Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Lehota pod Vtáčnikom
Lehota pod Vtacnikom includes former villages: | Velka Lehota | Mala Lehota |

OLD NAMES of the village(town):
1960– Lehota pod Vtáčnikom
Malá Lehota: 1773 Kiss-Lehota, Kiss-Lehotta, Klein-Lehotta, Mala Lehotta, 1786 Kisch-Lehota, 1808 Kis-Lehota, Malá Lhota, 1863 Kislehotta, 1873–1907 Kislehota, 1913 Kispapszabadi, 1920 Malá Lehôta, 1927–1960 Malá Lehota
Veľká Lehota: 1773 Nagy-Lehota, Nagy-Lehotta, Gros-Lehotta, Welka Lehotta, 1786 Nagy-Lehota, 1808 Nagy-Lehota, Welká Lhota, 1863 Nagylehotta, 1873–1907 Nagylehota, 1913 Istvánszabadja, 1920 Veľká Lehôta, 1927–1960 Veľká Lehota

POPULATION of Lehota pod Vtacnikom in 2005: 3791 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adámik Adamik Adamik Altoff Altoff Altoff Bakus Bakus Bakusz Bakusová Bakusova Bakuszova Bakyta Bakyta Bakyta Bakytová Bakytova Bakytova Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Barborík Barborik Barborik Barčin Barcin Barcsin Barčinová Barcinova Barcsinova Belaň Belan Belany Beláň Belan Belany Belaňová Belanova Belanyova Beláňová Belanova Belanyova Beniska Beniska Beniszka Benisková Beniskova Beniszkova Bobok Bobok Bobok Boboková Bobokova Bobokova Briatka Briatka
... above surnames continue below the google map

Lehota pod Vtacnikom bordering the villages(towns): Banky | Bastianka | Beznakova Ves | Bojnice | Brusno | Bystricany | Cerenany | Chalmova | Chrenovec-Brusno | Cigel | Diviacka Nova Ves | Diviaky nad Nitricou | Dolne Lelovce | Dolne Sutovce | Dolne Vestenice | Dolny Kamenec | Dvorniky nad Nitricou | Handlova | Horna Ves | Horne Lelovce | Horne Sutovce | Horne Vestenice | Horny Kamenec | Hradec | Hradiste | Jalovec | Janova Lehota | Jeskova Ves nad Nitricou | Kamenec pod Vtacnikom | Kocurany | Kolacno | Kos | Kosorin | Kostolna Ves | Krstanova Ves | Laskar | Lipnik | Lovcica | Lovcica-Trubin | Macov | Mala Causa | Mala Lehota | Mala Lehotka | Male Krstenany | Male Uherce | Morovno | Navojovce | Necpaly nad Nitrou | Nitrianske Rudno | Nitrianske Sucany | Nitrica | Nova Lehota | Novaky | Omastina | Opatovce nad Nitrou | Oslany | Partizanske | Pazit | Podhradie | Prievidza | Prochot | Racice | Raztocno | Rudnianska Lehota | Sebedrazie | Skacany | Sklene | Slaska | Somorova | Sutovce | Trubin | Uhrovske Podhradie | Velka Causa | Velka Lehota | Velka Lehotka | Velke Krstenany | Velke Uherce | Vieska | Vrbany | Zemianske Kostolany

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Briatka Buričan Burican Buricsan Buričanová Buricanova Buricsanova Chalmovská Chalmovska Halmovszka Chalmovský Chalmovsky Halmovszky Chudá Chuda Huda Chudý Chudy Hudy Cipov Cipov Czipov Cipovová Cipovova Czipovova Daniš Danis Danis Danišová Danisova Danisova Doboš Dobos Dobos Dobošová Dobosova Dobosova Dudáš Dudas Dudas Dudášová Dudasova Dudasova Ďureje Dureje Gyureje Ďurejová Durejova Gyurejova Ďurina Durina Gyurina Ďurinová Durinova Gyurinova Fábry Fabry Fabry Fábryová Fabryova Fabryova Gajdoš Gajdos Gajdos Gašparovič Gasparovic Gasparovics Gašparovičová Gasparovicova Gasparovicsova Hagara Hagara Hagara Hagarová Hagarova Hagarova Hájovská Hajovska Hajovszka Hájovský Hajovsky Hajovszky Hlatká Hlatka Hlatka Hlatký Hlatky Hlatky Homola Homola Homola Hurtiš Hurtis Hurtis Hurtišová Hurtisova Hurtisova Jakabová Jakabova Jakabova Kmeť Kmet Kmety Kmeťová Kmetova Kmetyova Koryťák Korytak Korytyak Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčiková Kovacikova Kovacsikova Lašák Lasak Lasak Lašáková Lasakova Lasakova Lauš Laus Laus Laušová Lausova Lausova Mendel Mendel Mendel Mendelová Mendelova Mendelova Michalovič Michalovic Mihalovics Michalovičová Michalovicova Mihalovicsova Mitaš Mitas Mitas Mitašová Mitasova Mitasova Mjartan Mjartan Mjartan Mujkoš Mujkos Mujkos Mujkošová Mujkosova Mujkosova Obert Obert Obert Obertová Obertova Obertova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejková Ondrejkova Ondrejkova Oršula Orsula Orsula Oršulová Orsulova Orsulova Pastierik Pastierik Pasztierik Pastieriková Pastierikova Pasztierikova Píš Pis Pis Píšová Pisova Pisova Sárička Saricka Szaricska Sáričková Sarickova Szaricskova Šesták Sestak Sesztak Šestáková Sestakova Sesztakova Šimko Simko Simko Šnirc Snirc Snircz Šnircová Snircova Snirczova Stupka Stupka Sztupka Stupková Stupkova Sztupkova Tonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tonhajzerová Tonhajzerova Tonhajzerova Turčan Turcan Turcsan Turčanová Turcanova Turcsanova Uhliarová Uhliarova Uhliarova Vida Vida Vida Vidová Vidova Vidova Zaťko Zatko Zatyko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamicky Adamiczky Adamiczky Adamicky Adamiczky Adamiczky Adamicky Adamiczky Adamiczky Adamicky Adamiczky Adamiczky Adamicky Adamiczky Adamiczky Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamikova Adamikova Adamikova Adamikova Adamikova Adamikova Adamova Adamova Adamova Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Altoff Andrusik Andruszik Andruszik Babic Babicz Babicz Babicova Babiczova Babiczova Babicova Babiczova Babiczova Babicova Babiczova Babiczova Babicova Babiczova Babiczova Bako Bako Bako Bako Bako Bako Bakova Bakova Bakova Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakus Bakusz Bakusz Bakusova Bakuszova Bakuszova Bakusova Bakuszova Bakuszova Bakusova Bakuszova Bakuszova Bakusova Bakuszova Bakuszova Bakusova Bakuszova Bakuszova Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakyta Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Bakytova Baladica Baladicza Baladicza Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladka Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Baladkova Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balalka Balalka Balalka Balalkova Balalkova Balalkova Balalova Balalova Balalova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazka Balazka Balazka Balazkova Balazkova Balazkova Ballay Ballay Ballay Ballay Ballay Ballay Ballayova Ballayova Ballayova Ballayova Ballayova Ballayova Banaryova Banaryova Banaryova Barancova Baranczova Baranczova Baranec Baranecz Baranecz Baranec Baranecz Baranecz Baranovic Baranovicz Baranovicz Baranovic Baranovicz Baranovicz Barbora Barbora Barbora Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborik Barborikova Barborikova Barborikova Barborikova Barborikova Barborikova Barcik Barczik Barczik Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcin Barczin Barczin Barcinova Barczinova Barczinova Barcinova Barczinova Barczinova Barcinova Barczinova Barczinova Bariencik Barienczik Barienczik Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Beliansky Belianszky Belianszky Beliansky Belianszky Belianszky Beliansky Belianszky Belianszky Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Bencik Benczik Benczik Bencik Benczik Benczik Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniska Beniszka Beniszka Beniska Beniszka Beniszka Beniska Beniszka Beniszka Beniska Beniszka Beniszka Beniska Beniszka Beniszka Beniska Beniszka Beniszka Beniska Beniszka Beniszka Beniskova Beniszkova Beniszkova Beniskova Beniszkova Beniszkova Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Berkova Berkova Berkova Berkova Berkova Berkova Berkyova Berkyova Berkyova Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Boboki Boboki Boboki Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobol Bobol Bobol Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bobor Bohus Bohusz Bohusz Bohus Bohusz Bohusz Bohus Bohusz Bohusz Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Borborik Borborik Borborik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borikova Borikova Borikova Borisek Boriszek Boriszek Borisek Boriszek Boriszek Borisek Boriszek Boriszek Borisek Boriszek Boriszek Borko Borko Borko Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Borkova Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Borosova Boroszova Boroszova Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Breznican Brezniczan Brezniczan Breznicanova Brezniczanova Brezniczanova Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Brieska Brieszka Brieszka Brieska Brieszka Brieszka Brieska Brieszka Brieszka Brieska Brieszka Brieszka Brieskova Brieszkova Brieszkova Buch Buh Buczh Buch Buh Buczh Buch Buh Buczh Buchlak Buhlak Buczhlak Buchlak Buhlak Buczhlak Budinsky Budinszky Budinszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Bullo Burican Buriczan Buriczan Burican Buriczan Buriczan Buricanova Buriczanova Buriczanova Bury Bury Bury Bury Bury Bury Camaj Czamaj Csamaj Camajova Czamajova Csamajova Cano Czano Csano Cavojec Czavojecz Csavojecz Censcak Czenszczak Csenszczak Cerky Czerky Cserky Cerna Czerna Cserna Cerny Czerny Cserny Certik Czertik Csertik Certik Czertik Csertik Chalmovska Halmovszka Cshalmovszka Chalmovska Halmovszka Cshalmovszka Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chrenko Hrenko Cshrenko Chuda Huda Cshuda Chuda Huda Cshuda Chudy Hudy Cshudy Chudy Hudy Cshudy Chudy Hudy Cshudy Chudy Hudy Cshudy Chudy Hudy Cshudy Chudy Hudy Cshudy Chudy Hudy Cshudy Chvojkova Hvojkova Cshvojkova Chvojkova Hvojkova Cshvojkova Ciba Cziba Csiba Ciba Cziba Csiba Cibiri Czibiri Csibiri Cibiri Czibiri Csibiri Cibiri Czibiri Csibiri Cibiri Czibiri Csibiri Cibiri Czibiri Csibiri Cibiriova Czibiriova Csibiriova Cierna Czierna Csierna Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Cik Czik Csik Ciko Cziko Csiko Ciko Cziko Csiko Cikova Czikova Csikova Cikova Czikova Csikova Cikova Czikova Csikova Cikova Czikova Csikova Cikova Czikova Csikova Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipov Czipov Csipov Cipovova Czipovova Csipovova Cipovova Czipovova Csipovova Cipovova Czipovova Csipovova Cuco Czuczo Csuczo Culak Czulak Csulak Dado Dado Gyado Danak Danak Gyanak Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danisova Daniszova Gyaniszova Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Danova Danova Gyanova Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnarova Debnarova Gyebnarova Dibala Dibala Gyibala Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dochovicova Dohoviczova Gyoczhoviczova Dodok Dodok Gyodok Dolnik Dolnik Gyolnik Domos Domosz Gyomosz Domos Domosz Gyomosz Domos Domosz Gyomosz Dovicak Doviczak Gyoviczak Dralo Dralo Gyralo Drozdova Drozdova Gyrozdova Drozdova Drozdova Gyrozdova Drozdova Drozdova Gyrozdova Drozdova Drozdova Gyrozdova Dubec Dubecz Gyubecz Dubec Dubecz Gyubecz Dubravsky Dubravszky Gyubravszky Duchovic Duhovicz Gyuczhovicz Duchovic Duhovicz Gyuczhovicz Duchovic Duhovicz Gyuczhovicz Duchovic Duhovicz Gyuczhovicz Duchovic Duhovicz Gyuczhovicz Duchovicova Duhoviczova Gyuczhoviczova Duchovicova Duhoviczova Gyuczhoviczova Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dureje Dureje Gyureje Dureje Dureje Gyureje Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durinova Durinova Gyurinova Durinova Durinova Gyurinova Dzina Dzina Gyzina Dzina Dzina Gyzina Ebergenyi Ebergenyi Ebergenyi Fabera Fabera Fabera Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Fiam Fiam Fiam Foltanova Foltanova Foltanova Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franekova Franekova Franekova Franekova Franekova Franekova Frankova Frankova Frankova Frihel Frihel Frihel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimel Frimelova Frimelova Frimelova Frivalsky Frivalszky Frivalszky Fulek Fulek Fulek Gablas Gablasz Gablasz Gablasova Gablaszova Gablaszova Gabriel Gabriel Gabriel Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabrisova Gabriszova Gabriszova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galik Galik Galik Galisova Galiszova Galiszova Galisova Galiszova Galiszova Galisova Galiszova Galiszova Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garajova Garay Garay Garay Garayova Garayova Garayova Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gazurova Gbert Gbert Gbert Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gendiar Gendiar Gendiar Gerbel Gerbel Gerbel Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregus Gregusz Gregusz Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Greman Greman Greman Grof Grof Grof Grof Grof Grof Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmusova Grolmuszova Grolmuszova Grolmusova Grolmuszova Grolmuszova Gubova Gubova Gubova Gubova Gubova Gubova Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Habrman Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hajduch Hajduh Hajduczh Hajduch Hajduh Hajduczh Hajduchova Hajduhova Hajduczhova Hajovska Hajovszka Hajovszka Hajovska Hajovszka Hajovszka Hajovska Hajovszka Hajovszka Hajovska Hajovszka Hajovszka Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajovsky Hajovszky Hajovszky Hajsterova Hajszterova Hajszterova Hajsterova Hajszterova Hajszterova Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halama Halvon Halvon Halvon Halvon Halvon Halvon Hamacek Hamaczek Hamaczek Hamacek Hamaczek Hamaczek Hamacek Hamaczek Hamaczek Hamackova Hamaczkova Hamaczkova Hanik Hanik Hanik Hanko Hanko Hanko Hanuscin Hanuszczin Hanuszczin Hanuscinova Hanuszczinova Hanuszczinova Harag Harag Harag Haragova Haragova Haragova Harmanovska Harmanovszka Harmanovszka Harmanovska Harmanovszka Harmanovszka Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Harmanovsky Harmanovszky Harmanovszky Hatala Hatala Hatala Hatalova Hatalova Hatalova Hepner Hepner Hepner Herakova Herakova Herakova Herda Herda Herda Hevessy Heveszszy Heveszszy Hevessy Heveszszy Heveszszy Hevessy Heveszszy Heveszszy Hevessy Heveszszy Heveszszy Hevessyova Heveszszyova Heveszszyova Hlatka Hlatka Hlatka Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlatky Hlavanda Hlavanda Hlavanda Hlavandova Hlavandova Hlavandova Hlavandova Hlavandova Hlavandova Hlavienka Hlavienka Hlavienka Holencin Holenczin Holenczin Holiencin Holienczin Holienczin Holka Holka Holka Holka Holka Holka Holka Holka Holka Holkova Holkova Holkova Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homolova Homolova Homolova Hoosova Hooszova Hooszova Hostinec Hosztinecz Hosztinecz Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrano Hrano Hrano Hranova Hranova Hranova Hravova Hravova Hravova Hubac Hubacz Hubacz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hurbis Hurbisz Hurbisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtis Hurtisz Hurtisz Hurtisova Hurtiszova Hurtiszova Hurtisova Hurtiszova Hurtiszova Hurtisova Hurtiszova Hurtiszova Hurtisova Hurtiszova Hurtiszova Hurtisova Hurtiszova Hurtiszova Hurtisova Hurtiszova Hurtiszova Hvojnik Hvojnik Hvojnik Hvojnik Hvojnik Hvojnik Idranyi Idranyi Idranyi Ilias Iliasz Iliasz Ilias Iliasz Iliasz Ilias Iliasz Iliasz Institut Insztitut Insztitut Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Jabloncik Jablonczik Jablonczik Jabloncikova Jablonczikova Jablonczikova Jacko Jaczko Jaczko Jackova Jaczkova Jaczkova Jackuliak Jaczkuliak Jaczkuliak Jackuliak Jaczkuliak Jaczkuliak Jackuliak Jaczkuliak Jaczkuliak Jackuliak Jaczkuliak Jaczkuliak Jagdvirth Jagdvirth Jagdvirth Jagdwirth Jagdwirth Jagdwirth Jagdwirth Jagdwirth Jagdwirth Jagdwirthova Jagdwirthova Jagdwirthova Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakabova Jakabova Jakabova Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubis Jakubisz Jakubisz Jakubisova Jakubiszova Jakubiszova Jakubisova Jakubiszova Jakubiszova Jakubove Jakubove Jakubove Jakula Jakula Jakula Jamrisko Jamriszko Jamriszko Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jancek Janczek Janczek Jancek Janczek Janczek Jancek Janczek Janczek Jancek Janczek Janczek Jancicka Jancziczka Jancziczka Jancicka Jancziczka Jancziczka Janciova Jancziova Jancziova Jankeje Jankeje Jankeje Jankeje Jankeje Jankeje Jankeje Jankeje Jankeje Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Jankove Janoska Janoszka Janoszka Janoska Janoszka Janoszka Janoskova Janoszkova Janoszkova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Jelo Jelo Jelo Jelus Jelusz Jelusz Jelus Jelusz Jelusz Jelus Jelusz Jelusz Jelus Jelusz Jelusz Jenis Jenisz Jenisz Jenis Jenisz Jenisz Jenis Jenisz Jenisz Jenisova Jeniszova Jeniszova Jeris Jerisz Jerisz Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Junas Junasz Junasz Junior Junior Junior Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jursova Jurszova Jurszova Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kalinka Kalinka Kalinka Kana Kana Kana Karabellyova Karabellyova Karabellyova Karnasova Karnaszova Karnaszova Katarina Katarina Katarina Katinova Katinova Katinova Kemenova Kemenova Kemenova Kemenova Kemenova Kemenova Klatik Klatik Klatik Klatikova Klatikova Klatikova Klatikova Klatikova Klatikova Klbikova Klbikova Klbikova Klbikova Klbikova Klbikova Klbikova Klbikova Klbikova Klimek Klimek Klimek Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochanova Kohanova Koczhanova Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocian Koczian Koczian Kocianova Koczianova Koczianova Kocianova Koczianova Koczianova Kocianova Koczianova Koczianova Kocianova Koczianova Koczianova Kocianova Koczianova Koczianova Kocianova Koczianova Koczianova Kocianova Koczianova Koczianova Kohut Kohut Kohut Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kopal Kopal Kopal Kopalova Kopalova Kopalova Kopcan Kopczan Kopczan Kopcan Kopczan Kopczan Kopcan Kopczan Kopczan Kopcan Kopczan Kopczan Kopcan Kopczan Kopczan Kopcan Kopczan Kopczan Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopecka Kopeczka Kopeczka Korenackova Korenaczkova Korenaczkova Korenackova Korenaczkova Korenaczkova Korenackova Korenaczkova Korenaczkova Korencak Korenczak Korenczak Korencak Korenczak Korenczak Korencar Korenczar Korenczar Korenciak Korencziak Korencziak Korytak Korytak Korytak Korytak Korytak Korytak Korytakova Korytakova Korytakova Korytakova Korytakova Korytakova Korytakova Korytakova Korytakova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacic Kovaczicz Kovaczicz Kovacicova Kovacziczova Kovacziczova Kovacicova Kovacziczova Kovacziczova Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kozak Kozak Kozak Kozarov Kozarov Kozarov Kozarova Kozarova Kozarova Kozarova Kozarova Kozarova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcirik Krajczirik Krajczirik Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Kraus Krausz Krausz Krauskova Krauszkova Krauszkova Krchnava Krhnava Krczhnava Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriskova Kriszkova Kriszkova Krisova Kriszova Kriszova Kristil Krisztil Krisztil Kristl Krisztl Krisztl Kristl Krisztl Krisztl Kristl Krisztl Krisztl Kristl Krisztl Krisztl Kristl Krisztl Krisztl Krkoska Krkoszka Krkoszka Krkoska Krkoszka Krkoszka Krovina Krovina Krovina Krovina Krovina Krovina Krovina Krovina Krovina Krsko Krszko Krszko Krskova Krszkova Krszkova Krupa Krupa Krupa Krupova Krupova Krupova Kubanyi Kubanyi Kubanyi Kubikova Kubikova Kubikova Kubikova Kubikova Kubikova Kulelova Kulelova Kulelova Kulifajova Kulifajova Kulifajova Kupci Kupczi Kupczi Kupci Kupczi Kupczi Kupciova Kupcziova Kupcziova Kupciova Kupcziova Kupcziova Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel Kurnas Kurnasz Kurnasz Kurnasova Kurnaszova Kurnaszova Kurtanska Kurtanszka Kurtanszka Kusnierikova Kusznierikova Kusznierikova Kusnierova Kusznierova Kusznierova Kutlak Kutlak Kutlak Kutlak Kutlak Kutlak Kutlak Kutlak Kutlak Kutlakova Kutlakova Kutlakova Kutlakova Kutlakova Kutlakova Lachka Lahka Lyaczhka Lachka Lahka Lyaczhka Lachky Lahky Lyaczhky Lachky Lahky Lyaczhky Lachky Lahky Lyaczhky Lahka Lahka Lyahka Lajtman Lajtman Lyajtman Lajtman Lajtman Lyajtman Lajtmanova Lajtmanova Lyajtmanova Lalik Lalik Lyalik Lalis Lalisz Lyalisz Lalis Lalisz Lyalisz Lancaricova Lanczariczova Lyanczariczova Lasak Laszak Lyaszak Lasak Laszak Lyaszak Lasak Laszak Lyaszak Lasak Laszak Lyaszak Lasak Laszak Lyaszak Lasak Laszak Lyaszak Lasakova Laszakova Lyaszakova Lasakova Laszakova Lyaszakova Lasakova Laszakova Lyaszakova Lasakova Laszakova Lyaszakova Latikova Latikova Lyatikova Laukova Laukova Lyaukova Laus Lausz Lyausz Laus Lausz Lyausz Laus Lausz Lyausz Laus Lausz Lyausz Laus Lausz Lyausz Laus Lausz Lyausz Lausova Lauszova Lyauszova Lausova Lauszova Lyauszova Lausova Lauszova Lyauszova Lausova Lauszova Lyauszova Lausova Lauszova Lyauszova Lavus Lavusz Lyavusz Lavus Lavusz Lyavusz Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Lienerova Lienerova Lyienerova Listjakova Lisztjakova Lyisztjakova Lozinak Lozinak Lyozinak Lucan Luczan Lyuczan Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukan Lukan Lyukan Luprichova Luprihova Lyupriczhova Luptak Luptak Lyuptak Macho Maho Maczho Machova Mahova Maczhova Madlo Madlo Madlo Madzo Madzo Madzo Majdan Majdan Majdan Majdanova Majdanova Majdanova Majerech Majereh Majereczh Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernikova Majernikova Majernikova Majsniar Majszniar Majszniar Makara Makara Makara Malis Malisz Malisz Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manikova Manikova Manikova Marecek Mareczek Mareczek Marecek Mareczek Mareczek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Martinkovic Martinkovicz Martinkovicz Martis Martisz Martisz Marton Marton Marton Marton Marton Marton Masik Maszik Maszik Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Maslik Maszlik Maszlik Matejovic Matejovicz Matejovicz Matejovic Matejovicz Matejovicz Matejovicova Matejoviczova Matejoviczova Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Maulik Maulik Maulik Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Mayer Medzihorsky Medzihorszky Medzihorszky Melisko Meliszko Meliszko Melisko Meliszko Meliszko Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mensikova Menszikova Menszikova Michalcikova Mihalczikova Miczhalczikova Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovic Mihalovicz Miczhalovicz Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Micko Miczko Miczko Mickova Miczkova Miczkova Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mikula Mikula Mikula Misik Miszik Miszik Misikova Miszikova Miszikova Miskela Miszkela Miszkela Miskela Miszkela Miszkela Miskela Miszkela Miszkela Miskela Miszkela Miszkela Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misurova Miszurova Miszurova Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitasova Mitaszova Mitaszova Mitasova Mitaszova Mitaszova Mitasova Mitaszova Mitaszova Mittas Mittasz Mittasz Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mjartanova Mojzis Mojzisz Mojzisz Mokos Mokosz Mokosz Mokra Mokra Mokra Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Morovic Morovicz Morovicz Morovic Morovicz Morovicz Motycka Motyczka Motyczka Motycka Motyczka Motyczka Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkos Mujkosz Mujkosz Mujkosova Mujkoszova Mujkoszova Muller Muller Muller Muller Muller Muller Murar Murar Murar Muskos Muszkosz Muszkosz Muzikova Muzikova Muzikova Nagy Nagy Nyagy Nechala Nehala Nyeczhala Nechala Nehala Nyeczhala Nechala Nehala Nyeczhala Nechalova Nehalova Nyeczhalova Nesticky Neszticzky Nyeszticzky Novek Novek Nyovek Novek Novek Nyovek Novekova Novekova Nyovekova Novekova Novekova Nyovekova Novotka Novotka Nyovotka Novotka Novotka Nyovotka Novotka Novotka Nyovotka Novotka Novotka Nyovotka Obert Obert Obert Obert Obert Obert Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obonova Obonova Obonova Obonova Obonova Obonova Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Obzera Odraska Odraszka Odraszka Ohalmovsky Ohalmovszky Ohalmovszky Okajcek Okajczek Okajczek Okajcekova Okajczekova Okajczekova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondreska Ondreszka Ondreszka Ondreska Ondreszka Ondreszka Ondriseje Ondriszeje Ondriszeje Ondriseje Ondriszeje Ondriszeje Ondrskova Ondrszkova Ondrszkova Orsula Orszula Orszula Orsula Orszula Orszula Orsula Orszula Orszula Orsula Orszula Orszula Orsula Orszula Orszula Orsula Orszula Orszula Orsulova Orszulova Orszulova Orsulova Orszulova Orszulova Orsulova Orszulova Orszulova Ostrullik Osztrullik Osztrullik Ovcacik Ovczaczik Ovczaczik Ovcacikova Ovczaczikova Ovczaczikova Pacalaj Paczalaj Paczalaj Pacalaj Paczalaj Paczalaj Pacalaj Paczalaj Paczalaj Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Palicka Paliczka Paliczka Palicky Paliczky Paliczky Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panisova Paniszova Paniszova Panisova Paniszova Paniszova Parcinova Parczinova Parczinova Pasierik Paszierik Paszierik Pastier Pasztier Pasztier Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierikova Pasztierikova Pasztierikova Pastierova Pasztierova Pasztierova Pastierova Pasztierova Pasztierova Paulicka Pauliczka Pauliczka Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulikova Paulikova Paulikova Paulusik Pauluszik Pauluszik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlusik Pavluszik Pavluszik Pavlusik Pavluszik Pavluszik Pazdziurko Pazdziurko Pazdziurko Pazdziurko Pazdziurko Pazdziurko Pazicka Paziczka Paziczka Pech Peh Peczh Pech Peh Peczh Pech Peh Peczh Pech Peh Peczh Pech Peh Peczh Pechova Pehova Peczhova Pechova Pehova Peczhova Pechova Pehova Peczhova Pelan Pelan Pelan Pertiskova Pertiszkova Pertiszkova Petlus Petlusz Petlusz Petlus Petlusz Petlusz Petlusova Petluszova Petluszova Petlusova Petluszova Petluszova Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Petriska Petriszka Petriszka Petriska Petriszka Petriszka Petriska Petriszka Petriszka Petriska Petriszka Petriszka Petriska Petriszka Petriszka Petriskova Petriszkova Petriszkova Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pisova Piszova Piszova Pisova Piszova Piszova Placha Plaha Placzha Pokorna Pokorna Pokorna Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Polak Polak Polak Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorabova Polkorabova Polkorabova Priehodova Priehodova Priehodova Priehodova Priehodova Priehodova Prihodova Prihodova Prihodova Prochazka Prohazka Proczhazka Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Racakova Raczakova Raczakova Racakova Raczakova Raczakova Radosa Radosza Radosza Radosa Radosza Radosza Radosa Radosza Radosza Radosova Radoszova Radoszova Radosova Radoszova Radoszova Raschmann Raszhmann Raszczhmann Raschmann Raszhmann Raszczhmann Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendekova Rendekova Rendekova Rene Rene Rene Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Repka Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Rohac Rohacz Rohacz Rohac Rohacz Rohacz Rohac Rohacz Rohacz Rohacova Rohaczova Rohaczova Rojik Rojik Rojik Rojik Rojik Rojik Rojikova Rojikova Rojikova Rojikova Rojikova Rojikova Roman Roman Roman Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rumanova Rumanova Rumanova Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybarova Rybarova Rybarova Rysarova Ryszarova Ryszarova Sablica Szablicza Sablicza Sablica Szablicza Sablicza Sablica Szablicza Sablicza Sablicova Szabliczova Sabliczova Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sakrickova Szakriczkova Sakriczkova Samas Szamasz Samasz Samas Szamasz Samasz Samasova Szamaszova Samaszova Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Saricka Szariczka Sariczka Sarickova Szariczkova Sariczkova Sarickova Szariczkova Sariczkova Sarickova Szariczkova Sariczkova Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestakova Szesztakova Sesztakova Sestakova Szesztakova Sesztakova Sestakova Szesztakova Sesztakova Sestakova Szesztakova Sesztakova Sestakova Szesztakova Sesztakova Sestakova Szesztakova Sesztakova Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simurka Szimurka Simurka Simurka Szimurka Simurka Skriba Szkriba Skriba Skuribova Szkuribova Skuribova Sladkova Szladkova Sladkova Sleisova Szleiszova Sleiszova Slepcan Szlepczan Slepczan Sliepka Szliepka Sliepka Slovak Szlovak Slovak Slovak Szlovak Slovak Slovak Szlovak Slovak Smatlak Szmatlak Smatlak Smatlak Szmatlak Smatlak Smetana Szmetana Smetana Smodrkova Szmodrkova Smodrkova Smodrkova Szmodrkova Smodrkova Smondr Szmondr Smondr Smondrik Szmondrik Smondrik Smondrik Szmondrik Smondrik Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrk Szmondrk Smondrk Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Smondrkova Szmondrkova Smondrkova Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snirc Sznircz Snircz Snircova Sznirczova Snirczova Snircova Sznirczova Snirczova Snircova Sznirczova Snirczova Snircova Sznirczova Snirczova Sochora Szohora Soczhora Sokolik Szokolik Sokolik Sokolik Szokolik Sokolik Solga Szolga Solga Solgova Szolgova Solgova Solgova Szolgova Solgova Solgova Szolgova Solgova Solgova Szolgova Solgova Solgova Szolgova Solgova Solyova Szolyova Solyova Solyova Szolyova Solyova Sona Szona Sona Sorman Szorman Sorman Sorman Szorman Sorman Sormanova Szormanova Sormanova Spetko Szpetko Spetko Spevar Szpevar Spevar Spevar Szpevar Spevar Spevar Szpevar Spevar Spevar Szpevar Spevar Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnova Szrnova Srnova Srsen Szrszen Srszen Srsen Szrszen Srszen Srsnova Szrsznova Srsznova Stanova Sztanova Stanova Starcova Sztarczova Starczova Starec Sztarecz Starecz Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefanicka Sztefaniczka Stefaniczka Stefanicka Sztefaniczka Stefaniczka Stefanovicova Sztefanoviczova Stefanoviczova Sterbakova Szterbakova Sterbakova Stifilova Sztifilova Stifilova Stolar Sztolar Stolar Stuler Sztuler Stuler Stupka Sztupka Stupka Stupka Sztupka Stupka Stupka Sztupka Stupka Stupka Sztupka Stupka Stupkova Sztupkova Stupkova Stupkova Sztupkova Stupkova Stupkova Sztupkova Stupkova Stupkova Sztupkova Stupkova Subjak Szubjak Subjak Sucha Szuha Suczha Sucha Szuha Suczha Sucha Szuha Suczha Suchterova Szuhterova Suczhterova Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suhajda Szuhajda Suhajda Sujova Szujova Sujova Sunega Szunega Sunega Sunega Szunega Sunega Sunegova Szunegova Sunegova Svajlenka Szvajlenka Svajlenka Svecova Szveczova Sveczova Svorc Szvorcz Svorcz Syc Szycz Sycz Taborska Taborszka Tyaborszka Taborsky Taborszky Tyaborszky Taborsky Taborszky Tyaborszky Taborsky Taborszky Tyaborszky Taborsky Taborszky Tyaborszky Tadial Tadial Tyadial Tadial Tadial Tyadial Taliga Taliga Tyaliga Tapusik Tapuszik Tyapuszik Taziar Taziar Tyaziar Taziar Taziar Tyaziar Tazigova Tazigova Tyazigova Tazigova Tazigova Tyazigova Telicak Teliczak Tyeliczak Telicak Teliczak Tyeliczak Telicak Teliczak Tyeliczak Telicak Teliczak Tyeliczak Telicak Teliczak Tyeliczak Telicak Teliczak Tyeliczak Telicak Teliczak Tyeliczak Tisovska Tiszovszka Tyiszovszka Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tonhaizer Tonhaizer Tyonhaizer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhauser Tonhauszer Tyonhauszer Tonhauserova Tonhauszerova Tyonhauszerova Tonhauserova Tonhauszerova Tyonhauszerova Tonhauzer Tonhauzer Tyonhauzer Tonheiserova Tonheiszerova Tyonheiszerova Trnik Trnik Tyrnik Trnik Trnik Tyrnik Trnik Trnik Tyrnik Trnik Trnik Tyrnik Turcakova Turczakova Tyurczakova Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcer Turczer Tyurczer Turi Turi Tyuri Tutaj Tutaj Tyutaj Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliar Uhliarova Uhliarova Uhliarova Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vadovic Vadovicz Vadovicz Vadovicova Vadoviczova Vadoviczova Valent Valent Valent Valent Valent Valent Valenteje Valenteje Valenteje Valentyl Valentyl Valentyl Valient Valient Valient Valient Valient Valient Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valientova Valiet Valiet Valiet Vallova Vallova Vallova Vallova Vallova Vallova Vargova Vargova Vargova Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Vatala Velocha Veloha Veloczha Velocha Veloha Veloczha Vendricky Vendriczky Vendriczky Vendricky Vendriczky Vendriczky Vendricky Vendriczky Vendriczky Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Vidova Viglacka Viglaczka Viglaczka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglaska Viglaszka Viglaszka Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglasky Viglaszky Viglaszky Viglassky Viglaszszky Viglaszszky Viglassky Viglaszszky Viglaszszky Viglassky Viglaszszky Viglaszszky Viglassky Viglaszszky Viglaszszky Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vojta Vojta Vojta Vojta Vojta Vojta Voronakova Voronakova Voronakova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vrabelova Vrabelova Vrabelova Vrobelova Vrobelova Vrobelova Vyskrabka Vyszkrabka Vyszkrabka Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Waldl Zajac Zajacz Zsajacz Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zduca Zducza Zsducza Zduca Zducza Zsducza Zduca Zducza Zsducza Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Zduch Zduh Zsduczh Ziak Ziak Zsiak Ziak Ziak Zsiak Ziak Ziak Zsiak Ziak Ziak Zsiak Ziakova Ziakova Zsiakova Zigmund Zigmund Zsigmund Zigmund Zigmund Zsigmund Zigo Zigo Zsigo Zigo Zigo Zsigo Zima Zima Zsima Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko Znamenak Znamenak Zsnamenak Znamenak Znamenak Zsnamenak Znava Znava Zsnava Znava Znava Zsnava Znava Znava Zsnava Znavova Znavova Zsnavova Zuzana Zuzana Zsuzana

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.