Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1864 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Surány (Nagy-)
luth » Szőllős (Alsó-)
rc » Komjáth
Černík

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1863–1913, 1938–1945 Csornok, 1786 Cschornok, 1808 Csornok, Cžornok, 1920 Čornok, Černok, 1927–1938, 1945– Černík

POPULATION of Cernik in 2005: 992 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrášik Andrasik Andrasik Andrášiková Andrasikova Andrasikova Banás Banas Banasz Barta Barta Barta Blahová Blahova Blahova Bridiš Bridis Bridis Bridišová Bridisova Bridisova Buranská Buranska Buranszka Buranský Buransky Buranszky Černáková Cernakova Csernakova Červenka Cervenka Cservenka Červenková Cervenkova Cservenkova Chrenák Chrenak Hrenak Chrenáková Chrenakova Hrenakova Dragúň Dragun Draguny Dragúňová Dragunova Dragunyova Foltin Foltin Foltin Foltín Foltin Foltin
... above surnames continue below the google map

Cernik bordering the villages(towns): Banov | Bardonovo | Belek | Besa | Besenov | Branc | Cabaj | Cabaj-Capor | Capor | Cechynce | Cifare | Dedinka | Dolny Dur | Dolny Ohaj | Dolny Pial | Dolny Vinodol | Dycka | Gergelova | Horny Dur | Horny Ohaj | Horny Pial | Horny Vinodol | Hul | Hurbanovce | Ina | Ivanka pri Nitre | Jatov | Jesenske | Kerestur | Kmetovo | Komjatice | Kostolny Sek | Lipova | Lok | Lucnica nad Zitavou | Luky | Luky-Gergelova | Lula | Mala Kesa | Mala Mana | Male Lovce | Maly Cetin | Maly Kyr | Mana | Martinova | Melek | Michal nad Zitavou | Mlynsky Sek | Mojmirovce | Mojzesovo | Nitrany | Nitrany | Nitriansky Hradok | Ondrochov | Palarikovo | Pana | Podhajska | Polny Kesov | Pozba | Radava | Rastislavice | Rohoznica | Setetkut | Stefanovicova | Surany | Svatoplukovo | Svatusa | Tehla | Telince | Travnica | Tvrdosovce | Ulany nad Zitavou | Vajka nad Zitavou | Velka Dolina | Velka Mana | Velka Ves | Velke Lovce | Velky Cetin | Velky Dur | Velky Kyr | Velky Kyr | Velky Sek | Vinodol | Vlkas | Vrable | Zitavce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Foltinová Foltinova Foltinova Formánek Formanek Formanek Formánková Formankova Formankova Gašparík Gasparik Gasparik Hačko Hacko Hacsko Hačková Hackova Hacskova Hajnala Hajnala Hajnala Hajnalová Hajnalova Hajnalova Hlinka Hlinka Hlinka Hlinková Hlinkova Hlinkova Homola Homola Homola Homolová Homolova Homolova Hubinová Hubinova Hubinova Jakabovič Jakabovic Jakabovics Janovská Janovska Janovszka Janovský Janovsky Janovszky Kalužáková Kaluzakova Kaluzsakova Kanás Kanas Kanasz Kmeťo Kmeto Kmetyo Kokoš Kokos Kokos Kozár Kozar Kozar Kozárová Kozarova Kozarova Krupa Krupa Krupa Krupová Krupova Krupova Kuťka Kutka Kutyka Kuťková Kutkova Kutykova Kuzmická Kuzmicka Kuzmiczka Kuzmický Kuzmicky Kuzmiczky Leckéši Leckesi Leczkesi Leckéšiová Leckesiova Leczkesiova Maceková Macekova Maczekova Marenčák Marencak Marencsak Marenčáková Marencakova Marencsakova Martiš Martis Martis Martišová Martisova Martisova Miček Micek Micsek Mičeková Micekova Micsekova Mihalovič Mihalovic Mihalovics Mihalovičová Mihalovicova Mihalovicsova Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Mikulcová Mikulcova Mikulczova Mitasová Mitasova Mitaszova Molnár Molnar Molnar Mulinka Mulinka Mulinka Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Ondrišek Ondrisek Ondrisek Ondrišková Ondriskova Ondriskova Pécsi Pecsi Peczszi Pénzeš Penzes Penzes Pénzešová Penzesova Penzesova Pernická Pernicka Perniczka Pernický Pernicky Perniczky Petráš Petras Petras Porubská Porubska Porubszka Porubský Porubsky Porubszky Prcin Prcin Prczin Rybár Rybar Rybar Šebík Sebik Sebik Šebíková Sebikova Sebikova Šimeg Simeg Simeg Šimeghová Simeghova Simeghova Šípošová Siposova Siposova Soboňa Sobona Szobonya Soboňová Sobonova Szobonyova Stuchlý Stuchly Sztuhly Šulík Sulik Sulik Šulíková Sulikova Sulikova Tršťanský Trstansky Trstyanszky Vanková Vankova Vankova Vašek Vasek Vasek Vašeková Vasekova Vasekova Vaškovičová Vaskovicova Vaskovicsova Venger Venger Venger Vengerová Vengerova Vengerova Vrabec Vrabec Vrabecz Vrábel Vrabel Vrabel Vráblová Vrablova Vrablova Zradula Zradula Zradula

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Alena Alena Alena Andrasik Andraszik Andraszik Andrasik Andraszik Andraszik Andrasikova Andraszikova Andraszikova Andrasikova Andraszikova Andraszikova Andrasikova Andraszikova Andraszikova Andrasikova Andraszikova Andraszikova Barath Barath Barath Barath Barath Barath Barborak Barborak Barborak Barborak Barborak Barborak Barborakova Barborakova Barborakova Barta Barta Barta Bernat Bernat Bernat Blahova Blahova Blahova Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanarova Blanarova Blanarova Blasko Blaszko Blaszko Bojda Bojda Bojda Bojda Bojda Bojda Borovica Borovicza Borovicza Bozan Bozan Bozan Bozan Bozan Bozan Bozanova Bozanova Bozanova Bridis Bridisz Bridisz Bridis Bridisz Bridisz Bridis Bridisz Bridisz Bridisova Bridiszova Bridiszova Buranska Buranszka Buranszka Burda Burda Burda Burda Burda Burda Canicova Czaniczova Csaniczova Cernak Czernak Csernak Cernakova Czernakova Csernakova Cervenka Czervenka Cservenka Cervenka Czervenka Cservenka Cervenka Czervenka Cservenka Cervenka Czervenka Cservenka Cervenka Czervenka Cservenka Cervenkova Czervenkova Cservenkova Cervenkova Czervenkova Cservenkova Chlustik Hlusztik Cshlusztik Chovanova Hovanova Cshovanova Chrenak Hrenak Cshrenak Chrenak Hrenak Cshrenak Chrenak Hrenak Cshrenak Chrenak Hrenak Cshrenak Chrenak Hrenak Cshrenak Chrenak Hrenak Cshrenak Ciampor Cziampor Csiampor Ciampor Cziampor Csiampor Ciamporova Cziamporova Csiamporova Curgali Czurgali Csurgali Dragun Dragun Gyragun Dragun Dragun Gyragun Dragun Dragun Gyragun Dragun Dragun Gyragun Dragun Dragun Gyragun Dragunova Dragunova Gyragunova Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Foltin Foltin Foltin Foltin Foltin Foltin Foltin Foltin Foltin Foltinova Foltinova Foltinova Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Formanek Fotinova Fotinova Fotinova Gasparik Gaszparik Gaszparik Gasparik Gaszparik Gaszparik Gasparik Gaszparik Gaszparik Hacko Haczko Haczko Hacko Haczko Haczko Hacko Haczko Haczko Hacko Haczko Haczko Hacko Haczko Haczko Hackova Haczkova Haczkova Hackova Haczkova Haczkova Hackova Haczkova Haczkova Hackova Haczkova Haczkova Hackova Haczkova Haczkova Hackova Haczkova Haczkova Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnala Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hajnalova Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Harustak Harusztak Harusztak Harustak Harusztak Harusztak Harustak Harusztak Harusztak Harustiak Harusztiak Harusztiak Helma Helma Helma Helma Helma Helma Helma Helma Helma Helma Helma Helma Hlavaty Hlavaty Hlavaty Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinkova Hlinkova Hlinkova Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homolova Homolova Homolova Horvathova Horvathova Horvathova Hrebenak Hrebenak Hrebenak Hubina Hubina Hubina Hubinova Hubinova Hubinova Hubinova Hubinova Hubinova Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hulalova Hulalova Hulalova Imrich Imrih Imriczh Ing Ing Ing Jakabova Jakabova Jakabova Jakabova Jakabova Jakabova Jakabovic Jakabovicz Jakabovicz Jakabovic Jakabovicz Jakabovicz Jan Jan Jan Janovska Janovszka Janovszka Janovska Janovszka Janovszka Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Jaspol Jaszpol Jaszpol Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Kajanovic Kajanovicz Kajanovicz Kanas Kanasz Kanasz Kanas Kanasz Kanasz Kanas Kanasz Kanasz Kanas Kanasz Kanasz Kanas Kanasz Kanasz Kanasova Kanaszova Kanaszova Kanasova Kanaszova Kanaszova Kanasova Kanaszova Kanaszova Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klisky Kliszky Kliszky Klisky Kliszky Kliszky Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmetova Kmetova Kmetova Kokos Kokosz Kokosz Kokos Kokosz Kokosz Koteto Koteto Koteto Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Krajanovic Krajanovicz Krajanovicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krupa Krupa Krupa Krupova Krupova Krupova Kulhanova Kulhanova Kulhanova Kutka Kutka Kutka Kutka Kutka Kutka Kutkova Kutkova Kutkova Kutkova Kutkova Kutkova Kuzmicky Kuzmiczky Kuzmiczky Leckesiova Leczkesziova Lyeczkesziova Leckesiova Leczkesziova Lyeczkesziova Macekova Maczekova Maczekova Macekova Maczekova Maczekova Majerhoffer Majerhoffer Majerhoffer Majerhofferova Majerhofferova Majerhofferova Marencak Marenczak Marenczak Marencak Marenczak Marenczak Marencak Marenczak Marenczak Marencak Marenczak Marenczak Marencakova Marenczakova Marenczakova Martinasek Martinaszek Martinaszek Martinaskova Martinaszkova Martinaszkova Martis Martisz Martisz Martis Martisz Martisz Martisova Martiszova Martiszova Martisova Martiszova Martiszova Matiasova Matiaszova Matiaszova Matluchova Matluhova Matluczhova Melisek Meliszek Meliszek Micek Miczek Miczek Micek Miczek Miczek Micek Miczek Miczek Micek Miczek Miczek Micek Miczek Miczek Micekova Miczekova Miczekova Micekova Miczekova Miczekova Micekova Miczekova Miczekova Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mikova Mikova Mikova Mikus Mikusz Mikusz Mitas Mitasz Mitasz Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Navratil Navratil Nyavratil Nemes Nemesz Nyemesz Nemes Nemesz Nyemesz Nemes Nemesz Nyemesz Norovsky Norovszky Nyorovszky Norovsky Norovszky Nyorovszky Norovsky Norovszky Nyorovszky Norovsky Norovszky Nyorovszky Norovsky Norovszky Nyorovszky Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novotny Novotny Nyovotny Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondrisek Ondriszek Ondriszek Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Pacher Paher Paczher Paukeova Paukeova Paukeova Pecsi Peczszi Peczszi Pecsi Peczszi Peczszi Pecsi Peczszi Peczszi Pecsi Peczszi Peczszi Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pekarovicova Pekaroviczova Pekaroviczova Penzesova Penzeszova Penzeszova Penzesova Penzeszova Penzeszova Pernicka Perniczka Perniczka Pernicka Perniczka Perniczka Pernicka Perniczka Perniczka Pernicka Perniczka Perniczka Pernicky Perniczky Perniczky Pernicky Perniczky Perniczky Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Pluta Pluta Pluta Poruban Poruban Poruban Poruban Poruban Poruban Porubska Porubszka Porubszka Porubska Porubszka Porubszka Porubsky Porubszky Porubszky Prcin Prczin Prczin Prcin Prczin Prczin Prcin Prczin Prczin Prcin Prczin Prczin Preloznik Preloznik Preloznik Puchlo Puhlo Puczhlo Rajcan Rajczan Rajczan Roobova Roobova Roobova Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybarova Rybarova Rybarova Sebik Szebik Sebik Sebik Szebik Sebik Sebik Szebik Sebik Sebik Szebik Sebik Sebik Szebik Sebik Sebik Szebik Sebik Sebikova Szebikova Sebikova Sebikova Szebikova Sebikova Sebikova Szebikova Sebikova Sebikova Szebikova Sebikova Simegh Szimegh Simegh Simeghova Szimeghova Simeghova Simegova Szimegova Simegova Simegova Szimegova Simegova Simekova Szimekova Simekova Siposova Sziposzova Siposzova Siposova Sziposzova Siposzova Sipula Szipula Sipula Sipulova Szipulova Sipulova Slachta Szlahta Slaczhta Slovak Szlovak Slovak Sobona Szobona Sobona Sobona Szobona Sobona Sobona Szobona Sobona Sobonova Szobonova Sobonova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Statne Sztatne Statne Stefan Sztefan Stefan Sulik Szulik Sulik Sulik Szulik Sulik Sulik Szulik Sulik Sulik Szulik Sulik Sulik Szulik Sulik Sulik Szulik Sulik Sulikova Szulikova Sulikova Sulikova Szulikova Sulikova Svandova Szvandova Svandova Toth Toth Tyoth Trnkus Trnkusz Tyrnkusz Trnkus Trnkusz Tyrnkusz Trnkus Trnkusz Tyrnkusz Trnkus Trnkusz Tyrnkusz Trnkus Trnkusz Tyrnkusz Trnkus Trnkusz Tyrnkusz Trstansky Trsztanszky Tyrsztanszky Trstansky Trsztanszky Tyrsztanszky Vacho Vaho Vaczho Vacho Vaho Vaczho Vacho Vaho Vaczho Vachova Vahova Vaczhova Vachova Vahova Vaczhova Valachova Valahova Valaczhova Valicek Valiczek Valiczek Vanko Vanko Vanko Vanova Vanova Vanova Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasekova Vaszekova Vaszekova Vasekova Vaszekova Vaszekova Venger Venger Venger Venger Venger Venger Venger Venger Venger Vengerova Vengerova Vengerova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vlajak Vlajak Vlajak Vlasak Vlaszak Vlaszak Vlasak Vlaszak Vlaszak Vrabcova Vrabczova Vrabczova Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Zradula Zradula Zsradula Zradula Zradula Zsradula Zradula Zradula Zsradula Zradula Zradula Zsradula Zradula Zradula Zsradula Zradulova Zradulova Zsradulova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Dnigha Joannes Turán Joannes Hanczel Hrenkova Michael Vitkovszki Paulus Ribár Mathias Ribár Joannes Zatyko Miárczova Joannes Sekcsán Stephanus István Thomas Moravcsik Michael Herencsár Georgius Bolcsék Smarkanka Georgius Ravcsik

n78_19_037 n78_19_544

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.