Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Chapel built-1850

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Ujhely (Kisucza-)
rc » Ochadnicz
Dunajov

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1808 Dunajov, 1786 Dunajow, 1863–1882 Dunaj, 1888–1913 Dunajó, 1920– Dunajov

POPULATION of Dunajov in 2005: 914 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adámek Adamek Adamek Adámková Adamkova Adamkova Baltiarová Baltiarova Baltiarova Belaj Belaj Belaj Beláková Belakova Belakova Benková Benkova Benkova Blažek Blazek Blazsek Blažeková Blazekova Blazsekova Brisuda Brisuda Briszuda Brisudová Brisudova Briszudova Brodeková Brodekova Brodekova Brodňanová Brodnanova Brodnyanova Buchta Buchta Buhta Bukna Bukna Bukna Capková Capkova Czapkova Čelko Celko Cselko Červená Cervena Cservena Červený Cerveny Cserveny Chilá Chila Hila
... above surnames continue below the google map

Dunajov bordering the villages(towns): Budatinska Lehota | Cadca | Divina | Dlha nad Kysucou | Dlhe Pole | Dolny Vadicov | Dubie | Harvelka | Horelica | Horna Tizina | Horny Vadicov | Keblov | Klubina | Krasno nad Kysucou | Kysucke Nove Mesto | Kysucky Lieskovec | Lalinek | Lodno | Lopusna | Lopusne Pazite | Luky | Lutise | Marcek | Neslusa | Nova Bystrica | Ochodnica | Olesna | Oscadnica | Oskerda | Podvysoka | Povina | Radola | Radostka | Rakova | Rudina | Rudinka | Rudinska | Sneznica | Stara Bystrica | Staskov | Stredny Vadicov | Svedernik | Terchova | Turzovka | Velke Rovne | Zakopcie | Zariec | Zariec-Keblov | Zborov nad Bystricou

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Chilý Chily Hily Chovanec Chovanec Hovanecz Čičman Cicman Csicsman Čičmanová Cicmanova Csicsmanova Damaška Damaska Damaska Damašková Damaskova Damaskova Delinčáková Delincakova Delincsakova Dirbák Dirbak Dirbak Droštín Drostin Drostin Ďuraj Duraj Gyuraj Ďuriš Duris Gyuris Ďurošková Duroskova Gyuroskova Filipek Filipek Filipek Filipková Filipkova Filipkova Gavlasová Gavlasova Gavlaszova Grapová Grapova Grapova Holák Holak Holak Holáková Holakova Holakova Holjenková Holjenkova Holjenkova Hudecová Hudecova Hudeczova Jakubcová Jakubcova Jakubczova Jakubec Jakubec Jakubecz Jarabicová Jarabicova Jarabiczova Jedinák Jedinak Jedinak Jedináková Jedinakova Jedinakova Kafún Kafun Kafun Kanitra Kanitra Kanitra Kanitrová Kanitrova Kanitrova Kápka Kapka Kapka Kašuba Kasuba Kasuba Kašubová Kasubova Kasubova Kopas Kopas Kopasz Kopasová Kopasova Kopaszova Koptáková Koptakova Koptakova Kormanec Kormanec Kormanecz Kubinčánková Kubincankova Kubincsankova Kučera Kucera Kucsera Kuljovská Kuljovska Kuljovszka Kuljovský Kuljovsky Kuljovszky Macura Macura Maczura Macurová Macurova Maczurova Magát Magat Magat Magátová Magatova Magatova Mečár Mecar Mecsar Mečárová Mecarova Mecsarova Mekiňa Mekina Mekinya Mekiňová Mekinova Mekinyova Mičian Mician Micsian Mihalda Mihalda Mihalda Mihaldová Mihaldova Mihaldova Minár Minar Minar Mitka Mitka Mitka Mitková Mitkova Mitkova Murčo Murco Murcso Murčová Murcova Murcsova Olejko Olejko Olejko Olejková Olejkova Olejkova Pagáč Pagac Pagacs Pagáčová Pagacova Pagacsova Paluch Paluch Paluh Pukalík Pukalik Pukalik Pukalíková Pukalikova Pukalikova Rameš Rames Rames Šidlík Sidlik Sidlik Šidlíková Sidlikova Sidlikova Štrba Strba Strba Stupavská Stupavska Sztupavszka Stupavský Stupavsky Sztupavszky Švábiková Svabikova Svabikova Švaňa Svana Svanya Švaňová Svanova Svanyova Sýkora Sykora Szykora Sýkorová Sykorova Szykorova Urban Urban Urban Urbanová Urbanova Urbanova Valáriková Valarikova Valarikova Vertfeinová Vertfeinova Vertfeinova Vojtáš Vojtas Vojtas Zaťko Zatko Zatyko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamek Adamek Adamek Belaj Belaj Belaj Blazekova Blazekova Blazekova Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Buchta Buhta Buczhta Bukna Bukna Bukna Buknova Buknova Buknova Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Cerveny Czerveny Cserveny Chila Hila Cshila Chlastak Hlasztak Cshlasztak Chlastakova Hlasztakova Cshlasztakova Chlebek Hlebek Cshlebek Chlebek Hlebek Cshlebek Chlebek Hlebek Cshlebek Chlebek Hlebek Cshlebek Chlebekova Hlebekova Cshlebekova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chupac Hupacz Cshupacz Chupacova Hupaczova Cshupaczova Cicman Cziczman Csiczman Cicman Cziczman Csiczman Cicman Cziczman Csiczman Drostin Drosztin Gyrosztin Drostin Drosztin Gyrosztin Drostin Drosztin Gyrosztin Duris Durisz Gyurisz Duris Durisz Gyurisz Duris Durisz Gyurisz Duroska Duroszka Gyuroszka Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Gacikova Gaczikova Gaczikova Galganek Galganek Galganek Gavlasova Gavlaszova Gavlaszova Gloncak Glonczak Glonczak Gloncakova Glonczakova Glonczakova Gloncakova Glonczakova Glonczakova Gloncakova Glonczakova Glonczakova Gloncakova Glonczakova Glonczakova Holak Holak Holak Holjenka Holjenka Holjenka Holjenka Holjenka Holjenka Homola Homola Homola Horelicanova Horeliczanova Horeliczanova Iveta Iveta Iveta Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Janis Janisz Janisz Janis Janisz Janisz Janisova Janiszova Janiszova Jarabica Jarabicza Jarabicza Jarabica Jarabicza Jarabicza Jarabica Jarabicza Jarabicza Jarabicova Jarabiczova Jarabiczova Jarabicova Jarabiczova Jarabiczova Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Jedinak Kabusa Kabusza Kabusza Kafun Kafun Kafun Kafun Kafun Kafun Kafun Kafun Kafun Kanitrova Kanitrova Kanitrova Kapka Kapka Kapka Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasuba Kaszuba Kaszuba Konusikova Konuszikova Konuszikova Konuskova Konuszkova Konuszkova Kopasek Kopaszek Kopaszek Kopaskova Kopaszkova Kopaszkova Kormancova Kormanczova Kormanczova Kostra Kosztra Kosztra Kozakova Kozakova Kozakova Kralik Kralik Kralik Kubincanek Kubinczanek Kubinczanek Kubincanek Kubinczanek Kubinczanek Kubincanek Kubinczanek Kubinczanek Kubincanek Kubinczanek Kubinczanek Kubincanek Kubinczanek Kubinczanek Kubincankova Kubinczankova Kubinczankova Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magatova Magatova Magatova Magatova Magatova Magatova Majera Majera Majera Majera Majera Majera Majera Majera Majera Marian Marian Marian Mecar Meczar Meczar Mecar Meczar Meczar Mekinova Mekinova Mekinova Mekyna Mekyna Mekyna Michaldova Mihaldova Miczhaldova Mician Miczian Miczian Micianova Miczianova Miczianova Minar Minar Minar Minar Minar Minar Mitka Mitka Mitka Mitkova Mitkova Mitkova Murco Murczo Murczo Murco Murczo Murczo Murco Murczo Murczo Murcova Murczova Murczova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Olejkova Olejkova Olejkova Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrusek Ondruszek Ondruszek Pagac Pagacz Pagacz Paluch Paluh Paluczh Paluch Paluh Paluczh Paluch Paluh Paluczh Paluch Paluh Paluczh Panek Panek Panek Povinec Povinecz Povinecz Prostin Prosztin Prosztin Rames Ramesz Ramesz Rames Ramesz Ramesz Rames Ramesz Ramesz Rames Ramesz Ramesz Repikova Repikova Repikova Sarlak Szarlak Sarlak Sarlak Szarlak Sarlak Sarlak Szarlak Sarlak Sarlak Szarlak Sarlak Sarlak Szarlak Sarlak Sidlik Szidlik Sidlik Smolakova Szmolakova Smolakova Svabikova Szvabikova Svabikova Svana Szvana Svana Svana Szvana Svana Svana Szvana Svana Svanova Szvanova Svanova Svanova Szvanova Svanova Svanova Szvanova Svanova Svanova Szvanova Svanova Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Sykorova Szykorova Sykorova Tereza Tereza Tyereza Truchly Truhly Tyruczhly Urban Urban Urban Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Valiasek Valiaszek Valiaszek Vojtas Vojtasz Vojtasz Zahornacky Zahornaczky Zsahornaczky Zalman Zalman Zsalman

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Dunyajcsek Michael Polocsar Martinus Koczur Georgius Koczur Georgius Polyacsek Paulus Polyacsek Paulus Polyak Michael Hlosnyi Martinus Hlosnyi Joannes Sidlik Martinus Konyucz Joannes Konyucz Martinus Hadam Joannes Drobuskj Joannes Drahnovka Joannes Hadam Joannes Duraticska Durajticska Joannes Osisman Georgius Konyucz Georgius Mrenka Joannes Csudeczkj Joannes Csudeczkj ifj. Martinus Csudeczkj

n78_23_114 n78_23_544

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.