Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Bell-Tower built-1817
• Manor-House built-1613
• Library
• Glassworks built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH, RC
jew » Bán
Uhrovec
Uhrovec includes former villages: | Latkovce |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Zaj-Ugrocz, Uhrowcze, 1786 Ugrocz, Zay-Ugrocz, 1808 Zay-Ugrócz, Uhrowec, Uhrowce, 1863–1913 Zayugróc, 1920– Uhrovec
Látkovce: 1773 Lattkocz, 1786 Latkócza, 1808 Latkócz, Latkowce, 1863, 1892–1902 Látkóc, 1873–1888, 1907–1913 Latkóc, 1920 Latkovce, 1927–1968 Látkovce

POPULATION of Uhrovec in 2005: 1478 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adame Adame Adame Adameová Adameova Adameova Ardamicová Ardamicova Ardamiczova Baco Baco Baczo Bajzíková Bajzikova Bajzikova Barták Bartak Bartak Bartáková Bartakova Bartakova Bešta Besta Besta Beštová Bestova Bestova Bežová Bezova Bezsova Botka Botka Botka Botková Botkova Botkova Brišš Briss Briss Buchel Buchel Buhel Bulák Bulak Bulak Buláková Bulakova Bulakova Čabrák Cabrak Csabrak Čabráková Cabrakova Csabrakova Černuška Cernuska Csernuska Čukan Cukan Csukan Čukanová
... above surnames continue below the google map

Uhrovec bordering the villages(towns): Banky | Banovce nad Bebravou | Bastianka | Beznakova Ves | Biskupice | Biskupice | Bobot | Borcany | Bosianska Neporadza | Brezolupy | Bystricany | Cerenany | Chalmova | Chuda Lehota | Cimenna | Cuklasovce | Dezerice | Diviacka Nova Ves | Diviaky nad Nitricou | Dlzin | Dobrasov | Dobrocna | Dolne Drzkovce | Dolne Lelovce | Dolne Motesice | Dolne Nastice | Dolne Ozorovce | Dolne Sutovce | Dolne Vestenice | Dolny Kamenec | Dolny Riadok | Dubnicka | Dubodiel | Dvorec | Dvorniky nad Nitricou | Halacovce | Hornany | Horne Drzkovce | Horne Lelovce | Horne Motesice | Horne Nastice | Horne Ozorovce | Horne Sutovce | Horne Vestenice | Horny Kamenec | Horny Riadok | Hradiste | Hrezdovce | Jeskova Ves nad Nitricou | Kamenec pod Vtacnikom | Kocurany | Kostolna Ves | Kostolne Mitice | Krasna Ves | Krstanova Ves | Ksinna | Laskar | Latkovce | Libichava | Liestany | Livina | Livinske Opatovce | Lomnica | Lutov | Macov | Mala Hradna | Mala Neporadza | Male Borcany | Male Chlievany | Male Hoste | Male Ostratice | Miezgovce | Motesice | Navojovce | Nedasovce | Nemecky | Neporadza | Nevidzany | Nitrianske Rudno | Nitrianske Sucany | Nitrica | Novaky | Omastina | Opatovce nad Nitrou | Ostratice | Otrhanky | Pecenany | Petovka | Pochabany | Podluzany | Pravotice | Prusy | Racice | Radisa | Roznova Neporadza | Roznove Mitice | Rudnianska Lehota | Ruskovce | Rybany | Sec | Sipkov | Sisov | Skacany | Slatina nad Bebravou | Slatinka nad Bebravou | Somorova | Sutovce | Svinna | Timoradza | Trebasovce | Trebichava | Trencianske Jastrabie | Trencianske Mitice | Uhrovske Podhradie | Velka Hradna | Velke Borcany | Velke Chlievany | Velke Drzkovce | Velke Hoste | Velke Krstenany | Velke Ostratice | Vieska | Vlckovo | Vrbany | Vysocany | Zavada pod Ciernym vrchom | Zemianske Kostolany | Zemianske Mitice | Zitna-Radisa | Zlatniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Cukanova Csukanova Ducho Ducho Duho Duchová Duchova Duhova Ďurčo Durco Gyurcso Ďurčová Durcova Gyurcsova Farkašová Farkasova Farkasova Filová Filova Filova Flóro Floro Floro Flórová Florova Florova Hajšo Hajso Hajso Hanko Hanko Hanko Hanková Hankova Hankova Horník Hornik Hornik Hrčková Hrckova Hrcskova Hrebíčková Hrebickova Hrebicskova Hriadel Hriadel Hriadel Hrubá Hruba Hruba Hrubý Hruby Hruby Hudec Hudec Hudecz Hudecová Hudecova Hudeczova Jamrich Jamrich Jamrih Jamrichová Jamrichova Jamrihova Jamriška Jamriska Jamriska Jedináková Jedinakova Jedinakova Jelenčíková Jelencikova Jelencsikova Klemanová Klemanova Klemanova Kocúrová Kocurova Koczurova Križan Krizan Krizsan Križanová Krizanova Krizsanova Kušnier Kusnier Kusnier Ľahký Lahky Lyahky Masaryk Masaryk Maszaryk Michale Michale Mihale Michaleová Michaleova Mihaleova Mikuš Mikus Mikus Mikušová Mikusova Mikusova Mišina Misina Misina Mišinová Misinova Misinova Múčková Muckova Mucskova Novotka Novotka Novotka Novotková Novotkova Novotkova Ondrušková Ondruskova Ondruskova Pavelek Pavelek Pavelek Pavle Pavle Pavle Petreková Petrekova Petrekova Provazník Provaznik Provaznik Provazníková Provaznikova Provaznikova Puchor Puchor Puhor Puchorová Puchorova Puhorova Rác Rac Racz Rácová Racova Raczova Šebeň Seben Sebeny Šebeňová Sebenova Sebenyova Sečanská Secanska Szecsanszka Sečanský Secansky Szecsanszky Sednička Sednicka Szednicska Sedničková Sednickova Szednicskova Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Sitár Sitar Szitar Sitárová Sitarova Szitarova Škorcová Skorcova Skorczova Škorec Skorec Skorecz Škultéty Skultety Skultety Škultétyová Skultetyova Skultetyova Sliepka Sliepka Szliepka Šlosár Slosar Sloszar Šlosárová Slosarova Sloszarova Stuparič Stuparic Sztuparics Stuparičová Stuparicova Sztuparicsova Súkeník Sukenik Szukenik Súkeníková Sukenikova Szukenikova Šúňová Sunova Sunyova Trebichavská Trebichavska Trebihavszka Trebichavský Trebichavsky Trebihavszky Tuchyňová Tuchynova Tuhynyova Zajac Zajac Zajacz Zajacová Zajacova Zajaczova Žikla Zikla Zsikla

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamickova Adamiczkova Adamiczkova Alexandra Alexandra Alexandra Antala Antala Antala Ardamica Ardamicza Ardamicza Ardamica Ardamicza Ardamicza Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Bacova Baczova Baczova Bago Bago Bago Bajzikova Bajzikova Bajzikova Bajzikova Bajzikova Bajzikova Bakic Bakicz Bakicz Bakic Bakicz Bakicz Balaz Balaz Balaz Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balga Balgova Balgova Balgova Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartak Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Bartakova Basko Baszko Baszko Baskova Baszkova Baszkova Baskova Baszkova Baszkova Bebjakova Bebjakova Bebjakova Bebjakova Bebjakova Bebjakova Belan Belan Belan Benacka Benaczka Benaczka Benacka Benaczka Benaczka Benacka Benaczka Benaczka Benacka Benaczka Benaczka Benacka Benaczka Benaczka Benacka Benaczka Benaczka Benackova Benaczkova Benaczkova Benackova Benaczkova Benaczkova Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Besta Beszta Beszta Besta Beszta Beszta Besta Beszta Beszta Besta Beszta Beszta Besta Beszta Beszta Besta Beszta Beszta Besta Beszta Beszta Bestova Besztova Besztova Bezdek Bezdek Bezdek Bezo Bezo Bezo Bezo Bezo Bezo Bezova Bezova Bezova Bista Biszta Biszta Blaho Blaho Blaho Bobus Bobusz Bobusz Bodka Bodka Bodka Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bodo Bohunova Bohunova Bohunova Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Buche Buhe Buczhe Buchel Buhel Buczhel Buchel Buhel Buczhel Buchel Buhel Buczhel Buchel Buhel Buczhel Buchel Buhel Buczhel Buchelova Buhelova Buczhelova Buchelova Buhelova Buczhelova Buchelova Buhelova Buczhelova Buchelova Buhelova Buczhelova Buchelova Buhelova Buczhelova Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bujna Bujna Bujna Bujna Bujna Bujna Bujna Bujna Bujna Bujnova Bujnova Bujnova Bulak Bulak Bulak Bulak Bulak Bulak Bulakova Bulakova Bulakova Burik Burik Burik Burik Burik Burik Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrak Czabrak Csabrak Cabrakova Czabrakova Csabrakova Cabrakova Czabrakova Csabrakova Cabrakova Czabrakova Csabrakova Capla Czapla Csapla Capla Czapla Csapla Capla Czapla Csapla Capla Czapla Csapla Caplova Czaplova Csaplova Caplova Czaplova Csaplova Carbak Czarbak Csarbak Cernuska Czernuszka Csernuszka Cernuska Czernuszka Csernuszka Cernuska Czernuszka Csernuszka Certek Czertek Csertek Chovaneti Hovaneti Cshovaneti Chromik Hromik Cshromik Chutka Hutka Cshutka Cimerman Czimerman Csimerman Cimerman Czimerman Csimerman Cipka Czipka Csipka Cipka Czipka Csipka Cipka Czipka Csipka Cipra Czipra Csipra Copka Czopka Csopka Cukan Czukan Csukan Cukan Czukan Csukan Cukan Czukan Csukan Cukanova Czukanova Csukanova Cuvala Czuvala Csuvala Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Davidikova Davidikova Gyavidikova Diko Diko Gyiko Dikova Dikova Gyikova Dikova Dikova Gyikova Dikova Dikova Gyikova Dobes Dobesz Gyobesz Drabik Drabik Gyrabik Drlicka Drliczka Gyrliczka Drlickova Drliczkova Gyrliczkova Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Duchova Duhova Gyuczhova Duchova Duhova Gyuczhova Duchova Duhova Gyuczhova Duchova Duhova Gyuczhova Duchova Duhova Gyuczhova Ducky Duczky Gyuczky Duranzia Duranzia Gyuranzia Durcova Durczova Gyurczova Dusko Duszko Gyuszko Duskova Duszkova Gyuszkova Duskova Duszkova Gyuszkova Fabo Fabo Fabo Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Floro Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Florova Fodora Fodora Fodora Foltanova Foltanova Foltanova Foltanova Foltanova Foltanova Fruno Fruno Fruno Fruno Fruno Fruno Gabriska Gabriszka Gabriszka Gabriska Gabriszka Gabriszka Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Garajova Garajova Garajova Garay Garay Garay Gerhartova Gerhartova Gerhartova Gieci Gieczi Gieczi Gieci Gieczi Gieczi Gieci Gieczi Gieczi Gieciova Giecziova Giecziova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Grno Grno Grno Habala Habala Habala Habala Habala Habala Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajsova Hajszova Hajszova Hajsova Hajszova Hajszova Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hankova Hankova Hankova Hedera Hedera Hedera Hedera Hedera Hedera Hedera Hedera Hedera Hehejikova Hehejikova Hehejikova Hives Hivesz Hivesz Hlbocan Hlboczan Hlboczan Holla Holla Holla Honkova Honkova Honkova Honkova Honkova Honkova Honkova Honkova Honkova Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hrcka Hrczka Hrczka Hrcka Hrczka Hrczka Hrcka Hrczka Hrczka Hrdinova Hrdinova Hrdinova Hrebicek Hrebiczek Hrebiczek Hrebicek Hrebiczek Hrebiczek Hrebicek Hrebiczek Hrebiczek Hrebickova Hrebiczkova Hrebiczkova Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hriadel Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hubert Hubert Hubert Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Hustra Husztra Husztra Hustra Husztra Husztra Hustra Husztra Husztra Hustra Husztra Husztra Hustra Husztra Husztra Hustra Husztra Husztra Imrisek Imriszek Imriszek Imrisek Imriszek Imriszek Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Jakab Jakab Jakab Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamriska Jamriszka Jamriszka Jamriskova Jamriszkova Jamriszkova Jamriskova Jamriszkova Jamriszkova Jamriskova Jamriszkova Jamriszkova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janac Janacz Janacz Janak Janak Janak Janakova Janakova Janakova Jancek Janczek Janczek Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Jandova Janecek Janeczek Janeczek Janecek Janeczek Janeczek Janecek Janeczek Janeczek Janecek Janeczek Janeczek Janecek Janeczek Janeczek Janegova Janegova Janegova Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jelencik Jelenczik Jelenczik Jelencik Jelenczik Jelenczik Jelencik Jelenczik Jelenczik Jelencikova Jelenczikova Jelenczikova Jezikova Jezikova Jezikova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Jurisic Juriszicz Juriszicz Jurisic Juriszicz Juriszicz Jurisic Juriszicz Juriszicz Kalacova Kalaczova Kalaczova Kalacova Kalaczova Kalaczova Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kermart Kermart Kermart Kiripolska Kiripolszka Kiripolszka Kiss Kiszsz Kiszsz Kissova Kiszszova Kiszszova Kleman Kleman Kleman Klemanova Klemanova Klemanova Kliment Kliment Kliment Klizak Klizak Klizak Klizan Klizan Klizan Klizanova Klizanova Klizanova Klizanova Klizanova Klizanova Klobucnik Klobucznik Klobucznik Klokner Klokner Klokner Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kloknerova Kmotorka Kmotorka Kmotorka Kocur Koczur Koczur Kocurik Koczurik Koczurik Kocurik Koczurik Koczurik Kohus Kohusz Kohusz Kolarik Kolarik Kolarik Korbel Korbel Korbel Korbel Korbel Korbel Kosztyo Kosztyo Koszztyo Kosztyo Kosztyo Koszztyo Kotvasova Kotvaszova Kotvaszova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kozinkova Kozinkova Kozinkova Kozinkova Kozinkova Kozinkova Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralikova Kralikova Kralikova Kralova Kralova Kralova Krcho Krho Krczho Krcho Krho Krczho Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizanova Krizanova Krizanova Krizanova Krizanova Krizanova Ksinan Kszinan Kszinan Ksinanova Kszinanova Kszinanova Ksinanova Kszinanova Kszinanova Ksinska Kszinszka Kszinszka Ksinsky Kszinszky Kszinszky Ksinsky Kszinszky Kszinszky Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kubinyova Kubinyova Kubinyova Kukla Kukla Kukla Kulisek Kuliszek Kuliszek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kuric Kuricz Kuricz Kuric Kuricz Kuricz Kuricova Kuriczova Kuriczova Kurin Kurin Kurin Kurin Kurin Kurin Kurinova Kurinova Kurinova Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnier Kusznier Kusznier Kusnierova Kusznierova Kusznierova Kutis Kutisz Kutisz Kutis Kutisz Kutisz Labanc Labancz Lyabancz Ladiova Ladiova Lyadiova Lahky Lahky Lyahky Lahky Lahky Lyahky Lahky Lahky Lyahky Lech Leh Lyeczh Lietavcova Lietavczova Lyietavczova Lietavcova Lietavczova Lyietavczova Lietavcova Lietavczova Lyietavczova Lietavcova Lietavczova Lyietavczova Lietavec Lietavecz Lyietavecz Litvajova Litvajova Lyitvajova Lukas Lukasz Lyukasz Lukasova Lukaszova Lyukaszova Lukasova Lukaszova Lyukaszova Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Macek Maczek Maczek Macko Maczko Maczko Malinka Malinka Malinka Malinka Malinka Malinka Malinky Malinky Malinky Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Masarykova Maszarykova Maszarykova Masiar Masziar Masziar Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Mekysova Mekyszova Mekyszova Melas Melasz Melasz Melasova Melaszova Melaszova Melovsky Melovszky Melovszky Michaelova Mihaelova Miczhaelova Michaelova Mihaelova Miczhaelova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michale Mihale Miczhale Michale Mihale Miczhale Michale Mihale Miczhale Michale Mihale Miczhale Michaleova Mihaleova Miczhaleova Michaleova Mihaleova Miczhaleova Michaleova Mihaleova Miczhaleova Michaleova Mihaleova Miczhaleova Mikus Mikusz Mikusz Mikus Mikusz Mikusz Mikus Mikusz Mikusz Mikusova Mikuszova Mikuszova Mikusova Mikuszova Mikuszova Mikusova Mikuszova Mikuszova Mikusova Mikuszova Mikuszova Minarovic Minarovicz Minarovicz Misak Miszak Miszak Misak Miszak Miszak Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misinova Miszinova Miszinova Mitala Mitala Mitala Mitalova Mitalova Mitalova Mocik Moczik Moczik Mocik Moczik Moczik Mocikova Moczikova Moczikova Mocikova Moczikova Moczikova Mucka Muczka Muczka Mullerova Mullerova Mullerova Nasticka Naszticzka Nyaszticzka Nasticky Naszticzky Nyaszticzky Nestinova Nesztinova Nyesztinova Neznik Neznik Nyeznik Neznik Neznik Nyeznik Neznikova Neznikova Nyeznikova Nikova Nikova Nyikova Novotka Novotka Nyovotka Novotka Novotka Nyovotka Obert Obert Obert Obert Obert Obert Obertova Obertova Obertova Olejar Olejar Olejar Ondreickova Ondreiczkova Ondreiczkova Ondrka Ondrka Ondrka Ondrusekova Ondruszekova Ondruszekova Ondruska Ondruszka Ondruszka Ondruska Ondruszka Ondruszka Ondruskova Ondruszkova Ondruszkova Ondruskova Ondruszkova Ondruszkova Opath Opath Opath Opath Opath Opath Opathova Opathova Opathova Orenic Orenicz Orenicz Orenicova Oreniczova Oreniczova Osuch Oszuh Oszuczh Osuch Oszuh Oszuczh Osuch Oszuh Oszuczh Osuch Oszuh Oszuczh Osuch Oszuh Oszuczh Papai Papai Papai Papai Papai Papai Papaiova Papaiova Papaiova Pastorek Pasztorek Pasztorek Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patrova Patrova Patrova Pavelek Pavelek Pavelek Pavelek Pavelek Pavelek Pavelek Pavelek Pavelek Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavleova Pavleova Pavleova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlis Pavlisz Pavlisz Pesel Peszel Peszel Petre Petre Petre Petre Petre Petre Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrekova Petrekova Petrekova Piacek Piaczek Piaczek Pittner Pittner Pittner Placko Placzko Placzko Placko Placzko Placzko Podlucky Podluczky Podluczky Pokorna Pokorna Pokorna Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Polakova Polakova Polakova Potzyova Potzyova Potzyova Predanocy Predanoczy Predanoczy Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznik Provaznikova Provaznikova Provaznikova Provaznikova Provaznikova Provaznikova Pruzincova Pruzinczova Pruzinczova Pruzincova Pruzinczova Pruzinczova Pruzincova Pruzinczova Pruzinczova Puchor Puhor Puczhor Puchor Puhor Puczhor Puchor Puhor Puczhor Puchor Puhor Puczhor Puchorova Puhorova Puczhorova Puchorova Puhorova Puczhorova Puchorova Puhorova Puczhorova Puchorova Puhorova Puczhorova Purdova Purdova Purdova Purdova Purdova Purdova Rac Racz Racz Rac Racz Racz Racova Raczova Raczova Racova Raczova Raczova Ratulovsky Ratulovszky Ratulovszky Ratulovsky Ratulovszky Ratulovszky Repka Repka Repka Repkova Repkova Repkova Rolinova Rolinova Rolinova Rolinova Rolinova Rolinova Rolinova Rolinova Rolinova Roman Roman Roman Roman Roman Roman Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Sagat Szagat Sagat Sarka Szarka Sarka Schubert Szhubert Sczhubert Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Sebenova Szebenova Sebenova Secanska Szeczanszka Seczanszka Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Sedinakova Szedinakova Sedinakova Sedmak Szedmak Sedmak Sedmak Szedmak Sedmak Sednickova Szedniczkova Sedniczkova Sednickova Szedniczkova Sedniczkova Sednickova Szedniczkova Sedniczkova Sednickova Szedniczkova Sedniczkova Sednickova Szedniczkova Sedniczkova Sednickova Szedniczkova Sedniczkova Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Siekel Sziekel Siekel Siekelova Sziekelova Siekelova Sikora Szikora Sikora Simona Szimona Simona Simurka Szimurka Simurka Sipka Szipka Sipka Sipka Szipka Sipka Sismicova Sziszmiczova Siszmiczova Sismis Sziszmisz Siszmisz Sitar Szitar Sitar Sitar Szitar Sitar Sitar Szitar Sitar Sitarova Szitarova Sitarova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorcova Szkorczova Skorczova Skorec Szkorecz Skorecz Skorec Szkorecz Skorecz Skorec Szkorecz Skorecz Skorec Szkorecz Skorecz Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultetyova Szkultetyova Skultetyova Skultetyova Szkultetyova Skultetyova Skultetyova Szkultetyova Skultetyova Skultetyova Szkultetyova Skultetyova Skultetyova Szkultetyova Skultetyova Skvarenina Szkvarenina Skvarenina Slaninkova Szlaninkova Slaninkova Slavncik Szlavnczik Slavnczik Slosar Szloszar Sloszar Slosar Szloszar Sloszar Slosar Szloszar Sloszar Slosar Szloszar Sloszar Slovakova Szlovakova Slovakova Sochora Szohora Soczhora Sokolik Szokolik Sokolik Solis Szolisz Solisz Soltis Szoltisz Soltisz Soucek Szouczek Souczek Stancek Sztanczek Stanczek Stano Sztano Stano Stuparic Sztuparicz Stuparicz Stuparic Sztuparicz Stuparicz Stuparic Sztuparicz Stuparicz Stuparicova Sztupariczova Stupariczova Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajdu Szuhajdu Suhajdu Sukenik Szukenik Sukenik Sukenik Szukenik Sukenik Sukenik Szukenik Sukenik Sukenik Szukenik Sukenik Sukenikova Szukenikova Sukenikova Sukenikova Szukenikova Sukenikova Sukennik Szukennik Sukennik Sun Szun Sun Sun Szun Sun Sun Szun Sun Sun Szun Sun Sun Szun Sun Sunova Szunova Sunova Suta Szuta Suta Sutova Szutova Sutova Sutova Szutova Sutova Szantova Szantova Szantova Tomaska Tomaszka Tyomaszka Tomaska Tomaszka Tyomaszka Tomaska Tomaszka Tyomaszka Tomaska Tomaszka Tyomaszka Tomaska Tomaszka Tyomaszka Tomaskova Tomaszkova Tyomaszkova Tomaskova Tomaszkova Tyomaszkova Tomaskova Tomaszkova Tyomaszkova Tomasov Tomaszov Tyomaszov Trancikova Tranczikova Tyranczikova Trebichavska Trebihavszka Tyrebiczhavszka Trebichavska Trebihavszka Tyrebiczhavszka Trebichavsky Trebihavszky Tyrebiczhavszky Trebichavsky Trebihavszky Tyrebiczhavszky Trpkos Trpkosz Tyrpkosz Trstan Trsztan Tyrsztan Tuchyna Tuhyna Tyuczhyna Tuchyna Tuhyna Tyuczhyna Tuchyna Tuhyna Tyuczhyna Tuchyna Tuhyna Tyuczhyna Tuchyna Tuhyna Tyuczhyna Turek Turek Tyurek Turek Turek Tyurek Turek Turek Tyurek Urbanek Urbanek Urbanek Urbankova Urbankova Urbankova Valastinova Valasztinova Valasztinova Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varhanik Varhanik Varhanik Velcicky Velcziczky Velcziczky Veldl Veldl Veldl Veres Veresz Veresz Viera Viera Viera Viktorin Viktorin Viktorin Viktorinova Viktorinova Viktorinova Vogtova Vogtova Vogtova Vojtesek Vojteszek Vojteszek Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Vorosova Voroszova Voroszova Weldl Weldl Weldl Weldlova Weldlova Weldlova Weldova Weldova Weldova Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zarnovska Zarnovszka Zsarnovszka Zarnovsky Zarnovszky Zsarnovszky Zatkova Zatkova Zsatkova Zavodna Zavodna Zsavodna Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Zikla Zikla Zsikla Ziklova Ziklova Zsiklova Zopka Zopka Zsopka Zrnek Zrnek Zsrnek Zrnekova Zrnekova Zsrnekova Zrnekova Zrnekova Zsrnekova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Maszar Andreas Dikej Martinus Jarga Georgius Oradics Joannes Laczko Andreas Kovach Joannes Belancsecz Gykacska Georgius Dabnyczky Georgius Duba Andreas Ocsenas Stephanus Bosok Joannes Balass Joannes Bobak Joannes Miszar Balassovyh

n78_23_523 n78_23_555

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.