Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc » Chrenócz
Lipník

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786, 1877–1882, 1892–1907 Lipnik, 1808 Lipnik, Lipník, 1863–1873, 1888 Lippnik, 1913 Hársas, 1920–1975, 1990– Lipník

POPULATION of Lipnik in 2005: 477 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Belák Belak Belak Beláková Belakova Belakova Bobok Bobok Bobok Boboková Bobokova Bobokova Chynoradská Chynoradska Hynoradszka Chynoradský Chynoradsky Hynoradszky Čičmancová Cicmancova Csicsmanczova Čičmanec Cicmanec Csicsmanecz Dobiš Dobis Dobis Dobišová Dobisova Dobisova Dobrotka Dobrotka Dobrotka Dobrotková Dobrotkova Dobrotkova Dubský Dubsky Dubszky Ďurdina Durdina Gyurdina Ďurdinová Durdinova Gyurdinova Gális Galis Galisz Gálisová Galisova Galiszova Gatial Gatial
... above surnames continue below the google map

Lipnik bordering the villages(towns): Banky | Bastianka | Beznakova Ves | Bojnice | Brezany | Brusno | Budis | Cavoj | Chrenovec-Brusno | Chvojnica | Cigel | Cremosne | Diviacka Nova Ves | Diviaky nad Nitricou | Diviaky | Dlzin | Dobrocna | Dolna Stubna | Dolne Lelovce | Dolne Sutovce | Dolny Turcek | Dubove | Fricova Lehota | Haj | Handlova | Horna Stubna | Horna Ves | Horne Lelovce | Horne Sutovce | Horny Kamenec | Horny Turcek | Hradec | Jalovec | Jasenovo | Jeskova Ves nad Nitricou | Kalamenova | Kanianka | Kocurany | Kopernica | Kos | Kostolna Ves | Krahule | Kremnica | Kremnicke Bane | Krstanova Ves | Kunesov | Laskar | Lazany | Lehota pod Vtacnikom | Liesno | Liestany | Lomnica | Lucky | Macov | Mala Causa | Mala Lehota | Mala Lehotka | Malinova | Morovno | Necpaly nad Nitrou | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nedozor | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Nitrianske Rudno | Nova Lehota | Novaky | Opatovce nad Nitrou | Podhradie | Poluvsie | Poruba | Pozehy | Pravenec | Prievidza | Raksa | Raztocno | Rudno | Sebedrazie | Sec | Sklene | Solka | Somorova | Sutovce | Temes | Turcek | Turcianske Teplice | Turciansky Michal | Velka Causa | Velka Lehota | Velka Lehotka | Veternik | Vieska | Vrbany | Vysehradne | Zemianske Kostolany | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gatial Gatialová Gatialova Gatialova Gilan Gilan Gilan Gilanová Gilanova Gilanova Grolmus Grolmus Grolmusz Grolmusová Grolmusova Grolmuszova Hegová Hegova Hegova Holina Holina Holina Jackuliak Jackuliak Jaczkuliak Jaško Jasko Jasko Kičin Kicin Kicsin Kőnig Konig Kőnig Kőnigová Konigova Kőnigova Kotianová Kotianova Kotianova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kozárová Kozarova Kozarova Kučera Kucera Kucsera Kučerík Kucerik Kucserik Kučerová Kucerova Kucserova Ľachká Lachka Lyahka Ľachký Lachky Lyahky Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Ľahká Lahka Lyahka Lahký Lahky Lahky Ľahký Lahky Lyahky Lekárová Lekarova Lekarova Lenhardt Lenhardt Lenhardt Lenhardtová Lenhardtova Lenhardtova Lenhart Lenhart Lenhart Lenhartová Lenhartova Lenhartova Líška Liska Liska Líšková Liskova Liskova Máček Macek Macsek Máčeková Macekova Macsekova Madaj Madaj Madaj Matiaško Matiasko Matiasko Matiašková Matiaskova Matiaskova Maxoň Maxon Maxony Maxoňová Maxonova Maxonyova Meliško Melisko Melisko Melišková Meliskova Meliskova Mikuška Mikuska Mikuska Mikuško Mikusko Mikusko Mikušková Mikuskova Mikuskova Mokošová Mokosova Mokosova Oberfranc Oberfranc Oberfrancz Oberfrancová Oberfrancova Oberfranczova Oboňa Obona Obonya Oboňová Obonova Obonyova Ondrejovičová Ondrejovicova Ondrejovicsova Ondrisek Ondrisek Ondriszek Ondrisková Ondriskova Ondriszkova Paldauf Paldauf Paldauf Paldaufová Paldaufova Paldaufova Paulíková Paulikova Paulikova Pekár Pekar Pekar Pekárová Pekarova Pekarova Pešeková Pesekova Pesekova Pipíšková Pipiskova Pipiskova Píšová Pisova Pisova Podolcová Podolcova Podolczova Podolec Podolec Podolecz Pravda Pravda Pravda Pravdová Pravdova Pravdova Rybáriková Rybarikova Rybarikova Šimora Simora Simora Šimorová Simorova Simorova Šovčík Sovcik Sovcsik Šovčíková Sovcikova Sovcsikova Ťažiar Taziar Tyazsiar Ťažiarová Taziarova Tyazsiarova Vojtko Vojtko Vojtko Vojtková Vojtkova Vojtkova Vysloužil Vyslouzil Vyszlouzsil Vysloužilová Vyslouzilova Vyszlouzsilova Zachar Zachar Zahar Zacharová Zacharova Zaharova Zderková Zderkova Zderkova Znamenák Znamenak Znamenak

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bagala Bagala Bagala Benova Benova Benova Bosany Boszany Boszany Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Cicmancova Cziczmanczova Csiczmanczova Cicmanec Cziczmanecz Csiczmanecz Cmarkova Czmarkova Csmarkova Cmilnak Czmilnak Csmilnak Cmilnak Czmilnak Csmilnak Cmilnak Czmilnak Csmilnak Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobisova Dobiszova Gyobiszova Dobisova Dobiszova Gyobiszova Dobisova Dobiszova Gyobiszova Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Droppanova Droppanova Gyroppanova Farkas Farkasz Farkasz Frtus Frtusz Frtusz Galis Galisz Galisz Galis Galisz Galisz Gatial Gatial Gatial Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gilan Gilan Gilan Gilan Gilan Gilan Gilan Gilan Gilan Gilanova Gilanova Gilanova Gramblicka Grambliczka Grambliczka Gramblicka Grambliczka Grambliczka Gramblicka Grambliczka Grambliczka Gramblicka Grambliczka Grambliczka Hegova Hegova Hegova Herc Hercz Hercz Ima Ima Ima Jackuliak Jaczkuliak Jaczkuliak Jasko Jaszko Jaszko Jasko Jaszko Jaszko Jasko Jaszko Jaszko Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Konsky Konszky Konszky Korcek Korczek Korczek Kovac Kovacz Kovacz Krajcirova Krajczirova Krajczirova Kucera Kuczera Kuczera Kucerova Kuczerova Kuczerova Ku era Ku era Ku era Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lahky Lahky Lyahky Lenhardova Lenhardova Lyenhardova Lenhardt Lenhardt Lyenhardt Lenhardt Lenhardt Lyenhardt Lenhardt Lenhardt Lyenhardt Lenhardtova Lenhardtova Lyenhardtova Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhart Lenhart Lyenhart Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Lenhartova Lenhartova Lyenhartova Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liskova Liszkova Lyiszkova Madaj Madaj Madaj Maxon Maxon Maxon Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikusko Mikuszko Mikuszko Mikusko Mikuszko Mikuszko Mikusko Mikuszko Mikuszko Mikuskova Mikuszkova Mikuszkova Mikuskova Mikuszkova Mikuszkova Mikuskova Mikuszkova Mikuszkova Mikuskova Mikuszkova Mikuszkova Mikusova Mikuszova Mikuszova Mikusova Mikuszova Mikuszova Mokosova Mokoszova Mokoszova Mrazova Mrazova Mrazova Nichtova Nihtova Nyiczhtova Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Paldauf Paldauf Paldauf Palinkasova Palinkaszova Palinkaszova Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Peniaskova Peniaszkova Peniaszkova Pis Pisz Pisz Plancar Planczar Planczar Polak Polak Polak Robert Robert Robert Sovcik Szovczik Sovczik Sovcik Szovczik Sovczik Sylvia Szylvia Sylvia Taziar Taziar Tyaziar Torda Torda Tyorda Tuzincinova Tuzinczinova Tyuzinczinova Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Viola Viola Viola Vladimir Vladimir Vladimir Vojtko Vojtko Vojtko Zboja Zboja Zsboja Zboja Zboja Zsboja Znamenak Znamenak Zsnamenak Znamenak Znamenak Zsnamenak Znamenak Znamenak Zsnamenak Znamenak Znamenak Zsnamenak Znamenak Znamenak Zsnamenak Znamenak Znamenak Zsnamenak

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Sevcsi Stephanus Lyugar Mathias Penyásko Georgius Mikusko Andreas Podollyecz Georgius Murár Georgius Dobrovka Paulus Fabol Joannnes Kercho Georgius Murány Joannes Kercho ifj. Georgius Sztraka Joannes Murány Martinus Sevcsin Georgius Slosar Joannes Kovács Georgius Liska Mathaeus Sevcsi Joannes Penyasko Stephanus Sevcsi Georgius Sevcsi Joannes Rengyek Georgius Lenhardi

n78_19_345 n78_19_346 n78_19_549

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.