Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc » Próna (Német-)
Vyšehradné
Vysehradne is joined to the village (town): Nitrianske Pravno

OLD NAMES of the village(town):
1773 Német-Prona, Deütsch-Pron, Nemecz[ké] Prawno, 1786 Német-Próna, Deutsch-Bren, Nemecké Prawno, 1808 Német-Próna, Deutsch-Prona, Německé Práwno, 1863–1913 Németpróna, 1920 Nemecké Pravno, 1927–1946 Nemecké Pravno, Deutsch-Pravno, 1946– Nitrianske Pravno
Solka: 1773, 1863–1907 Szolka, 1786 Solka, 1808 Szolka, Solka, 1913 Nyitraszalka, 1920–1950 Solka
Vyšehradné: 1773, 1786, 1863–1882, Majzell, 1888–1907, 1920–1948 Majzel, 1913 Felsőpróna, 1948–1960 Vyšehradné

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Baniar Baniar Baniar Beňo Beno Benyo Bielik Bielik Bielik Bieliková Bielikova Bielikova Blaho Blaho Blaho Boďa Boda Bogya Brida Brida Brida Čičmancová Cicmancova Csicsmanczova Čičmanec Cicmanec Csicsmanecz Daniš Danis Danis Danišová Danisova Danisova Dírer Direr Direr Dírerová Direrova Direrova Elischer Elischer Eliszher Elischerová Elischerova Eliszherova Filkorn Filkorn Filkorn Filkornová Filkornova Filkornova Filová Filova
... above surnames continue below the google map

Vysehradne bordering the villages(towns): Abramova | Blazovce | Bodorova | Bojnice | Borcova | Brezany | Briestie | Brusno | Budis | Cavoj | Chrenovec-Brusno | Chvojnica | Cicmany | Cremosne | Diviaky | Dlzin | Dobrocna | Dolna Stubna | Dolne Sutovce | Dubove | Dvorec | Fricova Lehota | Gapel | Hadviga | Haj | Horna Stubna | Horne Sutovce | Ivancina | Jasenovo | Jazernica | Jeskova Ves nad Nitricou | Kalamenova | Kanianka | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostolna Ves | Krstanova Ves | Laclava | Laskar | Lazany | Lazany | Leziachov | Liesno | Liestany | Lipnik | Lomnica | Macov | Mala Causa | Male Rakovo | Malinova | Maly Cepcin | Markovice | Moskovec | Mosovce | Necpaly nad Nitrou | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nedozor | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Nitrianske Rudno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Poruba | Pozehy | Pravenec | Rakovo | Raksa | Rudnianska Lehota | Rudno | Sec | Sklene | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Stranka | Sutovce | Svata Mara | Temes | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Michal | Tuzina | Valentova | Velka Causa | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Zliechov | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Filova Gáplovská Gaplovska Gaplovszka Gáplovský Gaplovsky Gaplovszky Gatialová Gatialova Gatialova Gregor Gregor Gregor Gregorová Gregorova Gregorova Greschnerová Greschnerova Greszhnerova Grom Grom Grom Gros Gros Grosz Grossová Grossova Groszszova Hanuska Hanuska Hanuszka Hrabovská Hrabovska Hrabovszka Hrabovský Hrabovsky Hrabovszky Hrdý Hrdy Hrdy Husár Husar Huszar Husárová Husarova Huszarova Jamrich Jamrich Jamrih Jamrichová Jamrichova Jamrihova Jaško Jasko Jasko Jašková Jaskova Jaskova Kohút Kohut Kohut Kohútová Kohutova Kohutova Kováčová Kovacova Kovacsova Krebes Krebes Krebesz Krebesová Krebesova Krebeszova Kremlová Kremlova Kremlova Krpelan Krpelan Krpelan Kučerová Kucerova Kucserova Kúdela Kudela Kudela Kúdelová Kudelova Kudelova Kuriš Kuris Kuris Kurišová Kurisova Kurisova Lacko Lacko Laczko Leitman Leitman Leitman Leitmanová Leitmanova Leitmanova Ličko Licko Licsko Ličková Lickova Licskova Líška Liska Liska Líšková Liskova Liskova Mendel Mendel Mendel Mendelová Mendelova Mendelova Mokrý Mokry Mokry Murín Murin Murin Murínová Murinova Murinova Oller Oller Oller Ollerová Ollerova Ollerova Paldaufová Paldaufova Paldaufova Pavlíček Pavlicek Pavlicsek Pavlíčková Pavlickova Pavlicskova Pekárová Pekarova Pekarova Petráš Petras Petras Podstupková Podstupkova Podsztupkova Polák Polak Polak Poliaková Poliakova Poliakova Pročka Procka Procska Pročková Prockova Procskova Richter Richter Rihter Richterová Richterova Rihterova Schlenker Schlenker Szhlenker Šimková Simkova Simkova Škorvánek Skorvanek Skorvanek Sloboda Sloboda Szloboda Šovčíková Sovcikova Sovcsikova Štiffel Stiffel Stiffel Stiffelová Stiffelova Sztiffelova Štiffelová Stiffelova Stiffelova Šujan Sujan Sujan Šujanová Sujanova Sujanova Valchovník Valchovnik Valhovnik Valko Valko Valko Valková Valkova Valkova Vincencová Vincencova Vinczenczova Vrábel Vrabel Vrabel Vrábelová Vrabelova Vrabelova Vráblová Vrablova Vrablova Zacharová Zacharova Zaharova Zbiňovcová Zbinovcova Zbinyovczova Zbiňovec Zbinovec Zbinyovecz Žigmundová Zigmundova Zsigmundova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Acova Aczova Aczova Adamcek Adamczek Adamczek Adamcek Adamczek Adamczek Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adion Adion Adion Adriana Adriana Adriana Alaksa Alaksza Alaksza Alaksa Alaksza Alaksza Alaksova Alakszova Alakszova Andrasik Andraszik Andraszik Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antol Antolova Antolova Antolova Babicova Babiczova Babiczova Babitz Babitz Babitz Babitzova Babitzova Babitzova Babitzova Babitzova Babitzova Bacik Baczik Baczik Bacinska Baczinszka Baczinszka Bacinsky Baczinszky Baczinszky Bacova Baczova Baczova Bajan Bajan Bajan Bajan Bajan Bajan Balal Balal Balal Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balcirak Balczirak Balczirak Balcirak Balczirak Balczirak Balcirak Balczirak Balczirak Balcirakova Balczirakova Balczirakova Balcirakova Balczirakova Balczirakova Balej Balej Balej Balej Balej Balej Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Baloghova Baloghova Baloghova Balucha Baluha Baluczha Balvan Balvan Balvan Baniak Baniak Baniak Baniak Baniak Baniak Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniar Baniarova Baniarova Baniarova Banovcanova Banovczanova Banovczanova Barancik Baranczik Baranczik Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Barlok Baros Barosz Barosz Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartos Bartosz Bartosz Bartus Bartusz Bartusz Bartus Bartusz Bartusz Bartus Bartusz Bartusz Basovska Baszovszka Baszovszka Basovska Baszovszka Baszovszka Basovsky Baszovszky Baszovszky Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Bellak Bellak Bellak Bellovic Bellovicz Bellovicz Bellovic Bellovicz Bellovicz Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Benadik Benian Benian Benian Benian Benian Benian Benko Benko Benko Benkocky Benkoczky Benkoczky Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Bergova Bergova Bergova Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berzedi Berzedi Berzedi Berzedy Berzedy Berzedy Bezuska Bezuszka Bezuszka Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Biely Biely Biely Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blahovcova Blahovczova Blahovczova Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blaz Blaz Blaz Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Bodorik Bodorik Bodorik Bodorik Bodorik Bodorik Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bolfikova Bolfikova Bolfikova Borchova Borhova Borczhova Borovcik Borovczik Borovczik Bosko Boszko Boszko Bosko Boszko Boszko Boskova Boszkova Boszkova Boskova Boszkova Boszkova Bozikova Bozikova Bozikova Brezani Brezani Brezani Brezovak Brezovak Brezovak Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Brida Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Bridova Brzac Brzacz Brzacz Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bugar Bujna Bujna Bujna Bukovcakova Bukovczakova Bukovczakova Bukovinsky Bukovinszky Bukovinszky Bukovinsky Bukovinszky Bukovinszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Campis Czampisz Csampisz Cavojska Czavojszka Csavojszka Cavojska Czavojszka Csavojszka Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Ceizel Czeizel Cseizel Ceizelova Czeizelova Cseizelova Ceresna Czereszna Csereszna Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernansky Czernanszky Csernanszky Cernayova Czernayova Csernayova Cernayova Czernayova Csernayova Cerveny Czerveny Cserveny Cesek Czeszek Cseszek Cesekova Czeszekova Cseszekova Cesekova Czeszekova Cseszekova Cesekova Czeszekova Cseszekova Chaben Haben Cshaben Chaben Haben Cshaben Chaben Haben Cshaben Chabenova Habenova Cshabenova Chlpek Hlpek Cshlpek Chmela Hmela Cshmela Chmela Hmela Cshmela Chmelik Hmelik Cshmelik Chmelikova Hmelikova Cshmelikova Chobotova Hobotova Cshobotova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chrenovska Hrenovszka Cshrenovszka Chuda Huda Cshuda Cicko Cziczko Csiczko Cicko Cziczko Csiczko Cicmancova Cziczmanczova Csiczmanczova Cicmancova Cziczmanczova Csiczmanczova Cicmancova Cziczmanczova Csiczmanczova Cicmanec Cziczmanecz Csiczmanecz Cicmanec Cziczmanecz Csiczmanecz Cicmanec Cziczmanecz Csiczmanecz Cicolova Cziczolova Csiczolova Cilniar Czilniar Csilniar Cistonova Czisztonova Csisztonova Cmarko Czmarko Csmarko Cmarko Czmarko Csmarko Cmarko Czmarko Csmarko Cmelo Czmelo Csmelo Cmelova Czmelova Csmelova Cvopa Czvopa Csvopa Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Dano Dano Gyano Deak Deak Gyeak Dedik Dedik Gyedik Dedik Dedik Gyedik Dedik Dedik Gyedik Dedik Dedik Gyedik Dedik Dedik Gyedik Dedik Dedik Gyedik Dedikova Dedikova Gyedikova Dedikova Dedikova Gyedikova Deli Deli Gyeli Derkova Derkova Gyerkova Dernesch Derneszh Gyerneszczh Dernesch Derneszh Gyerneszczh Dernesch Derneszh Gyerneszczh Diben Diben Gyiben Diera Diera Gyiera Diera Diera Gyiera Diera Diera Gyiera Diera Diera Gyiera Diera Diera Gyiera Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direrova Direrova Gyirerova Direrova Direrova Gyirerova Direrova Direrova Gyirerova Dlubac Dlubacz Gylubacz Dlubac Dlubacz Gylubacz Dlubacova Dlubaczova Gylubaczova Dlubacova Dlubaczova Gylubaczova Dlubacova Dlubaczova Gylubaczova Dobis Dobisz Gyobisz Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrovic Dobrovicz Gyobrovicz Dobrovic Dobrovicz Gyobrovicz Dobrovicova Dobroviczova Gyobroviczova Dobrovicova Dobroviczova Gyobroviczova Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Domaniakova Domaniakova Gyomaniakova Domanicky Domaniczky Gyomaniczky Domanik Domanik Gyomanik Domanik Domanik Gyomanik Domanik Domanik Gyomanik Domanik Domanik Gyomanik Domanik Domanik Gyomanik Domanik Domanik Gyomanik Domanik Domanik Gyomanik Domanikova Domanikova Gyomanikova Domanikova Domanikova Gyomanikova Domanikova Domanikova Gyomanikova Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drexlerova Drexlerova Gyrexlerova Drozd Drozd Gyrozd Drozdova Drozdova Gyrozdova Duchon Duhon Gyuczhon Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dulovec Dulovecz Gyulovecz Dulovec Dulovecz Gyulovecz Dulovec Dulovecz Gyulovecz Durac Duracz Gyuracz Durica Duricza Gyuricza Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dzian Dzian Gyzian Dzianova Dzianova Gyzianova Dzubek Dzubek Gyzubek Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischerova Eliszherova Eliszczherova Elischerova Eliszherova Eliszczherova Ertel Ertel Ertel Ertl Ertl Ertl Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabis Fabisz Fabisz Fabry Fabry Fabry Fajer Fajer Fajer Falatko Falatko Falatko Farkas Farkasz Farkasz Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Felcanova Felczanova Felczanova Ferencik Ferenczik Ferenczik Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkorn Filkornova Filkornova Filkornova Filkornova Filkornova Filkornova Filkornova Filkornova Filkornova Filkorova Filkorova Filkorova Fillo Fillo Fillo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filova Filova Filova Filova Filova Filova Flimelova Flimelova Flimelova Foldes Foldesz Foldesz Frajtova Frajtova Frajtova Frajtova Frajtova Frajtova Franc Francz Francz Franc Francz Francz Frencel Frenczel Frenczel Frencel Frenczel Frenczel Frencelova Frenczelova Frenczelova Fridrich Fridrih Fridriczh Fridrichova Fridrihova Fridriczhova Frinkova Frinkova Frinkova Gagara Gagara Gagara Galac Galacz Galacz Galac Galacz Galacz Galkova Galkova Galkova Gandel Gandel Gandel Gaplovska Gaplovszka Gaplovszka Gaplovska Gaplovszka Gaplovszka Gaplovska Gaplovszka Gaplovszka Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Garstkova Garsztkova Garsztkova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gaspir Gaszpir Gaszpir Gaspir Gaszpir Gaszpir Gaspir Gaszpir Gaszpir Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatial Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gatialova Gazda Gazda Gazda Gazdova Gazdova Gazdova Gazikova Gazikova Gazikova Gilian Gilian Gilian Gilian Gilian Gilian Gilianova Gilianova Gilianova Gocal Goczal Goczal Gocal Goczal Goczal Gocal Goczal Goczal Gogolak Gogolak Gogolak Gogolak Gogolak Gogolak Golakova Golakova Golakova Golianova Golianova Golianova Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gombarcekova Gombarczekova Gombarczekova Grajciarova Grajcziarova Grajcziarova Grajciarova Grajcziarova Grajcziarova Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschnerova Greszhnerova Greszczhnerova Greschnerova Greszhnerova Greszczhnerova Greschnerova Greszhnerova Greszczhnerova Greschnerova Greszhnerova Greszczhnerova Gresnerova Gresznerova Gresznerova Gresnerovoa Gresznerovoa Gresznerovoa Grfsnerova Grfsznerova Grfsznerova Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Grom Gromova Gromova Gromova Gromova Gromova Gromova Gromova Gromova Gromova Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Gros Grosz Grosz Grosova Groszova Groszova Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Grossova Groszszova Groszszova Grossova Groszszova Groszszova Grossova Groszszova Groszszova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gubkova Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Guleja Gulova Gulova Gulova Gupkova Gupkova Gupkova Haasova Haaszova Haaszova Habsuda Habszuda Habszuda Habsuda Habszuda Habszuda Habsuda Habszuda Habszuda Habsuda Habszuda Habszuda Habsuda Habszuda Habszuda Habsuda Habszuda Habszuda Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagara Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagarova Hagora Hagora Hagora Hajdu Hajdu Hajdu Halaska Halaszka Halaszka Halaska Halaszka Halaszka Halaska Halaszka Halaszka Halekova Halekova Halekova Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Haloda Halus Halusz Halusz Hanes Hanesz Hanesz Hanesch Haneszh Haneszczh Hanesch Haneszh Haneszczh Hanesch Haneszh Haneszczh Hanesch Haneszh Haneszczh Hanesch Haneszh Haneszczh Hanesova Haneszova Haneszova Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzelova Hanzelova Hanzelova Hanzelova Hanzelova Hanzelova Harag Harag Harag Harag Harag Harag Harag Harag Harag Haraga Haraga Haraga Haragova Haragova Haragova Harbut Harbut Harbut Harbutova Harbutova Harbutova Harbutova Harbutova Harbutova Haronik Haronik Haronik Hasunda Haszunda Haszunda Hegedus Hegedusz Hegedusz Heldi Heldi Heldi Heldi Heldi Heldi Heldi Heldi Heldi Helena Helena Helena Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Hepner Hepner Hepner Herbrik Herbrik Herbrik Herbrik Herbrik Herbrik Hianikova Hianikova Hianikova Hindicka Hindiczka Hindiczka Hindicky Hindiczky Hindiczky Hiscar Hiszczar Hiszczar Hiscar Hiszczar Hiszczar Hiscar Hiszczar Hiszczar Hiscarova Hiszczarova Hiszczarova Hiscarova Hiszczarova Hiszczarova Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hoffmanova Hoffmanova Hoffmanova Hogaj Hogaj Hogaj Holec Holecz Holecz Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Hostinec Hosztinecz Hosztinecz Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hradocky Hradoczky Hradoczky Hrbaty Hrbaty Hrbaty Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrubinova Hrubinova Hrubinova Hrubinova Hrubinova Hrubinova Hruby Hruby Hruby Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hudec Hudecz Hudecz Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humaj Humajova Humajova Humajova Hurajt Hurajt Hurajt Hurajt Hurajt Hurajt Hurnaj Hurnaj Hurnaj Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Husarova Huszarova Huszarova Idec Idecz Idecz Igor Igor Igor Imrich Imrih Imriczh Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ingrid Ingrid Ingrid Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivana Ivana Ivana Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanicova Ivaniczova Ivaniczova Iveta Iveta Iveta Jakubek Jakubek Jakubek Jakubjak Jakubjak Jakubjak Jakubjak Jakubjak Jakubjak Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrisko Jamriszko Jamriszko Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jankularova Jankularova Jankularova Jankularova Jankularova Jankularova Jariabek Jariabek Jariabek Jariabkova Jariabkova Jariabkova Jarmila Jarmila Jarmila Jasko Jaszko Jaszko Jaskova Jaszkova Jaszkova Jaskova Jaszkova Jaszkova Jaskova Jaszkova Jaszkova Jaskova Jaszkova Jaszkova Javorka Javorka Javorka Javorkova Javorkova Javorkova Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jelsic Jelszicz Jelszicz Jelsic Jelszicz Jelszicz Jokl Jokl Jokl Joselova Joszelova Joszelova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Judak Judak Judak Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Judakova Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juracek Juraczek Juraczek Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Kackovic Kaczkovicz Kaczkovicz Kackovic Kaczkovicz Kaczkovicz Kadernictvo Kadernicztvo Kadernicztvo Kadvolt Kadvolt Kadvolt Kapusnik Kapusznik Kapusznik Kapusnik Kapusznik Kapusznik Kapusnikova Kapusznikova Kapusznikova Kapusnikova Kapusznikova Kapusznikova Kapustnikova Kapusztnikova Kapusztnikova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Karina Karina Karina Karol Karol Karol Kastelovic Kasztelovicz Kasztelovicz Kelly Kelly Kelly Kelly Kelly Kelly Kertesz Kertesz Kerteszz Kerteszova Kerteszova Kerteszzova Kiac Kiacz Kiacz Kiac Kiacz Kiacz Kiac Kiacz Kiacz Kiac Kiacz Kiacz Kizurova Kizurova Kizurova Kladivik Kladivik Kladivik Klajber Klajber Klajber Klajberova Klajberova Klajberova Klas Klasz Klasz Klas Klasz Klasz Klein Klein Klein Klementova Klementova Klementova Klimant Klimant Klimant Klimant Klimant Klimant Klimant Klimant Klimant Klimantova Klimantova Klimantova Klimantova Klimantova Klimantova Klincova Klinczova Klinczova Klinec Klinecz Klinecz Klucovsky Kluczovszky Kluczovszky Klucovsky Kluczovszky Kluczovszky Klucovsky Kluczovszky Kluczovszky Klucovsky Kluczovszky Kluczovszky Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetko Kmetova Kmetova Kmetova Knula Knula Knula Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobela Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobelova Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kocner Koczner Koczner Kocner Koczner Koczner Kocnerova Kocznerova Kocznerova Kofrit Kofrit Kofrit Kofrit Kofrit Kofrit Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kollarik Kollarik Kollarik Kollarova Kollarova Kollarova Koma Koma Koma Komacek Komaczek Komaczek Koneval Koneval Koneval Koneval Koneval Koneval Konevalova Konevalova Konevalova Konya Konya Konya Konya Konya Konya Kopcokova Kopczokova Kopczokova Kopecna Kopeczna Kopeczna Kopecna Kopeczna Kopeczna Kosa Kosza Kosza Kosirova Koszirova Koszirova Kosirova Koszirova Koszirova Kosirova Koszirova Koszirova Kostal Kosztal Kosztal Kotianova Kotianova Kotianova Kotschner Kotszhner Kotszczhner Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovalik Kovalik Kovalik Kovoplast Kovoplaszt Kovoplaszt Kovospol Kovoszpol Kovoszpol Kozarikova Kozarikova Kozarikova Kracmer Kraczmer Kraczmer Kral Kral Kral Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Kramar Kramar Kramar Kratkova Kratkova Kratkova Krcova Krczova Krczova Krebes Krebesz Krebesz Krebes Krebesz Krebesz Krebes Krebesz Krebesz Krebes Krebesz Krebesz Krebes Krebesz Krebesz Krebes Krebesz Krebesz Krebesova Krebeszova Krebeszova Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremel Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Kremlova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krenova Krilakova Krilakova Krilakova Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelanova Krpelanova Krpelanova Krpelanova Krpelanova Krpelanova Krska Krszka Krszka Krska Krszka Krszka Krupcik Krupczik Krupczik Kubala Kubala Kubala Kubalova Kubalova Kubalova Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubik Kubik Kubik Kubikova Kubikova Kubikova Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kucmas Kuczmasz Kuczmasz Kucmas Kuczmasz Kuczmasz Kudela Kudela Kudela Kudelova Kudelova Kudelova Kudelova Kudelova Kudelova Kudlak Kudlak Kudlak Kudlak Kudlak Kudlak Kudlak Kudlak Kudlak Kulich Kulih Kuliczh Kulich Kulih Kuliczh Kuna Kuna Kuna Kupka Kupka Kupka Kuplak Kuplak Kuplak Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel Kuris Kurisz Kurisz Kurisova Kuriszova Kuriszova Kurisova Kuriszova Kuriszova Kurisova Kuriszova Kuriszova Kuzman Kuzman Kuzman Kvocik Kvoczik Kvoczik Lachova Lahova Lyaczhova Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Laco Laczo Lyaczo Lajtman Lajtman Lyajtman Lajtmanova Lajtmanova Lyajtmanova Lajtmanova Lajtmanova Lyajtmanova Lajtmanova Lajtmanova Lyajtmanova Lampertova Lampertova Lyampertova Lampertova Lampertova Lyampertova Lauko Lauko Lyauko Lauko Lauko Lyauko Lauko Lauko Lyauko Lazon Lazon Lyazon Lazon Lazon Lyazon Lazon Lazon Lyazon Lazon Lazon Lyazon Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocky Lehoczky Lyehoczky Leitman Leitman Lyeitman Leitman Leitman Lyeitman Leitman Leitman Lyeitman Leitman Leitman Lyeitman Leitman Leitman Lyeitman Leitmann Leitmann Lyeitmann Leitmann Leitmann Lyeitmann Leitmann Leitmann Lyeitmann Leitmann Leitmann Lyeitmann Leitmann Leitmann Lyeitmann Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Lenarth Lenarth Lyenarth Lenicky Leniczky Lyeniczky Leporisova Leporiszova Lyeporiszova Lettrich Lettrih Lyettriczh Levandovsky Levandovszky Lyevandovszky Lichner Lihner Lyiczhner Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lidela Lidela Lyidela Lieskovsky Lieszkovszky Lyieszkovszky Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liskova Liszkova Lyiszkova Liskova Liszkova Lyiszkova Lissova Liszszova Lyiszszova Lolek Lolek Lyolek Lovastik Lovasztik Lyovasztik Lovcicky Lovcziczky Lyovcziczky Lubik Lubik Lyubik Lubikova Lubikova Lyubikova Lubikova Lubikova Lyubikova Lubikova Lubikova Lyubikova Lubikova Lubikova Lyubikova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukan Lukan Lyukan Luprich Luprih Lyupriczh Luprich Luprih Lyupriczh Luprich Luprih Lyupriczh Luprich Luprih Lyupriczh Luprichova Luprihova Lyupriczhova Luscak Luszczak Lyuszczak Machaj Mahaj Maczhaj Machaj Mahaj Maczhaj Machaj Mahaj Maczhaj Machaj Mahaj Maczhaj Machaj Mahaj Maczhaj Machaj Mahaj Maczhaj Machajova Mahajova Maczhajova Maczlian Maczlian Maczzlian Madaj Madaj Madaj Madarik Madarik Madarik Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Madarikova Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Majzlanova Majzlanova Majzlanova Makovicky Makoviczky Makoviczky Malicka Maliczka Maliczka Malicky Maliczky Maliczky Malicky Maliczky Maliczky Malicky Maliczky Maliczky Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Marko Marko Marko Markova Markova Markova Martincova Martinczova Martinczova Martincova Martinczova Martinczova Martincova Martinczova Martinczova Martinka Martinka Martinka Martinka Martinka Martinka Martinkova Martinkova Martinkova Marunova Marunova Marunova Masarik Maszarik Maszarik Masarik Maszarik Maszarik Masaryk Maszaryk Maszaryk Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Masir Maszir Maszir Mastrak Masztrak Masztrak Mastrak Masztrak Masztrak Matejcekova Matejczekova Matejczekova Matiasko Matiaszko Matiaszko Matiasko Matiaszko Matiaszko Matusik Matuszik Matuszik Matusikova Matuszikova Matuszikova Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuskova Matuszkova Matuszkova Mauder Mauder Mauder Maurer Maurer Maurer Maurer Maurer Maurer Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Maurerova Meciar Mecziar Mecziar Meciar Mecziar Mecziar Meciar Mecziar Mecziar Meciarova Mecziarova Mecziarova Melcerova Melczerova Melczerova Melicherova Meliherova Meliczherova Meliska Meliszka Meliszka Meliskova Meliszkova Meliszkova Melo Melo Melo Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Merjavcik Merjavczik Merjavczik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Micjanova Miczjanova Miczjanova Micudova Miczudova Miczudova Micudova Miczudova Miczudova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalikova Mihalikova Mihalikova Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miksa Miksza Miksza Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikusova Mikuszova Mikuszova Milan Milan Milan Milan Milan Milan Mindicky Mindiczky Mindiczky Minich Minih Miniczh Minich Minih Miniczh Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintal Mintalova Mintalova Mintalova Mintalova Mintalova Mintalova Mirko Mirko Mirko Miscik Miszczik Miszczik Miskovic Miszkovicz Miszkovicz Miskovic Miszkovicz Miszkovicz Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrikova Misztrikova Misztrikova Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mlkvy Mlkvy Mlkvy Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry Moldlenova Moldlenova Moldlenova Moravcik Moravczik Moravczik Mraz Mraz Mraz Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murko Murko Murko Murkova Murkova Murkova Murtajova Murtajova Murtajova Mysiak Mysziak Mysziak Mysiak Mysziak Mysziak Mysiakova Mysziakova Mysziakova Nadaldyova Nadaldyova Nyadaldyova Nemcisakova Nemcziszakova Nyemcziszakova Nemesova Nemeszova Nyemeszova Nesladek Neszladek Nyeszladek Nesladek Neszladek Nyeszladek Nesladek Neszladek Nyeszladek Niemcova Niemczova Nyiemczova Niemec Niemecz Nyiemecz Obert Obert Obert Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obertova Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obona Obonova Obonova Obonova Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatel Obyvatelova Obyvatelova Obyvatelova Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Oller Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Ollerova Olsiak Olsziak Olsziak Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ondrusova Ondruszova Ondruszova Oslanec Oszlanecz Oszlanecz Osvat Oszvat Oszvat Osvat Oszvat Oszvat Osvat Oszvat Oszvat Osvat Oszvat Oszvat Paldaufova Paldaufova Paldaufova Paldaufova Paldaufova Paldaufova Paldaufova Paldaufova Paldaufova Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenikova Palenikova Palenikova Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Palesch Paleszh Paleszczh Paleschova Paleszhova Paleszczhova Palesova Paleszova Paleszova Panakova Panakova Panakova Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Papay Papay Papay Papay Papay Papay Paradi Paradi Paradi Paradiova Paradiova Paradiova Pastorek Pasztorek Pasztorek Pastorek Pasztorek Pasztorek Pastorek Pasztorek Pasztorek Pastorek Pasztorek Pasztorek Pastorek Pasztorek Pasztorek Pastorokova Pasztorokova Pasztorokova Patakova Patakova Patakova Paucek Pauczek Pauczek Paucek Pauczek Pauczek Paucekova Pauczekova Pauczekova Paucekova Pauczekova Pauczekova Pauchliova Pauhliova Pauczhliova Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulikova Paulikova Paulikova Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlickova Pavliczkova Pavliczkova Pavlickova Pavliczkova Pavliczkova Pavlickova Pavliczkova Pavliczkova Pediac Pediacz Pediacz Pediac Pediacz Pediacz Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Peniasko Peniaszko Peniaszko Peniaskova Peniaszkova Peniaszkova Peniaskova Peniaszkova Peniaszkova Peniaskova Peniaszkova Peniaszkova Penzes Penzesz Penzesz Penzesova Penzeszova Penzeszova Perina Perina Perina Perina Perina Perina Perina Perina Perina Persky Perszky Perszky Persky Perszky Perszky Person Perszon Perszon Person Perszon Perszon Person Perszon Perszon Person Perszon Perszon Person Perszon Perszon Personova Perszonova Perszonova Petias Petiasz Petiasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petruch Petruh Petruczh Petruch Petruh Petruczh Petruch Petruh Petruczh Petruch Petruh Petruczh Petruchova Petruhova Petruczhova Petruchova Petruhova Petruczhova Petruchova Petruhova Petruczhova Petruchova Petruhova Petruczhova Petruchova Petruhova Petruczhova Pezesova Pezeszova Pezeszova Platosova Platoszova Platoszova Podstupka Podsztupka Podsztupka Podstupka Podsztupka Podsztupka Podstupka Podsztupka Podsztupka Podstupka Podsztupka Podsztupka Podstupkova Podsztupkova Podsztupkova Podzimek Podzimek Podzimek Polacikova Polaczikova Polaczikova Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Polevka Polevka Polevka Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgarova Polgarova Polgarova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Polony Polony Polony Polonyi Polonyi Polonyi Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Polonyiova Popelka Popelka Popelka Portes Portesz Portesz Portesova Porteszova Porteszova Pos Posz Posz Pos Posz Posz Pos Posz Posz Pos Posz Posz Pravda Pravda Pravda Priehoda Priehoda Priehoda Priehoda Priehoda Priehoda Priehoda Priehoda Priehoda Priehodova Priehodova Priehodova Priska Priszka Priszka Priska Priszka Priszka Proc Procz Procz Proc Procz Procz Procka Proczka Proczka Procka Proczka Proczka Procka Proczka Proczka Prockova Proczkova Proczkova Prostinak Prosztinak Prosztinak Protschka Protszhka Protszczhka Protschka Protszhka Protszczhka Protschka Protszhka Protszczhka Prulina Prulina Prulina Prulinova Prulinova Prulinova Pukac Pukacz Pukacz Pukac Pukacz Pukacz Pupakova Pupakova Pupakova Pupik Pupik Pupik Rajco Rajczo Rajczo Rajcova Rajczova Rajczova Rakovic Rakovicz Rakovicz Rakovic Rakovicz Rakovicz Rakovic Rakovicz Rakovicz Rakovic Rakovicz Rakovicz Rakovicova Rakoviczova Rakoviczova Rakovicova Rakoviczova Rakoviczova Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Raposova Raposzova Raposzova Raposova Raposzova Raposzova Raucina Rauczina Rauczina Reis Reisz Reisz Reis Reisz Reisz Reis Reisz Reisz Reis Reisz Reisz Rendek Rendek Rendek Rene Rene Rene Resetova Reszetova Reszetova Revicka Reviczka Reviczka Revicka Reviczka Reviczka Revicka Reviczka Reviczka Richrenova Rihrenova Riczhrenova Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Robert Robert Robert Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Rovny Rovny Rovny Rovny Rovny Rovny Ruckay Ruczkay Ruczkay Rudny Rudny Rudny Rudny Rudny Rudny Rudolf Rudolf Rudolf Rupe Rupe Rupe Rupe Rupe Rupe Rvicky Rviczky Rviczky Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybianska Rybianszka Rybianszka Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sandorova Szandorova Sandorova Schlenker Szhlenker Sczhlenker Schlenker Szhlenker Sczhlenker Schlenker Szhlenker Sczhlenker Schlenker Szhlenker Sczhlenker Schlenker Szhlenker Sczhlenker Schlenker Szhlenker Sczhlenker Schlenkerova Szhlenkerova Sczhlenkerova Schlenkerova Szhlenkerova Sczhlenkerova Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schuster Szhuszter Sczhuszter Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwertsikova Szhwertszikova Sczhwertszikova Sedlak Szedlak Sedlak Sedlak Szedlak Sedlak Sedlak Szedlak Sedlak Sedlakova Szedlakova Sedlakova Sekerka Szekerka Sekerka Sekerkova Szekerkova Sekerkova Sekerkova Szekerkova Sekerkova Semcisakova Szemcziszakova Semcziszakova Semcisakova Szemcziszakova Semcziszakova Semnicka Szemniczka Semniczka Semnicka Szemniczka Semniczka Semrinec Szemrinecz Semrinecz Sestakova Szesztakova Sesztakova Siatinsky Sziatinszky Siatinszky Siatinsky Sziatinszky Siatinszky Sidlo Szidlo Sidlo Sidlo Szidlo Sidlo Sienc Sziencz Siencz Sillerova Szillerova Sillerova Sillerova Szillerova Sillerova Sillerova Szillerova Sillerova Sima Szima Sima Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simova Szimova Simova Simusiak Szimusziak Simusziak Sindler Szindler Sindler Sindlerova Szindlerova Sindlerova Sipekova Szipekova Sipekova Siran Sziran Siran Skorvan Szkorvan Skorvan Skorvanek Szkorvanek Skorvanek Skorvanek Szkorvanek Skorvanek Skorvankova Szkorvankova Skorvankova Skorvankova Szkorvankova Skorvankova Skovran Szkovran Skovran Skovran Szkovran Skovran Skovran Szkovran Skovran Skrabakova Szkrabakova Skrabakova Skrobak Szkrobak Skrobak Skrobak Szkrobak Skrobak Skrobakova Szkrobakova Skrobakova Skvarelina Szkvarelina Skvarelina Skvarelina Szkvarelina Skvarelina Skvarenina Szkvarenina Skvarenina Skvareninova Szkvareninova Skvareninova Slavicek Szlaviczek Slaviczek Slenc Szlencz Slencz Slencova Szlenczova Slenczova Slivon Szlivon Slivon Sloboda Szloboda Sloboda Sloboda Szloboda Sloboda Sloboda Szloboda Sloboda Slobodova Szlobodova Slobodova Slugen Szlugen Slugen Smatana Szmatana Smatana Smatana Szmatana Smatana Smatana Szmatana Smatana Smatanova Szmatanova Smatanova Smatanova Szmatanova Smatanova Smikalova Szmikalova Smikalova Smikalova Szmikalova Smikalova Smikalova Szmikalova Smikalova Smykal Szmykal Smykal Smykalova Szmykalova Smykalova Snirc Sznircz Snircz Sobcakova Szobczakova Sobczakova Sobota Szobota Sobota Solava Szolava Solava Solciansky Szolczianszky Solczianszky Solciansky Szolczianszky Solczianszky Sopociova Szopocziova Sopocziova Sovcik Szovczik Sovczik Sovcik Szovczik Sovczik Sovcik Szovczik Sovczik Sovcik Szovczik Sovczik Sovcikova Szovczikova Sovczikova Sovcikova Szovczikova Sovczikova Spal Szpal Spal Spal Szpal Spal Spal Szpal Spal Spal Szpal Spal Spalova Szpalova Spalova Spevakova Szpevakova Spevakova Spevar Szpevar Spevar Spevarova Szpevarova Spevarova Spilaj Szpilaj Spilaj Stalnik Sztalnik Stalnik Stancel Sztanczel Stanczel Stancel Sztanczel Stanczel Stas Sztasz Stasz Stefakova Sztefakova Stefakova Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefanik Sztefanik Stefanik Stefanova Sztefanova Stefanova Stefikova Sztefikova Stefikova Stefikova Sztefikova Stefikova Steinhubl Szteinhubl Steinhubl Steinhublova Szteinhublova Steinhublova Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffel Sztiffel Stiffel Stiffelova Sztiffelova Stiffelova Stiffelova Sztiffelova Stiffelova Stiffelova Sztiffelova Stiffelova Streicher Sztreiher Streiczher Stupala Sztupala Stupala Suchy Szuhy Suczhy Sujan Szujan Sujan Sujan Szujan Sujan Sujan Szujan Sujan Sujan Szujan Sujan Sujan Szujan Sujan Sujanova Szujanova Sujanova Sujanova Szujanova Sujanova Sujanova Szujanova Sujanova Sunegova Szunegova Sunegova Supekova Szupekova Supekova Sury Szury Sury Sutka Szutka Sutka Sutkova Szutkova Sutkova Svajlen Szvajlen Svajlen Svecova Szveczova Sveczova Svecova Szveczova Sveczova Svejda Szvejda Svejda Svejda Szvejda Svejda Svejdova Szvejdova Svejdova Svercel Szverczel Sverczel Svercel Szverczel Sverczel Svercel Szverczel Sverczel Svercikova Szverczikova Sverczikova Sviba Szviba Sviba Svitkova Szvitkova Svitkova Talianova Talianova Tyalianova Taliar Taliar Tyaliar Tallo Tallo Tyallo Tallo Tallo Tyallo Tallo Tallo Tyallo Talo Talo Tyalo Talova Talova Tyalova Tandelmajer Tandelmajer Tyandelmajer Telelak Telelak Tyelelak Telelak Telelak Tyelelak Telelak Telelak Tyelelak Teplan Teplan Tyeplan Teplanova Teplanova Tyeplanova Teplanova Teplanova Tyeplanova Teplanova Teplanova Tyeplanova Tetelak Tetelak Tyetelak Tilandy Tilandy Tyilandy Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timkova Timkova Tyimkova Tines Tinesz Tyinesz Tison Tiszon Tyiszon Tisonova Tiszonova Tyiszonova Toman Toman Tyoman Toman Toman Tyoman Toman Toman Tyoman Tomanova Tomanova Tyomanova Tomastova Tomasztova Tyomasztova Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Tonhauserova Tonhauszerova Tyonhauszerova Tonhauzer Tonhauzer Tyonhauzer Tonhauzer Tonhauzer Tyonhauzer Toporcer Toporczer Tyoporczer Toskova Toszkova Tyoszkova Tothova Tothova Tyothova Trautenberger Trautenberger Tyrautenberger Trubinszki Trubinszki Tyrubinszzki Tucny Tuczny Tyuczny Tucny Tuczny Tyuczny Tucny Tuczny Tyuczny Tucny Tuczny Tyuczny Tulincinova Tulinczinova Tyulinczinova Turzekova Turzekova Tyurzekova Turzerova Turzerova Tyurzerova Tuskova Tuszkova Tyuszkova Uhrin Uhrin Uhrin Ulicna Uliczna Uliczna Unterfranc Unterfrancz Unterfrancz Unterfranc Unterfrancz Unterfrancz Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uradnik Uramovska Uramovszka Uramovszka Urik Urik Urik Urik Urik Urik Vaclaviak Vaczlaviak Vaczlaviak Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valchovnik Valhovnik Valczhovnik Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Vandlikova Vandlikova Vandlikova Vano Vano Vano Varenyi Varenyi Varenyi Vavrinec Vavrinecz Vavrinecz Vazan Vazan Vazan Vetrak Vetrak Vetrak Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vicianova Viczianova Viczianova Vicianova Viczianova Viczianova Vicianova Viczianova Viczianova Vidova Vidova Vidova Vincenc Vinczencz Vinczencz Vincenc Vinczencz Vinczencz Vincencova Vinczenczova Vinczenczova Vincencova Vinczenczova Vinczenczova Vladimir Vladimir Vladimir Vlcko Vlczko Vlczko Vlnieska Vlnieszka Vlnieszka Vlnieska Vlnieszka Vlnieszka Vlnieska Vlnieszka Vlnieszka Vnucko Vnuczko Vnuczko Vnucko Vnuczko Vnuczko Vnuckova Vnuczkova Vnuczkova Vnuckova Vnuczkova Vnuczkova Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabelova Vrabelova Vrabelova Vrablova Vrablova Vrablova Vrablova Vrablova Vrablova Vrbovska Vrbovszka Vrbovszka Vrchovsky Vrhovszky Vrczhovszky Vrchovsky Vrhovszky Vrczhovszky Vrchovsky Vrhovszky Vrczhovszky Vretl Vretl Vretl Vrican Vriczan Vriczan Vrican Vriczan Vriczan Vrican Vriczan Vriczan Vrican Vriczan Vriczan Vrican Vriczan Vriczan Waclaviak Waczlaviak Waczlaviak Waclaviak Waczlaviak Waczlaviak Waclaviak Waczlaviak Waczlaviak Walter Walter Walter Wesserle Weszszerle Weszszerle Wesserle Weszszerle Weszszerle Wesserle Weszszerle Weszszerle Wiesner Wieszner Wieszner Wiesnerova Wiesznerova Wiesznerova Wolkoberova Wolkoberova Wolkoberova Zaba Zaba Zsaba Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabojnik Zabojnik Zsabojnik Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachara Zahara Zsaczhara Zachara Zahara Zsaczhara Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacharova Zaharova Zsaczharova Zacik Zaczik Zsaczik Zahon Zahon Zsahon Zahonova Zahonova Zsahonova Zahonova Zahonova Zsahonova Zahorska Zahorszka Zsahorszka Zahorsky Zahorszky Zsahorszky Zahorsky Zahorszky Zsahorszky Zaneta Zaneta Zsaneta Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova Zavacka Zavaczka Zsavaczka Zavacka Zavaczka Zsavaczka Zavacka Zavaczka Zsavaczka Zavacka Zavaczka Zsavaczka Zbinovcova Zbinovczova Zsbinovczova Zbinovcova Zbinovczova Zsbinovczova Zbinovcova Zbinovczova Zsbinovczova Zbinovcova Zbinovczova Zsbinovczova Zbinovcova Zbinovczova Zsbinovczova Zbinovec Zbinovecz Zsbinovecz Zbinovec Zbinovecz Zsbinovecz Zbinovec Zbinovecz Zsbinovecz Zbinovec Zbinovecz Zsbinovecz Zdenka Zdenka Zsdenka Zdenka Zdenka Zsdenka Zeisel Zeiszel Zseiszel Zelenik Zelenik Zselenik Zeliezka Zeliezka Zseliezka Ziak Ziak Zsiak Zigmund Zigmund Zsigmund Zigmund Zigmund Zsigmund Zigmundova Zigmundova Zsigmundova Zila Zila Zsila Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilova Zilova Zsilova Zitnik Zitnik Zsitnik Znasik Znaszik Zsnaszik Znasik Znaszik Zsnaszik Znasik Znaszik Zsnaszik Zorenik Zorenik Zsorenik Zorenik Zorenik Zsorenik Zorenik Zorenik Zsorenik Zorenik Zorenik Zsorenik Zovcak Zovczak Zsovczak Zulafka Zulafka Zsulafka Zulko Zulko Zsulko Zulko Zulko Zsulko Zuzafkova Zuzafkova Zsuzafkova Zuzana Zuzana Zsuzana Zvalova Zvalova Zsvalova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Jacobus Richter Georgius Dienes Georgius Lajthmán Joannes Krebes Joannes Polyák Martinus Dienes Joannes Filkorin Georgius Lajthmán ifj. Joannes Tuczer Paulus Hanka Paulus Peősz Martinus Kmety

n78_19_304 n78_19_305 n78_19_547

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.