mostenec | Hostina | Hrabove | Hrabovka | Hradna | Hricovske Podhradie | Hvozdnica | Ihriste | Ilove | Jablonove | Jasenica | Jasenove | Kamenna Poruba | Keblov | Klace | Kliestina | Knazova Lehota | Konska | Kostolec | Kotesova | Kunerad | Lalinek | Lednicke Rovne | Lieskov | Lietava | Lietavska Lucka | Lietavska Svinna | Lietavska Svinna-Babkov | Lietavska Zavadka | Luky | Mala Bytca | Mala Cierna | Mala Jasenica | Mala Kotesova | Mala Udica | Male Lednice | Marcek | Marikova | Marikova | Marsova-Rasov | Medne | Miksova | Milochov | Mostiste | Nimnica | Nosice | Oblazov | Okrut | Orlove | Ovciarsko | Papradno | Pastina Zavada | Peklina | Petrovice | Plevnik | Plevnik-Drienove | Pocarova | Podhorie | Podmanin | Podvazie | Poluvsie | Porubka | Povazska Bystrica | Povazska Tepla | Povazske Podhradie | Povazsky Chlmec | Praznov | Precin | Precinska Lehota | Predmier | Prosne | Psurnovice | Puchov | Puchovska Ulica | Rajec | Rajecke Teplice | Rasov | Sebestanova | Setechov | Stiavnik | Stranske | Strazov | Strezenice | Stupne | Suja | Sulov | Sulov-Hradna | Svedernik | Sverepec | Toposovska Breznica | Udica | Upohlav | Urbanov | Velka Bytca | Velka Cierna | Velka Jasenica | Velka Kotesova | Velka Udica | Vieska-Bezdedov | Visolaje | Vrchtepla | Vrtizer | Zaluz | Zariec | Zariec-Keblov | Zaskalie | Zavodie | Zbora | Zbynov | Zemianska Kotesova | Zemianska Zavada | Zemiansky Kvasov | Zilina

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ciprichova Cziprihova Čižmárik Cizmarik Csizsmarik Dobrovičová Dobrovicova Dobrovicsova Dodek Dodek Dodek Dodeková Dodekova Dodekova Ďuriš Duris Gyuris Ďurišová Durisova Gyurisova Ďurkech Durkech Gyurkeh Ďurkechová Durkechova Gyurkehova Gaňo Gano Ganyo Gaňová Ganova Ganyova Gardian Gardian Gardian Haladej Haladej Haladej Haladejová Haladejova Haladejova Hamacek Hamacek Hamaczek Hamacková Hamackova Hamaczkova Holjenčík Holjencik Holjencsik Honek Honek Honek Honeková Honekova Honekova Hozdeková Hozdekova Hozdekova Ilko Ilko Ilko Ilková Ilkova Ilkova Jakubcová Jakubcova Jakubczova Jakubec Jakubec Jakubecz Jandová Jandova Jandova Janech Janech Janeh Janechová Janechova Janehova Janičíková Janicikova Janicsikova Kamas Kamas Kamasz Kamasová Kamasova Kamaszova Klačanský Klacansky Klacsanszky Kopačka Kopacka Kopacska Kováčin Kovacin Kovacsin Kovačinová Kovacinova Kovacsinova Kováčinová Kovacinova Kovacsinova Kremeň Kremen Kremeny Kremeňová Kremenova Kremenyova Kretík Kretik Kretik Kucharik Kucharik Kuharik Kucharík Kucharik Kuharik Kucharíková Kucharikova Kuharikova Kušnier Kusnier Kusnier Kušnierová Kusnierova Kusnierova Litterová Litterova Litterova Lukáč Lukac Lukacs Lukáčik Lukacik Lukacsik Lukáčiková Lukacikova Lukacsikova Lukáčová Lukacova Lukacsova Lušnáková Lusnakova Lusnakova Michalcová Michalcova Mihalczova Michalec Michalec Mihalecz Michálek Michalek Mihalek Michálková Michalkova Mihalkova Mičúchová Micuchova Micsuhova Mikovcová Mikovcova Mikovczova Mikovec Mikovec Mikovecz Monček Moncek Moncsek Pajger Pajger Pajger Pytel Pytel Pytel Pytelová Pytelova Pytelova Randa Randa Randa Randová Randova Randova Sluka Sluka Szluka Sluková Slukova Szlukova Štensová Stensova Stenszova Tamáši Tamasi Tamasi Tamášiová Tamasiova Tamasiova Tomaník Tomanik Tomanik Tretinár Tretinar Tretinar Tretinárová Tretinarova Tretinarova Trúchla Truchla Truhla Turčáni Turcani Turcsani Turčaniová Turcaniova Turcsaniova Turčániová Turcaniova Turcsaniova Tvardoš Tvardos Tvardos Tvardošová Tvardosova Tvardosova Urík Urik Urik Uríková Urikova Urikova Valient Valient Valient Valientová Valientova Valientova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcova Adamczova Adamczova Adamcova Adamczova Adamczova Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamus Adamusz Adamusz Adamusova Adamuszova Adamuszova Babinec Babinecz Babinecz Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bajza Bajza Bajza Bajzova Bajzova Bajzova Balusik Baluszik Baluszik Barnincova Barninczova Barninczova Barnincova Barninczova Barninczova Barnincova Barninczova Barninczova Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bielik Bielik Bielik Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Bodina Bodina Bodina Bodina Bodina Bodina Bucova Buczova Buczova Bulla Bulla Bulla Butko Butko Butko Casnochova Czasznohova Csasznoczhova Celko Czelko Cselko Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Cernanova Czernanova Csernanova Cernanova Czernanova Csernanova Cernanova Czernanova Csernanova Cernanova Czernanova Csernanova Cernanova Czernanova Csernanova Cernanova Czernanova Csernanova Cernanova Czernanova Csernanova Cervencova Czervenczova Cservenczova Cervencova Czervenczova Cservenczova Cervenec Czervenecz Cservenecz Cervenec Czervenecz Cservenecz Cervenec Czervenecz Cservenecz Cervenec Czervenecz Cservenecz Cervenec Czervenecz Cservenecz Chachula Hahula Cshaczhula Chachula Hahula Cshaczhula Chachula Hahula Cshaczhula Chachulova Hahulova Cshaczhulova Chachulova Hahulova Cshaczhulova Chalucian Haluczian Cshaluczian Chalupcan Halupczan Cshalupczan Chalupcan Halupczan Cshalupczan Chalupcanova Halupczanova Cshalupczanova Chalupcanova Halupczanova Cshalupczanova Chladny Hladny Cshladny Choren Horen Cshoren Choren Horen Cshoren Choren Horen Cshoren Chudovska Hudovszka Cshudovszka Chudovsky Hudovszky Cshudovszky Cicutova Cziczutova Csiczutova Ciernik Cziernik Csiernik Ciganik Cziganik Csiganik Ciganik Cziganik Csiganik Ciganikova Cziganikova Csiganikova Cilmarik Czilmarik Csilmarik Ciprich Cziprih Csipriczh Ciprich Cziprih Csipriczh Ciprich Cziprih Csipriczh Ciprich Cziprih Csipriczh Ciprichova Cziprihova Csipriczhova Cizmarik Czizmarik Csizmarik Cizmarik Czizmarik Csizmarik Cunderlik Czunderlik Csunderlik Cunderlik Czunderlik Csunderlik Cunderlik Czunderlik Csunderlik Delina Delina Gyelina Delinova Delinova Gyelinova Dobrovic Dobrovicz Gyobrovicz Dobrovicova Dobroviczova Gyobroviczova Dobrovicova Dobroviczova Gyobroviczova Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodek Dodek Gyodek Dodekova Dodekova Gyodekova Drblikova Drblikova Gyrblikova Durkech Durkeh Gyurkeczh Durkech Durkeh Gyurkeczh Durkech Durkeh Gyurkeczh Durkechova Durkehova Gyurkeczhova Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Franc Francz Francz Franc Francz Francz Franc Francz Francz Franc Francz Francz Francova Franczova Franczova Gacik Gaczik Gaczik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gana Gana Gana Gana Gana Gana Ganova Ganova Ganova Ganova Ganova Ganova Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardian Gardianova Gardianova Gardianova Gatova Gatova Gatova Gelova Gelova Gelova Gjablova Gjablova Gjablova Gocal Goczal Goczal Gocalova Goczalova Goczalova Gorek Gorek Gorek Gorek Gorek Gorek Gorekova Gorekova Gorekova Gorekova Gorekova Gorekova Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Haladej Halama Halama Halama Hamacek Hamaczek Hamaczek Hamackova Hamaczkova Hamaczkova Hamackova Hamaczkova Hamaczkova Hamackova Hamaczkova Hamaczkova Hamackova Hamaczkova Hamaczkova Hanulikova Hanulikova Hanulikova Harant Harant Harant Harisova Hariszova Hariszova Harkabus Harkabusz Harkabusz Haviar Haviar Haviar Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hehejik Hoferica Hofericza Hofericza Hoferica Hofericza Hofericza Hoferica Hofericza Hofericza Hofericova Hofericzova Hofericzova Hojlencik Hojlenczik Hojlenczik Holjencik Holjenczik Holjenczik Holjencik Holjenczik Holjenczik Honek Honek Honek Honek Honek Honek Honek Honek Honek Honekova Honekova Honekova Hozdek Hozdek Hozdek Hozdek Hozdek Hozdek Hozdek Hozdek Hozdek Hranica Hranicza Hranicza Hrubo Hrubo Hrubo Hudec Hudecz Hudecz Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilkova Ilkova Ilkova Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Ivan Ivan Ivan Jablonovsky Jablonovszky Jablonovszky Jablonovsky Jablonovszky Jablonovszky Jablonovsky Jablonovszky Jablonovszky Jablonovsky Jablonovszky Jablonovszky Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janackova Janaczkova Janaczkova Janackova Janaczkova Janaczkova Janakova Janakova Janakova Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Janech Janeh Janeczh Janech Janeh Janeczh Janech Janeh Janeczh Janech Janeh Janeczh Janech Janeh Janeczh Janech Janeh Janeczh Janechova Janehova Janeczhova Jantos Jantosz Jantosz Jantos Jantosz Jantosz Jantos Jantosz Jantosz Jantos Jantosz Jantosz Jantos Jantosz Jantosz Jantos Jantosz Jantosz Jantosova Jantoszova Jantoszova Jaros Jarosz Jarosz Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Joljencik Joljenczik Joljenczik Jozef Jozef Jozef Jurcaga Jurczaga Jurczaga Jurcaga Jurczaga Jurczaga Jurcagova Jurczagova Jurczagova Juris Jurisz Jurisz Kacko Kaczko Kaczko Kacko Kaczko Kaczko Kajaba Kajaba Kajaba Kajaba Kajaba Kajaba Kajaba Kajaba Kajaba Kallo Kallo Kallo Kallo Kallo Kallo Kallo Kallo Kallo Kallova Kallova Kallova Kallova Kallova Kallova Kamas Kamasz Kamasz Kamasova Kamaszova Kamaszova Kamasova Kamaszova Kamaszova Kamasova Kamaszova Kamaszova Kamasova Kamaszova Kamaszova Kamasova Kamaszova Kamaszova Kapralik Kapralik Kapralik Karcol Karczol Karczol Karcol Karczol Karczol Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kastanova Kasztanova Kasztanova Kavsky Kavszky Kavszky Kavsky Kavszky Kavszky Kavsky Kavszky Kavszky Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Kocur Koczur Koczur Kocur Koczur Koczur Kocur Koczur Koczur Kocur Koczur Koczur Kocur Koczur Koczur Kocurikova Koczurikova Koczurikova Komoras Komorasz Komorasz Komorasova Komoraszova Komoraszova Kopacka Kopaczka Kopaczka Kopacka Kopaczka Kopaczka Kopacka Kopaczka Kopaczka Kovacin Kovaczin Kovaczin Kovacin Kovaczin Kovaczin Kovacin Kovaczin Kovaczin Kovacin Kovaczin Kovaczin Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremen Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kremenova Kresanova Kreszanova Kreszanova Kresanova Kreszanova Kreszanova Kretik Kretik Kretik Kretik Kretik Kretik Kubistova Kubisztova Kubisztova Kubistova Kubisztova Kubisztova Kucera Kuczera Kuczera Kucerova Kuczerova Kuczerova Kuchar Kuhar Kuczhar Kuchar Kuhar Kuczhar Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharikova Kuharikova Kuczharikova Kucharikova Kuharikova Kuczharikova Kucharikova Kuharikova Kuczharikova Kucharikova Kuharikova Kuczharikova Kucharikova Kuharikova Kuczharikova Kucharova Kuharova Kuczharova Kucharova Kuharova Kuczharova Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kvasnovsky Kvasznovszky Kvasznovszky Linet Linet Lyinet Liskova Liszkova Lyiszkova Liskova Liszkova Lyiszkova Liskova Liszkova Lyiszkova Litera Litera Lyitera Littera Littera Lyittera Littera Littera Lyittera Littera Littera Lyittera Littera Littera Lyittera Litterova Litterova Lyitterova Litterova Litterova Lyitterova Lukac Lukacz Lyukacz Lukacik Lukaczik Lyukaczik Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lusnak Lusznak Lyusznak Lusnak Lusznak Lyusznak Lusnak Lusznak Lyusznak Lusnak Lusznak Lyusznak Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Majersky Majerszky Majerszky Malinova Malinova Malinova Mancikova Manczikova Manczikova Mancikova Manczikova Manczikova Maros Marosz Marosz Martis Martisz Martisz Martis Martisz Martisz Martis Martisz Martisz Martis Martisz Martisz Martis Martisz Martisz Martisova Martiszova Martiszova Martisova Martiszova Martiszova Martisova Martiszova Martiszova Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Marton Martonova Martonova Martonova Martonova Martonova Martonova Martonova Martonova Martonova Matejka Matejka Matejka Matejka Matejka Matejka Meles Melesz Melesz Meles Melesz Melesz Melis Melisz Melisz Melis Melisz Melisz Mendlowski Mendlowszki Mendlowszki Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Micko Miczko Miczko Micuch Miczuh Miczuczh Micuch Miczuh Miczuczh Mikovcova Mikovczova Mikovczova Mikovcova Mikovczova Mikovczova Mikovcova Mikovczova Mikovczova Mikovec Mikovecz Mikovecz Mikovec Mikovecz Mikovecz Mikovec Mikovecz Mikovecz Mikovec Mikovecz Mikovecz Minar Minar Minar Minar Minar Minar Minar Minar Minar Minar Minar Minar Mitas Mitasz Mitasz Mitasova Mitaszova Mitaszova Moncek Monczek Monczek Moncek Monczek Monczek Moncekova Monczekova Monczekova Moncekova Monczekova Monczekova Mracko Mraczko Mraczko Mrackova Mraczkova Mraczkova Mrazik Mrazik Mrazik Mrazikova Mrazikova Mrazikova Muran Muran Muran Muran Muran Muran Muran Muran Muran Muranova Muranova Muranova Muranova Muranova Muranova Muranova Muranova Muranova Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrus Ondrusz Ondrusz Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pajger Pavelekova Pavelekova Pavelekova Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlinova Pavlinova Pavlinova Pecko Peczko Peczko Peckova Peczkova Peczkova Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrak Petrakova Petrakova Petrakova Piacek Piaczek Piaczek Piacek Piaczek Piaczek Piacek Piaczek Piaczek Plevnik Plevnik Plevnik Plsek Plszek Plszek Podolinska Podolinszka Podolinszka Polacek Polaczek Polaczek Pospisil Poszpiszil Poszpiszil Pospisil Poszpiszil Poszpiszil Pospisil Poszpiszil Poszpiszil Prasek Praszek Praszek Prazenica Prazenicza Prazenicza Pytelova Pytelova Pytelova Pytelova Pytelova Pytelova Radoslav Radoszlav Radoszlav Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randa Randova Randova Randova Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rebrova Rebrova Rebrova Roman Roman Roman Roman Roman Roman Rosina Roszina Roszina Rosina Roszina Roszina Rosina Roszina Roszina Rosina Roszina Roszina Rudolf Rudolf Rudolf Samekova Szamekova Samekova Saradin Szaradin Saradin Skovon Szkovon Skovon Skrobakova Szkrobakova Skrobakova Slaninka Szlaninka Slaninka Sluka Szluka Sluka Sluka Szluka Sluka Smadis Szmadisz Smadisz Smatana Szmatana Smatana Smatanik Szmatanik Smatanik Smatanik Szmatanik Smatanik Smatanova Szmatanova Smatanova Smieskova Szmieszkova Smieszkova Stanco Sztanczo Stanczo Stanco Sztanczo Stanczo Stanco Sztanczo Stanczo Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stefanica Sztefanicza Stefanicza Stefanica Sztefanicza Stefanicza Stefanica Sztefanicza Stefanicza Stefanicova Sztefaniczova Stefaniczova Stenci Sztenczi Stenczi Stens Sztensz Stensz Strakos Sztrakosz Strakosz Sukenik Szukenik Sukenik Supikova Szupikova Supikova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasi Tamaszi Tyamaszi Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Tamasiova Tamasziova Tyamasziova Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Tichy Tihy Tyiczhy Tkaczykova Tkaczykova Tykaczzykova Tkaczykova Tkaczykova Tykaczzykova Tomana Tomana Tyomana Tomana Tomana Tyomana Tomana Tomana Tyomana Tomanik Tomanik Tyomanik Tomanik Tomanik Tyomanik Tomanik Tomanik Tyomanik Tomanikova Tomanikova Tyomanikova Tomanikova Tomanikova Tyomanikova Tomanova Tomanova Tyomanova Tomanova Tomanova Tyomanova Tomanova Tomanova Tyomanova Tretinar Tretinar Tyretinar Tretinar Tretinar Tyretinar Tretinarova Tretinarova Tyretinarova Tretinarova Tretinarova Tyretinarova Tretinarova Tretinarova Tyretinarova Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Turcani Turczani Tyurczani Turcani Turczani Tyurczani Turcaniova Turczaniova Tyurczaniova Turcaniova Turczaniova Tyurczaniova Turcaniova Turczaniova Tyurczaniova Turcany Turczany Tyurczany Tvardos Tvardosz Tyvardosz Tvardos Tvardosz Tyvardosz Tvardos Tvardosz Tyvardosz Tvardos Tvardosz Tyvardosz Tvardos Tvardosz Tyvardosz Tvardosova Tvardoszova Tyvardoszova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Urbin Urbin Urbin Urbinova Urbinova Urbinova Urbinova Urbinova Urbinova Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urik Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Urikova Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Valach Valah Valaczh Valasek Valaszek Valaszek Valient Valient Valient Valientova Valientova Valientova Valjent Valjent Valjent Valjentova Valjentova Valjentova Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Varos Varosz Varosz Visnovsky Visznovszky Visznovszky Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vrabcova Vrabczova Vrabczova Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabec Vrabecz Vrabecz Zabojnik Zabojnik Zsabojnik Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zboncak Zbonczak Zsbonczak Zboncak Zbonczak Zsbonczak Zboncak Zbonczak Zsbonczak Ziacek Ziaczek Zsiaczek Zigo Zigo Zsigo Zjavka Zjavka Zsjavka

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Adamus Szedak Nicolaus Kovacs Andreas Hlobik Joannes Buha Mojszes Székely Joannes Maczejoff Georgius Svanczur Adamus Micso Hlobiek Nicolaus Czigány Andreas Seffcsik Nicolaus Ilyko Joannes Hlobik Georgius Bednar Joannes Jablonovszkj Nicolaus Kamasz Andreas Jancsisz Georgius Magat Andreas Hornj Gasparus Huszar Nicolaus Miklovicz Georgius Kuharik Joannes Krajcsy Georgius Andrus Georgius Seffecsik Adamus Tarhaj Nicolaus Szterzen Joannes Meszar Georgius Gyurika Nicolaus Sztangel Joannes Furenda Martinus Krajcsik

n78_23_201 n78_23_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.