Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Krasznibród
jew » Homonna
Rokytovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Rokitocz, Rokitowcze, 1786 Rokitócz, Rokitowcze, 1808 Rokitócz, Rokytowec, 1863–1913 Rokitóc, 1920–1964, 1990– Rokytovce

POPULATION of Rokytovce in 2005: 186 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bajcura Bajcura Bajczura Bajcurová Bajcurova Bajczurova Belej Belej Belej Belejová Belejova Belejova Buriak Buriak Buriak Burjak Burjak Burjak Čerevka Cerevka Cserevka Čerevková Cerevkova Cserevkova Čičvak Cicvak Csicsvak Čičvák Cicvak Csicsvak Čičváková Cicvakova Csicsvakova Čižmárová Cizmarova Csizsmarova Čonka Conka Csonka Čonková Conkova Csonkova Čop Cop Csop Čopová Copova Csopova Curkovič Curkovic Czurkovics Curkovičová Curkovicova Czurkovicsova Demeter Demeter
... above surnames continue below the google map

Rokytovce bordering the villages(towns): Bodruzal | Borov | Breznica | Breznica | Breznicka | Bukovce | Bystra | Cabalovce | Cabiny | Certizne | Chotca | Driecna | Gribov | Habura | Havaj | Hrbkovske Cabiny | Hunkovce | Kalinov | Kolbovce | Korejovce | Korunkova | Kozuchovce | Krajna Polana | Krajne Cierno | Krasny Brod | Krusinec | Makovce | Mala Polana | Male Bukovce | Male Staskovce | Medzilaborce | Mikova | Mirola | Nagov | Nizna Vladica | Nizne Cabiny | Olsavka | Olsinkov | Palota | Potocky | Pravrovce | Prikra | Pstrina | Repejov | Roskovce | Semetkovce | Solnik | Staskovce | Sterkovce | Stropkov | Sucha | Sukov | Svetlice | Valentovce | Varechovce | Velka Driecna | Velke Bukovce | Velke Staskovce | Velkrop | Vislava | Vladica | Vojtovce | Vydran | Vyrava | Vyskovce | Vysna Vladica | Vysne Cabiny | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Demeter Demeterová Demeterova Demeterova Demetrová Demetrova Demetrova Druga Druga Druga Drugová Drugova Drugova Džula Dzula Dzsula Džulová Dzulova Dzsulova Džupinková Dzupinkova Dzsupinkova Galan Galan Galan Galanová Galanova Galanova Goroľ Gorol Goroly Goroľová Gorolova Gorolyova Grundza Grundza Grundza Harbist Harbist Harbiszt Hniďaková Hnidakova Hnigyakova Homza Homza Homza Homzová Homzova Homzova Hošák Hosak Hosak Hošaková Hosakova Hosakova Hošáková Hosakova Hosakova Ištvan Istvan Istvan Ištvanová Istvanova Istvanova Janco Janco Janczo Jancová Jancova Janczova Jarecká Jarecka Jareczka Kantuľak Kantulak Kantulyak Kantuľák Kantulak Kantulyak Kantuľaková Kantulakova Kantulyakova Kičina Kicina Kicsina Kičinová Kicinova Kicsinova Klec Klec Klecz Klecová Klecova Kleczova Kostilník Kostilnik Kosztilnik Kostilníková Kostilnikova Kosztilnikova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kozár Kozar Kozar Kozárová Kozarova Kozarova Lakata Lakata Lakata Lakatová Lakatova Lakatova Lapičák Lapicak Lapicsak Lapičaková Lapicakova Lapicsakova Lapišák Lapisak Lapisak Lapišáková Lapisakova Lapisakova Libák Libak Libak Libáková Libakova Libakova Mojšová Mojsova Mojsova Morozová Morozova Morozova Palej Palej Palej Palejová Palejova Palejova Pančura Pancura Pancsura Pančurová Pancurova Pancsurova Prokopčák Prokopcak Prokopcsak Prokopčáková Prokopcakova Prokopcsakova Segeda Segeda Szegeda Segedová Segedova Szegedova Seman Seman Szeman Semančin Semancin Szemancsin Semančinová Semancinova Szemancsinova Semančínová Semancinova Szemancsinova Semanová Semanova Szemanova Skreptáč Skreptac Szkreptacs Skreptáčová Skreptacova Szkreptacsova Smetanka Smetanka Szmetanka Smetanková Smetankova Szmetankova Špan Span Span Španová Spanova Spanova Šuty Suty Suty Šutyová Sutyova Sutyova Tichá Ticha Tiha Tichý Tichy Tihy Tőrőková Torokova Tőrőkova Vaco Vaco Vaczo Vacová Vacova Vaczova Zavacká Zavacka Zavaczka Zavacký Zavacky Zavaczky Závadská Zavadska Zavadszka Zavadský Zavadsky Zavadszky Zdenovcová Zdenovcova Zdenovczova Zdenovec Zdenovec Zdenovecz

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bajcura Bajczura Bajczura Belej Belej Belej Bukovcikova Bukovczikova Bukovczikova Cerevka Czerevka Cserevka Cerevkova Czerevkova Cserevkova Cicvakova Cziczvakova Csiczvakova Cop Czop Csop Curkovic Czurkovicz Csurkovicz Curkovic Czurkovicz Csurkovicz Dlula Dlula Gylula Dlulova Dlulova Gylulova Drugova Drugova Gyrugova Homza Homza Homza Horvath Horvath Horvath Hosak Hoszak Hoszak Hosak Hoszak Hoszak Janco Janczo Janczo Kantulak Kantulak Kantulak Kantulak Kantulak Kantulak Kantulak Kantulak Kantulak Kantulakova Kantulakova Kantulakova Klec Klecz Klecz Klec Klecz Klecz Klec Klecz Klecz Klec Klecz Klecz Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Lakata Lakata Lyakata Lakata Lakata Lyakata Lapisak Lapiszak Lyapiszak Lapisakova Lapiszakova Lyapiszakova Libak Libak Lyibak Libak Libak Lyibak Libak Libak Lyibak Palej Palej Palej Pancura Panczura Panczura Pancura Panczura Panczura Pancurova Panczurova Panczurova Vaco Vaczo Vaczo Vaco Vaczo Vaczo Vaco Vaczo Vaczo Vacova Vaczova Vaczova Zavacky Zavaczky Zsavaczky Zdenovec Zdenovecz Zsdenovecz Zdenovec Zdenovecz Zsdenovecz Zjanova Zjanova Zsjanova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Alexius Vanko Hrics Galano Joannes Csepou Joannes Kaczur Mathias Pristas Georgius Demko Georgius Mihalko

n78_12_088 n78_12_342

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.