Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Bell-Tower built-1350
• Bell built-1477

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc » Kruzslyo
jew » Bártfa
luth » Bártfa
(Slovak parish)
Richvald

OLD NAMES of the village(town):
1773 Richvald, Richwald, 1786, 1863–1888 Richwald, 1808 Richvald, Rychwald, 1892–1902, 1920 Richvald, 1907–1913 Erdővágás, 1927–1946 Rychvald, 1946– Richvald

POPULATION of Richvald in 2005: 983 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamuščinová Adamuscinova Adamuscsinova Basariková Basarikova Baszarikova Billá Billa Billa Billý Billy Billy Choma Choma Homa Cmar Cmar Czmar Čupeľa Cupela Csupelya Čupeľová Cupelova Csupelyova Foľta Folta Folyta Foľtapál Foltapal Folytapal Foľtová Foltova Folytova Galuška Galuska Galuska Galušková Galuskova Galuskova German German German Germanová Germanova Germanova Germanovásobeková Germanovasobekova Germanovaszobekova Germansobek Germansobek Germanszobek Gluvňa
... above surnames continue below the google map

Richvald bordering the villages(towns): Andrejova | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Bartosovce | Beloveza | Bogliarka | Brezovka | Cigla | Dlha Luka | Dubova | Frickovce | Gaboltov | Gerlachov | Hanigovce | Hankovce | Harhaj | Hazlin | Hertnik | Hervartov | Hrabovec | Hrabske | Hutka | Janovce | Kamenica | Klusov | Kobyly | Kochanovce | Komarov | Krive | Krize | Kruzlov | Kurov | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lucka | Lukavica | Lukov | Malcov | Mikulasova | Milpos | Mokroluh | Nemcovce | Nizna Vola | Nizny Mirosov | Nizny Tvarozec | Obrucne | Olejnikov | Olsavce | Petrova | Poliakovce | Porubka | Resov | Rokytov | Sarisske Cierne | Siba | Smilno | Snakov | Stebnik | Sverzov | Tarnov | Trocany | Venecia | Vysna Vola | Vysny Mirosov | Vysny Tvarozec | Zborov | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gluvna Gluvnya Gluvňová Gluvnova Gluvnyova Grega Grega Grega Gritta Gritta Gritta Grittová Grittova Grittova Grohoľ Grohol Groholy Grohoľová Groholova Groholyova Hankovská Hankovska Hankovszka Hankovský Hankovsky Hankovszky Havrila Havrila Havrila Havrilová Havrilova Havrilova Hudák Hudak Hudak Hudáková Hudakova Hudakova Ildža Ildza Ildzsa Ildžová Ildzova Ildzsova Kasarda Kasarda Kaszarda Kasardová Kasardova Kaszardova Korba Korba Korba Litavcová Litavcova Litavczova Majerník Majernik Majernik Majerníková Majernikova Majernikova Marcinčo Marcinco Marczincso Marcinčová Marcincova Marczincsova Marinková Marinkova Marinkova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Olejar Olejar Olejar Olejár Olejar Olejar Olejarová Olejarova Olejarova Olejárová Olejarova Olejarova Ondik Ondik Ondik Ondiková Ondikova Ondikova Ondíková Ondikova Ondikova Paľurik Palurik Palyurik Paľuriková Palurikova Palyurikova Paľuv Paluv Palyuv Paľuvová Paluvova Palyuvova Pangrácová Pangracova Pangraczova Pavel Pavel Pavel Pavelová Pavelova Pavelova Pavlišinová Pavlisinova Pavlisinova Pavur Pavur Pavur Pavurová Pavurova Pavurova Pekár Pekar Pekar Pekárová Pekarova Pekarova Petričová Petricova Petricsova Porubská Porubska Porubszka Porubský Porubsky Porubszky Prokopová Prokopova Prokopova Rizner Rizner Rizner Riznerová Riznerova Riznerova Roguľa Rogula Rogulya Roguľová Rogulova Rogulyova Rohaľ Rohal Rohaly Rohaľová Rohalova Rohalyova Rybár Rybar Rybar Rybárová Rybarova Rybarova Sabol Sabol Szabol Sabolová Sabolova Szabolova Šellong Sellong Sellong Šellongová Sellongova Sellongova Seržiková Serzikova Szerzsikova Sobek Sobek Szobek Sobekfoľta Sobekfolta Szobekfolyta Sobeková Sobekova Szobekova Šoltys Soltys Soltysz Šoltýs Soltys Soltysz Šoltysová Soltysova Soltyszova Šoltýsová Soltysova Soltyszova Svoboda Svoboda Szvoboda Svobodová Svobodova Szvobodova Tej Tej Tej Tejová Tejova Tejova Vajda Vajda Vajda Vajdová Vajdova Vajdova Vanta Vanta Vanta Vantová Vantova Vantova Zamborská Zamborska Zamborszka Zamborský Zamborsky Zamborszky Ždiľa Zdila Zsdilya Ždiľová Zdilova Zsdilyova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamuscin Adamuszczin Adamuszczin Adamuscin Adamuszczin Adamuszczin Banas Banasz Banasz Basarik Baszarik Baszarik Billa Billa Billa Billa Billa Billa Chomova Homova Cshomova Cupela Czupela Csupela Cupelova Czupelova Csupelova Doruscak Doruszczak Gyoruszczak Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Foltova Foltova Foltova Foltova Foltova Foltova Frohlich Frohlih Frohliczh Galuska Galuszka Galuszka Galuskova Galuszkova Galuszkova Galuskova Galuszkova Galuszkova German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German German Germanova Germanova Germanova Gluvna Gluvna Gluvna Gluvna Gluvna Gluvna Grega Grega Grega Grega Grega Grega Gritta Gritta Gritta Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Hanis Hanisz Hanisz Hanisova Haniszova Haniszova Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Havrila Havrila Havrila Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Ildla Ildla Ildla Ildla Ildla Ildla Ildlova Ildlova Ildlova Jakub Jakub Jakub Jancikova Janczikova Janczikova Jozef Jozef Jozef Kasardova Kaszardova Kaszardova Klich Klih Kliczh Klich Klih Kliczh Kubova Kubova Kubova Kuklova Kuklova Kuklova Lesicko Lesziczko Lyesziczko Lesicko Lesziczko Lyesziczko Magerova Magerova Magerova Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernikova Majernikova Majernikova Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcinco Marczinczo Marczinczo Marcincova Marczinczova Marczinczova Markova Markova Markova Marticek Marticzek Marticzek Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejarova Olejarova Olejarova Ondik Ondik Ondik Ondik Ondik Ondik Ondik Ondik Ondik Palurik Palurik Palurik Palurik Palurik Palurik Palurik Palurik Palurik Palurnik Palurnik Palurnik Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Paluv Pangrac Pangracz Pangracz Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavlisin Pavliszin Pavliszin Pavlisin Pavliszin Pavliszin Pavurova Pavurova Pavurova Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekarova Pekarova Pekarova Petric Petricz Petricz Petric Petricz Petricz Porubska Porubszka Porubszka Porubska Porubszka Porubszka Porubska Porubszka Porubszka Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Pritoka Pritoka Pritoka Pritokova Pritokova Pritokova Raduz Raduz Raduz Raduz Raduz Raduz Rizner Rizner Rizner Rizner Rizner Rizner Rizner Rizner Rizner Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybarova Rybarova Rybarova Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sultova Szultova Sultova Tej Tej Tyej Tej Tej Tyej Tej Tej Tyej Tej Tej Tyej Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajdova Vajdova Vajdova Vilcekova Vilczekova Vilczekova Voska Voszka Voszka Zamborsky Zamborszky Zsamborszky Zamborsky Zamborszky Zsamborszky Zdila Zdila Zsdila Zdila Zdila Zsdila Zdila Zdila Zsdila Zdila Zdila Zsdila Zdila Zdila Zsdila Zdila Zdila Zsdila Zdilova Zdilova Zsdilova Zubrik Zubrik Zsubrik Zubrik Zubrik Zsubrik

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Gasparus Kenderna Joannes Kraucz Gasparus Horucz Paulus Bartosovszky Henricus Michal Joannes Szemkela Georgius Konderna Andreas Csepek Martinnus Sztupanszky Andreas Fridrik Florenus Konderma Paulus Tibrik Paulus Ribar Martinus Szembanszky Adamus Soltis Martinus Soltis Andreas Stibrich Casparus Chikomcsik Georgius Sztibrik Casparus Roszkovanszky Georgius Gecz Andreas Thomcsik Gregorius Gasper Joannes Grega Adamus Grega

n78_06_160 n78_06_161 n78_06_311

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.