Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1741 romancatholic
• Chapel built-1800
• Statue

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew ť Lapás-Gyarmat
rc ť Emőke (Nagy-)
Čechynce
Cechynce includes former villages: | Nitrany |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Csehy, Chehintz, Cžehincze, 1786 Cschehi, 1808 Csehi, Cžeha, 1863–1907 Csehi, 1913 Nyitracsehi, 1920 Čahynce, Čehince, 1927–1948 Čechynce, Csehi, 1948–1960, 1990– Čechynce
Nitrany: 1960–1990 Nitrany

POPULATION of Cechynce in 2005: 1030 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andel Andel Andel Antal Antal Antal Antalová Antalova Antalova Berkeš Berkes Berkes Bődőr Bodor Bődőr Borota Borota Borota Brindza Brindza Brindza Brindzová Brindzova Brindzova Čampai Campai Csampai Čámpai Campai Csampai Čampaiová Campaiova Csampaiova Čámpaiová Campaiova Csampaiova Čeri Ceri Cseri Čeriová Ceriova Cseriova Čery Cery Csery Csampai Csampai Czszampai Csámpai Csampai Czszampai Csámpaiová Csampaiova Czszampaiova Cseri Cseri Czszeri Cseriová Cseriova Czszeriova
... above surnames continue below the google map

Cechynce bordering the villages(towns): Babindol | Beladice | Besa | Branc | Cabaj | Cabaj-Capor | Capor | Celadice | Cernik | Cerveny Hradok | Chrastany | Chrenova | Chyndice | Chyndice | Cifare | Dolna Malanta | Dolne Krskany | Dolne Mesto | Dolne Obdokovce | Dolny Vinodol | Drazovce | Dycka | Eger | Gergelova | Golianovo | Horna Malanta | Horne Krskany | Horne Mesto | Horny Ohaj | Horny Vinodol | Hostova | Ivanka pri Nitre | Janikovce | Jarok | Kajsa | Klasov | Kmetovo | Komjatice | Kynek | Lapas | Lapas | Lehota | Lucnica nad Zitavou | Luky | Luky-Gergelova | Lula | Luzianky | Mala Mana | Male Chrastany | Male Chyndice | Male Vozokany | Maly Cetin | Maly Kyr | Maly Lapas | Mana | Martinova | Melek | Michal nad Zitavou | Mlynany | Mlynarce | Mocenok | Mojmirovce | Nevidzany | Nitra | Nitrany | Nitrany | Nitrianske Hrnciarovce | Nova Ves nad Zitavou | Nove Vozokany | Nove Vozokany | Pana | Parovce | Pohranice | Polny Kesov | Pusty Chotar | Sarluzky | Sarovce | Setetkut | Slepcany | Stefanovicova | Stitare | Svatoplukovo | Tajna | Tehla | Telince | Tesare nad Zitavou | Tesarske Mlynany | Travnica | Trnovec nad Vahom | Vajka nad Zitavou | Velka Dolina | Velka Mana | Velka Ves | Velke Chrastany | Velke Chyndice | Velke Zaluzie | Velky Cetin | Velky Kyr | Velky Kyr | Velky Lapas | Vieska nad Zitavou | Vinodol | Vrable | Zitavce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Cupaková Cupakova Czupakova Danóczi Danoczi Danoczi Egyűd Egyűd Egyűd Főldesi Foldesi Főldeszi Főldeši Foldesi Főldesi Főldesiová Foldesiova Főldesziova Főldešiová Foldesiova Főldesiova Foltinová Foltinova Foltinova FurulᚠFurulas Furulas Fúska Fuska Fuszka Gerhát Gerhat Gerhat Gunyiš Gunyis Gunyis Gunyišová Gunyisova Gunyisova Gužalová Guzalova Guzsalova Gyepešová Gyepesova Gyepesova Gyurovics Gyurovics Gyuroviczsz Hajdu Hajdu Hajdu Hajdú Hajdu Hajdu Hajduová Hajduova Hajduova Holecová Holecova Holeczova Hornáček Hornacek Hornacsek Imreová Imreova Imreova Kluka Kluka Kluka Kluková Klukova Klukova Kobza Kobza Kobza Kobzová Kobzova Kobzova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kupeček Kupecek Kupecsek Kupečeková Kupecekova Kupecsekova Kupecsek Kupecsek Kupeczszek Lisziová Lisziova Lisziova Mako Matko Matyko Mesároš Mesaros Meszaros Mésárošová Mesarosova Meszarosova Mészáros Meszaros Meszarosz Mészároš Meszaros Meszaros Mikle Mikle Mikle Mikleová Mikleova Mikleova Milo Milo Milo Milová Milova Milova Mišečka Misecka Misecska Nagyová Nagyova Nagyova Németh Nemeth Nemeth Némethová Nemethova Nemethova Nosák Nosak Noszak Nosáková Nosakova Noszakova Patayová Patayova Patayova Penzeš Penzes Penzes Plevka Plevka Plevka Plevková Plevkova Plevkova Póčik Pocik Pocsik Póčiková Pocikova Pocsikova Pócsik Pocsik Poczszik Pócsiková Pocsikova Poczszikova Polin Polin Polin Polinová Polinova Polinova Pustai Pustai Pusztai Repta Repta Repta Sárazová Sarazova Szarazova Šimončík Simoncik Simoncsik Šimončíková Simoncikova Simoncsikova Solčanská Solcanska Szolcsanszka Solčanský Solcansky Szolcsanszky Šuba Suba Suba Šubová Subova Subova Száraz Szaraz Szaraz Szárazová Szarazova Szarazova Szőke Szoke Szőke Szőkeová Szokeova Szőkeova Tamašek Tamasek Tamasek Tamašeková Tamasekova Tamasekova Trubíni Trubini Trubini Vaňúr Vanur Vanyur Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vrabcová Vrabcova Vrabczova Vrabec Vrabec Vrabecz

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alexius Alexiusz Alexiusz Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andelova Andelova Andelova Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Babinecova Babineczova Babineczova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balvan Balvan Balvan Barczy Barczy Barczzy Barczy Barczy Barczzy Barczy Barczy Barczzy Barta Barta Barta Barta Barta Barta Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Berkes Berkesz Berkesz Berkes Berkesz Berkesz Berkes Berkesz Berkesz Berkes Berkesz Berkesz Berkes Berkesz Berkesz Berkes Berkesz Berkesz Bodor Bodor Bodor Bodor Bodor Bodor Bodor Bodor Bodor Borota Borota Borota Brath Brath Brath Brath Brath Brath Brindza Brindza Brindza Brindza Brindza Brindza Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campai Czampai Csampai Campaiova Czampaiova Csampaiova Campaiova Czampaiova Csampaiova Campaiova Czampaiova Csampaiova Campaiova Czampaiova Csampaiova Ceri Czeri Cseri Ceri Czeri Cseri Cery Czery Csery Cery Czery Csery Cery Czery Csery Chrenak Hrenak Cshrenak Chrenak Hrenak Cshrenak Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampai Czszampai Csszampai Csampaiova Czszampaiova Csszampaiova Csampaiova Czszampaiova Csszampaiova Csampaiova Czszampaiova Csszampaiova Csampay Czszampay Csszampay Csampay Czszampay Csszampay Cseri Czszeri Csszeri Cseri Czszeri Csszeri Cseri Czszeri Csszeri Cseri Czszeri Csszeri Cubarova Czubarova Csubarova Dalmadyova Dalmadyova Gyalmadyova Danoczi Danoczi Gyanoczzi Danoczi Danoczi Gyanoczzi Dienes Dienesz Gyienesz Dociova Docziova Gyocziova Dolnik Dolnik Gyolnik Dolnik Dolnik Gyolnik Dubna Dubna Gyubna Egyud Egyud Egyud Egyud Egyud Egyud Egzud Egzud Egzud Ernihold Ernihold Ernihold Ernihold Ernihold Ernihold Ernihold Ernihold Ernihold Fica Ficza Ficza Fica Ficza Ficza Foldesi Foldeszi Foldeszi Foldesi Foldeszi Foldeszi Foldesi Foldeszi Foldeszi Foldesi Foldeszi Foldeszi Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Frco Frczo Frczo Gajdos Gajdosz Gajdosz Gerhat Gerhat Gerhat Gerhat Gerhat Gerhat Geypes Geypesz Geypesz Gunis Gunisz Gunisz Gunyis Gunyisz Gunyisz Gunyis Gunyisz Gunyisz Guzalova Guzalova Guzalova Guzalova Guzalova Guzalova Gyepes Gyepesz Gyepesz Gyepes Gyepesz Gyepesz Gyurovicsova Gyuroviczszova Gyuroviczszova Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajduova Hajduova Hajduova Hajduova Hajduova Hajduova Hajduova Hajduova Hajduova Hemanova Hemanova Hemanova Herman Herman Herman Herman Herman Herman Herman Herman Herman Hermanova Hermanova Hermanova Hermanova Hermanova Hermanova Hodossi Hodoszszi Hodoszszi Holecova Holeczova Holeczova Holecova Holeczova Holeczova Hornacek Hornaczek Hornaczek Hornacek Hornaczek Hornaczek Hornacek Hornaczek Hornaczek Hornackova Hornaczkova Hornaczkova Horvathova Horvathova Horvathova Imre Imre Imre Ing Ing Ing Javorkova Javorkova Javorkova Jozef Jozef Jozef Kacer Kaczer Kaczer Kacer Kaczer Kaczer Kacer Kaczer Kaczer Karas Karasz Karasz Karasz Karasz Karaszz Karasz Karasz Karaszz Karasz Karasz Karaszz Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Kluka Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Klukova Kmeto Kmeto Kmeto Kobza Kobza Kobza Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kobzova Kois Koisz Koisz Kois Koisz Koisz Kosikova Koszikova Koszikova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Kozar Kozar Kozar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kuklova Kuklova Kuklova Kupecek Kupeczek Kupeczek Kupecek Kupeczek Kupeczek Kupecsek Kupeczszek Kupeczszek Kupecsek Kupeczszek Kupeczszek Kurcsa Kurczsza Kurczsza Lacika Laczika Lyaczika Lacika Laczika Lyaczika Ladislav Ladiszlav Lyadiszlav Lesko Leszko Lyeszko Lieskovsky Lieszkovszky Lyieszkovszky Liko Liko Lyiko Liko Liko Lyiko Lisiova Lisziova Lyisziova Liszi Liszi Lyiszzi Lisziova Lisziova Lyiszziova Maly Maly Maly Maly Maly Maly Maly Maly Maly Matko Matko Matko Matko Matko Matko Matova Matova Matova Matova Matova Matova Ment Ment Ment Ment Ment Ment Ment Ment Ment Ment Ment Ment Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Mikle Mikle Mikle Mikleova Mikleova Mikleova Mikulas Mikulasz Mikulasz Misecka Miszeczka Miszeczka Modzga Modzga Modzga Mornacek Mornaczek Mornaczek Mreova Mreova Mreova Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Nosak Noszak Nyoszak Nosak Noszak Nyoszak Nosak Noszak Nyoszak Nygyova Nygyova Nyygyova Ocadlik Oczadlik Oczadlik Ocadlikova Oczadlikova Oczadlikova Patay Patay Patay Penzes Penzesz Penzesz Penzes Penzesz Penzesz Penzes Penzesz Penzesz Penzes Penzesz Penzesz Penzes Penzesz Penzesz Pewzes Pewzesz Pewzesz Pinter Pinter Pinter Plevkova Plevkova Plevkova Plevkova Plevkova Plevkova Pocik Poczik Poczik Pocikova Poczikova Poczikova Pocsik Poczszik Poczszik Pocsik Poczszik Poczszik Pocsik Poczszik Poczszik Pocsik Poczszik Poczszik Pocsik Poczszik Poczszik Pocsik Poczszik Poczszik Pocsik Poczszik Poczszik Pocsikova Poczszikova Poczszikova Polin Polin Polin Polinova Polinova Polinova Porubsky Porubszky Porubszky Pustai Pusztai Pusztai Pustai Pusztai Pusztai Rabek Rabek Rabek Rakoczy Rakoczy Rakoczzy Rakoczy Rakoczy Rakoczzy Rakoczy Rakoczy Rakoczzy Rakoczy Rakoczy Rakoczzy Rakoczy Rakoczy Rakoczzy Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Safarova Szafarova Safarova Safarova Szafarova Safarova Saraz Szaraz Saraz Saraz Szaraz Saraz Saraz Szaraz Saraz Saraz Szaraz Saraz Saraz Szaraz Saraz Sarazova Szarazova Sarazova Siget Sziget Siget Silvester Szilveszter Silveszter Simoncik Szimonczik Simonczik Simoncik Szimonczik Simonczik Simoncik Szimonczik Simonczik Simoncik Szimonczik Simonczik Solcansky Szolczanszky Solczanszky Solcansky Szolczanszky Solczanszky Srankova Szrankova Srankova Stranakova Sztranakova Stranakova Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Suba Szuba Suba Subova Szubova Subova Subova Szubova Subova Subova Szubova Subova Subova Szubova Subova Szaras Szarasz Szarasz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaros Szarosz Szarosz Szoke Szoke Szoke Tamasek Tamaszek Tyamaszek Tamasek Tamaszek Tyamaszek Tamasek Tamaszek Tyamaszek Tamasek Tamaszek Tyamaszek Trubini Trubini Tyrubini Trubini Trubini Tyrubini Trubini Trubini Tyrubini Uhrikova Uhrikova Uhrikova Urban Urban Urban Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vrabcova Vrabczova Vrabczova Vrabcova Vrabczova Vrabczova Vrabcova Vrabczova Vrabczova Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabec Vrabecz Vrabecz Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Vargha Stephanus Halasz Martinus Palinkas Nicolaus Hajdu Joannes Ricsani Joannes Hajdu Georgius Csampas Martinus Szaraz Gregorius Ferencz Stephanus Thoót Benedictus Thoót Stephanus Hajdu Adamus Laczo Stephanus Ferencz Michael Satura Joannes Sano Stephanus Egerszeghi Stephanus Malik Martinus Szakalos Stephanus Molnar

n78_19_076 n78_19_546

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.