Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Chapel built-1750
• Manor-House built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Galgócz
rc » Báb (Kis-)

jew » Galgócz
luth » Assakürt
rc » Récsény (Alsó-)
Rumanová

OLD NAMES of the village(town):
1773 Romanfalva, Romanowa, 1786 Romanfalwa, Romanowa, 1808 Románfalva, Romanowá, 1863, 1913 Románfalva, 1873–1907 Románfalu, 1920 Rumanová, Romanová, 1927– Rumanová

POPULATION of Rumanova in 2005: 772 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bábik Babik Babik Bábiková Babikova Babikova Bališ Balis Balis Bališová Balisova Balisova Beňová Benova Benyova Branický Branicky Braniczky Brúna Bruna Bruna Brúnová Brunova Brunova Bukva Bukva Bukva Černá Cerna Cserna Cinková Cinkova Czinkova Dian Dian Dian Dianová Dianova Dianova Dostál Dostal Dosztal Dostálová Dostalova Dosztalova Drozdová Drozdova Drozdova Dubravcová Dubravcova Dubravczova Dubravec Dubravec Dubravecz Dubrovay Dubrovay Dubrovay Ďuriš Duris Gyuris
... above surnames continue below the google map

Rumanova bordering the villages(towns): Aleksince | Andac | Bab | Bojnicky | Brakon | Brestovany | Bucany | Cab | Cabaj | Cabaj-Capor | Cab-Sila | Cakajovce | Capor | Dolna Streda | Dolne Krskany | Dolne Lovcice | Dolne Mesto | Dolne Risnovce | Dolne Trhoviste | Dolne Zelenice | Dolny Cepen | Drazovce | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Dvorniky | Gan | Hajske | Hlohovec | Horna Kralova | Horne Krskany | Horne Lovcice | Horne Mesto | Horne Risnovce | Horne Zelenice | Horny Cepen | Hoste | Hrusovany | Janikovce | Jarok | Jelsovce | Kajsa | Klacany | Koniarovce | Krizovany nad Dudvahom | Kynek | Lehota | Lovcice | Ludovitova | Lukacovce | Luzianky | Majcichov | Male Brestovany | Male Zaluzie | Maly Bab | Mlynarce | Mocenok | Nitra | Nove Sady | Opatovce | Opoj | Parovce | Pastuchov | Pata | Perkovce | Posadka | Puste Sady | Risnovce | Salgocka | Sarluzky | Sasinkovo | Sered | Seredske Nove Mesto | Sila | Siladice | Sintava | Somorova | Soporna | Stitare | Stredny Cepen | Sulekovo | Surianky | Surovce | Svatoplukovo | Svaty Peter pri Vahu | Trakovice | Vahovce | Valtov Sur | Varov Sur | Velka Maca | Velke Brestovany | Velke Surovce | Velke Zaluzie | Velky Bab | Vinohrady nad Vahom | Vlckovce | Vycapy | Vycapy-Opatovce | Zavar | Zbehy | Zelenice | Zelenice | Zemianske Sady | Zemianske Surovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Formela Formela Formela Formelová Formelova Formelova Fridrich Fridrich Fridrih Fridrichová Fridrichova Fridrihova Gőrőg Gorog Gőrőg Hajdák Hajdak Hajdak Herceg Herceg Herczeg Hercegová Hercegova Herczegova Horná Horna Horna Horník Hornik Hornik Horníková Hornikova Hornikova Hudák Hudak Hudak Hudáková Hudakova Hudakova Jagelková Jagelkova Jagelkova Jamrich Jamrich Jamrih Jamrichová Jamrichova Jamrihova Javor Javor Javor Javorová Javorova Javorova Juríková Jurikova Jurikova Kemláge Kemlage Kemlage Királová Kiralova Kiralova Klampáriková Klamparikova Klamparikova Kohút Kohut Kohut Kollárová Kollarova Kollarova Konopásek Konopasek Konopaszek Konopásková Konopaskova Konopaszkova Krajinčáková Krajincakova Krajincsakova Kubovič Kubovic Kubovics Kukučka Kukucka Kukucska Kukučková Kukuckova Kukucskova Laboš Labos Labos Labošová Labosova Labosova Lovič Lovic Lovics Macháčová Machacova Mahacsova Machovcová Machovcova Mahovczova Machovec Machovec Mahovecz Malčák Malcak Malcsak Markovič Markovic Markovics Markovičová Markovicova Markovicsova Mičányiová Micanyiova Micsanyiova Mošad Mosad Mosad Novosedlík Novosedlik Novoszedlik Novosedlíková Novosedlikova Novoszedlikova Őlvecký Olvecky Őlveczky Partel Partel Partel Partelová Partelova Partelova Popovič Popovic Popovics Popovičová Popovicova Popovicsova Rábek Rabek Rabek Račkovič Rackovic Racskovics Račkovičová Rackovicova Racskovicsova Reha Reha Reha Rehová Rehova Rehova Sabo Sabo Szabo Sabová Sabova Szabova Šandová Sandova Sandova Šedovič Sedovic Sedovics Šedovičová Sedovicova Sedovicsova Sloboda Sloboda Szloboda Slobodová Slobodova Szlobodova Stopka Stopka Sztopka Stopková Stopkova Sztopkova Talian Talian Talian Talianová Talianova Talianova Upohlav Upohlav Upohlav Upohlavová Upohlavova Upohlavova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vaško Vasko Vasko Vašková Vaskova Vaskova Vavrincová Vavrincova Vavrinczova Vindiš Vindis Vindis Vindišová Vindisova Vindisova Viskup Viskup Viszkup Viskupová Viskupova Viszkupova Vojtechová Vojtechova Vojtehova Voleková Volekova Volekova Žáčik Zacik Zsacsik

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alena Alena Alena Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Ardon Babikova Babikova Babikova Balaz Balaz Balaz Balazi Balazi Balazi Balazi Balazi Balazi Balis Balisz Balisz Balis Balisz Balisz Beger Beger Beger Begerova Begerova Begerova Beno Beno Beno Benova Benova Benova Bernathova Bernathova Bernathova Blaho Blaho Blaho Blstak Blsztak Blsztak Bracjun Braczjun Braczjun Branicky Braniczky Braniczky Branicky Braniczky Braniczky Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Bruna Brunova Brunova Brunova Cejtei Czejtei Csejtei Cejtei Czejtei Csejtei Cejtei Czejtei Csejtei Cejteiova Czejteiova Csejteiova Chudy Hudy Cshudy Dian Dian Gyian Dian Dian Gyian Dianova Dianova Gyianova Dianova Dianova Gyianova Dianova Dianova Gyianova Dianova Dianova Gyianova Divan Divan Gyivan Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dostal Dosztal Gyosztal Dostalova Dosztalova Gyosztalova Dubravcova Dubravczova Gyubravczova Dubravec Dubravecz Gyubravecz Dubravec Dubravecz Gyubravecz Dubrovaj Dubrovaj Gyubrovaj Dubrovay Dubrovay Gyubrovay Dubrovay Dubrovay Gyubrovay Duris Durisz Gyurisz Duris Durisz Gyurisz Durisova Duriszova Gyuriszova Formela Formela Formela Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Formerova Formerova Formerova Fridrich Fridrih Fridriczh Fridrich Fridrih Fridriczh Gajdosikova Gajdoszikova Gajdoszikova Gazo Gazo Gazo Gecler Geczler Geczler Geclerova Geczlerova Geczlerova Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gemmel Gerencer Gerenczer Gerenczer Gorog Gorog Gorog Gorogova Gorogova Gorogova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Halabrin Halabrin Halabrin Hanakovic Hanakovicz Hanakovicz Hanakovicova Hanakoviczova Hanakoviczova Hanakovicova Hanakoviczova Hanakoviczova Hanakovicova Hanakoviczova Hanakoviczova Hanakovicova Hanakoviczova Hanakoviczova Herceg Herczeg Herczeg Herceg Herczeg Herczeg Hola Hola Hola Horna Horna Horna Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hrckova Hrczkova Hrczkova Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Hunak Hunak Hunak Jagelka Jagelka Jagelka Jagelka Jagelka Jagelka Jagelka Jagelka Jagelka Jagelkova Jagelkova Jagelkova Jagelkova Jagelkova Jagelkova Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Janci Janczi Janczi Janci Janczi Janczi Janci Janczi Janczi Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Janovic Janovicz Janovicz Janovic Janovicz Janovicz Janovic Janovicz Janovicz Javor Javor Javor Javor Javor Javor Javor Javor Javor Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Kan Kan Kan Kanova Kanova Kanova Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Katarina Katarina Katarina Kemlage Kemlage Kemlage Kemlageova Kemlageova Kemlageova Kemlageova Kemlageova Kemlageova Kiral Kiral Kiral Klamparik Klamparik Klamparik Klco Klczo Klczo Klucar Kluczar Kluczar Klucarova Kluczarova Kluczarova Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Konecny Koneczny Koneczny Konopasek Konopaszek Konopaszek Konopasek Konopaszek Konopaszek Konopasek Konopaszek Konopaszek Konopaskova Konopaszkova Konopaszkova Kowopaskova Kowopaszkova Kowopaszkova Krajincak Krajinczak Krajinczak Krajincakova Krajinczakova Krajinczakova Krivackova Krivaczkova Krivaczkova Kukucka Kukuczka Kukuczka Kukucka Kukuczka Kukuczka Kukuckova Kukuczkova Kukuczkova Labos Labosz Lyabosz Labos Labosz Lyabosz Labos Labosz Lyabosz Labos Labosz Lyabosz Labos Labosz Lyabosz Labos Labosz Lyabosz Lacna Laczna Lyaczna Lacny Laczny Lyaczny Lacny Laczny Lyaczny Landiga Landiga Lyandiga Lorincova Lorinczova Lyorinczova Lorincova Lorinczova Lyorinczova Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovicova Loviczova Lyoviczova Machac Mahacz Maczhacz Machac Mahacz Maczhacz Machovcova Mahovczova Maczhovczova Machovcova Mahovczova Maczhovczova Machovcova Mahovczova Maczhovczova Machovec Mahovecz Maczhovecz Machovec Mahovecz Maczhovecz Machovec Mahovecz Maczhovecz Machovec Mahovecz Maczhovecz Machovec Mahovecz Maczhovecz Machovec Mahovecz Maczhovecz Machovec Mahovecz Maczhovecz Malcak Malczak Malczak Malcik Malczik Malczik Marinov Marinov Marinov Markoncova Markonczova Markonczova Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Micanyi Miczanyi Miczanyi Micanyi Miczanyi Miczanyi Micanyiova Miczanyiova Miczanyiova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalikova Mihalikova Mihalikova Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Mizerikova Mizerikova Mizerikova Mosat Moszat Moszat Mosat Moszat Moszat Mosat Moszat Moszat Mosatova Moszatova Moszatova Mosatova Moszatova Moszatova Novosedlik Novoszedlik Nyovoszedlik Novosedlik Novoszedlik Nyovoszedlik Novosedlikova Novoszedlikova Nyovoszedlikova Novosedlikova Novoszedlikova Nyovoszedlikova Novosedlikova Novoszedlikova Nyovoszedlikova Novosedlikova Novoszedlikova Nyovoszedlikova Novosedlikova Novoszedlikova Nyovoszedlikova Olvecky Olveczky Olveczky Olvecky Olveczky Olveczky Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Partel Partel Partel Pauk Pauk Pauk Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulikova Paulikova Paulikova Pavlovicova Pavloviczova Pavloviczova Polednikova Polednikova Polednikova Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovicova Raczkoviczova Raczkoviczova Rackovicova Raczkoviczova Raczkoviczova Radosovsky Radoszovszky Radoszovszky Randosovsky Randoszovszky Randoszovszky Reha Reha Reha Reha Reha Reha Robert Robert Robert Robert Robert Robert Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabova Szabova Sabova Sandova Szandova Sandova Scasny Szczaszny Sczaszny Sedovic Szedovicz Sedovicz Sedovic Szedovicz Sedovicz Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sitarova Szitarova Sitarova Sivak Szivak Sivak Slavik Szlavik Slavik Sloboda Szloboda Sloboda Slobodova Szlobodova Slobodova Sochor Szohor Soczhor Struharnanska Sztruharnanszka Struharnanszka Sturma Szturma Sturma Szabova Szabova Szabova Takac Takacz Tyakacz Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talianova Talianova Tyalianova Tibenska Tibenszka Tyibenszka Tibensky Tibenszky Tyibenszky Tkac Tkacz Tykacz Tkacova Tkaczova Tykaczova Toth Toth Tyoth Tybensky Tybenszky Tyybenszky Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Upohlav Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vavrincova Vavrinczova Vavrinczova Vavrinec Vavrinecz Vavrinecz Velcicka Velcziczka Velcziczka Velcicka Velcziczka Velcziczka Vindis Vindisz Vindisz Vindis Vindisz Vindisz Vindis Vindisz Vindisz Vindis Vindisz Vindisz Vindisova Vindiszova Vindiszova Viskup Viszkup Viszkup Viskup Viszkup Viszkup Viskupova Viszkupova Viszkupova Viskupova Viszkupova Viszkupova Viskupova Viszkupova Viszkupova Volek Volek Volek Volek Volek Volek Watterova Watterova Watterova Zacik Zaczik Zsaczik Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zaneta Zaneta Zsaneta

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Mathias Hajdukovih Martinus Vargha Martinus Belohlavi Georgius Zelo Joannes Szopek Georgius Kotyela Daniel Bednar Nicolaus Szurkoss Joannes Vargha Adamus Szurkoss Mathias Mikula Adamus Hornyak Joannes Csernok Nicolaus Zajácz Thomas Zajacz Joannes Hajdukovicz Michael Nahavlik Andrea Svehlik Nicolaus Lakatoss Georgius Povalacs Georgius Kubo Joannes Pavloveh Nicolaus Malikovih Georgius Vargha Stephanus Vasek Joannes Zahar Joannes Zelenak Georgius Kompaszek Stephanus Babindak Joannes Kovacs

n78_19_098 n78_19_099 n78_19_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.