Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1832 romancatholic
• Bell-Tower built-1700

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Vradist
luth » Szakolcza
rc » Szakolcza
Prietržka

OLD NAMES of the village(town):
1773 Pritrszka, Priterska, Pritrska, 1786 Pritrszka, 1808 Kis-Pritersd, Priétrska, Přítržka, 1863–1873 Kispritrsd, 1877–1882 Kispritersd, 1888–1907 Kispritrzsd, 1913 Kispetrős, 1920– Prietržka

POPULATION of Prietrzka in 2005: 452 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Áč Ac Acs Bartal Bartal Bartal Bartalová Bartalova Bartalova Bartošík Bartosik Bartosik Bartošíková Bartosikova Bartosikova Bellay Bellay Bellay Bellayová Bellayova Bellayova Benek Benek Benek Beneková Benekova Benekova Bilovský Bilovsky Bilovszky Blaha Blaha Blaha Blahová Blahova Blahova Bojanovská Bojanovska Bojanovszka Bojanovský Bojanovsky Bojanovszky Budovič Budovic Budovics Cintula Cintula Czintula Dvořák Dvorak Dvořak Flajžík Flajzik Flajzsik Flajžíková Flajzikova
... above surnames continue below the google map

Prietrzka bordering the villages(towns): Brodske | Castkov | Chropov | Chvojnica | Dubovce | Gbely | Holic | Katov | Kopcany | Kovalov | Kovalovec | Letnicie | Lopasov | Mocidlany | Mokry Haj | Oreske | Petrova Ves | Popudinske Mocidlany | Popudiny | Radimov | Radosovce | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rybky | Skalica | Smrdaky | Sobotiste | Trnovec | Unin | Vidovany | Vieska | Vlckovany | Vradiste

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Flajzsikova Gergel Gergel Gergel Gergelová Gergelova Gergelova Hatala Hatala Hatala Hatalová Hatalova Hatalova Hollá Holla Holla Hollý Holly Holly Horváthová Horvathova Horvathova Hurbanová Hurbanova Hurbanova Juráček Juracek Juracsek Juráčková Jurackova Juracskova Jurkovič Jurkovic Jurkovics Kaňová Kanova Kanyova Klíma Klima Klima Konečný Konecny Konecsny Kotvan Kotvan Kotvan Kotvanová Kotvanova Kotvanova Krakovská Krakovska Krakovszka Krakovský Krakovsky Krakovszky Machlica Machlica Mahlicza Machlicová Machlicova Mahliczova Masaryk Masaryk Maszaryk Masaryková Masarykova Maszarykova Meteličková Metelickova Metelicskova Michálik Michalik Mihalik Micháliková Michalikova Mihalikova Nejedlík Nejedlik Nejedlik Nejedlíková Nejedlikova Nejedlikova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Olejník Olejnik Olejnik Olejníková Olejnikova Olejnikova Pochylá Pochyla Pohyla Pochylý Pochyly Pohyly Polák Polak Polak Prstek Prstek Prsztek Rajčák Rajcak Rajcsak Ravas Ravas Ravasz Ravasová Ravasova Ravaszova Rehuš Rehus Rehus Rehušová Rehusova Rehusova Sasinek Sasinek Szaszinek Sasinková Sasinkova Szaszinkova Šebesta Sebesta Sebeszta Šimek Simek Simek Skala Skala Szkala Skalová Skalova Szkalova Sloboda Sloboda Szloboda Slobodová Slobodova Szlobodova Špetta Spetta Spetta Srncová Srncova Szrnczova Srnec Srnec Szrnecz Štípská Stipska Stipszka Štípský Stipsky Stipszky Surová Surova Szurova Surový Surovy Szurovy Tatarka Tatarka Tatarka Tokoš Tokos Tokos Tokošová Tokosova Tokosova Trúba Truba Truba Trúbová Trubova Trubova Vaculka Vaculka Vaczulka Vaculková Vaculkova Vaczulkova Valka Valka Valka Valla Valla Valla Vallová Vallova Vallova Vašečka Vasecka Vasecska Vašečková Vaseckova Vasecskova Vaši Vasi Vasi Vašiová Vasiova Vasiova Vávra Vavra Vavra Vávrik Vavrik Vavrik Vávriková Vavrikova Vavrikova Vávrová Vavrova Vavrova Vrbová Vrbova Vrbova Vymyslický Vymyslicky Vymyszliczky Žilavý Zilavy Zsilavy Zimka Zimka Zimka Zimková Zimkova Zimkova Žúrek Zurek Zsurek

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ac Acz Acz Bartal Bartal Bartal Bartal Bartal Bartal Bartosik Bartoszik Bartoszik Bartosik Bartoszik Bartoszik Bartosik Bartoszik Bartoszik Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellayova Bellayova Bellayova Bellayova Bellayova Bellayova Bellayova Bellayova Bellayova Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Blaha Blaha Blaha Blahova Blahova Blahova Blahova Blahova Blahova Bojanovska Bojanovszka Bojanovszka Bojanovska Bojanovszka Bojanovszka Bojanovska Bojanovszka Bojanovszka Bojanovska Bojanovszka Bojanovszka Bojanovsky Bojanovszky Bojanovszky Buraj Buraj Buraj Cintula Czintula Csintula Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergelova Gergelova Gergelova Hatala Hatala Hatala Holla Holla Holla Iuras Iurasz Iurasz Iuras Iurasz Iurasz Ivan Ivan Ivan Jana Jana Jana Jednota Jednota Jednota Juracek Juraczek Juraczek Juracek Juraczek Juraczek Juracek Juraczek Juraczek Juracek Juraczek Juraczek Jurackova Juraczkova Juraczkova Jurackova Juraczkova Juraczkova Kana Kana Kana Koncitik Konczitik Konczitik Konecna Koneczna Koneczna Koprla Koprla Koprla Koprlova Koprlova Koprlova Koprlova Koprlova Koprlova Kotvasova Kotvaszova Kotvaszova Lapos Laposz Lyaposz Lapos Laposz Lyaposz Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlicova Mahliczova Maczhliczova Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masarykova Maszarykova Maszarykova Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Mlcuchova Mlczuhova Mlczuczhova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Pochyla Pohyla Poczhyla Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Prokopova Prokopova Prokopova Prstek Prsztek Prsztek Prstekova Prsztekova Prsztekova Rajcakova Rajczakova Rajczakova Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Rehus Rehusz Rehusz Sebestova Szebesztova Sebesztova Simek Szimek Simek Skala Szkala Skala Skala Szkala Skala Skalova Szkalova Skalova Slahor Szlahor Slahor Slavomir Szlavomir Slavomir Slavomir Szlavomir Slavomir Spettova Szpettova Spettova Stefan Sztefan Stefan Surovy Szurovy Surovy Tokosova Tokoszova Tyokoszova Vasecka Vaszeczka Vaszeczka Vasecka Vaszeczka Vaszeczka Vasecka Vaszeczka Vaszeczka Vasi Vaszi Vaszi Vasi Vaszi Vaszi Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vymyslicky Vymyszliczky Vymyszliczky Zgarbova Zgarbova Zsgarbova Zilavy Zilavy Zsilavy Zilavy Zilavy Zsilavy Zimkova Zimkova Zsimkova Zurek Zurek Zsurek Zurekova Zurekova Zsurekova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Paulus Holiczky Michael Holiczky Joannes Holiczky Paulus Holiczky Joannes Szuronyi Michael Szuronyi Paulus Pekar Venceslaus Horvath Georgius Horvath Georgius Lukács Jacobus Jancsovics Andreas Jancsovics Paulus Belai Orechovszka Georgius Zelenka Joannes Juriskovics Andreas Juriskovics Martinus Juracsek Georgius Belcsák Paulus Hatala Joannes Hatala Nicolaus Hoffer Paulus Belay Georgius Belaii Andreas Szebestyen Joannes Szebestyen Joannes Klucsnik Paulus Ivanovih Michael Ivanek Franciscus Hoffer Martinus Skuba Ferenczova Martinus Bartosik Paulus Vanek Joannes Philip Georgius Kibovich

n78_19_472 n78_19_473 n78_19_556

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.