Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_25_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Castle Tower built-1200
• Chapel built-1692
• Church Ruin built-1300
• Monastery Ruin built-1300
• Church Bell-Tower Chapel built-1300
• Chapel built-1611

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH, RC
jew » Beszterczebánya
Slovenska_Lupca_Banska_Bystrica_BC_Zolyom_Zvolen_Castle_Tower_built-1200_ENC1_x1.jpg
| Castle | Tower | built-1200 | [1] |
Slovenska_Lupca_Banska_Bystrica_BC_Zolyom_Zvolen_Church_x1.jpg
| Church |
Slovenská Ľupča
Slovenska Lupca includes former villages: | Lupcianska Ulica |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Zolyo-Lipcse, 1786 Lipcsche, Zolyo-Lipcsche, Tóth-Lipcsche, Böhmisch-Lipcsche, 1808 Tót-Lipcse, Zólyo-Lipcse, Bőhmisch-Luptsch, Lupča, 1863 Tótlipcse, 1873–1882 Tótlipcse, Zólyomlipcse, 1888–1913 Zólyomlipcse, 1920 Slovenská Ľupča, Zvolenská Ľupča, 1927– Slovenská Ľupča
Ľupčianska Ulica: 1863 Lipcseiútca, 1873–1882 Utcalipcse, 1888–1913 Lipcseutca, 1920 Ľupčianská Ulica, Ľupčica, 1927–1944 Ľupčianska Ulica

POPULATION of Slovenska Lupca in 2005: 3130 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamovič Adamovic Adamovics Adamovičová Adamovicova Adamovicsova Baláž Balaz Balazs Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Bobák Bobak Bobak Bulla Bulla Bulla Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Čížová Cizova Csizsova Dávid David David Dávidová Davidova Davidova Debnár Debnar Debnar Debnárik Debnarik Debnarik Debnáriková Debnarikova Debnarikova Debnárová Debnarova Debnarova Dobiš Dobis Dobis Dobišová Dobisova Dobisova Eremiáš Eremias
... above surnames continue below the google map

Slovenska Lupca bordering the villages(towns): Badin | Balaze | Banska Bystrica | Brezova | Brusno | Brusno | Cacin | Cerin | Dolna Lehota | Dolna Micina | Dolne Prsany | Dolny Harmanec | Dubova | Dubravica | Harmanec | Hiadel | Horna Micina | Horne Prsany | Hrochot | Jabrikova | Jasenie | Jergaly | Kaliste | Kramliste | Kyncelova | Lopej | Lubietova | Lucatin | Lupcianska Ulica | Malachov | Medzibrod | Molca | Mostenica | Motycky | Nemce | Nemecka | Oravce | Petova | Podkonice | Pohronsky Bukovec | Ponicka Huta | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Predajna | Priechod | Prsany | Raztoka | Riecka | Sandberg | Selce | Spania Dolina | Stare Hory | Strelniky | Svaty Ondrej nad Hronom | Tajov | Turecka | Vajskova | Vlkanova | Zamostie | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Eremias Eremiášová Eremiasova Eremiasova Gonda Gonda Gonda Gondová Gondova Gondova Gregor Gregor Gregor Hiadlovská Hiadlovska Hiadlovszka Hiadlovský Hiadlovsky Hiadlovszky Hlaváč Hlavac Hlavacs Hlaváčová Hlavacova Hlavacsova Holécy Holecy Holeczy Homola Homola Homola Homolová Homolova Homolova Horčin Horcin Horcsin Horčinová Horcinova Horcsinova Hraško Hrasko Hrasko Hrašková Hraskova Hraskova Iskra Iskra Iszkra Javorka Javorka Javorka Javorková Javorkova Javorkova Kaliská Kaliska Kaliszka Kaliský Kalisky Kaliszky Kapustík Kapustik Kapusztik Kapustíková Kapustikova Kapusztikova Konvičný Konvicny Konvicsny Kostúr Kostur Kosztur Kostúrová Kosturova Koszturova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kožiak Koziak Kozsiak Krajan Krajan Krajan Krajanová Krajanova Krajanova Krajči Krajci Krajcsi Králiková Kralikova Kralikova Lakomčík Lakomcik Lakomcsik Lakomčíková Lakomcikova Lakomcsikova Lamper Lamper Lamper Lamperová Lamperova Lamperova Lipa Lipa Lipa Lipová Lipova Lipova Lupták Luptak Luptak Luptáková Luptakova Luptakova Mačkovič Mackovic Macskovics Mačkovičová Mackovicova Macskovicsova Majer Majer Majer Majerová Majerova Majerova Maštalircová Mastalircova Mastalirczova Mikloš Miklos Miklos Moravčík Moravcik Moravcsik Mrázová Mrazova Mrazova Nádaský Nadasky Nadaszky Oravcová Oravcova Oravczova Oravec Oravec Oravecz Oravská Oravska Oravszka Palúchová Paluchova Paluhova Paško Pasko Pasko Pašková Paskova Paskova Patráš Patras Patras Petrík Petrik Petrik Petríková Petrikova Petrikova Pondelík Pondelik Pondelik Potančok Potancok Potancsok Potančoková Potancokova Potancsokova Pustajová Pustajova Pusztajova Rusko Rusko Ruszko Rusková Ruskova Ruszkova Sedliaková Sedliakova Szedliakova Škrváň Skrvan Skrvany Škrváňová Skrvanova Skrvanyova Slobodník Slobodnik Szlobodnik Stanko Stanko Sztanko Stanková Stankova Sztankova Šuhajda Suhajda Suhajda Svetlík Svetlik Szvetlik Svetlíková Svetlikova Szvetlikova Svrčková Svrckova Szvrcskova Svrčok Svrcok Szvrcsok Sýkora Sykora Szykora Sýkorová Sykorova Szykorova Tomášik Tomasik Tomasik Tomášiková Tomasikova Tomasikova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Alena Alena Alena Alena Alena Alena Anna Anna Anna Augustin Augusztin Augusztin Aust Auszt Auszt Aust Auszt Auszt Aust Auszt Auszt Aust Auszt Auszt Aust Auszt Auszt Babiak Babiak Babiak Babjakova Babjakova Babjakova Babkovic Babkovicz Babkovicz Babkovic Babkovicz Babkovicz Babkovic Babkovicz Babkovicz Babkovic Babkovicz Babkovicz Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Badanikova Badanikova Badanikova Badany Badany Badany Badany Badany Badany Badany Badany Badany Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Badanyova Bajsova Bajszova Bajszova Bajtekova Bajtekova Bajtekova Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balalova Balalova Balalova Balalovic Balalovicz Balalovicz Balaz Balaz Balaz Balazovic Balazovicz Balazovicz Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balkova Balkova Balkova Balkovicova Balkoviczova Balkoviczova Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baranova Baranova Baranova Barla Barla Barla Barlova Barlova Barlova Barlova Barlova Barlova Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartkova Bartkova Bartkova Bartlova Bartlova Bartlova Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Beata Beata Beata Becker Beczker Beczker Beckova Beczkova Beczkova Bednarik Bednarik Bednarik Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bednarova Bednarova Bednarova Bednarova Bednarova Bednarova Beer Beer Beer Belickova Beliczkova Beliczkova Belik Belik Belik Belikova Belikova Belikova Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Benak Benak Benak Benakova Benakova Benakova Benakova Benakova Benakova Beno Beno Beno Benova Benova Benova Bilavsky Bilavszky Bilavszky Bilavsky Bilavszky Bilavszky Bilavsky Bilavszky Bilavszky Bilavsky Bilavszky Bilavszky Binder Binder Binder Binder Binder Binder Bires Biresz Biresz Bires Biresz Biresz Blatnicky Blatniczky Blatniczky Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobak Bobakova Bobakova Bobakova Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobokova Bobokova Bobokova Bogarova Bogarova Bogarova Bohacik Bohaczik Bohaczik Boris Borisz Borisz Boros Borosz Borosz Braucok Brauczok Brauczok Braucokova Brauczokova Brauczokova Brezonakova Brezonakova Brezonakova Briesova Brieszova Brieszova Briesova Brieszova Brieszova Brna Brna Brna Brozman Brozman Brozman Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Bruchac Bruhacz Bruczhacz Bruchacova Bruhaczova Bruczhaczova Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Bukovcan Bukovczan Bukovczan Bukovcan Bukovczan Bukovczan Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Cabanova Czabanova Csabanova Cambel Czambel Csambel Cambelova Czambelova Csambelova Cech Czeh Cseczh Cech Czeh Cseczh Cecho Czeho Cseczho Cellarova Czellarova Csellarova Cellarova Czellarova Csellarova Cellarova Czellarova Csellarova Cellarova Czellarova Csellarova Cerven Czerven Cserven Cerven Czerven Cserven Cervenakova Czervenakova Cservenakova Chabada Habada Cshabada Chabada Habada Cshabada Chabada Habada Cshabada Chabadova Habadova Cshabadova Chabadova Habadova Cshabadova Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chabanova Habanova Cshabanova Chabanova Habanova Cshabanova Chalupska Halupszka Cshalupszka Chalupsky Halupszky Cshalupszky Chalupsky Halupszky Cshalupszky Chebenova Hebenova Cshebenova Chebenova Hebenova Cshebenova Chmara Hmara Cshmara Chmarova Hmarova Cshmarova Chmelik Hmelik Cshmelik Chmelko Hmelko Cshmelko Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chrastel Hrasztel Cshrasztel Chrastina Hrasztina Cshrasztina Chrastina Hrasztina Cshrasztina Chriastel Hriasztel Cshriasztel Chriastel Hriasztel Cshriasztel Chriastelova Hriasztelova Cshriasztelova Chromekova Hromekova Cshromekova Chvalikova Hvalikova Cshvalikova Cias Cziasz Csiasz Ciasova Cziaszova Csiaszova Cil Czil Csil Cillikova Czillikova Csillikova Cilova Czilova Csilova Cilova Czilova Csilova Cinkocka Czinkoczka Csinkoczka Cisarikova Cziszarikova Csiszarikova Citara Czitara Csitara Cunderlik Czunderlik Csunderlik Cunderlik Czunderlik Csunderlik Cunderlik Czunderlik Csunderlik Cunderlikova Czunderlikova Csunderlikova Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupka Czupka Csupka Cupkova Czupkova Csupkova Cupkova Czupkova Csupkova Cupkova Czupkova Csupkova Cuvaj Czuvaj Csuvaj Danielisova Danieliszova Gyanieliszova Danielisova Danieliszova Gyanieliszova Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid David David Gyavid Davidova Davidova Gyavidova Davidova Davidova Gyavidova Davidova Davidova Gyavidova Davidova Davidova Gyavidova Davidova Davidova Gyavidova Davidova Davidova Gyavidova Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Deker Deker Gyeker Dekker Dekker Gyekker Dekkerova Dekkerova Gyekkerova Dekkerova Dekkerova Gyekkerova Delker Delker Gyelker Dian Dian Gyian Dian Dian Gyian Dieska Dieszka Gyieszka Dobak Dobak Gyobak Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dobisova Dobiszova Gyobiszova Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrotova Dobrotova Gyobrotova Dobrotova Dobrotova Gyobrotova Dolezel Dolezel Gyolezel Domova Domova Gyomova Donoval Donoval Gyonoval Donovalova Donovalova Gyonovalova Driecna Drieczna Gyrieczna Driecna Drieczna Gyrieczna Ducar Duczar Gyuczar Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Durajova Durajova Gyurajova Durajova Durajova Gyurajova Durajova Durajova Gyurajova Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Dvoran Dvoran Gyvoran Dvoran Dvoran Gyvoran Dvoran Dvoran Gyvoran Dvoranova Dvoranova Gyvoranova Dvoranova Dvoranova Gyvoranova Eremias Eremiasz Eremiasz Eremias Eremiasz Eremiasz Eremiasova Eremiaszova Eremiaszova Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertlova Ertlova Ertlova Ertlova Ertlova Ertlova Ertlova Ertlova Ertlova Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Faros Farosz Farosz Faros Farosz Farosz Faros Farosz Farosz Faros Farosz Farosz Faros Farosz Farosz Faros Farosz Farosz Faros Farosz Farosz Fasko Faszko Faszko Faskova Faszkova Faszkova Fedes Fedesz Fedesz Fedes Fedesz Fedesz Fedes Fedesz Fedesz Fedes Fedesz Fedesz Fedesova Fedeszova Fedeszova Feher Feher Feher Feher Feher Feher Feher Feher Feher Fekecova Fekeczova Fekeczova Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipkova Filipkova Filipkova Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Fillo Fillo Fillo Fillo Fillo Fillo Fillo Fillo Fillo Fillova Fillova Fillova Fillova Fillova Fillova Findova Findova Findova Flaska Flaszka Flaszka Flaskova Flaszkova Flaszkova Flaskova Flaszkova Flaszkova Flaskova Flaszkova Flaszkova Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodorova Fodorova Fodorova Foltani Foltani Foltani Foltany Foltany Foltany Foltany Foltany Foltany Folwareczny Folwareczny Folwareczzny Folwareczny Folwareczny Folwareczzny Folwareczny Folwareczny Folwareczzny Folwareczny Folwareczny Folwareczzny Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fotko Fotko Fotko Fotko Fotko Fotko Fotko Fotko Fotko Fudor Fudor Fudor Fukas Fukasz Fukasz Fukas Fukasz Fukasz Fukas Fukasz Fukasz Fukas Fukasz Fukasz Furman Furman Furman Furmanova Furmanova Furmanova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galbavy Galbavy Galbavy Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Gavalec Gavalecz Gavalecz Gazdikova Gazdikova Gazdikova Genov Genov Genov Giertli Giertli Giertli Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Gilanyova Girmanova Girmanova Girmanova Golian Golian Golian Golianova Golianova Golianova Golianova Golianova Golianova Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gondova Gonzor Gonzor Gonzor Grac Gracz Gracz Graner Graner Graner Graner Graner Graner Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Granerova Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregorova Gregorova Gregorova Grofcikova Grofczikova Grofczikova Grofcikova Grofczikova Grofczikova Grofcikova Grofczikova Grofczikova Gula Gula Gula Halas Halasz Halasz Hamada Hamada Hamada Hamada Hamada Hamada Hankova Hankova Hankova Hanusin Hanuszin Hanuszin Harvan Harvan Harvan Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviarova Haviarova Haviarova Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havran Havranova Havranova Havranova Heidukova Heidukova Heidukova Herkel Herkel Herkel Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Herkova Hiadlovska Hiadlovszka Hiadlovszka Hiadlovska Hiadlovszka Hiadlovszka Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hirkova Hirkova Hirkova Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlasny Hlaszny Hlaszny Hlasny Hlaszny Hlaszny Hlasny Hlaszny Hlaszny Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlinkova Hlinkova Hlinkova Hodas Hodasz Hodasz Holeci Holeczi Holeczi Holeci Holeczi Holeczi Holeciova Holecziova Holecziova Holeciova Holecziova Holecziova Holecy Holeczy Holeczy Holecy Holeczy Holeczy Holecyova Holeczyova Holeczyova Holecyova Holeczyova Holeczyova Holik Holik Holik Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Horavcik Horavczik Horavczik Horcin Horczin Horczin Horcin Horczin Horczin Horcin Horczin Horczin Horcin Horczin Horczin Horcin Horczin Horczin Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horcinova Horczinova Horczinova Horec Horecz Horecz Horvat Horvat Horvat Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvatova Horvatova Horvatova Houska Houszka Houszka Houska Houszka Houszka Houska Houszka Houszka Houskova Houszkova Houszkova Hrabcikova Hrabczikova Hrabczikova Hrabcikova Hrabczikova Hrabczikova Hradisky Hradiszky Hradiszky Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hrda Hrda Hrda Hricovsky Hriczovszky Hriczovszky Hricovsky Hriczovszky Hriczovszky Hricovsky Hriczovszky Hriczovszky Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnakova Hrivnakova Hrivnakova Hrkova Hrkova Hrkova Hroncova Hronczova Hronczova Hroncova Hronczova Hronczova Hruska Hruszka Hruszka Hudak Hudak Hudak Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hurta Hurta Hurta Hutova Hutova Hutova Hydroprojekt Hydroprojekt Hydroprojekt Hyrosova Hyroszova Hyroszova Iloldova Iloldova Iloldova Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Iskra Iszkra Iszkra Iskra Iszkra Iszkra Iskra Iszkra Iszkra Iskra Iszkra Iszkra Iskra Iszkra Iszkra Iskra Iszkra Iszkra Iskrova Iszkrova Iszkrova Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Iveta Iveta Iveta Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakus Jakusz Jakusz Jakus Jakusz Jakusz Jakus Jakusz Jakusz Jakus Jakusz Jakusz Jamriska Jamriszka Jamriszka Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jancovic Janczovicz Janczovicz Jancovic Janczovicz Janczovicz Jancovicova Janczoviczova Janczoviczova Jancovicova Janczoviczova Janczoviczova Jancovicova Janczoviczova Janczoviczova Jancovicova Janczoviczova Janczoviczova Jancura Janczura Janczura Jancurova Janczurova Janczurova Jancurova Janczurova Janczurova Jancurova Janczurova Janczurova Jandura Jandura Jandura Jandura Jandura Jandura Jandura Jandura Jandura Janos Janosz Janosz Janoska Janoszka Janoszka Janoska Janoszka Janoszka Janosova Janoszova Janoszova Janovcova Janovczova Janovczova Janovcova Janovczova Janovczova Janovcova Janovczova Janovczova Janovec Janovecz Janovecz Janovec Janovecz Janovecz Jarabak Jarabak Jarabak Jarolim Jarolim Jarolim Jasikova Jaszikova Jaszikova Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Jelisek Jeliszek Jeliszek Jendrisak Jendriszak Jendriszak Jezisek Jeziszek Jeziszek Jezna Jezna Jezna Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Julia Julia Julia Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Jurga Jurga Jurga Kabac Kabacz Kabacz Kabacova Kabaczova Kabaczova Kabacova Kabaczova Kabaczova Kaduch Kaduh Kaduczh Kaduch Kaduh Kaduczh Kaliska Kaliszka Kaliszka Kaliska Kaliszka Kaliszka Kaliska Kaliszka Kaliszka Kalisky Kaliszky Kaliszky Kalisky Kaliszky Kaliszky Kalisky Kaliszky Kaliszky Kalisky Kaliszky Kaliszky Kalivodova Kalivodova Kalivodova Kamenska Kamenszka Kamenszka Kaniak Kaniak Kaniak Kaniova Kaniova Kaniova Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kapustik Kapusztik Kapusztik Kapustik Kapusztik Kapusztik Kapustik Kapusztik Kapusztik Kapustik Kapusztik Kapusztik Kapustik Kapusztik Kapusztik Kapustik Kapusztik Kapusztik Kapustikova Kapusztikova Kapusztikova Kapustnikova Kapusztnikova Kapusztnikova Karaman Karaman Karaman Karbac Karbacz Karbacz Karbac Karbacz Karbacz Karbac Karbacz Karbacz Karlikova Karlikova Karlikova Karlikova Karlikova Karlikova Kartrencik Kartrenczik Kartrenczik Katarina Katarina Katarina Katrencik Katrenczik Katrenczik Katrencik Katrenczik Katrenczik Katrencik Katrenczik Katrenczik Katrencyk Katrenczyk Katrenczyk Kekelak Kekelak Kekelak Kindl Kindl Kindl Kindl Kindl Kindl Kindl Kindl Kindl Kisova Kiszova Kiszova Kisova Kiszova Kiszova Kiss Kiszsz Kiszsz Kkk Kkk Kkk Klacan Klaczan Klaczan Klacan Klaczan Klaczan Klacan Klaczan Klaczan Klacan Klaczan Klaczan Klacanova Klaczanova Klaczanova Klibani Klibani Klibani Klibani Klibani Klibani Klibaniova Klibaniova Klibaniova Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klincova Klinczova Klinczova Klinec Klinecz Klinecz Klinec Klinecz Klinecz Klinec Klinecz Klinecz Klirova Klirova Klirova Klottonova Klottonova Klottonova Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocanova Koczanova Koczanova Kochelica Kohelicza Koczhelicza Kochelka Kohelka Koczhelka Kochelka Kohelka Koczhelka Kochelkova Kohelkova Koczhelkova Kochlica Kohlicza Koczhlicza Kochlica Kohlicza Koczhlicza Kochlica Kohlicza Koczhlicza Kochlica Kohlicza Koczhlicza Kocik Koczik Koczik Koctur Kocztur Kocztur Koctur Kocztur Kocztur Kocturova Koczturova Koczturova Kocturova Koczturova Koczturova Kocturova Koczturova Koczturova Kolesar Koleszar Koleszar Kolesar Koleszar Koleszar Kolesar Koleszar Koleszar Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Koliak Koliak Koliak Koliakova Koliakova Koliakova Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarova Kollarova Kollarova Konturova Konturova Konturova Konvicna Konviczna Konviczna Konvicny Konviczny Konviczny Konvicny Konviczny Konviczny Konvicny Konviczny Konviczny Konvicny Konviczny Konviczny Konvicny Konviczny Konviczny Konvicny Konviczny Konviczny Konvicny Konviczny Konviczny Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koppova Koprda Koprda Koprda Koprda Koprda Koprda Koprda Koprda Koprda Korony Korony Korony Koronyova Koronyova Koronyova Koronyova Koronyova Koronyova Koronyova Koronyova Koronyova Kosova Koszova Koszova Kostiviar Kosztiviar Kosztiviar Kostiviarova Kosztiviarova Kosztiviarova Kostiviarova Kosztiviarova Kosztiviarova Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kozak Kozak Kozak Kozderova Kozderova Kozderova Kozderova Kozderova Kozderova Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Koziak Krahulcova Krahulczova Krahulczova Krahulcova Krahulczova Krahulczova Krahulcova Krahulczova Krahulczova Krahulec Krahulecz Krahulecz Krajan Krajan Krajan Krajanova Krajanova Krajanova Krajca Krajcza Krajcza Krajca Krajcza Krajcza Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajicova Krajiczova Krajiczova Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kramcova Kramczova Kramczova Kramcova Kramczova Kramczova Kramec Kramecz Kramecz Kramec Kramecz Kramecz Kramec Kramecz Kramecz Kramec Kramecz Kramecz Krchnavy Krhnavy Krczhnavy Krchnavy Krhnavy Krczhnavy Krchnavy Krhnavy Krczhnavy Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippner Krippnerova Krippnerova Krippnerova Krippnerova Krippnerova Krippnerova Kristofcak Krisztofczak Krisztofczak Krizo Krizo Krizo Krizova Krizova Krizova Krpelan Krpelan Krpelan Krpelanova Krpelanova Krpelanova Kubekova Kubekova Kubekova Kubicka Kubiczka Kubiczka Kubicka Kubiczka Kubiczka Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubove Kubove Kubove Kubovic Kubovicz Kubovicz Kubovic Kubovicz Kubovicz Kubusova Kubuszova Kubuszova Kucerova Kuczerova Kuczerova Kuchnova Kuhnova Kuczhnova Kuchta Kuhta Kuczhta Kudelkova Kudelkova Kudelkova Kulfas Kulfasz Kulfasz Kulfas Kulfasz Kulfasz Kulfas Kulfasz Kulfasz Kurjan Kurjan Kurjan Kurjan Kurjan Kurjan Kurjan Kurjan Kurjan Kurjanova Kurjanova Kurjanova Kurjanova Kurjanova Kurjanova Kuskailer Kuszkailer Kuszkailer Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcik Lakomczik Lyakomczik Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakomcikova Lakomczikova Lyakomczikova Lakoncik Lakonczik Lyakonczik Lakoncik Lakonczik Lyakonczik Lalikova Lalikova Lyalikova Lalisova Laliszova Lyaliszova Lamper Lamper Lyamper Lamper Lamper Lyamper Lamper Lamper Lyamper Lamper Lamper Lyamper Lamperova Lamperova Lyamperova Lamperova Lamperova Lyamperova Lasciak Laszcziak Lyaszcziak Lastiak Lasztiak Lyasztiak Lastiakova Lasztiakova Lyasztiakova Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lendvorska Lendvorszka Lyendvorszka Lendvorska Lendvorszka Lyendvorszka Lendvorska Lendvorszka Lyendvorszka Lepies Lepiesz Lyepiesz Lepies Lepiesz Lyepiesz Lepiesova Lepieszova Lyepieszova Lepiesova Lepieszova Lyepieszova Lesnik Lesznik Lyesznik Lesnik Lesznik Lyesznik Lesnik Lesznik Lyesznik Lesnikova Lesznikova Lyesznikova Lesnikova Lesznikova Lyesznikova Lesnikova Lesznikova Lyesznikova Levakova Levakova Lyevakova Licko Liczko Lyiczko Lipa Lipa Lyipa Lipa Lipa Lyipa Lipa Lipa Lyipa Lipova Lipova Lyipova Lipova Lipova Lyipova Lipova Lipova Lyipova Longauer Longauer Lyongauer Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Luby Luby Lyuby Lukacko Lukaczko Lyukaczko Lukacko Lukaczko Lyukaczko Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Lusy Luszy Lyuszy Macakova Maczakova Maczakova Macakova Maczakova Maczakova Macakova Maczakova Maczakova Macekova Maczekova Maczekova Macekova Maczekova Maczekova Machala Mahala Maczhala Machala Mahala Maczhala Machala Mahala Maczhala Machova Mahova Maczhova Mackovic Maczkovicz Maczkovicz Mackovic Maczkovicz Maczkovicz Mackovic Maczkovicz Maczkovicz Mackovic Maczkovicz Maczkovicz Mackovic Maczkovicz Maczkovicz Mackovicova Maczkoviczova Maczkoviczova Mackovicova Maczkoviczova Maczkoviczova Mackovicova Maczkoviczova Maczkoviczova Madel Madel Madel Mados Madosz Madosz Mados Madosz Madosz Mados Madosz Madosz Madosova Madoszova Madoszova Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Makoni Makoni Makoni Makoni Makoni Makoni Makoni Makoni Makoni Malachovsky Malahovszky Malaczhovszky Malachovsky Malahovszky Malaczhovszky Malachovsky Malahovszky Malaczhovszky Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Marcinek Marczinek Marczinek Marcinek Marczinek Marczinek Marcinekova Marczinekova Marczinekova Marek Marek Marek Marekova Marekova Marekova Markusovska Markuszovszka Markuszovszka Martinec Martinecz Martinecz Martinec Martinecz Martinecz Martinka Martinka Martinka Masny Maszny Maszny Mastalircova Masztalirczova Masztalirczova Mastalircova Masztalirczova Masztalirczova Matias Matiasz Matiasz Matias Matiasz Matiasz Matiasova Matiaszova Matiaszova Matiasova Matiaszova Matiaszova Matlak Matlak Matlak Matlak Matlak Matlak Matlakova Matlakova Matlakova Matlakova Matlakova Matlakova Matus Matusz Matusz Matusek Matuszek Matuszek Matusek Matuszek Matuszek Matusek Matuszek Matuszek Matusek Matuszek Matuszek Matusek Matuszek Matuszek Mazuch Mazuh Mazuczh Melichova Melihova Meliczhova Melichova Melihova Meliczhova Melichova Melihova Meliczhova Meniar Meniar Meniar Meniarova Meniarova Meniarova Mensik Menszik Menszik Mensik Menszik Menszik Mensik Menszik Menszik Mesko Meszko Meszko Mesko Meszko Meszko Meskova Meszkova Meszkova Messerschmidt Meszszerszhmidt Meszszerszczhmidt Messerschmidt Meszszerszhmidt Meszszerszczhmidt Messerschmidtova Meszszerszhmidtova Meszszerszczhmidtova Mezovsky Mezovszky Mezovszky Michalik Mihalik Miczhalik Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Mikloska Mikloszka Mikloszka Mikloska Mikloszka Mikloszka Mikloskova Mikloszkova Mikloszkova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklov Miklov Miklov Milan Milan Milan Milan Milan Milan Milan Milan Milan Misani Miszani Miszani Misany Miszany Miszany Misanyova Miszanyova Miszanyova Miskoci Miszkoczi Miszkoczi Misovcova Miszovczova Miszovczova Misovcova Miszovczova Miszovczova Misovec Miszovecz Miszovecz Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mlcoch Mlczoh Mlczoczh Mlcochova Mlczohova Mlczoczhova Mojlisova Mojliszova Mojliszova Molota Molota Molota Molotova Molotova Molotova Molotova Molotova Molotova Molotova Molotova Molotova Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Moravitzova Mravec Mravecz Mravecz Mravec Mravecz Mravecz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mrazova Mrazova Mrazova Mrva Mrva Mrva Mrvova Mrvova Mrvova Mudry Mudry Mudry Mudry Mudry Mudry Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgasova Murgaszova Murgaszova Nadaska Nadaszka Nyadaszka Nadasky Nadaszky Nyadaszky Natanova Natanova Nyatanova Natanova Natanova Nyatanova Nater Nater Nyater Naterova Naterova Nyaterova Nattan Nattan Nyattan Navratil Navratil Nyavratil Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Neuschova Neuszhova Nyeuszczhova Novotny Novotny Nyovotny Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Oborcok Oborczok Oborczok Oborcok Oborczok Oborczok Oborcok Oborczok Oborczok Oleriny Oleriny Oleriny Olerinyova Olerinyova Olerinyova Olerinyova Olerinyova Olerinyova Olerinyova Olerinyova Olerinyova Opremcakova Opremczakova Opremczakova Opremcakova Opremczakova Opremczakova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravska Oravszka Oravszka Oravska Oravszka Oravszka Oravska Oravszka Oravszka Oravsky Oravszky Oravszky Oravsky Oravszky Oravszky Oravsky Oravszky Oravszky Oravsky Oravszky Oravszky Oravsky Oravszky Oravszky Oravsky Oravszky Oravszky Oravsky Oravszky Oravszky Orban Orban Orban Orban Orban Orban Ottova Ottova Ottova Palatikova Palatikova Palatikova Palko Palko Palko Palkova Palkova Palkova Palkova Palkova Palkova Paluch Paluh Paluczh Paluch Paluh Paluczh Paluch Paluh Paluczh Paluchova Paluhova Paluczhova Paluchova Paluhova Paluczhova Paluchova Paluhova Paluczhova Paluska Paluszka Paluszka Paluska Paluszka Paluszka Papacova Papaczova Papaczova Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Paskova Paszkova Paszkova Paskova Paszkova Paszkova Patras Patrasz Patrasz Patras Patrasz Patrasz Patras Patrasz Patrasz Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pecha Peha Peczha Pecnikova Pecznikova Pecznikova Perapsin Perapszin Perapszin Perasin Peraszin Peraszin Perasin Peraszin Peraszin Perasin Peraszin Peraszin Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovic Petrovicz Petrovicz Pieska Pieszka Pieszka Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pilkova Pilkova Pilkova Pilkova Pilkova Pilkova Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pivarci Pivarczi Pivarczi Pivarci Pivarczi Pivarczi Planderova Planderova Planderova Plechaty Plehaty Pleczhaty Plechaty Plehaty Pleczhaty Pletrichova Pletrihova Pletriczhova Pocklan Poczklan Poczklan Pocklanova Poczklanova Poczklanova Pocklanova Poczklanova Poczklanova Pohorelec Pohorelecz Pohorelecz Poliak Poliak Poliak Polievka Polievka Polievka Polony Polony Polony Polony Polony Polony Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Pondelik Pondelik Pondelik Pondelik Pondelik Pondelik Pondelikova Pondelikova Pondelikova Pondelikova Pondelikova Pondelikova Pondelikova Pondelikova Pondelikova Poproci Poproczi Poproczi Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancokova Potanczokova Potanczokova Potancokova Potanczokova Potanczokova Povala Povala Povala Prandl Prandl Prandl Prandl Prandl Prandl Prandl Prandl Prandl Prasovska Praszovszka Praszovszka Prasovsky Praszovszky Praszovszky Pribelsky Pribelszky Pribelszky Pribelsky Pribelszky Pribelszky Pribelsky Pribelszky Pribelszky Priesol Prieszol Prieszol Priesol Prieszol Prieszol Prochaczka Prohaczka Proczhaczzka Prochaczka Prohaczka Proczhaczzka Psota Pszota Pszota Psota Pszota Pszota Psota Pszota Pszota Psotova Pszotova Pszotova Pukailer Pukailer Pukailer Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Purgat Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskailer Puszkailer Puszkailer Puskalier Puszkalier Puszkalier Puskalier Puszkalier Puszkalier Puskalier Puszkalier Puszkalier Puskeiler Puszkeiler Puszkeiler Pusklailerjan Puszklailerjan Puszklailerjan Pustaj Pusztaj Pusztaj Pustajova Pusztajova Pusztajova Pustajova Pusztajova Pusztajova Pustay Pusztay Pusztay Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rafaj Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rall Rall Rall Rall Rall Rall Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Ramaj Rene Rene Rene Reul Reul Reul Ridzon Ridzon Ridzon Rohac Rohacz Rohacz Roman Roman Roman Roob Roob Roob Roobova Roobova Roobova Rosenbergerova Roszenbergerova Roszenbergerova Rosenbergerova Roszenbergerova Roszenbergerova Rostar Rosztar Rosztar Rostar Rosztar Rosztar Rostar Rosztar Rosztar Rostar Rosztar Rosztar Rostarova Rosztarova Rosztarova Rostarova Rosztarova Rosztarova Rostarova Rosztarova Rosztarova Rothova Rothova Rothova Rudnicka Rudniczka Rudniczka Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko Ruskova Ruszkova Ruszkova Ruskova Ruszkova Ruszkova Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rysavy Ryszavy Ryszavy Sagat Szagat Sagat Sagatova Szagatova Sagatova Sajtroch Szajtroh Sajtroczh Sakal Szakal Sakal Sakal Szakal Sakal Salaj Szalaj Salaj Salaj Szalaj Salaj Salko Szalko Salko Salko Szalko Salko Salko Szalko Salko Salko Szalko Salko Salko Szalko Salko Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Sandany Szandany Sandany Sandany Szandany Sandany Sandany Szandany Sandany Sandanyova Szandanyova Sandanyova Sandanyova Szandanyova Sandanyova Sara Szara Sara Sarova Szarova Sarova Sarova Szarova Sarova Saturova Szaturova Saturova Sauch Szauh Sauczh Sauch Szauh Sauczh Sauch Szauh Sauczh Sauch Szauh Sauczh Sauch Szauh Sauczh Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schupan Szhupan Sczhupan Seckar Szeczkar Seczkar Seckar Szeczkar Seczkar Seckar Szeczkar Seczkar Seckar Szeczkar Seczkar Seckar Szeczkar Seczkar Seckar Szeczkar Seczkar Seckar Szeczkar Seczkar Sedilekova Szedilekova Sedilekova Sedilekova Szedilekova Sedilekova Sedilekova Szedilekova Sedilekova Sedilekova Szedilekova Sedilekova Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlak Szedlak Sedlak Sedlak Szedlak Sedlak Sedliak Szedliak Sedliak Sedliakova Szedliakova Sedliakova Sedliakova Szedliakova Sedliakova Sedliakova Szedliakova Sedliakova Sefcik Szefczik Sefczik Seko Szeko Seko Semetka Szemetka Semetka Sendecky Szendeczky Sendeczky Senko Szenko Senko Seredy Szeredy Seredy Seredy Szeredy Seredy Seredy Szeredy Seredy Seredy Szeredy Seredy Sevcikova Szevczikova Sevczikova Silvia Szilvia Silvia Silvia Szilvia Silvia Simane Szimane Simane Simcik Szimczik Simczik Simonovic Szimonovicz Simonovicz Simuth Szimuth Simuth Sipka Szipka Sipka Sipka Szipka Sipka Sipka Szipka Sipka Sita Szita Sita Skrvan Szkrvan Skrvan Skrvan Szkrvan Skrvan Skrvan Szkrvan Skrvan Skrvan Szkrvan Skrvan Skrvan Szkrvan Skrvan Skultety Szkultety Skultety Skumat Szkumat Skumat Skvaril Szkvaril Skvaril Skvaril Szkvaril Skvaril Skvarilova Szkvarilova Skvarilova Skvran Szkvran Skvran Sladecek Szladeczek Sladeczek Slavomira Szlavomira Slavomira Slobodnik Szlobodnik Slobodnik Slobodnikova Szlobodnikova Slobodnikova Smatrala Szmatrala Smatrala Smatralova Szmatralova Smatralova Smatralova Szmatralova Smatralova Sofranec Szofranecz Sofranecz Sojak Szojak Sojak Sokolova Szokolova Sokolova Solarik Szolarik Solarik Solarik Szolarik Solarik Solarikova Szolarikova Solarikova Solarikova Szolarikova Solarikova Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Sona Szona Sona Spisiak Szpisziak Spisziak Spisiak Szpisziak Spisziak Spisiak Szpisziak Spisziak Spisiak Szpisziak Spisziak Srotova Szrotova Srotova Srotova Szrotova Srotova Srsnova Szrsznova Srsznova Stanik Sztanik Stanik Stanik Sztanik Stanik Stanko Sztanko Stanko Stanko Sztanko Stanko Stanko Sztanko Stanko Stanko Sztanko Stanko Stankova Sztankova Stankova Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefany Sztefany Stefany Stefanyova Sztefanyova Stefanyova Stievkova Sztievkova Stievkova Streckova Sztreczkova Streczkova Stronerova Sztronerova Stronerova Stronerova Sztronerova Stronerova Strunga Sztrunga Strunga Strunga Sztrunga Strunga Stubian Sztubian Stubian Stubian Sztubian Stubian Stubniak Sztubniak Stubniak Sucha Szuha Suczha Suchova Szuhova Suczhova Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajdova Szuhajdova Suhajdova Sulaj Szulaj Sulaj Sulaj Szulaj Sulaj Sulajova Szulajova Sulajova Sulik Szulik Sulik Susko Szuszko Suszko Svajka Szvajka Svajka Svecova Szveczova Sveczova Svetlik Szvetlik Svetlik Svetlik Szvetlik Svetlik Svetlik Szvetlik Svetlik Svetlik Szvetlik Svetlik Svetlik Szvetlik Svetlik Svitkova Szvitkova Svitkova Svrckova Szvrczkova Svrczkova Svrckova Szvrczkova Svrczkova Svrcok Szvrczok Svrczok Svrcok Szvrczok Svrczok Sykokova Szykokova Sykokova Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Sykorova Szykorova Sykorova Synak Szynak Synak Szabova Szabova Szabova Szarowska Szarowszka Szarowszka Szarowski Szarowszki Szarowszki Szaszi Szaszi Szaszzi Szoistok Szoisztok Szoisztok Tabacekova Tabaczekova Tyabaczekova Talky Talky Tyalky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Technovska Tehnovszka Tyeczhnovszka Technovsky Tehnovszky Tyeczhnovszky Technovsky Tehnovszky Tyeczhnovszky Technovsky Tehnovszky Tyeczhnovszky Technovsky Tehnovszky Tyeczhnovszky Ternuscakova Ternuszczakova Tyernuszczakova Tibor Tibor Tyibor Tischljar Tiszhljar Tyiszczhljar Tisliar Tiszliar Tyiszliar Tisliarova Tiszliarova Tyiszliarova Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Toncik Tonczik Tyonczik Toncik Tonczik Tyonczik Toncikova Tonczikova Tyonczikova Trabalik Trabalik Tyrabalik Trangos Trangosz Tyrangosz Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turekova Turekova Tyurekova Udayova Udayova Udayova Udayova Udayova Udayova Udayova Udayova Udayova Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uram Uram Uram Uram Uram Uram Urbancok Urbanczok Urbanczok Urbancok Urbanczok Urbanczok Ursinyova Urszinyova Urszinyova Vajda Vajda Vajda Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Valastanova Valasztanova Valasztanova Valastanova Valasztanova Valasztanova Valent Valent Valent Valentkova Valentkova Valentkova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Vanco Vanczo Vanczo Vancova Vanczova Vanczova Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanekova Vanekova Vanekova Vanik Vanik Vanik Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vanova Vanova Vanova Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vas Vasz Vasz Veljacik Veljaczik Veljaczik Veljacikova Veljaczikova Veljaczikova Vernerova Vernerova Vernerova Veselovska Veszelovszka Veszelovszka Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Viergova Viergova Viergova Villant Villant Villant Vincze Vincze Vinczze Vincze Vincze Vinczze Vincze Vincze Vinczze Vincze Vincze Vinczze Vincze Vincze Vinczze Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Virag Viragova Viragova Viragova Viragova Viragova Viragova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vlcek Vlczek Vlczek Vlckova Vlczkova Vlczkova Vlckova Vlczkova Vlczkova Vrab Vrab Vrab Vrabel Vrabel Vrabel Vrubel Vrubel Vrubel Vybostok Vybosztok Vybosztok Vyskocil Vyszkoczil Vyszkoczil Vyskocil Vyszkoczil Vyszkoczil Vyskocilova Vyszkoczilova Vyszkoczilova Vysna Vyszna Vyszna Vysny Vyszny Vyszny Vysny Vyszny Vyszny Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Zabka Zabka Zsabka Zabko Zabko Zsabko Zabkova Zabkova Zsabkova Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zakrsimidova Zakrszimidova Zsakrszimidova Zakrsmid Zakrszmid Zsakrszmid Zakrsmidova Zakrszmidova Zsakrszmidova Zaloudek Zaloudek Zsaloudek Zaloudek Zaloudek Zsaloudek Zaloudek Zaloudek Zsaloudek Zaloudkova Zaloudkova Zsaloudkova Zaludek Zaludek Zsaludek Zatloukalova Zatloukalova Zsatloukalova Zatlukalova Zatlukalova Zsatlukalova Zatlukalova Zatlukalova Zsatlukalova Zeleny Zeleny Zseleny Zeleny Zeleny Zseleny Zelnik Zelnik Zselnik Zelnik Zelnik Zselnik Zelnik Zelnik Zselnik Zeman Zeman Zseman Zeman Zeman Zseman Zeman Zeman Zseman Zemanova Zemanova Zsemanova Zemanova Zemanova Zsemanova Zemanova Zemanova Zsemanova Ziaran Ziaran Zsiaran Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zilik Zilik Zsilik Zilik Zilik Zsilik Zilik Zilik Zsilik Zilik Zilik Zsilik Zilkovan Zilkovan Zsilkovan Zilova Zilova Zsilova Zima Zima Zsima Zima Zima Zsima Zimova Zimova Zsimova Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zlebekova Zlebekova Zslebekova Zlkovan Zlkovan Zslkovan Zlkovan Zlkovan Zslkovan Zlkovan Zlkovan Zslkovan Zlkovan Zlkovan Zslkovan Zrubak Zrubak Zsrubak Zrubakova Zrubakova Zsrubakova Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Jancsik Andreas Hegedüs Franciscus Szuchodolszki Thomas Fabricius Simon Lani Michael Kiszel Joannes Pajor Georgius Kiszel Andreas Balkovics Ladislaus Niklecz Mathias Poloni Petrus Markus Martinus Vigasz Franciscus Philipcsa Joannes Zignentik Georgius Berian Gasparus Mosofszky Petrus Tornai Michael Luptak Daniel Antoli Joannes Fabricius Simon Bilek Berian Gombarszki Daniel Tzembel Michael Horvath Ladislaus Szeleczki Joannes Povazanecz Georgius Kolar Mathias Technovszki Joannes Szeruka Joannes Sztraba Petyko Vilchelmus Vinkler Moses Hanczeli Martinus Kinig Georgius Sebestian Samuel Pezelm Andreas Fabiani Mathias Fabricius Joannes Fabricius Mathias Balczer Paulus Muncsko Koroni Martinus Giló Joannes Vinterlich Georgius Marcsik Georgius Szothor Andreas Dignicska Szklenar David Humenszki Martinus Dianicska Stephanus Faltani Thomas Huber Michael Berian Daniel Gyurkovszky Lukacsicska Daniel Fabricius Elias Berian Jacobus Jancsik Daniel Moleri Thomas Szalik Andreas Burenda Martinus Szunok Joannes Klimo Merskovics Andreas Feriancsik Georgius Fabiani Thomas Thisovszki Andreas Szikora Tobias Drahna Daniel Jancsik Joannes Markusovszki Andreas Jelenszky Joannes Gronyel Georgius Kralovjanszki Michael Poloni Mathias Institoris Georgius Balazik Tzimerman Martinus Tzoch Paulus Bradacs Joannes Micsovszki Georgius Faltani Martinus Durchak Bohus

n78_25_192 n78_25_193 n78_25_194 n78_25_195 n78_25_196
n78_25_197 n78_25_198 n78_25_199 n78_25_200 n78_25_285
n78_25_286

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.