Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Gálszécs
rc » Azar (Nagy-)
ref » Azar (Kis-)
Zbehňov

OLD NAMES of the village(town):
1808 Zebegnyö, Zběhňow, Zběhné, 1863–1873, 1888–1913 Zebegnyo, 1877–1882 Zsebegnyő, 1920– Zbehňov

POPULATION of Zbehnov in 2005: 290 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bača Baca Bacsa Bačová Bacova Bacsova Bajusová Bajusova Bajuszova Balkovič Balkovic Balkovics Bambuch Bambuch Bambuh Bambuchová Bambuchova Bambuhova Bandurová Bandurova Bandurova Baron Baron Baron Begalová Begalova Begalova Beľuš Belus Belyus Beľušová Belusova Belyusova Bendik Bendik Bendik Bunčík Buncik Buncsik Bunčíková Buncikova Buncsikova Burnát Burnat Burnat Chilová Chilova Hilova Čontoš Contos Csontos Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Dobranská Dobranska
... above surnames continue below the google map

Zbehnov bordering the villages(towns): Backov | Backovik | Banovce nad Ondavou | Bidovce | Blazice | Bohdanovce | Bozcice | Bracovce | Cakanovce | Celovce | Dargov | Durdosik | Durkov | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Garbovce | Horovce | Hradistska Molva | Hriadky | Kacanov | Kalsa | Kochanovce | Kosicky Klecenov | Kravany | Kuzmice | Laskovce | Lozin | Malcice | Male Ozorovce | Maly Ruskov | Markovce | Milhostov | Moravany | Nizna Kamenica | Nizny Caj | Nizny Zipov | Novy Ruskov | Novy Salas | Olsovany | Parchovany | Plechotice | Podhorany | Podhorany | Pozdisovce | Rakos | Rakovec nad Ondavou | Ruskov | Secovce | Secovska Polianka | Slancik | Slanec | Slanska Huta | Slanske Nove Mesto | Slivnik | Stankovce | Suche | Svinica | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Trstany | Tusice | Tusicka Nova Ves | Upor | Velke Ozorovce | Velky Ruskov | Visnov | Vojcice | Vysna Kamenica | Vysny Caj | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Teplica | Zemplinske Hradiste

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dobranszka Domaničová Domanicova Domanicsova Doničová Donicova Donicsova Drobňak Drobnak Drobnyak Drobňaková Drobnakova Drobnyakova Ďuristová Duristova Gyurisztova Dzudzia Dzudzia Dzudzia Ferková Ferkova Ferkova Frajkor Frajkor Frajkor Frajkorová Frajkorova Frajkorova Gaďová Gadova Gagyova Gašpar Gaspar Gaspar Harakaľ Harakal Harakaly Harakaľová Harakalova Harakalyova Havrila Havrila Havrila Havrilová Havrilova Havrilova Havriš Havris Havris Havrišová Havrisova Havrisova Hric Hric Hricz Hricová Hricova Hriczova Ivaničová Ivanicova Ivanicsova Jenčík Jencik Jencsik Jenčiková Jencikova Jencsikova Jenčíková Jencikova Jencsikova Jurko Jurko Jurko Jurková Jurkova Jurkova Kariško Karisko Karisko Karišková Kariskova Kariskova Kochmanová Kochmanova Kohmanova Kolesarová Kolesarova Koleszarova Kondáš Kondas Kondas Koscelanský Koscelansky Koszczelanszky Koščová Koscova Koscsova Laban Laban Laban Maďar Madar Magyar Mantič Mantic Mantics Marcinková Marcinkova Marczinkova Maťaš Matas Matyas Mikloš Miklos Miklos Miklošová Miklosova Miklosova Onuščák Onuscak Onuscsak Paďourová Padourova Pagyourova Pančáková Pancakova Pancsakova Pavličová Pavlicova Pavlicsova Pongrác Pongrac Pongracz Puci Puci Puczi Puciová Puciova Pucziova Rác Rac Racz Rácová Racova Raczova Rácz Racz Racz Remák Remak Remak Rudziková Rudzikova Rudzikova Sabol Sabol Szabol Šalata Salata Salata Šalatová Salatova Salatova Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Sivak Sivak Szivak Sivák Sivak Szivak Siváková Sivakova Szivakova Slivková Slivkova Szlivkova Sočovková Socovkova Szocsovkova Sokolovská Sokolovska Szokolovszka Spišáková Spisakova Szpisakova Starigazda Starigazda Sztarigazda Štempak Stempak Stempak Štempák Stempak Stempak Štempáková Stempakova Stempakova Stolárik Stolarik Sztolarik Stryčko Strycko Sztrycsko Stryčková Stryckova Sztrycskova Svatková Svatkova Szvatkova Tauber Tauber Tauber Tauberová Tauberova Tauberova Timko Timko Timko Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Zakuťanská Zakutanska Zakutyanszka Zakuťanský Zakutansky Zakutyanszky

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Antonikova Antonikova Antonikova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Balkovicova Balkoviczova Balkoviczova Bandurova Bandurova Bandurova Baronova Baronova Baronova Bartos Bartosz Bartosz Belus Belusz Belusz Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Donic Donicz Gyonicz Donic Donicz Gyonicz Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Duristova Durisztova Gyurisztova Ferko Ferko Ferko Frajkorova Frajkorova Frajkorova Gajdosikova Gajdoszikova Gajdoszikova Havrilova Havrilova Havrilova Havris Havrisz Havrisz Hirkova Hirkova Hirkova Horvath Horvath Horvath Hric Hricz Hricz Jencikova Jenczikova Jenczikova Kandrikova Kandrikova Kandrikova Laban Laban Lyaban Lofaj Lofaj Lyofaj Lofaj Lofaj Lyofaj Lorincova Lorinczova Lyorinczova Magyar Magyar Magyar Mantic Manticz Manticz Marcinkova Marczinkova Marczinkova Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matasova Mataszova Mataszova Munkaci Munkaczi Munkaczi Obsitos Obszitosz Obszitosz Onuscakova Onuszczakova Onuszczakova Onuscakova Onuszczakova Onuszczakova Onuscakova Onuszczakova Onuszczakova Oravcova Oravczova Oravczova Padour Padour Padour Padourova Padourova Padourova Pongracova Pongraczova Pongraczova Puci Puczi Puczi Puci Puczi Puczi Puci Puczi Puczi Puci Puczi Puczi Puciova Pucziova Pucziova Rolko Rolko Rolko Rudzikova Rudzikova Rudzikova Sabol Szabol Sabol Simko Szimko Simko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Tomas Tomasz Tyomasz Vanci Vanczi Vanczi Zambova Zambova Zsambova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Alexa Gribouszki Simon Nedved Joannes Mattjaski Blasius Darkouszki Stephanus Csekan

n78_12_227 n78_12_347

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.