Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Trebašovce
Trebasovce is joined to the village (town): Ostratice

OLD NAMES of the village(town):
1960– Ostratice
Malé Ostratice: 1773 Kis-Sztricze, Ostraticze, 1786 Kisch-Stricze, Kisch-Ischtricz, Kisch-Ostraticz, Malé Ostraticze, 1808 Kis-Sztricze, Malé Ostratice, 1863–1902 Kissztrice, 1907–1913 Kissándori, 1920–1960 Malé Ostratice
Veľké Ostratice: 1773 Nagy-Sztricze, Welke Ostraticze, 1786 Nagy-Stricze, Nagy-Ischtricz, Nagy-Ostraticz, Welké Ostraticze, 1808 Nagy-Sztricze, Welké Ostratice, 1863–1902 Nagysztrice, 1907–1913 Nagysándori, 1920–1960 Veľké Ostratice
Trebašovce: 1773 Trebosocz, Trebossocz, 1786 Treboschócz, 1808 Trebosócz, Trebassocz, Třebassowce

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamka Adamka Adamka Adamková Adamkova Adamkova Babuljaková Babuljakova Babuljakova Bánská Banska Banszka Bánský Bansky Banszky Beňačková Benackova Benyacskova Beniak Beniak Beniak Beniaková Beniakova Beniakova Bezák Bezak Bezak Bezáková Bezakova Bezakova Bodocká Bodocka Bodoczka Bodocký Bodocky Bodoczky Brezina Brezina Brezina Broniš Bronis Bronis Bronišová Bronisova Bronisova Bučko Bucko Bucsko Bučková Buckova Bucskova Bugár Bugar Bugar Čavajda Cavajda Csavajda Čavajdová
... above surnames continue below the google map

Trebasovce bordering the villages(towns): Banovce nad Bebravou | Bastin | Biskupice | Biskupice | Bojna | Borcany | Bosany | Brezolupy | Brodzany | Bystricany | Cerenany | Chalmova | Chuda Lehota | Chynorany | Cimenna | Cuklasovce | Diviacka Nova Ves | Dolne Chlebany | Dolne Drzkovce | Dolne Lelovce | Dolne Nastice | Dolne Ozorovce | Dolne Vestenice | Dolny Riadok | Dvorec | Dvorniky nad Nitricou | Halacovce | Horna Ves | Horne Chlebany | Horne Drzkovce | Horne Nastice | Horne Ozorovce | Horne Vestenice | Horny Riadok | Hradiste | Hrezdovce | Jacovce | Janova Ves | Jeskova Ves | Klatova Nova Ves | Kliz | Klizske Hradiste | Kokosova | Kolacno | Krasno | Krnca | Krusovce | Kuzmice | Latkovce | Libichava | Livina | Livinske Opatovce | Male Bedzany | Male Bielice | Male Borcany | Male Bosany | Male Chlievany | Male Hoste | Male Jacovce | Male Krstenany | Male Ostratice | Male Uherce | Miezgovce | Nadlice | Navojovce | Nedanovce | Nedasovce | Nemcice | Nemecky | Nitrianske Sucany | Nitrica | Norovce | Oslany | Ostratice | Otrhanky | Partizanske | Pazit | Pecenany | Pochabany | Podhradie | Prasice | Pravotice | Praznovce | Racice | Radobica | Rajcany | Ruskovce | Rybany | Sadok | Sisov | Skacany | Solcianky | Somorova | Tesare | Topolcany | Tovarniky | Turcianky | Tvrdomestice | Uhrovec | Velke Bedzany | Velke Bielice | Velke Borcany | Velke Bosany | Velke Chlievany | Velke Drzkovce | Velke Dvorany | Velke Hoste | Velke Jacovce | Velke Krstenany | Velke Ostratice | Velke Uherce | Velky Kliz | Velky Kliz | Velusovce | Vieska | Vitkovce | Vrbany | Vysocany | Zabokreky nad Nitrou | Zavada | Zemianske Jacovce | Zlatniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Cavajdova Csavajdova Černák Cernak Csernak Chrenko Chrenko Hrenko Crho Crho Czrho Daniš Danis Danis Findor Findor Findor Findorová Findorova Findorova Floro Floro Floro Gaži Gazi Gazsi Gerhátová Gerhatova Gerhatova Graňák Granak Granyak Graňáková Granakova Granyakova Gregorová Gregorova Gregorova Grňo Grno Grnyo Hrdá Hrda Hrda Hrdý Hrdy Hrdy Janečková Janeckova Janecskova Jankovičová Jankovicova Jankovicsova Kasala Kasala Kaszala Kinček Kincek Kincsek Kitta Kitta Kitta Kittová Kittova Kittova Kňaze Knaze Knyaze Kňazeová Knazeova Knyazeova Kopčanová Kopcanova Kopcsanova Korcová Korcova Korczova Korec Korec Korecz Krajčo Krajco Krajcso Kurtiš Kurtis Kurtis Kurtišová Kurtisova Kurtisova Laurincová Laurincova Laurinczova Laurinec Laurinec Laurinecz Magát Magat Magat Magdolen Magdolen Magdolen Magdolenová Magdolenova Magdolenova Málik Malik Malik Margolien Margolien Margolien Marko Marko Marko Marková Markova Markova Masárová Masarova Maszarova Mášiková Masikova Masikova Matejovičová Matejovicova Matejovicsova Mezovský Mezovsky Mezovszky Miklo Miklo Miklo Mitala Mitala Mitala Mitalová Mitalova Mitalova Niková Nikova Nikova Omelka Omelka Omelka Omelková Omelkova Omelkova Pastvová Pastvova Pasztvova Paulen Paulen Paulen Pavlenová Pavlenova Pavlenova Pilátová Pilatova Pilatova Pittichová Pittichova Pittihova Podoba Podoba Podoba Podobová Podobova Podobova Pokrývková Pokryvkova Pokryvkova Putrovcová Putrovcova Putrovczova Rybár Rybar Rybar Sekáčová Sekacova Szekacsova Ševčík Sevcik Sevcsik Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Špánik Spanik Spanik Spišiaková Spisiakova Szpisiakova Štálniková Stalnikova Stalnikova Števica Stevica Stevicza Šudý Sudy Sudy Šutiak Sutiak Sutiak Talapka Talapka Talapka Tomáš Tomas Tomas Uherová Uherova Uherova Vacval Vacval Vaczval Vacvalová Vacvalova Vaczvalova Vargová Vargova Vargova Vážna Vazna Vazsna Vožňáková Voznakova Vozsnyakova Zajko Zajko Zajko Žatko Zatko Zsatko Žatková Zatkova Zsatkova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamkova Adamkova Adamkova Adamkova Adamkova Adamkova Adamkova Adamkova Adamkova Anton Anton Anton Badurova Badurova Badurova Baniar Baniar Baniar Bansky Banszky Banszky Bansky Banszky Banszky Batora Batora Batora Bauer Bauer Bauer Bauer Bauer Bauer Bebjak Bebjak Bebjak Bebjakova Bebjakova Bebjakova Benacka Benaczka Benaczka Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniak Beniakova Beniakova Beniakova Beniakova Beniakova Beniakova Bernat Bernat Bernat Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bodocky Bodoczky Bodoczky Bodocky Bodoczky Bodoczky Bodocky Bodoczky Bodoczky Borikova Borikova Borikova Brezinova Brezinova Brezinova Bronis Bronisz Bronisz Bronis Bronisz Bronisz Bronis Bronisz Bronisz Bronisova Broniszova Broniszova Bucko Buczko Buczko Buckova Buczkova Buczkova Buckova Buczkova Buczkova Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugarova Bugarova Bugarova Cabadajova Czabadajova Csabadajova Cabaj Czabaj Csabaj Cabaj Czabaj Csabaj Cabaj Czabaj Csabaj Cabaj Czabaj Csabaj Cavajda Czavajda Csavajda Cernak Czernak Csernak Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chuda Huda Cshuda Coller Czoller Csoller Crhova Czrhova Csrhova Crhova Czrhova Csrhova Divekyova Divekyova Gyivekyova Dokupil Dokupil Gyokupil Dokupil Dokupil Gyokupil Dudas Dudasz Gyudasz Falatova Falatova Falatova Fedor Fedor Fedor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findor Findorova Findorova Findorova Findorova Findorova Findorova Floro Floro Floro Gabriska Gabriszka Gabriszka Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gerbelova Gerbelova Gerbelova Gerbelova Gerbelova Gerbelova Gerhatova Gerhatova Gerhatova Gerhatova Gerhatova Gerhatova Glenda Glenda Glenda Glendova Glendova Glendova Granak Granak Granak Granakova Granakova Granakova Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Grnakova Grnakova Grnakova Grno Grno Grno Grno Grno Grno Grno Grno Grno Grno Grno Grno Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Holoda Holoda Holoda Holoda Holoda Holoda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Hrda Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Ivana Ivana Ivana Jakubeova Jakubeova Jakubeova Janecka Janeczka Janeczka Janeckova Janeczkova Janeczkova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Kajan Kajan Kajan Kajan Kajan Kajan Kalapos Kalaposz Kalaposz Kalaposova Kalaposzova Kalaposzova Kasala Kaszala Kaszala Kasala Kaszala Kaszala Kasala Kaszala Kaszala Katarina Katarina Katarina Kincek Kinczek Kinczek Kincek Kinczek Kinczek Kincek Kinczek Kinczek Kincek Kinczek Kinczek Kincek Kinczek Kinczek Kincek Kinczek Kinczek Kincek Kinczek Kinczek Kitta Kitta Kitta Knazeova Knazeova Knazeova Knazeova Knazeova Knazeova Knazeova Knazeova Knazeova Kopcan Kopczan Kopczan Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopcanova Kopczanova Kopczanova Kopcanova Kopczanova Kopczanova Korcova Korczova Korczova Korec Korecz Korecz Korec Korecz Korecz Korec Korecz Korecz Korec Korecz Korecz Korec Korecz Korecz Korec Korecz Korecz Kovac Kovacz Kovacz Kozinkova Kozinkova Kozinkova Krajco Krajczo Krajczo Krajco Krajczo Krajczo Krajco Krajczo Krajczo Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krizan Krizan Krizan Kucharik Kuharik Kuczharik Kucharik Kuharik Kuczharik Kurek Kurek Kurek Kurtis Kurtisz Kurtisz Kurtisova Kurtiszova Kurtiszova Laurincova Laurinczova Lyaurinczova Laurinec Laurinecz Lyaurinecz Laurinec Laurinecz Lyaurinecz Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolen Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Margolien Margolien Margolien Margolien Margolien Margolien Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Masar Maszar Maszar Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masik Maszik Maszik Masik Maszik Maszik Masik Maszik Maszik Matejkova Matejkova Matejkova Matejovicova Matejoviczova Matejoviczova Mestanek Mesztanek Mesztanek Mezovsky Mezovszky Mezovszky Mezovsky Mezovszky Mezovszky Miklo Miklo Miklo Miklo Miklo Miklo Miko Miko Miko Miksa Miksza Miksza Mikulova Mikulova Mikulova Mitalova Mitalova Mitalova Moravek Moravek Moravek Moravekova Moravekova Moravekova Moravekova Moravekova Moravekova Mozola Mozola Mozola Mozola Mozola Mozola Mozolova Mozolova Mozolova Neubauerova Neubauerova Nyeubauerova Niko Niko Nyiko Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelka Omelkova Omelkova Omelkova Orsagh Orszagh Orszagh Orszaghova Orszaghova Orszzaghova Paulen Paulen Paulen Paulenova Paulenova Paulenova Pavlen Pavlen Pavlen Pavlis Pavlisz Pavlisz Pavlis Pavlisz Pavlisz Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petreje Petrejova Petrejova Petrejova Pilatova Pilatova Pilatova Pittich Pittih Pitticzh Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podoba Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podobova Podora Podora Podora Pokryvka Pokryvka Pokryvka Pristacova Prisztaczova Prisztaczova Putrovec Putrovecz Putrovecz Resko Reszko Reszko Robert Robert Robert Rybar Rybar Rybar Rybarova Rybarova Rybarova Sahulova Szahulova Sahulova Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samekova Szamekova Samekova Scipa Szczipa Sczipa Scipa Szczipa Sczipa Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sinsky Szinszky Sinszky Skacanyi Szkaczanyi Skaczanyi Slavomir Szlavomir Slavomir Sopkuliakova Szopkuliakova Sopkuliakova Spanik Szpanik Spanik Spisiakova Szpisziakova Spisziakova Stalnik Sztalnik Stalnik Stalnik Sztalnik Stalnik Stalnik Sztalnik Stalnik Stefkovic Sztefkovicz Stefkovicz Stevica Sztevicza Stevicza Stevica Sztevicza Stevicza Sudy Szudy Sudy Sudy Szudy Sudy Sudy Szudy Sudy Sudy Szudy Sudy Sutiak Szutiak Sutiak Szabova Szabova Szabova Talapka Talapka Tyalapka Uherova Uherova Uherova Uherova Uherova Uherova Vaclav Vaczlav Vaczlav Vacval Vaczval Vaczval Vacval Vaczval Vaczval Vacval Vaczval Vaczval Vacvalova Vaczvalova Vaczvalova Vajdakova Vajdakova Vajdakova Vajdakova Vajdakova Vajdakova Valachovic Valahovicz Valaczhovicz Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vazna Vazna Vazna Voznak Voznak Voznak Vrsanska Vrszanszka Vrszanszka Wilczek Wilczek Wilczzek Zabar Zabar Zsabar Zajko Zajko Zsajko Zajko Zajko Zsajko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zrnek Zrnek Zsrnek Zubak Zubak Zsubak

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.