Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1758 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Dolná Mariková
Dolna Marikova includes former villages: | Marikova |

OLD NAMES of the village(town):
1954– Dolná Mariková
Mariková: 1773 Marikova, Marikowa, 1786 Marikowa, 1808 Mariková, Marýkowá, 1863–1888 Marikova, 1892–1913 Marikó, 1920 Mariková, 1927–1946 Maríková, 1946–1954 Mariková

POPULATION of Dolna Marikova in 2005: 1460 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamčík Adamcik Adamcsik Adamčíková Adamcikova Adamcsikova Barančík Barancik Barancsik Barančíková Barancikova Barancsikova Braciník Bracinik Braczinik Braciníková Bracinikova Braczinikova Cibulčíková Cibulcikova Czibulcsikova Daniž Daniz Danizs Duníková Dunikova Dunikova Dzurdzík Dzurdzik Dzurdzik Dzurdzíková Dzurdzikova Dzurdzikova Fico Fico Ficzo Ficová Ficova Ficzova Gabková Gabkova Gabkova Gacho Gacho Gaho Gachová Gachova Gahova Gašparík Gasparik Gasparik Habáň
... above surnames continue below the google map

Dolna Marikova bordering the villages(towns): Benov | Bodina | Breznica | Brvniste | Bytca | Dohnany | Dolne Hlboke | Dolne Kockovce | Drienove | Dubkova | Hatne | Hlboke nad Vahom | Hlinik nad Vahom | Horna Breznica | Horna Marikova | Horne Kockovce | Hostina | Hrabovka | Hvozdnica | Ihriste | Jablonove | Jasenica | Kliestina | Kolarovice | Kostolec | Lazy pod Makytou | Lednica | Lednicka Lehota | Luky | Lysa pod Makytou | Mala Bytca | Mala Jasenica | Mala Udica | Marikova | Marikova | Marsova-Rasov | Mestecko | Miksova | Milochov | Mostiste | Nimnica | Nosice | Okrut | Orlove | Papradno | Petrovice | Plevnik | Plevnik-Drienove | Podmanin | Podvazie | Povazska Bystrica | Povazska Tepla | Povazske Podhradie | Praznov | Predmier | Prosne | Psurnovice | Puchov | Puchovska Ulica | Rasov | Sebestanova | Setechov | Stiavnik | Strezenice | Stupne | Udica | Upohlav | Urbanov | Velka Bytca | Velka Jasenica | Velka Udica | Velke Rovne | Vieska-Bezdedov | Vrchtepla | Vrtizer | Vydrna | Zaluz | Zariecie | Zaskalie | Zbora | Zubak

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Haban Habany Hamár Hamar Hamar Hamarová Hamarova Hamarova Hamárová Hamarova Hamarova Harušincová Harusincova Harusinczova Hladká Hladka Hladka Hladký Hladky Hladky Huličiak Huliciak Hulicsiak Huličiaková Huliciakova Hulicsiakova Jarošínec Jarosinec Jarosinecz Jurkeniková Jurkenikova Jurkenikova Kaniak Kaniak Kaniak Klabníková Klabnikova Klabnikova Kopšík Kopsik Kopsik Kožúriková Kozurikova Kozsurikova Kršík Krsik Krsik Kršíková Krsikova Krsikova Kucej Kucej Kuczej Kucejová Kucejova Kuczejova Kuklis Kuklis Kuklisz Kurnocíková Kurnocikova Kurnoczikova Lamoš Lamos Lamos Lamošová Lamosova Lamosova Lokšík Loksik Loksik Lokšíková Loksikova Loksikova Lúčan Lucan Lucsan Lúčanová Lucanova Lucsanova Máčková Mackova Macskova Martikán Martikan Martikan Martikáň Martikan Martikany Martikánová Martikanova Martikanova Martikáňová Martikanova Martikanyova Melicherík Melicherik Meliherik Melicheríková Melicherikova Meliherikova Opoldík Opoldik Opoldik Opoldíková Opoldikova Opoldikova Orgoník Orgonik Orgonik Orgoníková Orgonikova Orgonikova Pacek Pacek Paczek Páchniková Pachnikova Pahnikova Packová Packova Paczkova Palík Palik Palik Palíková Palikova Palikova Pecík Pecik Peczik Pecíková Pecikova Peczikova Plšičík Plsicik Plsicsik Plšičíková Plsicikova Plsicsikova Polník Polnik Polnik Polníková Polnikova Polnikova Puchrík Puchrik Puhrik Puchríková Puchrikova Puhrikova Rarík Rarik Rarik Remiš Remis Remis Remišová Remisova Remisova Repíková Repikova Repikova Revák Revak Revak Reváková Revakova Revakova Riljak Riljak Riljak Riljaková Riljakova Riljakova Rosík Rosik Roszik Rosíková Rosikova Roszikova Ruman Ruman Ruman Rumanová Rumanova Rumanova Škrabková Skrabkova Skrabkova Smižík Smizik Szmizsik Smižíková Smizikova Szmizsikova Šujak Sujak Sujak Šujaková Sujakova Sujakova Šulavík Sulavik Sulavik Šulavíková Sulavikova Sulavikova Vajdík Vajdik Vajdik Vajdíková Vajdikova Vajdikova Vlachová Vlachova Vlahova Vlček Vlcek Vlcsek Vlčková Vlckova Vlcskova Vráblik Vrablik Vrablik Vrábliková Vrablikova Vrablikova Zálešák Zalesak Zalesak Zemančík Zemancik Zemancsik Zemančíková Zemancikova Zemancsikova Žilinčík Zilincik Zsilincsik

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcik Adamczik Adamczik Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamickova Adamiczkova Adamiczkova Albin Albin Albin Alena Alena Alena Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacikova Baczikova Baczikova Baculikova Baczulikova Baczulikova Bakala Bakala Bakala Balalik Balalik Balalik Balalikova Balalikova Balalikova Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancik Baranczik Baranczik Barancikova Baranczikova Baranczikova Barancikova Baranczikova Baranczikova Barancikova Baranczikova Baranczikova Baranek Baranek Baranek Barankova Barankova Barankova Barnincova Barninczova Barninczova Baskova Baszkova Baszkova Bastekova Basztekova Basztekova Bialon Bialon Bialon Bialonova Bialonova Bialonova Bielikova Bielikova Bielikova Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaskova Blaszkova Blaszkova Blazejova Blazejova Blazejova Blistik Blisztik Blisztik Blistik Blisztik Blisztik Bocinec Boczinecz Boczinecz Bocinec Boczinecz Boczinecz Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzik Bodzikova Bodzikova Bodzikova Borsenik Borszenik Borszenik Borsenikova Borszenikova Borszenikova Bracinik Braczinik Braczinik Bracinik Braczinik Braczinik Bracinik Braczinik Braczinik Bracinikova Braczinikova Braczinikova Bracinikova Braczinikova Braczinikova Bracinikova Braczinikova Braczinikova Bracinikova Braczinikova Braczinikova Brehel Brehel Brehel Breznican Brezniczan Brezniczan Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brhel Brindlak Brindlak Brindlak Brindzak Brindzak Brindzak Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvik Britvikova Britvikova Britvikova Britvikova Britvikova Britvikova Calik Czalik Csalik Calik Czalik Csalik Calikova Czalikova Csalikova Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celkova Czelkova Cselkova Cesnarik Czesznarik Csesznarik Cesnarikova Czesznarikova Csesznarikova Chochel Hohel Cshoczhel Chochel Hohel Cshoczhel Chochel Hohel Cshoczhel Chodur Hodur Cshodur Chodurova Hodurova Cshodurova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Cibulcik Czibulczik Csibulczik Cibulcikova Czibulczikova Csibulczikova Cicman Cziczman Csiczman Cilmar Czilmar Csilmar Cimbalik Czimbalik Csimbalik Cimbalik Czimbalik Csimbalik Cirbus Czirbusz Csirbusz Cirbusova Czirbuszova Csirbuszova Danilova Danilova Gyanilova Danilova Danilova Gyanilova Daniz Daniz Gyaniz Daniz Daniz Gyaniz Daniz Daniz Gyaniz Daniz Daniz Gyaniz Daniz Daniz Gyaniz Dekretova Dekretova Gyekretova Dekretova Dekretova Gyekretova Dekretova Dekretova Gyekretova Dracek Draczek Gyraczek Drblik Drblik Gyrblik Drienik Drienik Gyrienik Drienik Drienik Gyrienik Dubec Dubecz Gyubecz Dunik Dunik Gyunik Dunik Dunik Gyunik Dunikova Dunikova Gyunikova Dunikova Dunikova Gyunikova Dzurdzik Dzurdzik Gyzurdzik Dzurdzik Dzurdzik Gyzurdzik Dzurdzikova Dzurdzikova Gyzurdzikova Dzurdzikova Dzurdzikova Gyzurdzikova Dzurdzikova Dzurdzikova Gyzurdzikova Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Fico Ficzo Ficzo Ficova Ficzova Ficzova Ficova Ficzova Ficzova Ficova Ficzova Ficzova Ficova Ficzova Ficzova Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Figlik Fuka Fuka Fuka Gabko Gabko Gabko Gabko Gabko Gabko Gabkova Gabkova Gabkova Gabkova Gabkova Gabkova Gabkova Gabkova Gabkova Gabris Gabrisz Gabrisz Gabris Gabrisz Gabrisz Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gacho Gaho Gaczho Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Gachova Gahova Gaczhova Galkova Galkova Galkova Galovicova Galoviczova Galoviczova Galusova Galuszova Galuszova Gapko Gapko Gapko Gapko Gapko Gapko Gapko Gapko Gapko Garabik Garabik Garabik Garabik Garabik Garabik Garabikova Garabikova Garabikova Garajova Garajova Garajova Gardon Gardon Gardon Gardonova Gardonova Gardonova Gasko Gaszko Gaszko Gasparik Gaszparik Gaszparik Gasparikova Gaszparikova Gaszparikova Gasparikova Gaszparikova Gaszparikova Grossmanova Groszszmanova Groszszmanova Haban Haban Haban Haban Haban Haban Habanova Habanova Habanova Habanova Habanova Habanova Habanova Habanova Habanova Habuda Habuda Habuda Habuda Habuda Habuda Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamarova Hamarova Hamarova Hanincova Haninczova Haninczova Haninec Haninecz Haninecz Haronik Haronik Haronik Haronikova Haronikova Haronikova Harusincova Haruszinczova Haruszinczova Harusincova Haruszinczova Haruszinczova Harusinec Haruszinecz Haruszinecz Harusinec Haruszinecz Haruszinecz Harusinec Haruszinecz Haruszinecz Harusinec Haruszinecz Haruszinecz Harusinec Haruszinecz Haruszinecz Harvanek Harvanek Harvanek Harvanek Harvanek Harvanek Hasik Haszik Haszik Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladka Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hladky Hlincikova Hlinczikova Hlinczikova Hoblik Hoblik Hoblik Hodla Hodla Hodla Hodlova Hodlova Hodlova Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonik Hodonikova Hodonikova Hodonikova Hodza Hodza Hodza Hodza Hodza Hodza Homola Homola Homola Homolova Homolova Homolova Hradnanska Hradnanszka Hradnanszka Hradnanska Hradnanszka Hradnanszka Hrico Hriczo Hriczo Hrico Hriczo Hriczo Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrkota Hrncik Hrnczik Hrnczik Hromec Hromecz Hromecz Hromec Hromecz Hromecz Hromec Hromecz Hromecz Hromec Hromecz Hromecz Hucan Huczan Huczan Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Hudek Huliciak Hulicziak Hulicziak Huliciak Hulicziak Hulicziak Huliciak Hulicziak Hulicziak Huliciak Hulicziak Hulicziak Huliciak Hulicziak Hulicziak Huliciakova Hulicziakova Hulicziakova Huliciakova Hulicziakova Hulicziakova Huliciar Hulicziar Hulicziar Hulinciak Hulincziak Hulincziak Husar Huszar Huszar Husar Huszar Huszar Husarova Huszarova Huszarova Hybnarova Hybnarova Hybnarova Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istok Isztok Isztok Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Istokova Isztokova Isztokova Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jakubik Jalaksa Jalaksza Jalaksza Jalaksa Jalaksza Jalaksza Jalaksa Jalaksza Jalaksza Jalaksa Jalaksza Jalaksza Jalesak Jaleszak Jaleszak Jan Jan Jan Jana Jana Jana Janech Janeh Janeczh Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janikova Janikova Janikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Jarosinec Jaroszinecz Jaroszinecz Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jencik Jenczik Jenczik Jencikova Jenczikova Jenczikova Jencikova Jenczikova Jenczikova Jozef Jozef Jozef Jurcik Jurczik Jurczik Jurcik Jurczik Jurczik Jurcik Jurczik Jurczik Jurcikova Jurczikova Jurczikova Jurena Jurena Jurena Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurikova Jurikova Jurikova Jurikova Jurikova Jurikova Jurkenik Jurkenik Jurkenik Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Jurkenikova Kalisik Kaliszik Kaliszik Kalisik Kaliszik Kaliszik Kalisik Kaliszik Kaliszik Kalisik Kaliszik Kaliszik Kaminska Kaminszka Kaminszka Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniak Kaniakova Kaniakova Kaniakova Kaniakova Kaniakova Kaniakova Kanozyova Kanozyova Kanozyova Kapitanik Kapitanik Kapitanik Kapitanikova Kapitanikova Kapitanikova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kapusnik Kapusznik Kapusznik Kavalcik Kavalczik Kavalczik Kavalcik Kavalczik Kavalczik Kavalcik Kavalczik Kavalczik Kavalcik Kavalczik Kavalczik Kavalcik Kavalczik Kavalczik Kavalcikova Kavalczikova Kavalczikova Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnik Klabnikova Klabnikova Klabnikova Klsik Klszik Klszik Kocincova Koczinczova Koczinczova Kockovska Koczkovszka Koczkovszka Kockovska Koczkovszka Koczkovszka Kockovska Koczkovszka Koczkovszka Kockovska Koczkovszka Koczkovszka Kolurik Kolurik Kolurik Kolurik Kolurik Kolurik Kolurikova Kolurikova Kolurikova Kompanik Kompanik Kompanik Kondrk Kondrk Kondrk Kondrkova Kondrkova Kondrkova Kopincova Kopinczova Kopinczova Kopsik Kopszik Kopszik Kormendyova Kormendyova Kormendyova Kosak Koszak Koszak Kostialik Kosztialik Kosztialik Kostialik Kosztialik Kosztialik Kostialik Kosztialik Kosztialik Kostialik Kosztialik Kosztialik Kostialikova Kosztialikova Kosztialikova Kostka Kosztka Kosztka Kostrbik Kosztrbik Kosztrbik Kostrbik Kosztrbik Kosztrbik Kostrbikova Kosztrbikova Kosztrbikova Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kozurikova Kozurikova Kozurikova Krasnan Krasznan Krasznan Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsik Krszik Krszik Krsikova Krszikova Krszikova Krsikova Krszikova Krszikova Krsikova Krszikova Krszikova Kucej Kuczej Kuczej Kucera Kuczera Kuczera Kucerova Kuczerova Kuczerova Kuklis Kuklisz Kuklisz Kuklis Kuklisz Kuklisz Kuklisova Kukliszova Kukliszova Kuklisova Kukliszova Kukliszova Kukulisova Kukuliszova Kukuliszova Kurej Kurej Kurej Kurej Kurej Kurej Kurejova Kurejova Kurejova Kurnocik Kurnoczik Kurnoczik Kurnocikova Kurnoczikova Kurnoczikova Kurnocikova Kurnoczikova Kurnoczikova Kurnocikova Kurnoczikova Kurnoczikova Kurnocikova Kurnoczikova Kurnoczikova Kurnocikova Kurnoczikova Kurnoczikova Kusnierik Kusznierik Kusznierik Kysel Kyszel Kyszel Lacko Laczko Lyaczko Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamosova Lamoszova Lyamoszova Lapak Lapak Lyapak Lascek Laszczek Lyaszczek Levcik Levczik Lyevczik Levcikova Levczikova Lyevczikova Lokseninec Lokszeninecz Lyokszeninecz Lokseninec Lokszeninecz Lyokszeninecz Lokseninec Lokszeninecz Lyokszeninecz Lokseninec Lokszeninecz Lyokszeninecz Lokseninec Lokszeninecz Lyokszeninecz Loksik Lokszik Lyokszik Loksik Lokszik Lyokszik Loksik Lokszik Lyokszik Loksik Lokszik Lyokszik Loksik Lokszik Lyokszik Loksik Lokszik Lyokszik Loksik Lokszik Lyokszik Loksikova Lokszikova Lyokszikova Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucanova Luczanova Lyuczanova Lucanova Luczanova Lyuczanova Lucanova Luczanova Lyuczanova Lucanova Luczanova Lyuczanova Lucanova Luczanova Lyuczanova Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Macuch Maczuh Maczuczh Macurova Maczurova Maczurova Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magusin Maguszin Maguszin Majcik Majczik Majczik Mancikova Manczikova Manczikova Marcinik Marczinik Marczinik Martecik Marteczik Marteczik Martecik Marteczik Marteczik Martecikova Marteczikova Marteczikova Martecikova Marteczikova Marteczikova Martecikova Marteczikova Marteczikova Martecikova Marteczikova Marteczikova Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikan Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martikanova Martinka Martinka Martinka Martinka Martinka Martinka Marusinec Maruszinecz Maruszinecz Matis Matisz Matisz Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherik Meliherik Meliczherik Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Melicherikova Meliherikova Meliczherikova Mendrisova Mendriszova Mendriszova Micik Miczik Miczik Micik Miczik Miczik Micik Miczik Miczik Micikova Miczikova Miczikova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mikas Mikasz Mikasz Mikasova Mikaszova Mikaszova Mikasova Mikaszova Mikaszova Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikulikova Mikulikova Mikulikova Misik Miszik Miszik Misik Miszik Miszik Misik Miszik Miszik Misik Miszik Miszik Mistekova Misztekova Misztekova Mistikova Misztikova Misztikova Moravek Moravek Moravek Mrazekova Mrazekova Mrazekova Mrazekova Mrazekova Mrazekova Mudrakova Mudrakova Mudrakova Myslivcova Myszlivczova Myszlivczova Myslivec Myszlivecz Myszlivecz Novak Novak Nyovak Novosad Novoszad Nyovoszad Omamik Omamik Omamik Omamik Omamik Omamik Omamik Omamik Omamik Omamikova Omamikova Omamikova Omamikova Omamikova Omamikova Ondras Ondrasz Ondrasz Ondrasik Ondraszik Ondraszik Ondrisik Ondriszik Ondriszik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldik Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Opoldikova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orgonikova Orsagova Orszagova Orszagova Orsagova Orszagova Orszagova Orsagova Orszagova Orszagova Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pacek Paczek Paczek Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Packova Paczkova Paczkova Packova Paczkova Paczkova Pacnik Pacznik Pacznik Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Paholik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palikova Palikova Palikova Palov Palov Palov Panak Panak Panak Panov Panov Panov Panov Panov Panov Panova Panova Panova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlis Pavlisz Pavlisz Pavlisova Pavliszova Pavliszova Pavlisova Pavliszova Pavliszova Pavlisova Pavliszova Pavliszova Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecik Peczik Peczik Pecikova Peczikova Peczikova Pekarikova Pekarikova Pekarikova Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pidpidak Pilar Pilar Pilar Pizur Pizur Pizur Planovsky Planovszky Planovszky Plscik Plszczik Plszczik Plsicik Plsziczik Plsziczik Plsicik Plsziczik Plsziczik Plsicik Plsziczik Plsziczik Plsicik Plsziczik Plsziczik Plsicik Plsziczik Plsziczik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnik Polnikova Polnikova Polnikova Prcuch Prczuh Prczuczh Prcuchova Prczuhova Prczuczhova Puchrik Puhrik Puczhrik Puchrik Puhrik Puczhrik Puchrik Puhrik Puczhrik Puchrik Puhrik Puczhrik Puchrikova Puhrikova Puczhrikova Pugzikova Pugzikova Pugzikova Rac Racz Racz Rac Racz Racz Racova Raczova Raczova Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragulova Ragulova Ragulova Rarik Rarik Rarik Rarik Rarik Rarik Rarik Rarik Rarik Rarikova Rarikova Rarikova Ravazlik Ravazlik Ravazlik Remis Remisz Remisz Remis Remisz Remisz Remisova Remiszova Remiszova Remisova Remiszova Remiszova Remisova Remiszova Remiszova Remisova Remiszova Remiszova Remisova Remiszova Remiszova Remisova Remiszova Remiszova Repac Repacz Repacz Repacova Repaczova Repaczova Repacova Repaczova Repaczova Repikova Repikova Repikova Repikova Repikova Repikova Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljak Riljakova Riljakova Riljakova Rizsaikova Rizszaikova Rizszaikova Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rudolf Rudolf Rudolf Ruman Ruman Ruman Ruman Ruman Ruman Rumanova Rumanova Rumanova Ryliak Ryliak Ryliak Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlay Szarlay Sarlay Sarlayova Szarlayova Sarlayova Sarlayova Szarlayova Sarlayova Sarlikova Szarlikova Sarlikova Secik Szeczik Seczik Sekeras Szekerasz Sekerasz Sekeres Szekeresz Sekeresz Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Seko Szeko Seko Sekova Szekova Sekova Sekova Szekova Sekova Sekova Szekova Sekova Sekova Szekova Sekova Sekova Szekova Sekova Sekova Szekova Sekova Sekova Szekova Sekova Serekes Szerekesz Serekesz Sersik Szerszik Serszik Sialik Szialik Sialik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibik Szibik Sibik Sibikova Szibikova Sibikova Sibikova Szibikova Sibikova Sibikova Szibikova Sibikova Sibikova Szibikova Sibikova Sibikova Szibikova Sibikova Sipek Szipek Sipek Skrabko Szkrabko Skrabko Skrabko Szkrabko Skrabko Skrabko Szkrabko Skrabko Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavikova Szlavikova Slavikova Slavikova Szlavikova Slavikova Slavikova Szlavikova Slavikova Smilik Szmilik Smilik Smilik Szmilik Smilik Smilikova Szmilikova Smilikova Smizik Szmizik Smizik Stancek Sztanczek Stanczek Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stefanko Sztefanko Stefanko Strasik Sztraszik Straszik Strizinec Sztrizinecz Strizinecz Subik Szubik Subik Subikova Szubikova Subikova Sujak Szujak Sujak Sujak Szujak Sujak Sujak Szujak Sujak Sujak Szujak Sujak Sujak Szujak Sujak Sujak Szujak Sujak Sujak Szujak Sujak Sulavik Szulavik Sulavik Sulavik Szulavik Sulavik Sulavik Szulavik Sulavik Sulavikova Szulavikova Sulavikova Sulavikova Szulavikova Sulavikova Sumcova Szumczova Sumczova Talacova Talaczova Tyalaczova Talacova Talaczova Tyalaczova Tobiasova Tobiaszova Tyobiaszova Turicik Turiczik Tyuriczik Turicikova Turiczikova Tyuriczikova Turnova Turnova Tyurnova Urgos Urgosz Urgosz Vajdik Vajdik Vajdik Vajdik Vajdik Vajdik Vajdik Vajdik Vajdik Vajdikova Vajdikova Vajdikova Vajdikova Vajdikova Vajdikova Vasak Vaszak Vaszak Velic Velicz Velicz Vignat Vignat Vignat Vlach Vlah Vlaczh Vlach Vlah Vlaczh Vlach Vlah Vlaczh Vlcek Vlczek Vlczek Vlckova Vlczkova Vlczkova Vlckova Vlczkova Vlczkova Vrablik Vrablik Vrablik Vrablik Vrablik Vrablik Vrablik Vrablik Vrablik Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vrablikova Zabojnik Zabojnik Zsabojnik Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zahradsky Zahradszky Zsahradszky Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesakova Zaleszakova Zsaleszakova Zalesakova Zaleszakova Zsaleszakova Zalesakova Zaleszakova Zsaleszakova Zbodak Zbodak Zsbodak Zemancik Zemanczik Zsemanczik Zemancik Zemanczik Zsemanczik Zemancik Zemanczik Zsemanczik Zemancikova Zemanczikova Zsemanczikova Zemancikova Zemanczikova Zsemanczikova Zemancikova Zemanczikova Zsemanczikova Zemancikova Zemanczikova Zsemanczikova Zemancikova Zemanczikova Zsemanczikova Zemancikova Zemanczikova Zsemanczikova Zigo Zigo Zsigo Zigo Zigo Zsigo Zigo Zigo Zsigo Zigova Zigova Zsigova Zilincik Zilinczik Zsilinczik Zilincik Zilinczik Zsilinczik Zilincik Zilinczik Zsilinczik Zilincik Zilinczik Zsilinczik Zilincik Zilinczik Zsilinczik Zilincikova Zilinczikova Zsilinczikova Zilincikova Zilinczikova Zsilinczikova Zilovcova Zilovczova Zsilovczova Zilovec Zilovecz Zsilovecz Zilovec Zilovecz Zsilovecz Zilovec Zilovecz Zsilovecz Zima Zima Zsima

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Muscsik Georgius Sinko Joannes Steohanko Joannes Simko Mathias Stephanko Georgius Muscsik Simon Matuliga Simon Simko Andreas Zareczkj Joannes Zareczkj Joannes Zareczkj Adamus Zareczkj Martinus Zareczkj Adamus Zareczkj Simon Bratanik Bratanicska Joannes Kovacsik Andreas Banbalik Martinus Lepisik Mathias Matyaczik Gretik Matyócj Georgius Zitnj Mathias Scaszis Andreas Matyej Georgius Zjassik Joannes Hndecz Adamus Bobisik Mathias Mlinar Mathias Mlinar Mathias Bobisik Joannes Bobisik Martinus Pisur Georgius Pisur Simon Herdina Nicolaus Micsken Joannes Musanik Georgius Sibran Joannesjancsik Georgius Duncsik Georgius Lukacsik Georgius Kostely Joannes Kuho Georgius Borszena Georgius Mikso Mathias Duncsik Joannes Duncsik Martinus Belisik Joannes Mixo Andreas Kralik Georgius Kralik Joannes Sibran Adamus Kovacs Joannes Kovacs Martinus Kubanics Joannes Rudasik Mathias Rudasik Joannes Belisik Georgius Kohut Adamus Kohut Joannes Kohut Joannes Kohut Georgius Kohut Martinus Kohut Joannes Kohut Kohut Joannes Hudula Georgius Kuharik Andreas Kuharik Andreas Znahorecz Joannes Bielicsik Georgius Bielicsik Mathias Znahorecz Georgius Matyasov Andreas Kiszli Adamus Lamos Mathias Lamos Adamus Lapak Gabriel Juracsik Martinus Juracsik Adamus Kluho Mathias Loxa Adamus Gassik Adamus Szeko Joannes Mihalek Hapcsiska Georgius Hlavacska Joannes Panak Stephanus Suverik Georgius Barborik Joannes Repka Popradnj Martinus Gabko Adamusgabko Adamus Ilkinik Joannes Botos Joannes Talecz Mathias Ilkinik Georgius Ilkinik Sztrazicska Simon Svajko Michael Kuszik Joannes Mikas Turicza Georgius Mernik Mathias Belssik Mathias Ligasz Joannes Gaczovecz Georgius Simicska Georgius Gaczovecz Georgius Oleszik Georgius Vrabely Georgius Misck Georgius Bednar Joannes Omamik Joannes Kondercsik Joannes Kondercsik Martinus Kondercsik Mathias Kondercsik Stephanus Miklosik Mathias Miklosik Miklosik Mathias Janisik Georgius Sutorik Andreas Posztras Georgius Rasik Adamus Makovcsik Makoveczikova Pelcsanka Stephanus Uchik Martinus Rosik Martinus Kovacs Nemeczova Adamus Czigány Kovács Georgius Kocsnerik Joannes Knapcsik Georgius Adamek Joannes Adamek Mathias Adamek Nicolaus Adamek Martinus Bobisek Bobisek Joannes Bucsik Kanyacska Mathias Kohlik Georgius Opratka Martinus Trieczova Kristina Nicolaus Herkotik Mathias Szerninecz Joannes Holecsik Martinus Barancsik Andreas Szerninecz Georgius Szerninecz Georgius Barnicsik Joannes Mihalov Andreas Mihalov Adamus Mihalov Mathias Mikletik Martinus Dudascsik Mathias Matyak Michael Tvaroch Georgius Varécsik Joannes Ossusik Georgius Pobocsek Joannes Zjak Joannes Podolya Joannes Fatni Joannes Hujcsik Adamus Jarosinecz

n78_23_262 n78_23_263 n78_23_264 n78_23_265 n78_23_266
n78_23_267 n78_23_556

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.