Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1850 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Bittse (Nagy-)
Dlhé Pole

OLD NAMES of the village(town):
1773 Hosszu-Mező, Dlhe Pole, 1786 Hoszumeső, Dluhe Pole, 1808 Dlúhá, Hosszúmező, Dlúhé, Dlhé, 1863 Hosszúmező, 1873–1902 Dlhepole, 1907–1913 Trencsénhosszúmező, 1920 Dlhépole, Duhopol, 1927– Dlhé Pole

POPULATION of Dlhe Pole in 2005: 2039 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamčík Adamcik Adamcsik Adamčíková Adamcikova Adamcsikova Badura Badura Badura Badurová Badurova Badurova Baričík Baricik Baricsik Barníková Barnikova Barnikova Belánik Belanik Belanik Blažek Blazek Blazsek Blažeková Blazekova Blazsekova Brodek Brodek Brodek Bublíková Bublikova Bublikova Čapičíková Capicikova Csapicsikova Červenčík Cervencik Cservencsik Červenčíková Cervencikova Cservencsikova Dujčík Dujcik Dujcsik Dujčíková Dujcikova Dujcsikova Ďuráčik Duracik Gyuracsik
... above surnames continue below the google map

Dlhe Pole bordering the villages(towns): Banova | Bitarova | Brodno | Brvniste | Budatin | Budatinska Lehota | Bytca | Divina | Divinka | Dlha nad Kysucou | Dolne Hlboke | Dolny Hricov | Dolny Vadicov | Dubie | Dunajov | Gbelany | Hlinik nad Vahom | Horky | Horne Hlboke | Horny Hricov | Hrabove | Hricovske Podhradie | Hvozdnica | Keblov | Kolarovice | Kotesova | Kotrcina Lucka | Krasno nad Kysucou | Kysucke Nove Mesto | Kysucky Lieskovec | Lalinek | Lopusna | Lopusne Pazite | Luky | Makov | Mala Bytca | Mala Kotesova | Marcek | Miksova | Mojs | Mojsova Lucka | Nededza | Neslusa | Oblazov | Ochodnica | Oskerda | Ovciarsko | Papradno | Pastina Zavada | Peklina | Petrovice | Povazsky Chlmec | Povina | Predmier | Psurnovice | Radola | Rudina | Rudinka | Rudinska | Setechov | Sneznica | Stiavnik | Strazov | Stupne | Svedernik | Teplicka nad Vahom | Turzovka | Velka Bytca | Velka Kotesova | Velke Rovne | Vranie | Vysoka nad Kysucou | Zadubnie | Zakopcie | Zariec | Zariec-Keblov | Zastranie | Zavodie | Zemianska Kotesova | Zilina | Zilinska Lehota

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ďuráčiková Duracikova Gyuracsikova Dzirbík Dzirbik Dzirbik Dzirbíková Dzirbikova Dzirbikova Forbak Forbak Forbak Forbaková Forbakova Forbakova Ftáčnik Ftacnik Ftacsnik Fuček Fucek Fucsek Fuljer Fuljer Fuljer Fuljerová Fuljerova Fuljerova Gabriš Gabris Gabris Gajdošík Gajdosik Gajdosik Gajdošíková Gajdosikova Gajdosikova Granát Granat Granat Granátová Granatova Granatova Haščík Hascik Hascsik Haščíková Hascikova Hascsikova Hecíková Hecikova Heczikova Holánik Holanik Holanik Holániková Holanikova Holanikova Hrubaník Hrubanik Hrubanik Hrubaníková Hrubanikova Hrubanikova Jančí Janci Jancsi Janešík Janesik Janesik Janešíková Janesikova Janesikova Janišíková Janisikova Janisikova Joneková Jonekova Jonekova Kondrčík Kondrcik Kondrcsik Korčeková Korcekova Korcsekova Králik Kralik Kralik Králiková Kralikova Kralikova Krcho Krcho Krho Krchová Krchova Krhova Kubošek Kubosek Kubosek Kudelčík Kudelcik Kudelcsik Kúdelčík Kudelcik Kudelcsik Kúdelčíková Kudelcikova Kudelcsikova Kuhajdíková Kuhajdikova Kuhajdikova Kuzmík Kuzmik Kuzmik Kuzmíková Kuzmikova Kuzmikova Lacík Lacik Laczik Lacíková Lacikova Laczikova Letko Letko Letko Letková Letkova Letkova Maceášik Maceasik Maczeasik Maceášiková Maceasikova Maczeasikova Medvedík Medvedik Medvedik Mikolášiková Mikolasikova Mikolasikova Mikulík Mikulik Mikulik Mikulíková Mikulikova Mikulikova Minárik Minarik Minarik Mináriková Minarikova Minarikova Mrník Mrnik Mrnik Mrníková Mrnikova Mrnikova Neslušan Neslusan Neszlusan Oravčík Oravcik Oravcsik Paček Pacek Pacsek Pačková Packova Pacskova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Pistovčák Pistovcak Pisztovcsak Psocíková Psocikova Pszoczikova Puckala Puckala Puczkala Puckalová Puckalova Puczkalova Rybárik Rybarik Rybarik Rybáriková Rybarikova Rybarikova Šerík Serik Serik Šimulák Simulak Simulak Šimuláková Simulakova Simulakova Štrbánik Strbanik Strbanik Štrbániková Strbanikova Strbanikova Surán Suran Szuran Suránová Suranova Szuranova Tabačíková Tabacikova Tabacsikova Tomašcová Tomascova Tomasczova Tomašec Tomasec Tomasecz Trháč Trhac Trhacs Trháčová Trhacova Trhacsova Trúchla Truchla Truhla Veščičík Vescicik Vescsicsik Veščičíková Vescicikova Vescsicsikova Veveričík Vevericik Vevericsik

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcova Adamczova Adamczova Admcikova Admczikova Admczikova Angyalova Angyalova Angyalova Babcan Babczan Babczan Babcan Babczan Babczan Babis Babisz Babisz Babis Babisz Babisz Babis Babisz Babisz Badikova Badikova Badikova Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badura Badurova Badurova Badurova Balala Balala Balala Balalova Balalova Balalova Balazova Balazova Balazova Balejik Balejik Balejik Bandur Bandur Bandur Barbora Barbora Barbora Barcak Barczak Barczak Barcakova Barczakova Barczakova Barcakova Barczakova Barczakova Baricik Bariczik Bariczik Baricik Bariczik Bariczik Barnik Barnik Barnik Barnik Barnik Barnik Barnikova Barnikova Barnikova Barnikova Barnikova Barnikova Barnikova Barnikova Barnikova Belacek Belaczek Belaczek Belackova Belaczkova Belaczkova Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Belanik Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Benesova Beneszova Beneszova Beniac Beniacz Beniacz Beniacova Beniaczova Beniaczova Benko Benko Benko Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielikova Bielikova Bielikova Blalekova Blalekova Blalekova Blalekova Blalekova Blalekova Blalekova Blalekova Blalekova Blasko Blaszko Blaszko Blaslova Blaszlova Blaszlova Blaslova Blaszlova Blaszlova Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazekova Blazekova Blazekova Blozek Blozek Blozek Bohdan Bohdan Bohdan Borak Borak Borak Borakova Borakova Borakova Borakova Borakova Borakova Breyani Breyani Breyani Brezani Brezani Brezani Brna Brna Brna Brna Brna Brna Brodkova Brodkova Brodkova Brunnova Brunnova Brunnova Bublik Bublik Bublik Bublik Bublik Bublik Bubnik Bubnik Bubnik Bzdil Bzdil Bzdil Candova Czandova Csandova Capicik Czapiczik Csapiczik Capicik Czapiczik Csapiczik Capicik Czapiczik Csapiczik Capicikova Czapiczikova Csapiczikova Cavajda Czavajda Csavajda Cavajda Czavajda Csavajda Cavajda Czavajda Csavajda Cavajda Czavajda Csavajda Cavajda Czavajda Csavajda Cernakova Czernakova Csernakova Cernoch Czernoh Csernoczh Cernoch Czernoh Csernoczh Cervencik Czervenczik Cservenczik Cervencik Czervenczik Cservenczik Cervencik Czervenczik Cservenczik Cervencikova Czervenczikova Cservenczikova Cervencikova Czervenczikova Cservenczikova Cervenkova Czervenkova Cservenkova Cervenova Czervenova Cservenova Chalupka Halupka Cshalupka Chobot Hobot Cshobot Chobot Hobot Cshobot Chobotova Hobotova Cshobotova Chocholac Hoholacz Cshoczholacz Chocholac Hoholacz Cshoczholacz Chocholac Hoholacz Cshoczholacz Chochul Hohul Cshoczhul Chochulova Hohulova Cshoczhulova Chodekova Hodekova Cshodekova Chodelka Hodelka Cshodelka Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chrust Hruszt Cshruszt Chrustova Hrusztova Cshrusztova Cingel Czingel Csingel Cingelova Czingelova Csingelova Cubonova Czubonova Csubonova Cupak Czupak Csupak Curaj Czuraj Csuraj Curajova Czurajova Csurajova Curajova Czurajova Csurajova Dancik Danczik Gyanczik Dancik Danczik Gyanczik Dancik Danczik Gyanczik Dancik Danczik Gyanczik Dancik Danczik Gyanczik Dancin Danczin Gyanczin Danisek Daniszek Gyaniszek Daniska Daniszka Gyaniszka Daniskova Daniszkova Gyaniszkova Daniskova Daniszkova Gyaniszkova Davidik Davidik Gyavidik Davidik Davidik Gyavidik Davidik Davidik Gyavidik Dedicova Dediczova Gyediczova Dedicova Dediczova Gyediczova Dlhopolcek Dlhopolczek Gylhopolczek Docar Doczar Gyoczar Dociar Docziar Gyocziar Donat Donat Gyonat Donatova Donatova Gyonatova Donatova Donatova Gyonatova Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabikova Drabikova Gyrabikova Drabina Drabina Gyrabina Drabinova Drabinova Gyrabinova Dubec Dubecz Gyubecz Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcik Dujczik Gyujczik Dujcikova Dujczikova Gyujczikova Dujcikova Dujczikova Gyujczikova Duracik Duraczik Gyuraczik Duracik Duraczik Gyuraczik Duracik Duraczik Gyuraczik Duraj Duraj Gyuraj Durbik Durbik Gyurbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbik Dzirbik Gyzirbik Dzirbikova Dzirbikova Gyzirbikova Fedora Fedora Fedora Fedorova Fedorova Fedorova Fedorova Fedorova Fedorova Ferancova Feranczova Feranczova Feranec Feranecz Feranecz Feranec Feranecz Feranecz Feranec Feranecz Feranecz Ferenec Ferenecz Ferenecz Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Fizik Fizik Fizik Fojcikova Fojczikova Fojczikova Fojcikova Fojczikova Fojczikova Forbak Forbak Forbak Forbak Forbak Forbak Forbak Forbak Forbak Forbakova Forbakova Forbakova Friscak Friszczak Friszczak Friscakova Friszczakova Friszczakova Friscakova Friszczakova Friszczakova Ftacinik Ftaczinik Ftaczinik Ftacnik Ftacznik Ftacznik Ftacnik Ftacznik Ftacznik Ftacnik Ftacznik Ftacznik Ftacnik Ftacznik Ftacznik Ftacnik Ftacznik Ftacznik Ftacnikova Ftacznikova Ftacznikova Fucek Fuczek Fuczek Fucek Fuczek Fuczek Fucekova Fuczekova Fuczekova Fuckova Fuczkova Fuczkova Fujakova Fujakova Fujakova Fujakova Fujakova Fujakova Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljer Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fuljerova Fulser Fulszer Fulszer Fulser Fulszer Fulszer Fuskova Fuszkova Fuszkova Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcikova Gabczikova Gabczikova Gabcikova Gabczikova Gabczikova Gabcikova Gabczikova Gabczikova Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gabrisova Gabriszova Gabriszova Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosikova Gajdoszikova Gajdoszikova Galdun Galdun Galdun Gana Gana Gana Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gapa Gaso Gaszo Gaszo Gaso Gaszo Gaszo Gasova Gaszova Gaszova Gasova Gaszova Gaszova Gasparkova Gaszparkova Gaszparkova Gerenik Gerenik Gerenik Gerenikova Gerenikova Gerenikova Gjablova Gjablova Gjablova Gjablova Gjablova Gjablova Golis Golisz Golisz Granat Granat Granat Granatova Granatova Granatova Greno Greno Greno Gros Grosz Grosz Gulasova Gulaszova Gulaszova Halanikova Halanikova Halanikova Haluska Haluszka Haluszka Haluskova Haluszkova Haluszkova Hanuliak Hanuliak Hanuliak Happy Happy Happy Harmecny Harmeczny Harmeczny Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascik Haszczik Haszczik Hascikova Haszczikova Haszczikova Hascikova Haszczikova Haszczikova Hascikova Haszczikova Haszczikova Hascikova Haszczikova Haszczikova Hascikova Haszczikova Haszczikova Havetta Havetta Havetta Havetta Havetta Havetta Havranek Havranek Havranek Hecik Heczik Heczik Hecik Heczik Heczik Hecikova Heczikova Heczikova Hecikova Heczikova Heczikova Hercikova Herczikova Herczikova Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavata Hlavata Hlavata Hlavata Hlavata Hlavata Hlavatovic Hlavatovicz Hlavatovicz Hlavaty Hlavaty Hlavaty Hmircik Hmirczik Hmirczik Hmircik Hmirczik Hmirczik Hmircikova Hmirczikova Hmirczikova Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanik Holanikova Holanikova Holanikova Horciciak Horczicziak Horczicziak Horciciak Horczicziak Horczicziak Horciciak Horczicziak Horczicziak Horciciak Horczicziak Horczicziak Horciciakova Horczicziakova Horczicziakova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Hozakova Hozakova Hozakova Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrcus Hrczusz Hrczusz Hreus Hreusz Hreusz Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hrivik Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hros Hrosz Hrosz Hrubanik Hrubanik Hrubanik Hrubanik Hrubanik Hrubanik Hudracik Hudraczik Hudraczik Hurbanikova Hurbanikova Hurbanikova Husarova Huszarova Huszarova Hyll Hyll Hyll Illes Illesz Illesz Illes Illesz Illesz Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janci Janczi Janczi Janci Janczi Janczi Janciova Jancziova Jancziova Janciova Jancziova Jancziova Janciova Jancziova Jancziova Janeka Janeka Janeka Janekova Janekova Janekova Janesik Janeszik Janeszik Janesik Janeszik Janeszik Janesikova Janeszikova Janeszikova Janesikova Janeszikova Janeszikova Janesikova Janeszikova Janeszikova Janicek Janiczek Janiczek Janis Janisz Janisz Janisik Janiszik Janiszik Janisikova Janiszikova Janiszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Jantosikova Jantoszikova Jantoszikova Janura Janura Janura Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jarosova Jaroszova Jaroszova Jasik Jaszik Jaszik Jasik Jaszik Jaszik Jasik Jaszik Jaszik Jasik Jaszik Jaszik Jassova Jaszszova Jaszszova Jednota Jednota Jednota Jesikova Jeszikova Jeszikova Jonek Jonek Jonek Jonekova Jonekova Jonekova Jonekova Jonekova Jonekova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jurik Jurik Jurik Jurikova Jurikova Jurikova Kaceriak Kaczeriak Kaczeriak Kajko Kajko Kajko Kala Kala Kala Kalavska Kalavszka Kalavszka Kaniok Kaniok Kaniok Kaniokova Kaniokova Kaniokova Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kartarik Kasiar Kasziar Kasziar Kasiar Kasziar Kasziar Kasiar Kasziar Kasziar Kasiar Kasziar Kasziar Kasiarova Kasziarova Kasziarova Kasovsky Kaszovszky Kaszovszky Katarina Katarina Katarina Kazda Kazda Kazda Keblovska Keblovszka Keblovszka Keblovska Keblovszka Keblovszka Keblovsky Keblovszky Keblovszky Keblovsky Keblovszky Keblovszky Keblovsky Keblovszky Keblovszky Keblovsky Keblovszky Keblovszky Klago Klago Klago Klago Klago Klago Klagova Klagova Klagova Klimek Klimek Klimek Klimekova Klimekova Klimekova Klimekova Klimekova Klimekova Klimo Klimo Klimo Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klucka Kluczka Kluczka Klukan Klukan Klukan Klukanova Klukanova Klukanova Knutelsky Knutelszky Knutelszky Knutelsky Knutelszky Knutelszky Koisova Koiszova Koiszova Kokosik Kokoszik Kokoszik Kokosikova Kokoszikova Kokoszikova Koldlicova Koldliczova Koldliczova Koldzicova Koldziczova Koldziczova Kollar Kollar Kollar Komendakova Komendakova Komendakova Konarikova Konarikova Konarikova Kondrcik Kondrczik Kondrczik Kondrcik Kondrczik Kondrczik Kondrcikova Kondrczikova Kondrczikova Kopaskova Kopaszkova Kopaszkova Koraus Korausz Korausz Korausova Korauszova Korauszova Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcek Korczek Korczek Korcekova Korczekova Korczekova Kordulakova Kordulakova Kordulakova Kordulakova Kordulakova Kordulakova Kostekova Kosztekova Kosztekova Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Krasnan Krasznan Krasznan Krcho Krho Krczho Krcho Krho Krczho Krcho Krho Krczho Krcho Krho Krczho Krcho Krho Krczho Krcho Krho Krczho Krsiakova Krsziakova Krsziakova Krsko Krszko Krszko Krsko Krszko Krszko Krskova Krszkova Krszkova Kuban Kuban Kuban Kuban Kuban Kuban Kubikova Kubikova Kubikova Kubikova Kubikova Kubikova Kubosek Kuboszek Kuboszek Kubosek Kuboszek Kuboszek Kubosek Kuboszek Kuboszek Kubosek Kuboszek Kuboszek Kuboskova Kuboszkova Kuboszkova Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcik Kudelczik Kudelczik Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kudelcikova Kudelczikova Kudelczikova Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdik Kuhajdikova Kuhajdikova Kuhajdikova Kulisek Kuliszek Kuliszek Kuruc Kurucz Kurucz Kurucova Kuruczova Kuruczova Kusiak Kusziak Kusziak Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmik Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kuzmikova Kvalikova Kvalikova Kvalikova Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacik Laczik Lyaczik Lacikova Laczikova Lyaczikova Lacikova Laczikova Lyaczikova Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lampas Lampasz Lyampasz Latko Latko Lyatko Letko Letko Lyetko Letko Letko Lyetko Letko Letko Lyetko Letko Letko Lyetko Letko Letko Lyetko Letkova Letkova Lyetkova Lisicka Lisziczka Lyisziczka Lisicky Lisziczky Lyisziczky Lisik Liszik Lyiszik Lisik Liszik Lyiszik Lisik Liszik Lyiszik Lisik Liszik Lyiszik Lisik Liszik Lyiszik Liska Liszka Lyiszka Lomazova Lomazova Lyomazova Lomazova Lomazova Lyomazova Lorko Lorko Lyorko Lorko Lorko Lyorko Lorkova Lorkova Lyorkova Lovasik Lovaszik Lyovaszik Lozinak Lozinak Lyozinak Lukac Lukacz Lyukacz Lysekova Lyszekova Lyyszekova Macakova Maczakova Maczakova Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasik Maczeaszik Maczeaszik Maceasikova Maczeaszikova Maczeaszikova Maceasikova Maczeaszikova Maczeaszikova Maceasikova Maczeaszikova Maczeaszikova Maceasikova Maczeaszikova Maczeaszikova Maceasikova Maczeaszikova Maczeaszikova Machynka Mahynka Maczhynka Mackuliak Maczkuliak Maczkuliak Mackuliakova Maczkuliakova Maczkuliakova Maco Maczo Maczo Maco Maczo Maczo Maco Maczo Maczo Maco Maczo Maczo Macova Maczova Maczova Macusova Maczuszova Maczuszova Majer Majer Majer Majercak Majerczak Majerczak Matej Matej Matej Matisova Matiszova Matiszova Matko Matko Matko Mazurova Mazurova Mazurova Mazurova Mazurova Mazurova Medvedikova Medvedikova Medvedikova Miciak Micziak Micziak Miciak Micziak Micziak Miciakova Micziakova Micziakova Miciakova Micziakova Micziakova Miciakova Micziakova Micziakova Miclo Miczlo Miczlo Miclo Miczlo Miczlo Miclova Miczlova Miczlova Miclova Miczlova Miczlova Micuch Miczuh Miczuczh Micura Miczura Miczura Micura Miczura Miczura Micurova Miczurova Miczurova Mikolas Mikolasz Mikolasz Mikolasik Mikolaszik Mikolaszik Mikolasik Mikolaszik Mikolaszik Mikolasikova Mikolaszikova Mikolaszikova Mikolasikova Mikolaszikova Mikolaszikova Mikolasova Mikolaszova Mikolaszova Mikulasik Mikulaszik Mikulaszik Mikulasik Mikulaszik Mikulaszik Mikulik Mikulik Mikulik Mikulikova Mikulikova Mikulikova Mikulikova Mikulikova Mikulikova Mikulka Mikulka Mikulka Mikusova Mikuszova Mikuszova Mikusova Mikuszova Mikuszova Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milova Milova Milova Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Misikova Miszikova Miszikova Mizerova Mizerova Mizerova Mocikova Moczikova Moczikova Mokosak Mokoszak Mokoszak Molanik Molanik Molanik Molcikova Molczikova Molczikova Mosor Moszor Moszor Mosor Moszor Moszor Mozolik Mozolik Mozolik Mozolikova Mozolikova Mozolikova Mozolikova Mozolikova Mozolikova Mravec Mravecz Mravecz Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnik Mrnikova Mrnikova Mrnikova Mrnikova Mrnikova Mrnikova Myska Myszka Myszka Nanista Naniszta Nyaniszta Nemcak Nemczak Nyemczak Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Novysedlak Novyszedlak Nyovyszedlak Okapal Okapal Okapal Okapal Okapal Okapal Okapal Okapal Okapal Okapalova Okapalova Okapalova Ondrus Ondrusz Ondrusz Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcik Oravczik Oravczik Oravcikova Oravczikova Oravczikova Oravcikova Oravczikova Oravczikova Ostrochovsky Osztrohovszky Osztroczhovszky Ostrochovsky Osztrohovszky Osztroczhovszky Ostrochovsky Osztrohovszky Osztroczhovszky Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Packova Paczkova Paczkova Packova Paczkova Paczkova Pakanik Pakanik Pakanik Papan Papan Papan Papankova Papankova Papankova Papucikova Papuczikova Papuczikova Paraikova Paraikova Paraikova Paulec Paulecz Paulecz Pavelcik Pavelczik Pavelczik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pecko Peczko Peczko Pecko Peczko Peczko Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Petrovska Petrovszka Petrovszka Petrovska Petrovszka Petrovszka Pilacik Pilaczik Pilaczik Pilacik Pilaczik Pilaczik Pistovcak Pisztovczak Pisztovczak Pistovcakova Pisztovczakova Pisztovczakova Plesko Pleszko Pleszko Plesko Pleszko Pleszko Plosticova Ploszticzova Ploszticzova Podmalik Podmalik Podmalik Podmalik Podmalik Podmalik Podvorecna Podvoreczna Podvoreczna Polackova Polaczkova Polaczkova Polka Polka Polka Polka Polka Polka Polka Polka Polka Polkova Polkova Polkova Polkova Polkova Polkova Prochadzka Prohadzka Proczhadzka Psocik Pszoczik Pszoczik Psocik Pszoczik Pszoczik Psocik Pszoczik Pszoczik Puckala Puczkala Puczkala Puckala Puczkala Puczkala Puckala Puczkala Puczkala Puckalova Puczkalova Puczkalova Puckalova Puczkalova Puczkalova Puskar Puszkar Puszkar Raldik Raldik Raldik Rapsikova Rapszikova Rapszikova Rasik Raszik Raszik Rasikova Raszikova Raszikova Rastocny Rasztoczny Rasztoczny Rastocny Rasztoczny Rasztoczny Razdik Razdik Razdik Razdik Razdik Razdik Rejdova Rejdova Rejdova Rejdova Rejdova Rejdova Riso Riszo Riszo Risova Riszova Riszova Risova Riszova Riszova Roman Roman Roman Roman Roman Roman Rosko Roszko Roszko Rosko Roszko Roszko Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rovnan Rudolf Rudolf Rudolf Rumancik Rumanczik Rumanczik Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarik Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rybarikova Rypalova Rypalova Rypalova Saleta Szaleta Saleta Salmikova Szalmikova Salmikova Salmikova Szalmikova Salmikova Salmikova Szalmikova Salmikova Sauermannova Szauermannova Sauermannova Schmyrova Szhmyrova Sczhmyrova Semla Szemla Semla Senkery Szenkery Senkery Senkery Szenkery Senkery Senkery Szenkery Senkery Serik Szerik Serik Serik Szerik Serik Serikova Szerikova Serikova Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Simakova Szimakova Simakova Simarova Szimarova Simarova Simarova Szimarova Simarova Simarova Szimarova Simarova Simulak Szimulak Simulak Simulak Szimulak Simulak Simulak Szimulak Simulak Simulakova Szimulakova Simulakova Simulakova Szimulakova Simulakova Simulakova Szimulakova Simulakova Skorcikova Szkorczikova Skorczikova Skorcikova Szkorczikova Skorczikova Skorcikova Szkorczikova Skorczikova Skorcikova Szkorczikova Skorczikova Skulavik Szkulavik Skulavik Slobodnikova Szlobodnikova Slobodnikova Slucikova Szluczikova Sluczikova Smahajcik Szmahajczik Smahajczik Smarik Szmarik Smarik Smarikova Szmarikova Smarikova Solarikova Szolarikova Solarikova Solarikova Szolarikova Solarikova Solisova Szoliszova Soliszova Specik Szpeczik Speczik Stachura Sztahura Staczhura Stachura Sztahura Staczhura Steinerova Szteinerova Steinerova Stepik Sztepik Stepik Stodolova Sztodolova Stodolova Stolarik Sztolarik Stolarik Strba Sztrba Strba Strbak Sztrbak Strbak Strbanik Sztrbanik Strbanik Strbanik Sztrbanik Strbanik Strbanik Sztrbanik Strbanik Strbanik Sztrbanik Strbanik Strbanik Sztrbanik Strbanik Strbanik Sztrbanik Strbanik Strbanikova Sztrbanikova Strbanikova Strbanikova Sztrbanikova Strbanikova Strbanikova Sztrbanikova Strbanikova Strelcik Sztrelczik Strelczik Strelcik Sztrelczik Strelczik Strelcikova Sztrelczikova Strelczikova Stuchlik Sztuhlik Stuczhlik Subertova Szubertova Subertova Sumichnast Szumihnaszt Sumiczhnaszt Surabova Szurabova Surabova Suran Szuran Suran Suranova Szuranova Suranova Suranova Szuranova Suranova Suranova Szuranova Suranova Sustek Szusztek Susztek Sustek Szusztek Susztek Sustek Szusztek Susztek Sustek Szusztek Susztek Sustek Szusztek Susztek Sutarik Szutarik Sutarik Sutarik Szutarik Sutarik Sutorkova Szutorkova Sutorkova Svihalek Szvihalek Svihalek Svihalek Szvihalek Svihalek Svihalek Szvihalek Svihalek Tabacek Tabaczek Tyabaczek Tabacek Tabaczek Tyabaczek Tabacik Tabaczik Tyabaczik Tabacik Tabaczik Tyabaczik Tabacik Tabaczik Tyabaczik Tabacik Tabaczik Tyabaczik Tabacik Tabaczik Tyabaczik Tabacik Tabaczik Tyabaczik Tabacikova Tabaczikova Tyabaczikova Tabacikova Tabaczikova Tyabaczikova Tabacikova Tabaczikova Tyabaczikova Takacova Takaczova Tyakaczova Tarabik Tarabik Tyarabik Tarabik Tarabik Tyarabik Tarabik Tarabik Tyarabik Tarabik Tarabik Tyarabik Tarac Taracz Tyaracz Tarac Taracz Tyaracz Tarac Taracz Tyaracz Tarac Taracz Tyaracz Tarac Taracz Tyaracz Taracova Taraczova Tyaraczova Taska Taszka Tyaszka Taska Taszka Tyaszka Tasky Taszky Tyaszky Tasky Taszky Tyaszky Tasky Taszky Tyaszky Tazky Tazky Tyazky Ticha Tiha Tyiczha Ticha Tiha Tyiczha Tichy Tihy Tyiczhy Tomascova Tomaszczova Tyomaszczova Tomasec Tomaszecz Tyomaszecz Tomasec Tomaszecz Tyomaszecz Tomasec Tomaszecz Tyomaszecz Tomasec Tomaszecz Tyomaszecz Tomasec Tomaszecz Tyomaszecz Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomesec Tomeszecz Tyomeszecz Tornary Tornary Tyornary Tornaryova Tornaryova Tyornaryova Tornaryova Tornaryova Tyornaryova Trhac Trhacz Tyrhacz Trhac Trhacz Tyrhacz Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trhacova Trhaczova Tyrhaczova Trkac Trkacz Tyrkacz Trnkova Trnkova Tyrnkova Trubac Trubacz Tyrubacz Truchla Truhla Tyruczhla Truchlik Truhlik Tyruczhlik Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Trulik Trulik Tyrulik Trulik Trulik Tyrulik Trulik Trulik Tyrulik Tuka Tuka Tyuka Tulier Tulier Tyulier Tulis Tulisz Tyulisz Tulisova Tuliszova Tyuliszova Turackova Turaczkova Tyuraczkova Turska Turszka Tyurszka Tursky Turszky Tyurszky Urbanek Urbanek Urbanek Urbanek Urbanek Urbanek Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbanik Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Urbankova Vacekova Vaczekova Vaczekova Vackova Vaczkova Vaczkova Vackova Vaczkova Vaczkova Vaculik Vaczulik Vaczulik Vaculik Vaczulik Vaczulik Vakula Vakula Vakula Valientik Valientik Valientik Vaniova Vaniova Vaniova Vescicik Veszcziczik Veszcziczik Vescicik Veszcziczik Veszcziczik Vevercik Veverczik Veverczik Vevericik Vevericzik Vevericzik Vevericik Vevericzik Vevericzik Vevericik Vevericzik Vevericzik Vevericik Vevericzik Vevericzik Vevericik Vevericzik Vevericzik Vevericikova Vevericzikova Vevericzikova Vevericikova Vevericzikova Vevericzikova Vicen Viczen Viczen Vicenova Viczenova Viczenova Viera Viera Viera Visnovsky Visznovszky Visznovszky Visnovsky Visznovszky Visznovszky Volonikova Volonikova Volonikova Vrican Vriczan Vriczan Vurucova Vuruczova Vuruczova Zajac Zajacz Zsajacz Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zaneta Zaneta Zsaneta Zavadska Zavadszka Zsavadszka Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zelenik Zelenik Zselenik Ziacik Ziaczik Zsiaczik Zidekova Zidekova Zsidekova Zlatosova Zlatoszova Zslatoszova Zuziak Zuziak Zsuziak Zuzik Zuzik Zsuzik Zuzik Zuzik Zsuzik Zuzikova Zuzikova Zsuzikova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Nicolaus Hros Georgius Kurucz Joannes Hross Michael Hross Georgius Kuzmik Michael Dermel Joannes Kuzmik Georgius Dermel Svicsek Joannes Lasucsik Georgius Kuzmiz Andreas Gaborik Michael Hross Georgius Hross Nicolaus Hross Martinus Czerak, Hross Andreas Csujda, Hross Matthias Medvecz Georgius Hross, Skorcsik Joannes Kuzmik, Dudus Georgius Kuzmik Joannes Rovnan Michael Rovnan Andreas Dermel, Janaty Joannes Gajdosik Joannes Dermel Georgius Zjak Joannes Mihalycsik Georgius Valyko Martinus Babik Andreas Babik Joannes Zajacsik Michael Mihalycsik Matthias Hasko Georgius Merl Adamus Balicsar Georgius Holy Matthias Marlak Joannes Maczkovcsik Joannes Badurik Joannes Oziga Michael Hatalik Joannes Balyarik Joannes Oziga Korcsek Andreas Oziga Matthias Danisik Andreas Kolibik Joannes Puczkalik Joannes Meczogyik Joannes Valyko Andreas Valyko Joannes Tokarik Georgius Tokarik Matthias Svadrik Georgius Kavalcsik Joannes Rovnan Georgius Dibely Georgius Hvhorik Georgius Kadas Andreas Szolarik Georgius Ianczik Joannes Micsakw Nicolaus Micso Michael Halabik Matthias Adamcsik Nicolaus Ozanek Martinus Bajkin Michael Baczik Matthias Mihalycsik Georgius Mihalycsik Joannes Csajkovcsik Georgius Csajkovcsik Martinus Csajkovcsik Stanislaus Plavicsek Nicolaus Ondrasik Joannes Szagancsin Nicolaus Midlo Matthias Kersak Michael Szokulik Georgius Szokulik Jacobus Szokulik Joannes Bukovcsik Georgius Bukovcsik Andreas Hlahanik Joannes Martincsek Nicolaus Szlatnicsek Nicolaus Turovj Adamus Czuszik Nicolaus Czuszik Urban Polyak Nicolaus Krupa Pilarik Andreas Pilarik Andreas Pilarik Georgius Ptacsrók Martinus Hnilka Joannes Biessik Joannes Hnilicskov Nicolaus Polyacsek Andreas Gajdos Matthias Svecz Anna Supcsicska Michael Supicsek Martinus Supcsik Joannes Mernik Macelicska Matthias Maczelik Joannes Kava Georgius Seffsik Andreas Bukocsik Michael Hnilcsik Joannes Maczanik Georgius Babalik Nicolaus Micsora Matthias Badurik Andreas Szturovj Podhorcza, Maczalk Georgius Seffcsik Georgius Juracsik Martinus Mlinarik Joannes Micsacsik Balaska Georgius Missak Martinus Marko Joannes Marko Joannes Babulik Joannes Szlatnicsek Nicolaus Dercsik Georgius Czipurik Georgius Inncsik Matthias Inncsik Georgius Siparik Joannes Hrosik Michael Hrosik Nicolaus Hrosik Joannes Holupcsik Georgius Supcsak Michael Sterban Joannes Jandczik Joannes Gaborik Joannes Zbanacsik Georgius Kartarik Joannes Mihalik Joannes Mihalik Georgius Neszluszan Joannes Hargaik Joannes Polyacsek Georgius Andrasik Joannes Vnucsek Matthias Dvornik Joannes Smahaj Martinus Kratkj Nicolaus Fruzik Joannes Gyurakov Andreas Oravecz Matthias Koternik Georgius Petrik Joannes Hamisik Georgius Adamczov Pavelko Marko Joannes Tarabcsik Joannes Uhritancsik Michael Hanulik Joannes Hanulik Michael Cseresnj Joannes Cseresnj Nicolaus Cseresnj Joannes Ptacsnik Joannes Kubicsek Georgius Spanik Michael Vojtko Michael Cservenyecz Georgius Martinovaty Joannes Martinovaty Georgius Ljeszanik Nicolaus Cservenyecz Martinus Cservenyecz Nicolaus Csérbik Martinus Marusik Matthias Cservenyecz Georgius Kobulcsik Joannes Milko Holczikova Georgius Szlatnicsek Nicolaus Szlatnicsek Karturka Joannes Kazar Nicolaus Kulisek Dora Barnicska Georgius Romenik Matthias Romenik Joannes Romenik Joannes Hrubanik Andreas Juresicsin Joannes Hrivek Nicolaus Hrivek Martinus Prohorcsik Nicolaus Csapacsik Georgius Mumenik Martinus Martiniczkj Anna Hanicsa Joannes Rumancsik Joannes Kudelka Joannes Kudelka Joannes Kovacs Joannes Dorusik Andreas Hudecz Matthias Osipannj Martinus Baczulik Georgius Schulecz Joannes Kasik Joannes Vrablik Joannes Stephanik Matthias Szedlacsik Joannes Szedlacsik Joannes Tunik Georgius Tunik Joannes Martincsik Georgius Gabrielik Joannes Luczusik Matthias Bednar Andreas Baterna Joannes Gabrielik Matthias Matlyak Georgius Matlyak Matthias Matlyak Michael Szruban Joannes Szruban Martinus Szruban Joannes Mravecz Mihael Mravecz Joannes Ribarik

n78_23_222 n78_23_223 n78_23_224 n78_23_225 n78_23_226
n78_23_227 n78_23_228 n78_23_547

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.