Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_01_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Kojsó
jew » Rozgony
rc » Tőkes (Felső-)
Nižný Klátov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Alsó-Tőkes, Nizny Tikess, 1786 Alschó-Tőkesch, 1808 Alsó-Tőkes, 1863–1913, 1938–1945 Alsótőkés, 1920–1938, 1945–1948 Nižný Tejkeš, 1948– Nižný Klátov

POPULATION of Nizny Klatov in 2005: 636 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balogová Balogova Balogova Bernát Bernat Bernat Bernátová Bernatova Bernatova Brestovič Brestovic Bresztovics Capáková Capakova Czapakova Červená Cervena Cservena Červený Cerveny Cserveny Čief Cief Csief Cirnerová Cirnerova Czirnerova Čižmár Cizmar Csizsmar Čižmárová Cizmarova Csizsmarova Drabik Drabik Drabik Drabík Drabik Drabik Drábik Drabik Drabik Drabiková Drabikova Drabikova Drabíková Drabikova Drabikova Drábiková Drabikova Drabikova Grumich Grumich Grumih Grumichová
... above surnames continue below the google map

Nizny Klatov bordering the villages(towns): Barca | Baska | Beniakovce | Bernatovce | Bretejovce | Budimir | Bukovec | Buzice | Buzinka | Byster | Chrastne | Debrad | Druzstevna pri Hornade | Geca | Hodkovce | Hrasovik | Hutky | Hutky | Hylov | Janovik | Jasov | Jasovsky Podzamok | Kavecany | Kojsov | Koksov-Baksa | Kosice | Kosicka Bela | Kosicka Nova Ves | Kosicka Polianka | Kosicke Hamre | Kosicke Olsany | Kostany | Kostolany nad Hornadom | Kralovce | Krasna | Lorincik | Mala Ida | Mala Vieska | Maly Folkmar | Moldavska Opatka | Myslava | Nizna Hutka | Nizny Olcvar | Nova Polhora | Novacany | Opatka | Opatska | Panovce | Ploske | Polov | Poproc | Rieka | Rozhanovce | Rudnik | Saca | Sady nad Torysou | Sebastovce | Semsa | Seniakovce | Sokol | Spisska Opatka | Tahanovce | Teplicany | Trebejov | Vajkovce | Valaliky | Vsechsvatych | Vysna Hutka | Vysna Mysla | Vysne Opatske | Vysny Klatov | Vysny Olcvar | Zdoba | Zlata Idka

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Grumichova Grumihova Harajová Harajova Harajova Homišák Homisak Homisak Hrubá Hruba Hruba Hudák Hudak Hudak Hudáková Hudakova Hudakova Ileninová Ileninova Ileninova Janisko Janisko Janiszko Janisková Janiskova Janiszkova Janovská Janovska Janovszka Janovský Janovsky Janovszky Jokeľ Jokel Jokely Jokeľová Jokelova Jokelyova Juhás Juhas Juhasz Juhásová Juhasova Juhaszova Kelbel Kelbel Kelbel Kelbelová Kelbelova Kelbelova Kőlbel Kolbel Kőlbel Kolesár Kolesar Koleszar Kolesárová Kolesarova Koleszarova Kolibárová Kolibarova Kolibarova Kollár Kollar Kollar Kollárová Kollarova Kollarova Korlová Korlova Korlova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kozáková Kozakova Kozakova Kubik Kubik Kubik Kuzár Kuzar Kuzar Legátová Legatova Legatova Lepieš Lepies Lepies Lipták Liptak Liptak Liptáková Liptakova Liptakova Lőrincová Lorincova Lőrinczova Mačinga Macinga Macsinga Mačingová Macingova Macsingova Malecová Malecova Maleczova Michalková Michalkova Mihalkova Miklodová Miklodova Miklodova Miko Miko Miko Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Movčan Movcan Movcsan Ňaršanská Narsanska Nyarsanszka Némethová Nemethova Nemethova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Ondrejkovič Ondrejkovic Ondrejkovics Ondrejkovičová Ondrejkovicova Ondrejkovicsova Oravcová Oravcova Oravczova Oravec Oravec Oravecz Papuga Papuga Papuga Para Para Para Parová Parova Parova Patakyová Patakyova Patakyova Pikna Pikna Pikna Pramuk Pramuk Pramuk Pramuková Pramukova Pramukova Rozum Rozum Rozum Rozumová Rozumova Rozumova Sceranka Sceranka Szczeranka Sceranková Scerankova Szczerankova Sedláková Sedlakova Szedlakova Silvay Silvay Szilvay Silvayová Silvayova Szilvayova Sláviková Slavikova Szlavikova Slebodník Slebodnik Szlebodnik Sobinkovičová Sobinkovicova Szobinkovicsova Štefan Stefan Stefan Štefanová Stefanova Stefanova Tirpák Tirpak Tirpak Tirpáková Tirpakova Tirpakova Tomčani Tomcani Tomcsani Tomčaniová Tomcaniova Tomcsaniova Tormašiová Tormasiova Tormasiova Urban Urban Urban Vajcík Vajcik Vajczik Vaľo Valo Valyo Vaľová Valova Valyova Vaško Vasko Vasko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andreji Andreji Andreji Andrejiova Andrejiova Andrejiova Balog Balog Balog Barla Barla Barla Belej Belej Belej Benocz Benocz Benoczz Berecky Bereczky Bereczky Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernathova Bernathova Bernathova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Blalej Blalej Blalej Brestovic Bresztovicz Bresztovicz Brestovic Bresztovicz Bresztovicz Brestovicova Bresztoviczova Bresztoviczova Capak Czapak Csapak Capakova Czapakova Csapakova Cechova Czehova Cseczhova Cekan Czekan Csekan Chudy Hudy Cshudy Ciefova Cziefova Csiefova Cilmar Czilmar Csilmar Cilmarik Czilmarik Csilmarik Cilmarova Czilmarova Csilmarova Cirnerova Czirnerova Csirnerova Cirnerova Czirnerova Csirnerova Cizmarova Czizmarova Csizmarova Cizmarova Czizmarova Csizmarova Collakova Czollakova Csollakova Conka Czonka Csonka Copko Czopko Csopko Copko Czopko Csopko Cucko Czuczko Csuczko Cuckova Czuczkova Csuczkova Cuckova Czuczkova Csuczkova Dolhyova Dolhyova Gyolhyova Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabikova Drabikova Gyrabikova Drabikova Drabikova Gyrabikova Drabikova Drabikova Gyrabikova Drabikova Drabikova Gyrabikova Drabikova Drabikova Gyrabikova Drabikova Drabikova Gyrabikova Durbak Durbak Gyurbak Eros Erosz Erosz Faltin Faltin Faltin Fazekas Fazekasz Fazekasz Findorak Findorak Findorak Findorak Findorak Findorak Franko Franko Franko Furin Furin Furin Furin Furin Furin Gazdik Gazdik Gazdik Giba Giba Giba Gluck Gluczk Gluczk Gromich Gromih Gromiczh Gromich Gromih Gromiczh Grumich Grumih Grumiczh Grumich Grumih Grumiczh Grumich Grumih Grumiczh Grumich Grumih Grumiczh Grumichova Grumihova Grumiczhova Grumichova Grumihova Grumiczhova Grunich Grunih Gruniczh Haluska Haluszka Haluszka Haluska Haluszka Haluszka Haraiova Haraiova Haraiova Haraj Haraj Haraj Hermelyi Hermelyi Hermelyi Hisira Hiszira Hiszira Hisirova Hiszirova Hiszirova Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hoc Hocz Hocz Horak Horak Horak Horakova Horakova Horakova Hrico Hriczo Hriczo Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Huzvar Huzvar Huzvar Huzvar Huzvar Huzvar Huzvarova Huzvarova Huzvarova Hvizdosova Hvizdoszova Hvizdoszova Ing Ing Ing Jakelova Jakelova Jakelova Janisko Janiszko Janiszko Janisko Janiszko Janiszko Janisko Janiszko Janiszko Janisko Janiszko Janiszko Janitorova Janitorova Janitorova Janovska Janovszka Janovszka Janovska Janovszka Janovszka Janovska Janovszka Janovszka Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokelova Jokelova Jokelova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhaszova Juhaszova Juhaszzova Juhavova Juhavova Juhavova Jurko Jurko Jurko Jurko Jurko Jurko Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kadarova Kadarova Kadarova Karafova Karafova Karafova Karickova Kariczkova Kariczkova Karickova Kariczkova Kariczkova Kavcak Kavczak Kavczak Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbelova Kelbelova Kelbelova Kentos Kentosz Kentosz Kocsisova Koczsziszova Koczsziszova Kolarova Kolarova Kolarova Kolesar Koleszar Koleszar Kolesar Koleszar Koleszar Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolibar Kolibar Kolibar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarova Kollarova Kollarova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kristinakova Krisztinakova Krisztinakova Kubik Kubik Kubik Kukura Kukura Kukura Kukura Kukura Kukura Kukura Kukura Kukura Kuran Kuran Kuran Kuranova Kuranova Kuranova Kuzar Kuzar Kuzar Lacher Laher Lyaczher Lauff Lauff Lyauff Legat Legat Lyegat Legatova Legatova Lyegatova Lengyel Lengyel Lyengyel Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptakova Liptakova Lyiptakova Lorincova Lorinczova Lyorinczova Macinga Maczinga Maczinga Macinga Maczinga Maczinga Macinga Maczinga Maczinga Macinga Maczinga Maczinga Macingova Maczingova Maczingova Macingova Maczingova Maczingova Macinsky Maczinszky Maczinszky Mahutova Mahutova Mahutova Majernikova Majernikova Majernikova Mako Mako Mako Malec Malecz Malecz Malec Malecz Malecz Malec Malecz Malecz Malecova Maleczova Maleczova Malecova Maleczova Maleczova Malovec Malovecz Malovecz Masrna Maszrna Maszrna Medvecky Medveczky Medveczky Mezei Mezei Mezei Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalkova Mihalkova Miczhalkova Mika Mika Mika Mikloda Mikloda Mikloda Mikloda Mikloda Mikloda Mikloda Mikloda Mikloda Miklodova Miklodova Miklodova Miklodova Miklodova Miklodova Mikova Mikova Mikova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mikusova Mikuszova Mikuszova Mitrikova Mitrikova Mitrikova Mitrikova Mitrikova Mitrikova Mochnac Mohnacz Moczhnacz Movcan Movczan Movczan Movcan Movczan Movczan Movcan Movczan Movczan Movcan Movczan Movczan Movcanova Movczanova Movczanova Mraz Mraz Mraz Muller Muller Muller Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Narjas Narjasz Nyarjasz Narjas Narjasz Nyarjasz Narsansky Narszanszky Nyarszanszky Narsansky Narszanszky Nyarszanszky Nemeth Nemeth Nyemeth Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Ondrejkovicova Ondrejkoviczova Ondrejkoviczova Ondrejkovicova Ondrejkoviczova Ondrejkoviczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oresko Oreszko Oreszko Orlovsky Orlovszky Orlovszky Orsik Orszik Orszik Orsik Orszik Orszik Orsik Orszik Orszik Orsik Orszik Orszik Palko Palko Palko Papuga Papuga Papuga Papuga Papuga Papuga Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Parova Parova Parova Parova Parova Parova Pataky Pataky Pataky Patoprsty Patoprszty Patoprszty Petras Petrasz Petrasz Petrickova Petriczkova Petriczkova Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Pikna Pikna Pikna Pitorak Pitorak Pitorak Pliska Pliszka Pliszka Pliska Pliszka Pliszka Pokorny Pokorny Pokorny Pramuk Pramuk Pramuk Pramukova Pramukova Pramukova Pucan Puczan Puczan Radoslav Radoszlav Radoszlav Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rigo Rigo Rigo Rosko Roszko Roszko Rozum Rozum Rozum Rozum Rozum Rozum Rudnansky Rudnanszky Rudnanszky Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Sarissky Szariszszky Sariszszky Sceranka Szczeranka Sczeranka Sceranka Szczeranka Sczeranka Sceranka Szczeranka Sczeranka Sceranka Szczeranka Sczeranka Sceranka Szczeranka Sczeranka Scerankia Szczerankia Sczerankia Scerankova Szczerankova Sczerankova Scerankova Szczerankova Sczerankova Sciranka Szcziranka Scziranka Sedzmakova Szedzmakova Sedzmakova Slavik Szlavik Slavik Slebodnik Szlebodnik Slebodnik Sloboda Szloboda Sloboda Spisak Szpiszak Spiszak Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Tancer Tanczer Tyanczer Tancerova Tanczerova Tyanczerova Tancerova Tanczerova Tyanczerova Tancerova Tanczerova Tyanczerova Tancerova Tanczerova Tyanczerova Tebinka Tebinka Tyebinka Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tkac Tkacz Tykacz Tomasko Tomaszko Tyomaszko Tomasko Tomaszko Tyomaszko Tomcani Tomczani Tyomczani Tomcaniova Tomczaniova Tyomczaniova Tomis Tomisz Tyomisz Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkova Tomkova Tyomkova Tormasi Tormaszi Tyormaszi Torok Torok Tyorok Torokova Torokova Tyorokova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Ulicna Uliczna Uliczna Ulicna Uliczna Uliczna Ulicna Uliczna Uliczna Urbanova Urbanova Urbanova Vajcik Vajczik Vajczik Vajcik Vajczik Vajczik Vajcik Vajczik Vajczik Vajcik Vajczik Vajczik Vajcikova Vajczikova Vajczikova Valko Valko Valko Valo Valo Valo Valo Valo Valo Varga Varga Varga Vasko Vaszko Vaszko Vaskova Vaszkova Vaszkova Zabavnik Zabavnik Zsabavnik Zabecka Zabeczka Zsabeczka Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zabecky Zabeczky Zsabeczky Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zbranek Zbranek Zsbranek Zbranek Zbranek Zsbranek Zlatica Zlaticza Zslaticza Zlicar Zliczar Zsliczar Zlicar Zliczar Zsliczar Zlicar Zliczar Zsliczar Zlicar Zliczar Zsliczar Zlicarova Zliczarova Zsliczarova Zlicarova Zliczarova Zsliczarova Zlicatova Zliczatova Zsliczatova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Franciscus Fortuna Georgius Baskai Andreas Hazinszky Georgius Mike Michael Molnar Joannes Orosz Joannes Thót Joannes Turoczi Joannes Farkas

n78_01_209 n78_01_210 n78_01_255 n78_01_256

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.