Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc » Gerált
luth » Lápos
Nižné Raslavice
Nizne Raslavice is joined to the village (town): Raslavice

OLD NAMES of the village(town):
1971– Raslavice
Nižné Raslavice: 1773 Magyar-Raszlavicza, M[agyar]-Roszlavicza, Uherske Roslawicze, 1786 Magyar-Raszlawicza, 1808 Magyar-Raszlavicza, Uherské Raslawice, 1863 Magyarroszlavic, 1873 Magyarraszlavic, 1877–1913 Magyarraszlavica, 1920–1948 Uhorské Raslavice, 1948–1971 Nižné Raslavice
Vyšné Raslavice: 1773 Tóth-Raszlavicza, T[óth]-Roszlavicza, Slowenske Roslawicze, 1786 Tóth-Raszlawicza, 1808 Tót-Raszlavicza, Slowenské Raslawice, 1863–1873 Tótraszlavic, 1877–1913 Tótraszlavica, 1920 Raslavice, 1927–1948 Slovenské Raslavice, 1948–1971 Vyšné Raslavice

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Angelovič Angelovic Angelovics Angelovičová Angelovicova Angelovicsova Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Bartková Bartkova Bartkova Bašista Basista Basiszta Bilá Bila Bila Billá Billa Billa Billý Billy Billy Biroš Biros Biros Birošová Birosova Birosova Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Cvoreň Cvoren Czvoreny Cvoreňová Cvorenova Czvorenyova Duždová Duzdova Duzsdova Fejcová Fejcova Fejczova Fornadeľ Fornadel Fornadely Gaži Gazi Gazsi
... above surnames continue below the google map

Nizne Raslavice bordering the villages(towns): Abrahamovce | Babie | Babin Potok | Bartosovce | Benadikovce | Bodovce | Brezov | Buclovany | Celovce | Chmelov | Chmelovec | Cipkes | Demjata | Drienica | Dubinne | Dukovce | Durdos | Fintice | Frickovce | Fulianka | Geraltov | Giraltovce | Gregorovce | Hankovce | Harhaj | Hertnik | Hervartov | Hradisko | Hubosovce | Jakubovany | Janovce | Kalniste | Kapusany | Klusov | Kobylnice | Kobyly | Kochanovce | Koprivnica | Kozany | Kracunovce | Krize | Kucin | Kukova | Kurima | Lada | Lascov | Lipniky | Lipova | Lopuchov | Lucka | Luzany pri Topli | Maly Slivnik | Marhan | Matovce | Medzany | Micakovce | Mlynarovce | Mosurov | Nemcovce | Nemcovce | Nizna Vola | Nizny Hazgut | Okruhle | Olsavce | Orkucany | Osikov | Ostrovany | Podhorany | Poliakovce | Porubka | Proc | Prosacov | Pusovce | Radoma | Radvanovce | Raslavice | Ratvaj | Resov | Sabinov | Sapinec | Sarisska Poruba | Sarisska Trstena | Sarisske Michalany | Sarisske Sokolovce | Sarissky Stiavnik | Sasova | Siba | Sobos | Stefurov | Stulany | Svaty Dur | Terna | Trocany | Tulcik | Uzovce | Valkovce | Vaniskovce | Velky Saris | Velky Slivnik | Vlaca | Vysna Vola | Vysne Raslavice | Vysny Hazgut | Vysny Krucov | Zahradne | Zatkovce | Zavadka | Zeleznik | Zelmanovce | Zelmanovce-Dukovce | Zelmanovce-Dukovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gažiová Gaziova Gazsiova Gdovin Gdovin Gdovin Gdovinová Gdovinova Gdovinova Gvušč Gvusc Gvuscs Gvuščová Gvuscova Gvuscsova Hudáček Hudacek Hudacsek Hudák Hudak Hudak Hudáková Hudakova Hudakova Husár Husar Huszar Husárová Husarova Huszarova Jackanin Jackanin Jaczkanin Jackaninová Jackaninova Jaczkaninova Jančíková Jancikova Jancsikova Jančuš Jancus Jancsus Jančušová Jancusova Jancsusova Jusko Jusko Juszko Jusková Juskova Juszkova Kašperová Kasperova Kasperova Kašprišinová Kasprisinova Kasprisinova Kmec Kmec Kmecz Kmecová Kmecova Kmeczova Kočamba Kocamba Kocsamba Kohút Kohut Kohut Kohútová Kohutova Kohutova Kontura Kontura Kontura Konturová Konturova Konturova Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Lamancová Lamancova Lamanczova Lamanec Lamanec Lamanecz Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Manik Manik Manik Maníková Manikova Manikova Marcin Marcin Marczin Marcinová Marcinova Marczinova Matys Matys Matysz Matysová Matysova Matyszova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Novotná Novotna Novotna Novotný Novotny Novotny Ondek Ondek Ondek Ondeková Ondekova Ondekova Opett Opett Opett Opettová Opettova Opettova Paľa Pala Palya Paľová Palova Palyova Ratica Ratica Raticza Raticová Raticova Raticzova Remeta Remeta Remeta Remetová Remetova Remetova Riegelová Riegelova Riegelova Sabol Sabol Szabol Sabolová Sabolova Szabolova Sagan Sagan Szagan Saganová Saganova Szaganova Saloky Saloky Szaloky Salokyová Salokyova Szalokyova Ščerba Scerba Scserba Ščešňak Scesnak Scsesnyak Šerdzik Serdzik Serdzik Šerdziková Serdzikova Serdzikova Šestáková Sestakova Sesztakova Sokol Sokol Szokol Sokolová Sokolova Szokolova Stachura Stachura Sztahura Štiblár Stiblar Stiblar Štiblárová Stiblarova Stiblarova Straka Straka Sztraka Straková Strakova Sztrakova Udermanová Udermanova Udermanova Vaňo Vano Vanyo Vaňová Vanova Vanyova Varga Varga Varga Vasičkanin Vasickanin Vaszicskanin Vavrek Vavrek Vavrek Vavreková Vavrekova Vavrekova Žolták Zoltak Zsoltak

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Artim Artim Artim Artim Artim Artim Artim Artim Artim Artimova Artimova Artimova Artinova Artinova Artinova Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balalova Balalova Balalova Balascikova Balaszczikova Balaszczikova Balascikova Balaszczikova Balaszczikova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balsaj Balszaj Balszaj Balsaj Balszaj Balszaj Balsaj Balszaj Balszaj Balsajova Balszajova Balszajova Banas Banasz Banasz Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baranek Baranek Baranek Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartos Bartosz Bartosz Basista Basziszta Basziszta Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Belanska Belanszka Belanszka Belansky Belanszky Belanszky Belejcak Belejczak Belejczak Belejcakova Belejczakova Belejczakova Belejcakova Belejczakova Belejczakova Belunek Belunek Belunek Bicak Biczak Biczak Bili Bili Bili Billy Billy Billy Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Biros Birosz Birosz Birosova Biroszova Biroszova Bocak Boczak Boczak Bocak Boczak Boczak Brendza Brendza Brendza Brendza Brendza Brendza Brendzova Brendzova Brendzova Brunovsky Brunovszky Brunovszky Bukovinska Bukovinszka Bukovinszka Bukovinska Bukovinszka Bukovinszka Bukovinska Bukovinszka Bukovinszka Buranovsky Buranovszky Buranovszky Buranovsky Buranovszky Buranovszky Cajka Czajka Csajka Cejkova Czejkova Csejkova Cema Czema Csema Cema Czema Csema Cema Czema Csema Cema Czema Csema Cema Czema Csema Cema Czema Csema Cema Czema Csema Choma Homa Cshoma Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chuda Huda Cshuda Colombi Czolombi Csolombi Cuha Czuha Csuha Cuha Czuha Csuha Cuha Czuha Csuha Cuhova Czuhova Csuhova Cunder Czunder Csunder Cverha Czverha Csverha Cverhova Czverhova Csverhova Cverhova Czverhova Csverhova Cvoren Czvoren Csvoren Cvoren Czvoren Csvoren Cvoren Czvoren Csvoren Cvoren Czvoren Csvoren Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dankovic Dankovicz Gyankovicz Dankovic Dankovicz Gyankovicz Danova Danova Gyanova Demjanovic Demjanovicz Gyemjanovicz Demjanovic Demjanovicz Gyemjanovicz Demjanovic Demjanovicz Gyemjanovicz Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Deno Deno Gyeno Dihenescik Diheneszczik Gyiheneszczik Dolhy Dolhy Gyolhy Drab Drab Gyrab Drab Drab Gyrab Drab Drab Gyrab Drabiscakova Drabiszczakova Gyrabiszczakova Dragun Dragun Gyragun Dragunova Dragunova Gyragunova Dragunova Dragunova Gyragunova Drevenakova Drevenakova Gyrevenakova Droblienka Droblienka Gyroblienka Droblienkova Droblienkova Gyroblienkova Dubecova Dubeczova Gyubeczova Dubecova Dubeczova Gyubeczova Duldova Duldova Gyuldova Dunaj Dunaj Gyunaj Dunajova Dunajova Gyunajova Dunajova Dunajova Gyunajova Durak Durak Gyurak Durakova Durakova Gyurakova Dvorcak Dvorczak Gyvorczak Dvorcak Dvorczak Gyvorczak Dvorcak Dvorczak Gyvorczak Dvorcak Dvorczak Gyvorczak Dvorcak Dvorczak Gyvorczak Dvorcak Dvorczak Gyvorczak Dvoriscak Dvoriszczak Gyvoriszczak Dvoriscak Dvoriszczak Gyvoriszczak Dvoriscak Dvoriszczak Gyvoriszczak Dvoriscakova Dvoriszczakova Gyvoriszczakova Dzalas Dzalasz Gyzalasz Dziakova Dziakova Gyziakova Fedor Fedor Fedor Fedorko Fedorko Fedorko Fedorko Fedorko Fedorko Fedorkova Fedorkova Fedorkova Fedorova Fedorova Fedorova Fejco Fejczo Fejczo Ferenc Ferencz Ferencz Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Fornadel Fornadel Fornadel Fornadel Fornadel Fornadel Fornadel Fornadel Fornadel Fornadlova Fornadlova Fornadlova Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franek Frohlich Frohlih Frohliczh Fudala Fudala Fudala Fudala Fudala Fudala Gabulda Gabulda Gabulda Gabuzda Gabuzda Gabuzda Gabuzdova Gabuzdova Gabuzdova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gali Gali Gali Gali Gali Gali Gambodza Gambodza Gambodza Gavurova Gavurova Gavurova Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gazi Gaziova Gaziova Gaziova Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovinova Gdovinova Gdovinova Golianova Golianova Golianova Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Golias Goliasz Goliasz Goliasova Goliaszova Goliaszova Gombosova Gomboszova Gomboszova Gombosova Gomboszova Gomboszova Gombosova Gomboszova Gomboszova Gregorova Gregorova Gregorova Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Greif Greif Greif Greifova Greifova Greifova Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Gritta Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grivna Grohol Grohol Grohol Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Groholova Gvusc Gvuszcz Gvuszcz Gvusc Gvuszcz Gvuszcz Gvusc Gvuszcz Gvuszcz Gvusc Gvuszcz Gvuszcz Gvusc Gvuszcz Gvuszcz Hajtol Hajtol Hajtol Hajtol Hajtol Hajtol Halaj Halaj Halaj Halaj Halaj Halaj Halazova Halazova Halazova Halecka Haleczka Haleczka Halecka Haleczka Haleczka Halecka Haleczka Haleczka Haluska Haluszka Haluszka Haluskova Haluszkova Haluszkova Haluskova Haluszkova Haluszkova Handzus Handzusz Handzusz Hanzel Hanzel Hanzel Hatalova Hatalova Hatalova Havrilova Havrilova Havrilova Heleckova Heleczkova Heleczkova Herstek Hersztek Hersztek Herstek Hersztek Hersztek Herstekova Hersztekova Hersztekova Herstekova Hersztekova Hersztekova Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Hlavinka Holpit Holpit Holpit Holpit Holpit Holpit Hopko Hopko Hopko Hostova Hosztova Hosztova Hovancova Hovanczova Hovanczova Hovanec Hovanecz Hovanecz Hovanec Hovanecz Hovanecz Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrusovska Hruszovszka Hruszovszka Hrusovska Hruszovszka Hruszovszka Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Huckova Huczkova Huczkova Huda Huda Huda Hudac Hudacz Hudacz Hudac Hudacz Hudacz Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacek Hudaczek Hudaczek Hudacova Hudaczova Hudaczova Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Hvizdova Hvizdova Hvizdova Ildza Ildza Ildza Ildza Ildza Ildza Ing Ing Ing Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Jacik Jaczik Jaczik Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Jan Jan Jan Jancik Janczik Janczik Jancik Janczik Janczik Jancik Janczik Janczik Jancik Janczik Janczik Jancik Janczik Janczik Jancikova Janczikova Janczikova Jancikova Janczikova Janczikova Jancikova Janczikova Janczikova Jancikova Janczikova Janczikova Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancus Janczusz Janczusz Jancusova Janczuszova Janczuszova Jancusova Janczuszova Janczuszova Jancusova Janczuszova Janczuszova Jancusova Janczuszova Janczuszova Jancusova Janczuszova Janczuszova Jancusova Janczuszova Janczuszova Janoskova Janoszkova Janoszkova Jarina Jarina Jarina Jarina Jarina Jarina Jasko Jaszko Jaszko Jednota Jednota Jednota Jelinek Jelinek Jelinek Jelinkova Jelinkova Jelinkova Jochman Johman Joczhman Jochman Johman Joczhman Jochmanova Johmanova Joczhmanova Jozef Jozef Jozef Jurcisin Jurcziszin Jurcziszin Jusko Juszko Juszko Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacudova Kaczudova Kaczudova Kancir Kanczir Kanczir Kancir Kanczir Kanczir Kancir Kanczir Kanczir Kancir Kanczir Kanczir Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kapcova Kapczova Kapczova Kapcova Kapczova Kapczova Kapcova Kapczova Kapczova Kapec Kapecz Kapecz Kasper Kaszper Kaszper Kasprisin Kaszpriszin Kaszpriszin Kasprisinova Kaszpriszinova Kaszpriszinova Katarina Katarina Katarina Katrenic Katrenicz Katrenicz Katrenic Katrenicz Katrenicz Katrenic Katrenicz Katrenicz Katrenicova Katreniczova Katreniczova Kavulicova Kavuliczova Kavuliczova Kelarova Kelarova Kelarova Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kertys Kertysz Kertysz Kertys Kertysz Kertysz Kertys Kertysz Kertysz Kertys Kertysz Kertysz Kivader Kivader Kivader Klimco Klimczo Klimczo Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knis Knisz Knisz Knis Knisz Knisz Knisova Kniszova Kniszova Knisova Kniszova Kniszova Knotkova Knotkova Knotkova Knut Knut Knut Kocamba Koczamba Koczamba Kocambova Koczambova Koczambova Kociscak Kocziszczak Kocziszczak Kociscak Kocziszczak Kocziszczak Kociscak Kocziszczak Kocziszczak Kociscak Kocziszczak Kocziszczak Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kolesar Koleszar Koleszar Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kollarcik Kollarczik Kollarczik Kontura Kontura Kontura Konturova Konturova Konturova Koscelnik Koszczelnik Koszczelnik Koscova Koszczova Koszczova Koscova Koszczova Koszczova Kostar Kosztar Kosztar Kostar Kosztar Kosztar Kostar Kosztar Kosztar Kostar Kosztar Kosztar Kostar Kosztar Kosztar Kotik Kotik Kotik Kotik Kotik Kotik Kotikova Kotikova Kotikova Kovac Kovacz Kovacz Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kovalcinova Kovalczinova Kovalczinova Kracansky Kraczanszky Kraczanszky Kracinovska Kraczinovszka Kraczinovszka Kracinovsky Kraczinovszky Kraczinovszky Kravec Kravecz Kravecz Kuchcikova Kuhczikova Kuczhczikova Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kundrac Kundracz Kundracz Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundratova Kundratova Kundratova Kunst Kunszt Kunszt Kurty Kurty Kurty Kurucova Kuruczova Kuruczova Kutny Kutny Kutny Kvockova Kvoczkova Kvoczkova Kvokacka Kvokaczka Kvokaczka Kvokacka Kvokaczka Kvokaczka Kvokacka Kvokaczka Kvokaczka Kvokacka Kvokaczka Kvokaczka Kvokacka Kvokaczka Kvokaczka Kvokacka Kvokaczka Kvokaczka Labuda Labuda Lyabuda Labuda Labuda Lyabuda Lacko Laczko Lyaczko Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lesko Leszko Lyeszko Lesko Leszko Lyeszko Leskova Leszkova Lyeszkova Leskova Leszkova Lyeszkova Licak Liczak Lyiczak Licak Liczak Lyiczak Licak Liczak Lyiczak Lipakova Lipakova Lyipakova Liptak Liptak Lyiptak Liscinska Liszczinszka Lyiszczinszka Loterancikova Loteranczikova Lyoteranczikova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Luterancik Luteranczik Lyuteranczik Luterancik Luteranczik Lyuteranczik Luterancik Luteranczik Lyuteranczik Luterancik Luteranczik Lyuteranczik Luterancikova Luteranczikova Lyuteranczikova Luterancikova Luteranczikova Lyuteranczikova Luterancikova Luteranczikova Lyuteranczikova Macejovsky Maczejovszky Maczejovszky Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Maco Maczo Maczo Maco Maczo Maczo Madzik Madzik Madzik Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Majda Mamcakova Mamczakova Mamczakova Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manik Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Mank Mank Mank Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcinek Marczinek Marczinek Marcinova Marczinova Marczinova Marcinova Marczinova Marczinova Marcinova Marczinova Marczinova Margicin Margiczin Margiczin Margicin Margiczin Margiczin Margicin Margiczin Margiczin Margicin Margiczin Margiczin Margilin Margilin Margilin Margirin Margirin Margirin Margirin Margirin Margirin Markusova Markuszova Markuszova Markusova Markuszova Markuszova Markusova Markuszova Markuszova Markusova Markuszova Markuszova Marsal Marszal Marszal Marsal Marszal Marszal Marsal Marszal Marszal Martans Martansz Martansz Martaus Martausz Martausz Martaus Martausz Martausz Martausova Martauszova Martauszova Martonova Martonova Martonova Matej Matej Matej Matej Matej Matej Matias Matiasz Matiasz Matias Matiasz Matiasz Matija Matija Matija Matija Matija Matija Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matys Matysz Matysz Matysova Matyszova Matyszova Matysova Matyszova Matyszova Matysova Matyszova Matyszova Matysova Matyszova Matyszova Michalcik Mihalczik Miczhalczik Michelova Mihelova Miczhelova Migas Migasz Migasz Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcin Mihalczin Mihalczin Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Minarik Minarik Minarik Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mojdis Mojdisz Mojdisz Mojdisova Mojdiszova Mojdiszova Molitorisova Molitoriszova Molitoriszova Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Mul Mul Mul Nosal Noszal Nyoszal Nosal Noszal Nyoszal Nova Nova Nyova Nova Nova Nyova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novotay Novotay Nyovotay Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Obsut Obszut Obszut Obsutova Obszutova Obszutova Olsavska Olszavszka Olszavszka Olsavska Olszavszka Olszavszka Olsavsky Olszavszky Olszavszky Olsavsky Olszavszky Olszavszky Olsavsky Olszavszky Olszavszky Olsavsky Olszavszky Olszavszky Olsavsky Olszavszky Olszavszky Olsavsky Olszavszky Olszavszky Ondek Ondek Ondek Ondek Ondek Ondek Ondek Ondek Ondek Ondekova Ondekova Ondekova Ondekova Ondekova Ondekova Ondekova Ondekova Ondekova Ondisova Ondiszova Ondiszova Onofrej Onofrej Onofrej Onofrej Onofrej Onofrej Onofrey Onofrey Onofrey Onofrey Onofrey Onofrey Onofrey Onofrey Onofrey Opet Opet Opet Opet Opet Opet Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Opett Oragunova Oragunova Oragunova Pacinda Paczinda Paczinda Pacindova Paczindova Paczindova Pacindova Paczindova Paczindova Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packova Paczkova Paczkova Pajonkova Pajonkova Pajonkova Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Pala Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palkova Palkova Palkova Palkova Palkova Palkova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palsa Palsza Palsza Palsa Palsza Palsza Palsa Palsza Palsza Palsa Palsza Palsza Palsa Palsza Palsza Palsa Palsza Palsza Palsa Palsza Palsza Palsova Palszova Palszova Palsova Palszova Palszova Pangrac Pangracz Pangracz Pangracova Pangraczova Pangraczova Pangracova Pangraczova Pangraczova Paranicova Paraniczova Paraniczova Pavelova Pavelova Pavelova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Peterasko Peteraszko Peteraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Petro Petro Petro Petrova Petrova Petrova Pillar Pillar Pillar Plancarova Planczarova Planczarova Podlesny Podleszny Podleszny Popiakova Popiakova Popiakova Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Prokopovic Prokopovicz Prokopovicz Prokopovic Prokopovicz Prokopovicz Prusak Pruszak Pruszak Prusak Pruszak Pruszak Puzder Puzder Puzder Puzder Puzder Puzder Puzder Puzder Puzder Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Puzderova Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakos Rakosz Rakosz Rakosova Rakoszova Rakoszova Ratica Raticza Raticza Ratica Raticza Raticza Ratica Raticza Raticza Ratica Raticza Raticza Ratica Raticza Raticza Regeciova Regecziova Regecziova Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remeta Remetova Remetova Remetova Riegel Riegel Riegel Riegel Riegel Riegel Riegelova Riegelova Riegelova Rimarcikova Rimarczikova Rimarczikova Rimarcikova Rimarczikova Rimarczikova Rohacova Rohaczova Rohaczova Rusinko Ruszinko Ruszinko Rychvalska Ryhvalszka Ryczhvalszka Rychvalsky Ryhvalszky Ryczhvalszky Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sagan Szagan Sagan Sagan Szagan Sagan Sagan Szagan Sagan Sagan Szagan Sagan Saganova Szaganova Saganova Saganova Szaganova Saganova Saganova Szaganova Saganova Sahajda Szahajda Sahajda Sahajda Szahajda Sahajda Sala Szala Sala Salatova Szalatova Salatova Saloky Szaloky Saloky Saloky Szaloky Saloky Saloky Szaloky Saloky Saloky Szaloky Saloky Saloky Szaloky Saloky Saloky Szaloky Saloky Salokyova Szalokyova Salokyova Salokyova Szalokyova Salokyova Salokyova Szalokyova Salokyova Salokyova Szalokyova Salokyova Salokyova Szalokyova Salokyova Salokyova Szalokyova Salokyova Salokyova Szalokyova Salokyova Sangrik Szangrik Sangrik Sangrik Szangrik Sangrik Sangrik Szangrik Sangrik Sarkanova Szarkanova Sarkanova Scerba Szczerba Sczerba Scesnak Szczesznak Sczesznak Scesnak Szczesznak Sczesznak Scesnak Szczesznak Sczesznak Scesnak Szczesznak Sczesznak Scesnakova Szczesznakova Sczesznakova Semanova Szemanova Semanova Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sirota Szirota Sirota Sirota Szirota Sirota Sirota Szirota Sirota Sirota Szirota Sirota Sirota Szirota Sirota Sirota Szirota Sirota Sirotova Szirotova Sirotova Slivkova Szlivkova Slivkova Slnkova Szlnkova Slnkova Sofranko Szofranko Sofranko Sofranko Szofranko Sofranko Sofranko Szofranko Sofranko Sokol Szokol Sokol Sokolova Szokolova Sokolova Soltys Szoltysz Soltysz Soltys Szoltysz Soltysz Soltys Szoltysz Soltysz Stachura Sztahura Staczhura Stachura Sztahura Staczhura Stachurova Sztahurova Staczhurova Stachurova Sztahurova Staczhurova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stavar Sztavar Stavar Stavar Sztavar Stavar Stiblar Sztiblar Stiblar Straka Sztraka Straka Svab Szvab Svab Svitek Szvitek Svitek Svitkova Szvitkova Svitkova Svorcova Szvorczova Svorczova Tamasikova Tamaszikova Tyamaszikova Taras Tarasz Tyarasz Taras Tarasz Tyarasz Taras Tarasz Tyarasz Taras Tarasz Tyarasz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Tkac Tkacz Tykacz Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacik Tkaczik Tykaczik Tomascik Tomaszczik Tyomaszczik Tomascik Tomaszczik Tyomaszczik Tomascik Tomaszczik Tyomaszczik Tomascik Tomaszczik Tyomaszczik Tomascik Tomaszczik Tyomaszczik Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasko Tomaszko Tyomaszko Tomasko Tomaszko Tyomaszko Tomasko Tomaszko Tyomaszko Tomaskova Tomaszkova Tyomaszkova Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Tregler Tregler Tyregler Tutoty Tutoty Tyutoty Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Uderman Udermanova Udermanova Udermanova Udermanova Udermanova Udermanova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinova Uhrinova Uhrinova Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Vargova Vargova Vargova Vasickanin Vasziczkanin Vasziczkanin Vasickanin Vasziczkanin Vasziczkanin Vasilko Vaszilko Vaszilko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrekova Vavrekova Vavrekova Vilcek Vilczek Vilczek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vrabel Vrabel Vrabel Vrana Vrana Vrana Zaleha Zaleha Zsaleha Zaleha Zaleha Zsaleha Zbreha Zbreha Zsbreha Zeleznik Zeleznik Zseleznik Zeleznikova Zeleznikova Zseleznikova Zlacka Zlaczka Zslaczka Zlacka Zlaczka Zslaczka Zobkova Zobkova Zsobkova Zoltak Zoltak Zsoltak Zoltak Zoltak Zsoltak Zoltak Zoltak Zsoltak Zoltak Zoltak Zsoltak Zoltakova Zoltakova Zsoltakova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Thomas Koleszar Ladislaus Tkacs Michael Csismar Andreas Koval Christophus Polyak Michael Vrabel Michael Tomovy Petrus Kuszman Venceslaus Polyak Jacobus Rusznak Georgius Tomko Thomas Harcsar Andreas Advigar Michael Bujacsik

n78_06_157 n78_06_158 n78_06_311

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.