Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_21_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1100

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Réte
luth » Gurab (Német-)
ref » Réte
Boldog_Senec_BL_Pozsony_Bratislava_Church_x1.jpg
| Church |
Boldog

OLD NAMES of the village(town):
1773 Boldogfalva, Matka Bozy, 1786 Bóldogfalwa, Matka Boží, 1808 Boldogfalva, Boldogaszonyfalva, Matka Boží, 1863–1882 Boldogfalva, 1888–1907 Boldogfa, 1913, 1938–1945 Pozsonyboldogfa, 1920–1938, 1945–1948 Matka Božia, Boldogfa, 1948–1960 Matka Božia, 1960– Boldog

POPULATION of Boldog in 2005: 413 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Áč Ac Acs Ács Acs Aczsz Ácsová Acsova Aczszova Bálint Balint Balint Batyková Batykova Batykova Blaho Blaho Blaho Blahó Blaho Blaho Blahová Blahova Blahova Bláhová Blahova Blahova Boleková Bolekova Bolekova Bordács Bordacs Bordaczsz Buday Buday Buday Budayová Budayova Budayova Časná Casna Csaszna Časny Casny Csaszny Časný Casny Csaszny Černušková Cernuskova Csernuskova Chrapko Chrapko Hrapko Csánó Csano Czszano Csaszny Csaszny Czszaszny Danterová Danterova Danterova Dobias
... above surnames continue below the google map

Boldog bordering the villages(towns): Abraham | Bahon | Bernolakovo | Blatne | Bustelek | Cajla | Cataj | Chorvatsky Grob | Cierna Voda | Cierny Brod | Cifer | Dedinka pri Dunaji | Dolne Janiky | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Farna | Hed | Horne Janiky | Hoste | Hruba Borsa | Hruby Sur | Hrusov | Hurbanova Ves | Igram | Ivanka pri Dunaji | Jablonec | Janiky | Janovce | Jarna | Jelka | Kaplna | Komarov | Kostolna pri Dunaji | Kosuty | Kralova | Kralova pri Senci | Krizovany nad Dudvahom | Krmes | Limbach | Madaras | Majcichov | Mala Borsa | Mala Maca | Male Canikovce | Male Trnie | Malinovo | Maly Biel | Maly Diosek | Maly Sur | Modra | Most pri Bratislave | Myslenice | Nestich | Nova Dedinka | Nova Jelka | Nova Ves pri Dunaji | Nove Osady | Opatsky Krmes | Opoj | Pac | Pavlice | Pezinok | Podunajske Biskupice | Puste Ulany | Reca | Senec | Senkvice | Sladkovicovo | Slovenska Nova Ves | Slovensky Grob | Stredna Borsa | Studene | Svaty Jur | Tomasov | Turen | Turen | Velke Canikovce | Velke Trnie | Velke Ulany | Velky Biel | Velky Diosek | Velky Grob | Vinicne | Vinosady | Vistuk | Vlckovce | Vlky | Voderady | Vrakuna | Zalesie | Zelenec | Zonc

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dobias Dobiasz Dóka Doka Doka Dóková Dokova Dokova Gažík Gazik Gazsik Gažíková Gazikova Gazsikova Gujber Gujber Gujber Gujberová Gujberova Gujberova Gyurcsi Gyurcsi Gyurczszi Gyurcsiová Gyurcsiova Gyurczsziova Halada Halada Halada Haladová Haladova Haladova Hervay Hervay Hervay Hervayová Hervayova Hervayova Hokša Hoksa Hoksa Hokšová Hoksova Hoksova Horváth Horvath Horvath Hrozáň Hrozan Hrozany Hrozáňová Hrozanova Hrozanyova Huszár Huszar Huszar Huszárová Huszarova Huszarova Ingeliová Ingeliova Ingeliova Janko Janko Janko Jankó Janko Janko Jankóová Jankoova Jankoova Janková Jankova Jankova Jankura Jankura Jankura Jankurová Jankurova Jankurova Kamenár Kamenar Kamenar Kamenárová Kamenarova Kamenarova Kiss Kiss Kiszsz Klenovics Klenovics Klenoviczsz Kolláth Kollath Kollath Koller Koller Koller Kolodič Kolodic Kolodics Kopuncová Kopuncova Kopunczova Kopunec Kopunec Kopunecz Králová Kralova Kralova Kvál Kval Kval Lajtman Lajtman Lajtman Lajtmannová Lajtmannova Lajtmannova Lajtmanová Lajtmanova Lajtmanova Laky Laky Laky Lakyová Lakyova Lakyova Macsicza Macsicza Maczszicza Matúšová Matusova Matusova Mésároš Mesaros Meszaros Mészárosová Meszarosova Meszaroszova Múčka Mucka Mucska Pikáli Pikali Pikali Pikáliová Pikaliova Pikaliova Podobek Podobek Podobek Podobeková Podobekova Podobekova Pongráczová Pongraczova Pongraczova Potočný Potocny Potocsny Pudmerický Pudmericky Pudmericzky Rajt Rajt Rajt Rajtová Rajtova Rajtova Rakytová Rakytova Rakytova Sandor Sandor Szandor Sándor Sandor Szandor Šandorová Sandorova Sandorova Sedlák Sedlak Szedlak Sedláková Sedlakova Szedlakova Súkeník Sukenik Szukenik Szabo Szabo Szabo Szabó Szabo Szabo Szabóová Szaboova Szaboova Szabová Szabova Szabova Szakállová Szakallova Szakallova Sziliová Sziliova Sziliova Szitková Szitkova Szitkova Takács Takacs Takaczsz Takácsová Takacsova Takaczszova Tankó Tanko Tanko Tanuška Tanuska Tanuska Tanušková Tanuskova Tanuskova Tinák Tinak Tinak

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adame Adame Adame Andris Andrisz Andrisz Andrisova Andriszova Andriszova Arnold Arnold Arnold Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Balazs Balazsz Balazsz Balint Balint Balint Balint Balint Balint Batyka Batyka Batyka Batykova Batykova Batykova Batykova Batykova Batykova Benesova Beneszova Beneszova Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blahova Blahova Blahova Blahova Blahova Blahova Bohonyova Bohonyova Bohonyova Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Buday Casny Czaszny Csaszny Casny Czaszny Csaszny Chrapko Hrapko Cshrapko Danter Danter Gyanter Dantner Dantner Gyantner Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Dokova Dokova Gyokova Duday Duday Gyuday Galikova Galikova Galikova Gazik Gazik Gazik Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gergely Gergely Gergely Gujber Gujber Gujber Gyurcsi Gyurczszi Gyurczszi Gyurcsi Gyurczszi Gyurczszi Gyurcsi Gyurczszi Gyurczszi Halada Halada Halada Halada Halada Halada Haladova Haladova Haladova Haladova Haladova Haladova Hervayova Hervayova Hervayova Hoksa Hoksza Hoksza Hoksa Hoksza Hoksza Hoksa Hoksza Hoksza Hoksova Hokszova Hokszova Hoksova Hokszova Hokszova Horacekova Horaczekova Horaczekova Hrozanova Hrozanova Hrozanova Huszar Huszar Huszzar Huszar Huszar Huszzar Ingeli Ingeli Ingeli Ingeliova Ingeliova Ingeliova Ingliova Ingliova Ingliova Jan Jan Jan Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Janko Jankoova Jankoova Jankoova Jankoova Jankoova Jankoova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankova Jankura Jankura Jankura Jankura Jankura Jankura Julius Juliusz Juliusz Juraj Juraj Juraj Kamenar Kamenar Kamenar Kamenar Kamenar Kamenar Klenovicsova Klenoviczszova Klenoviczszova Kollath Kollath Kollath Kollath Kollath Kollath Kolodic Kolodicz Kolodicz Kolodic Kolodicz Kolodicz Kolodicova Kolodiczova Kolodiczova Kolodicova Kolodiczova Kolodiczova Kopunec Kopunecz Kopunecz Kopunec Kopunecz Kopunecz Kopunel Kopunel Kopunel Korvinova Korvinova Korvinova Kral Kral Kral Kval Kval Kval Kval Kval Kval Kvalova Kvalova Kvalova Kvalova Kvalova Kvalova Lajtman Lajtman Lyajtman Lajtmann Lajtmann Lyajtmann Lajtmanova Lajtmanova Lyajtmanova Lajtmanova Lajtmanova Lyajtmanova Laky Laky Lyaky Laky Laky Lyaky Laky Laky Lyaky Lakyova Lakyova Lyakyova Lakyova Lakyova Lyakyova Macsicza Maczszicza Maczsziczza Macsicza Maczszicza Maczsziczza Macsicza Maczszicza Maczsziczza Macsicza Maczszicza Maczsziczza Macsicza Maczszicza Maczsziczza Macsicza Maczszicza Maczsziczza Mates Matesz Matesz Matus Matusz Matusz Mentel Mentel Mentel Menyhart Menyhart Menyhart Menyhartova Menyhartova Menyhartova Menykartova Menykartova Menykartova Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Metznerova Metznerova Metznerova Minarik Minarik Minarik Miske Miszke Miszke Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Morocz Morocz Moroczz Muckova Muczkova Muczkova Muckova Muczkova Muczkova Nagyova Nagyova Nyagyova Nemeth Nemeth Nyemeth Pal Pal Pal Pikali Pikali Pikali Podobek Podobek Podobek Podobek Podobek Podobek Pomichalova Pomihalova Pomiczhalova Rajt Rajt Rajt Rajtova Rajtova Rajtova Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Riska Riszka Riszka Roland Roland Roland Sandor Szandor Sandor Sandorova Szandorova Sandorova Sanor Szanor Sanor Sedlak Szedlak Sedlak Sekenik Szekenik Sekenik Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabolcs Szabolczsz Szabolczsz Szaboova Szaboova Szaboova Szaboova Szaboova Szaboova Szabova Szabova Szabova Szabova Szabova Szabova Szakall Szakall Szakall Szakall Szakall Szakall Takacs Takaczsz Tyakaczsz Tanko Tanko Tyanko Tanuska Tanuszka Tyanuszka Tanuska Tanuszka Tyanuszka Tanuska Tanuszka Tyanuszka Tanuskova Tanuszkova Tyanuszkova Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Tinak Tinak Tyinak Tinak Tinak Tyinak Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Toth Toth Tyoth Vidra Vidra Vidra Vidra Vidra Vidra Viktoria Viktoria Viktoria Zervan Zervan Zservan

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Méczes Stephanus Szabo Jacobus Thótt Martinus Patko Martinus Szalay Lucas Bohon Stephanus Rado Franciscus Szabo Franciscus Méczes Stephanus Simon Joannes Thótt Franciscus Thótt Joannes Nagy Joannes Huszár Petrus Méczes Georgius Méczes Petrus Ponya Stephanus Bohon Joannes Takács Thomas Szlacho Petrus Szaszy Martinus Thótt

n78_21_054 n78_21_055 n78_21_056

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.