Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Besztercze (Ó-)
rc » Besztercze (Ó-)
Radôstka

OLD NAMES of the village(town):
1773 Radvostka, Radwostka, 1786 Radwosztka, 1808 Radvoszka, Radvosztka, Radwoská, 1863 Radvoszka, Radovoszka, 1873–1888, 1895–1902 Radvoszka, 1892 Radvosztka, 1907–1913 Radoska, 1920 Radôska, 1927– Radôstka

POPULATION of Radostka in 2005: 886 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bardáčová Bardacova Bardacsova Bielek Bielek Bielek Bielková Bielkova Bielkova Boris Boris Borisz Borisová Borisova Boriszova Brandis Brandis Brandisz Brandys Brandys Brandysz Brandysová Brandysova Brandyszova Budošová Budosova Budosova Čelko Celko Cselko Čelková Celkova Cselkova Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Činčera Cincera Csincsera Ďurčo Durco Gyurcso Ďurčová Durcova Gyurcsova Ďurica Durica Gyuricza Ďuricová Duricova Gyuriczova Ďurinák
... above surnames continue below the google map

Radostka bordering the villages(towns): Brodno | Budatin | Budatinska Lehota | Cadca | Dolny Vadicov | Dubie | Dunajov | Harvelka | Horelica | Horna Tizina | Horny Vadicov | Klubina | Kotrcina Lucka | Krasno nad Kysucou | Kysucke Nove Mesto | Kysucky Lieskovec | Lalinek | Lodno | Lopusna | Lopusne Pazite | Lutise | Lysica | Neslusa | Nova Bystrica | Ochodnica | Oravska Lesna | Oscadnica | Oskerda | Povazsky Chlmec | Povina | Radola | Riecnica | Rudina | Rudinka | Rudinska | Sneznica | Stara Bystrica | Straza | Stredny Vadicov | Teplicka nad Vahom | Terchova | Vranie | Zadubnie | Zakopcie | Zastranie | Zazriva | Zborov nad Bystricou | Zilinska Lehota

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Durinak Gyurinak Ďurináková Durinakova Gyurinakova Ďurinka Durinka Gyurinka Ďurinková Durinkova Gyurinkova Fekula Fekula Fekula Fekulová Fekulova Fekulova Fidermáková Fidermakova Fidermakova Hančinská Hancinska Hancsinszka Harnas Harnas Harnasz Harnasová Harnasova Harnaszova Hodoň Hodon Hodony Hodoňová Hodonova Hodonyova Holienka Holienka Holienka Hulák Hulak Hulak Huláková Hulakova Hulakova Jančulová Janculova Jancsulova Kadaš Kadas Kadas Kadáš Kadas Kadas Kafúnová Kafunova Kafunova Kalužník Kaluznik Kaluzsnik Kalužníková Kaluznikova Kaluzsnikova Knapec Knapec Knapecz Kocúrek Kocurek Koczurek Koňušiak Konusiak Konyusiak Koňušiaková Konusiakova Konyusiakova Korenčík Korencik Korencsik Korenčíková Korencikova Korencsikova Košťal Kostal Kostyal Košút Kosut Kosut Košútová Kosutova Kosutova Kubala Kubala Kubala Kubalová Kubalova Kubalova Kufliková Kuflikova Kuflikova Kuric Kuric Kuricz Kuricová Kuricova Kuriczova Kvak Kvak Kvak Labant Labant Labant Labantová Labantova Labantova Mačas Macas Macsasz Mačejko Macejko Macsejko Mačejková Macejkova Macsejkova Machová Machova Mahova Matejčíková Matejcikova Matejcsikova Michálek Michalek Mihalek Minár Minar Minar Mravcová Mravcova Mravczova Mravec Mravec Mravecz Panák Panak Panak Panáková Panakova Panakova Pavlík Pavlik Pavlik Pekárová Pekarova Pekarova Plevko Plevko Plevko Plevková Plevkova Plevkova Pochybová Pochybova Pohybova Poništová Ponistova Ponistova Potočiar Potociar Potocsiar Potočiarová Potociarova Potocsiarova Pytlová Pytlova Pytlova Repka Repka Repka Repková Repkova Repkova Riečičiar Rieciciar Riecsicsiar Šarochová Sarochova Sarohova Šimášek Simasek Simasek Šimášková Simaskova Simaskova Skaličan Skalican Szkalicsan Skaličanová Skalicanova Szkalicsanova Slivka Slivka Szlivka Slivková Slivkova Szlivkova Sobol Sobol Szobol Sobolová Sobolova Szobolova Straková Strakova Sztrakova Strnádel Strnadel Sztrnadel Strnádlová Strnadlova Sztrnadlova Tabaček Tabacek Tabacsek Tabačková Tabackova Tabacskova Ťasnochová Tasnochova Tyasznohova Vrana Vrana Vrana Vranová Vranova Vranova Zajačiková Zajacikova Zajacsikova Završan Zavrsan Zavrsan

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bielik Bielik Bielik Boris Borisz Borisz Boris Borisz Borisz Boris Borisz Borisz Borisova Boriszova Boriszova Brandys Brandysz Brandysz Brandys Brandysz Brandysz Brandys Brandysz Brandysz Brandys Brandysz Brandysz Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Chovancov Hovanczov Cshovanczov Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chrenova Hrenova Cshrenova Durinak Durinak Gyurinak Durinak Durinak Gyurinak Harnasova Harnaszova Harnaszova Harnasova Harnaszova Harnaszova Harnasova Harnaszova Harnaszova Hodol Hodol Hodol Hodon Hodon Hodon Hulakova Hulakova Hulakova Hulakova Hulakova Hulakova Janculova Janczulova Janczulova Jarombek Jarombek Jarombek Kadas Kadasz Kadasz Kafun Kafun Kafun Kaluznik Kaluznik Kaluznik Kaluznik Kaluznik Kaluznik Kaluznikova Kaluznikova Kaluznikova Kanis Kanisz Kanisz Kanis Kanisz Kanisz Knapcova Knapczova Knapczova Kocurek Koczurek Koczurek Kocurek Koczurek Koczurek Kocurek Koczurek Koczurek Kocurova Koczurova Koczurova Konusiak Konusziak Konusziak Konusiak Konusziak Konusziak Konusiak Konusziak Konusziak Korencik Korenczik Korenczik Korencik Korenczik Korenczik Korencik Korenczik Korenczik Korencikova Korenczikova Korenczikova Korencikova Korenczikova Korenczikova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostalova Kosztalova Kosztalova Ko u iak Ko u iak Ko u iak Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubica Kubicza Kubicza Kuric Kuricz Kuricz Kuric Kuricz Kuricz Kuric Kuricz Kuricz Kvetova Kvetova Kvetova Labant Labant Lyabant Labant Labant Lyabant Macas Maczasz Maczasz Macejko Maczejko Maczejko Matejik Matejik Matejik Mravec Mravecz Mravecz Mrvecka Mrveczka Mrveczka Mrveckova Mrveczkova Mrveczkova Pastririkova Pasztririkova Pasztririkova Peter Peter Peter Pilka Pilka Pilka Ponist Poniszt Poniszt Repka Repka Repka Repka Repka Repka Sedo Szedo Sedo Simaskova Szimaszkova Simaszkova Skalican Szkaliczan Skaliczan Skalican Szkaliczan Skaliczan Slivkova Szlivkova Slivkova Sluciak Szlucziak Slucziak Sluciak Szlucziak Slucziak Stach Sztah Staczh Stach Sztah Staczh Stach Sztah Staczh Strnadel Sztrnadel Strnadel Tabacek Tabaczek Tyabaczek Tabacek Tabaczek Tyabaczek Tabackova Tabaczkova Tyabaczkova Tabackova Tabaczkova Tyabaczkova Tabasek Tabaszek Tyabaszek Tasnocha Tasznoha Tyasznoczha Timek Timek Tyimek Viera Viera Viera Zavrasanova Zavraszanova Zsavraszanova Zavrsan Zavrszan Zsavrszan Zavrsan Zavrszan Zsavrszan Zavrsan Zavrszan Zsavrszan Zavrsanova Zavrszanova Zsavrszanova Zavrsanova Zavrszanova Zsavrszanova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Gáspar Martinus Jasek Joannes Kanis Paulus Kanis Georgius Szobek Michael Mihalina Martinus Baczman Stephanus Matus Mathias Juricza Nicolaus Martincsik Joannes Bernik Joannes Bernik Paulus Josephov Andreas Mihalyek Joannes Sztahura Mathias Sztahura Paulus Skuta Andreas Mazar Thomas Andrejasak Georgius Pecsik

n78_23_049 n78_23_544

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.