Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Galgócz
rc » Udvarnok
Zemianske_Sady_Galanta_TA_Nyitra_Nitra_Church_built-2003_ENC1_x1.jpg
| Church | built-2003 | [1] |
Zemianske Sady

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1808 Nemes-Kürth, 1786 Nemesch-Kürth, 1863–1873 Nemeskürth, 1877–1913 Nemeskürt, 1920 Nemeš Kerť, Nemeš Kurť, 1927–1948 Zemianska Kerť, 1948– Zemianske Sady

POPULATION of Zemianske Sady in 2005: 880 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baková Bakova Bakova Behúl Behul Behul Behúlová Behulova Behulova Bielik Bielik Bielik Bihári Bihari Bihari Boleček Bolecek Bolecsek Bolečková Boleckova Bolecskova Boledovičová Boledovicova Boledovicsova Bubák Bubak Bubak Cáder Cader Czader Cáderová Caderova Czaderova Čapkovič Capkovic Csapkovics Čapkovičová Capkovicova Csapkovicsova Chrápeková Chrapekova Hrapekova Cicák Cicak Cziczak Daniš Danis Danis Danišová Danisova Danisova Donáth Donath Donath Donáthová Donathova
... above surnames continue below the google map

Zemianske Sady bordering the villages(towns): Abraham | Aleksince | Andac | Bab | Bojnicky | Brakon | Brestovany | Bucany | Cab | Cabaj | Cabaj-Capor | Cab-Sila | Cakajovce | Capor | Dolna Streda | Dolne Lovcice | Dolne Risnovce | Dolne Trhoviste | Dolne Zelenice | Dolny Cepen | Drazovce | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Dvorniky | Gan | Hajske | Hlohovec | Horna Kralova | Horne Lovcice | Horne Risnovce | Horne Zelenice | Horny Cepen | Hoste | Janikovce | Jarok | Kajsa | Klacany | Krizovany nad Dudvahom | Kynek | Lehota | Lovcice | Lukacovce | Luzianky | Majcichov | Male Brestovany | Male Zaluzie | Maly Bab | Mlynarce | Mocenok | Modranka | Nove Sady | Opoj | Pastuchov | Pata | Pavlice | Perkovce | Posadka | Puste Sady | Risnovce | Rumanova | Salgocka | Sarluzky | Sasinkovo | Sered | Seredske Nove Mesto | Sila | Siladice | Sintava | Soporna | Spacince | Stitare | Stredny Cepen | Sulekovo | Surianky | Surovce | Svatoplukovo | Svaty Peter pri Vahu | Trakovice | Trnava | Vahovce | Valtov Sur | Varov Sur | Velka Maca | Velke Brestovany | Velke Surovce | Velke Zaluzie | Velky Bab | Vinohrady nad Vahom | Vlckovce | Zavar | Zbehy | Zelenec | Zelenice | Zelenice | Zemianske Surovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Donathova Drápalová Drapalova Drapalova Drobná Drobna Drobna Drobný Drobny Drobny Ďurina Durina Gyurina Forrová Forrova Forrova Ghanwi Ghanwi Ghanwi Gluštík Glustik Glustik Grman Grman Grman Grmanová Grmanova Grmanova Hajdáková Hajdakova Hajdakova Herceg Herceg Herczeg Hlavna Hlavna Hlavna Hlavnová Hlavnova Hlavnova Holub Holub Holub Horváth Horvath Horvath Hujová Hujova Hujova Jankechová Jankechova Jankehova Kobelár Kobelar Kobelar Kohýl Kohyl Kohyl Kollár Kollar Kollar Kosík Kosik Koszik Košťál Kostal Kostyal Košťálová Kostalova Kostyalova Kostka Kostka Kosztka Kostková Kostkova Kosztkova Kotúček Kotucek Kotucsek Kotúčková Kotuckova Kotucskova Krajná Krajna Krajna Krajný Krajny Krajny Králik Kralik Kralik Královič Kralovic Kralovics Královičová Kralovicova Kralovicsova Kravárik Kravarik Kravarik Kriška Kriska Kriska Krišková Kriskova Kriskova Kubovič Kubovic Kubovics Kujovičová Kujovicova Kujovicsova Kurincová Kurincova Kurinczova Kurinec Kurinec Kurinecz Kušnír Kusnir Kusnir Kuzma Kuzma Kuzma Kuzmová Kuzmova Kuzmova Majka Majka Majka Majková Majkova Majkova Meško Mesko Mesko Mešková Meskova Meskova Odráška Odraska Odraska Odrášková Odraskova Odraskova Pagáčová Pagacova Pagacsova Petrovská Petrovska Petrovszka Petrovský Petrovsky Petrovszky Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Potměšil Potmesil Potměsil Potměšilová Potmesilova Potměsilova Račkovič Rackovic Racskovics Račkovičová Rackovicova Racskovicsova Rybanič Rybanic Rybanics Sedláčková Sedlackova Szedlacskova Šidlíková Sidlikova Sidlikova Šípka Sipka Sipka Šípková Sipkova Sipkova Slamka Slamka Szlamka Slámka Slamka Szlamka Slamková Slamkova Szlamkova Sokol Sokol Szokol Šturm Sturm Sturm Súkenník Sukennik Szukennik Súkenníková Sukennikova Szukennikova Švihorík Svihorik Svihorik Szabová Szabova Szabova Tkáč Tkac Tkacs Tkáčová Tkacova Tkacsova Tóth Toth Toth Urbánková Urbankova Urbankova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vaško Vasko Vasko Vašková Vaskova Vaskova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcova Adamczova Adamczova Adamcova Adamczova Adamczova Alaxin Alaxin Alaxin Alaxinova Alaxinova Alaxinova Alayo Alayo Alayo Antal Antal Antal Antal Antal Antal Babuska Babuszka Babuszka Babuska Babuszka Babuszka Babuska Babuszka Babuszka Behul Behul Behul Behulova Behulova Behulova Belicka Beliczka Beliczka Belicka Beliczka Beliczka Belicka Beliczka Beliczka Belicka Beliczka Beliczka Bennar Bennar Bennar Bennar Bennar Bennar Beres Beresz Beresz Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielikova Bielikova Bielikova Bihari Bihari Bihari Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bilova Bilova Bilova Binka Binka Binka Binkova Binkova Binkova Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blahova Blahova Blahova Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blahuta Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blazova Blazova Blazova Bolecek Boleczek Boleczek Bolecek Boleczek Boleczek Boledovicova Boledoviczova Boledoviczova Boledovicova Boledoviczova Boledoviczova Boledovicova Boledoviczova Boledoviczova Bosa Bosza Bosza Bosy Boszy Boszy Braun Braun Braun Braun Braun Braun Braunova Braunova Braunova Bubak Bubak Bubak Bubak Bubak Bubak Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucekova Buczekova Buczekova Bunova Bunova Bunova Cader Czader Csader Cader Czader Csader Cader Czader Csader Caderova Czaderova Csaderova Caladyova Czaladyova Csaladyova Capkovic Czapkovicz Csapkovicz Capkovic Czapkovicz Csapkovicz Capkovic Czapkovicz Csapkovicz Capkovic Czapkovicz Csapkovicz Capkovic Czapkovicz Csapkovicz Capkovicova Czapkoviczova Csapkoviczova Capkovicova Czapkoviczova Csapkoviczova Capkovicova Czapkoviczova Csapkoviczova Cechova Czehova Cseczhova Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chrapek Hrapek Cshrapek Cicak Cziczak Csiczak Cicak Cziczak Csiczak Cicak Cziczak Csiczak Crhlik Czrhlik Csrhlik Culaga Czulaga Csulaga Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danis Danisz Gyanisz Danisova Daniszova Gyaniszova Danisova Daniszova Gyaniszova Degmova Degmova Gyegmova Dekan Dekan Gyekan Dekan Dekan Gyekan Dekanova Dekanova Gyekanova Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Dlhy Dlhy Gylhy Dobsovicova Dobszoviczova Gyobszoviczova Donath Donath Gyonath Donath Donath Gyonath Donath Donath Gyonath Donath Donath Gyonath Donathova Donathova Gyonathova Drahovska Drahovszka Gyrahovszka Drahovsky Drahovszky Gyrahovszky Drapal Drapal Gyrapal Drapal Drapal Gyrapal Drapalova Drapalova Gyrapalova Drapalova Drapalova Gyrapalova Drobna Drobna Gyrobna Drobna Drobna Gyrobna Drobna Drobna Gyrobna Drobna Drobna Gyrobna Drobna Drobna Gyrobna Drobny Drobny Gyrobny Drzikova Drzikova Gyrzikova Fancovic Fanczovicz Fanczovicz Fancovicova Fanczoviczova Fanczoviczova Fatura Fatura Fatura Fatura Fatura Fatura Fatura Fatura Fatura Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Faturova Ferenc Ferencz Ferencz Forro Forro Forro Forro Forro Forro Forro Forro Forro Gabauer Gabauer Gabauer Gavura Gavura Gavura Ghanwiova Ghanwiova Ghanwiova Glustik Glusztik Glusztik Glustik Glusztik Glusztik Glustik Glusztik Glusztik Glustik Glusztik Glusztik Glustik Glusztik Glusztik Glustikova Glusztikova Glusztikova Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grman Grmanova Grmanova Grmanova Groficova Groficzova Groficzova Groficova Groficzova Groficzova Hajdak Hajdak Hajdak Hajdak Hajdak Hajdak Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajdakova Hajnik Hajnik Hajnik Hajnik Hajnik Hajnik Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hancinova Hanczinova Hanczinova Hancinova Hanczinova Hanczinova Harmat Harmat Harmat Harmat Harmat Harmat Helena Helena Helena Herceg Herczeg Herczeg Herceg Herczeg Herczeg Herceg Herczeg Herczeg Herceg Herczeg Herczeg Herceg Herczeg Herczeg Herceg Herczeg Herczeg Hercegova Herczegova Herczegova Hercegova Herczegova Herczegova Hesteriak Heszteriak Heszteriak Hesteriak Heszteriak Heszteriak Hesteriak Heszteriak Heszteriak Hesteriak Heszteriak Heszteriak Hesteriak Heszteriak Heszteriak Hesteriak Heszteriak Heszteriak Hilka Hilka Hilka Hlavna Hlavna Hlavna Hlavnova Hlavnova Hlavnova Hlavnova Hlavnova Hlavnova Hlavnova Hlavnova Hlavnova Holis Holisz Holisz Holisova Holiszova Holiszova Holisova Holiszova Holiszova Holisova Holiszova Holiszova Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holub Holubova Holubova Holubova Holubova Holubova Holubova Horna Horna Horna Hornacek Hornaczek Hornaczek Hornackova Hornaczkova Hornaczkova Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hracho Hraho Hraczho Hrachova Hrahova Hraczhova Hrmatova Hrmatova Hrmatova Hrotik Hrotik Hrotik Hrotik Hrotik Hrotik Hrotik Hrotik Hrotik Hudak Hudak Hudak Hudekova Hudekova Hudekova Hujo Hujo Hujo Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Hujova Huko Huko Huko Huko Huko Huko Huterova Huterova Huterova Huterova Huterova Huterova Ilovicova Iloviczova Iloviczova Ivancikova Ivanczikova Ivanczikova Jakub Jakub Jakub Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jankech Jankeh Jankeczh Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jansky Janszky Janszky Jansky Janszky Janszky Jansky Janszky Janszky Jasenska Jaszenszka Jaszenszka Jasensky Jaszenszky Jaszenszky Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juhazi Juhazi Juhazi Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurikova Jurikova Jurikova Kadlec Kadlecz Kadlecz Kaduc Kaducz Kaducz Kafrik Kafrik Kafrik Kafrik Kafrik Kafrik Kafrikova Kafrikova Kafrikova Karolyova Karolyova Karolyova Katrenak Katrenak Katrenak Katrenak Katrenak Katrenak Katreniakova Katreniakova Katreniakova Klikova Klikova Klikova Klistinec Klisztinecz Klisztinecz Klistinec Klisztinecz Klisztinecz Klistinec Klisztinecz Klisztinecz Kobelar Kobelar Kobelar Kobelar Kobelar Kobelar Kobelar Kobelar Kobelar Kobercikova Koberczikova Koberczikova Kobora Kobora Kobora Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kohylova Kohylova Kohylova Koisova Koiszova Koiszova Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarik Kollarik Kollarik Kollarova Kollarova Kollarova Korecova Koreczova Koreczova Korecova Koreczova Koreczova Korencikova Korenczikova Korenczikova Korman Korman Korman Kosicar Kosziczar Kosziczar Kosmal Koszmal Koszmal Kostal Kosztal Kosztal Kostal Kosztal Kosztal Kostal Kosztal Kosztal Kostal Kosztal Kosztal Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostany Kosztany Kosztany Kostany Kosztany Kosztany Kostany Kosztany Kosztany Kostanyova Kosztanyova Kosztanyova Kostanyova Kosztanyova Kosztanyova Kostka Kosztka Kosztka Kostka Kosztka Kosztka Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucekova Kotuczekova Kotuczekova Kotuckova Kotuczkova Kotuczkova Kotucova Kotuczova Kotuczova Kozuch Kozuh Kozuczh Krajna Krajna Krajna Krajna Krajna Krajna Krajna Krajna Krajna Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Krajny Kralik Kralik Kralik Kralikova Kralikova Kralikova Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Kravarik Kravarik Kravarik Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriska Kriszka Kriszka Kriskova Kriszkova Kriszkova Kriskova Kriszkova Kriszkova Kristof Krisztof Krisztof Kubovic Kubovicz Kubovicz Kubovicova Kuboviczova Kuboviczova Kucerakova Kuczerakova Kuczerakova Kujovicova Kujoviczova Kujoviczova Kurinec Kurinecz Kurinecz Kurinec Kurinecz Kurinecz Kurinec Kurinecz Kurinecz Kusnirova Kusznirova Kusznirova Kusnirova Kusznirova Kusznirova Kuzma Kuzma Kuzma Lenicka Leniczka Lyeniczka Levcikova Levczikova Lyevczikova Lipovska Lipovszka Lyipovszka Lonsky Lonszky Lyonszky Lonsky Lonszky Lyonszky Lovecky Loveczky Lyoveczky Lucek Luczek Lyuczek Lucek Luczek Lyuczek Majdak Majdak Majdak Majernikova Majernikova Majernikova Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majling Majling Majling Malovec Malovecz Malovecz Marcinkech Marczinkeh Marczinkeczh Marcinkech Marczinkeh Marczinkeczh Marcinkech Marczinkeh Marczinkeczh Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Martincova Martinczova Martinczova Martvonova Martvonova Martvonova Masarova Maszarova Maszarova Medvecky Medveczky Medveczky Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesko Meszko Meszko Meskova Meszkova Meszkova Mihalko Mihalko Mihalko Mihokova Mihokova Mihokova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mojzisova Mojziszova Mojziszova Mojzisova Mojziszova Mojziszova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Morvaj Morvaj Morvaj Morvay Morvay Morvay Mosath Moszath Moszath Mosathova Moszathova Moszathova Mosathova Moszathova Moszathova Nad Nad Nyad Nadova Nadova Nyadova Nemecek Nemeczek Nyemeczek Nemecek Nemeczek Nyemeczek Nemecek Nemeczek Nyemeczek Oborak Oborak Oborak Oborak Oborak Oborak Oborakova Oborakova Oborakova Odrasikova Odraszikova Odraszikova Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraskova Odraszkova Odraszkova Odraskova Odraszkova Odraszkova Odrasna Odraszna Odraszna Odrasova Odraszova Odraszova Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusek Ondruszek Ondruszek Oplt Oplt Oplt Ozimy Ozimy Ozimy Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pavlik Pavlik Pavlik Petesova Peteszova Peteszova Petrovsky Petrovszky Petrovszky Petrovsky Petrovszky Petrovszky Petrovsky Petrovszky Petrovszky Petrovsky Petrovszky Petrovszky Placko Placzko Placzko Plackova Placzkova Placzkova Podhora Podhora Podhora Podhora Podhora Podhora Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polas Polasz Polasz Polatova Polatova Polatova Polednakova Polednakova Polednakova Potmesil Potmeszil Potmeszil Potmesil Potmeszil Potmeszil Potmesil Potmeszil Potmeszil Praznovska Praznovszka Praznovszka Praznovsky Praznovszky Praznovszky Praznovsky Praznovszky Praznovszky Praznovsky Praznovszky Praznovszky Prochackova Prohaczkova Proczhaczkova Pruzinec Pruzinecz Pruzinecz Psota Pszota Pszota Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Racakova Raczakova Raczakova Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovic Raczkovicz Raczkovicz Rackovicova Raczkoviczova Raczkoviczova Rackovicova Raczkoviczova Raczkoviczova Rackovicova Raczkoviczova Raczkoviczova Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Ragula Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajcova Rajczova Rajczova Ravod Ravod Ravod Remias Remiasz Remiasz Remias Remiasz Remiasz Rigo Rigo Rigo Rigo Rigo Rigo Rigo Rigo Rigo Rigoova Rigoova Rigoova Romok Romok Romok Romokova Romokova Romokova Rudolf Rudolf Rudolf Rybanic Rybanicz Rybanicz Rybanic Rybanicz Rybanicz Rybanic Rybanicz Rybanicz Sandor Szandor Sandor Sandorova Szandorova Sandorova Sandorova Szandorova Sandorova Sandorova Szandorova Sandorova Sarik Szarik Sarik Sarikova Szarikova Sarikova Sarikova Szarikova Sarikova Scasna Szczaszna Sczaszna Scasna Szczaszna Sczaszna Scasna Szczaszna Sczaszna Scasny Szczaszny Sczaszny Scasny Szczaszny Sczaszny Scasny Szczaszny Sczaszny Scasny Szczaszny Sczaszny Scasny Szczaszny Sczaszny Scherhaufer Szherhaufer Sczherhaufer Scipa Szczipa Sczipa Scipak Szczipak Sczipak Scipak Szczipak Sczipak Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Semelakova Szemelakova Semelakova Sidlikova Szidlikova Sidlikova Sipka Szipka Sipka Sipka Szipka Sipka Slamka Szlamka Slamka Sobotovicova Szobotoviczova Sobotoviczova Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sopuch Szopuh Sopuczh Sopuch Szopuh Sopuczh Srnansky Szrnanszky Srnanszky Srnansky Szrnanszky Srnanszky Srnansky Szrnanszky Srnanszky Srnansky Szrnanszky Srnanszky Srnansky Szrnanszky Srnanszky Srnansky Szrnanszky Srnanszky Srnansky Szrnanszky Srnanszky Stefanicova Sztefaniczova Stefaniczova Stredne Sztredne Stredne Stredne Sztredne Stredne Stredne Sztredne Stredne Stredne Sztredne Stredne Strpka Sztrpka Strpka Sukenik Szukenik Sukenik Sukennik Szukennik Sukennik Sukennikova Szukennikova Sukennikova Svec Szvecz Svecz Svec Szvecz Svecz Svitic Szviticz Sviticz Sykorova Szykorova Sykorova Szerencses Szerenczszesz Szerenczszesz Szmolena Szmolena Szmolena Tanglmayer Tanglmayer Tyanglmayer Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tomankova Tomankova Tyomankova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trnka Trnka Tyrnka Uhric Uhricz Uhricz Uhricova Uhriczova Uhriczova Uhricova Uhriczova Uhriczova Ujvaryova Ujvaryova Ujvaryova Uradnicek Uradniczek Uradniczek Uradnickova Uradniczkova Uradniczkova Valkovic Valkovicz Valkovicz Valkovicova Valkoviczova Valkoviczova Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vinas Vinasz Vinasz Vinas Vinasz Vinasz Vinas Vinasz Vinasz Vinasova Vinaszova Vinaszova Vinasova Vinaszova Vinaszova Vincent Vinczent Vinczent Virag Virag Virag Virag Virag Virag Viskupova Viszkupova Viszkupova Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vivodik Vojtech Vojteh Vojteczh Vyskoc Vyszkocz Vyszkocz Zakova Zakova Zsakova Zamecnikova Zamecznikova Zsamecznikova Zamecnikova Zamecznikova Zsamecznikova Zatko Zatko Zsatko Zemanek Zemanek Zsemanek Zliechovec Zliehovecz Zslieczhovecz

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Thomas Hrencsar Joannes Spacsik Stephanus Alexin Joannes Szuri Mathias Hornyak Joannes Jakubik Georgius Merkova Gregorius Gosztola Georgius Szverba Georgius Veliczky Andreas Ross Joannes Kocsenda Georgius Szvetloszky Michael Huszár Joannes Sirucsek Andreas Menyhart Joannes Skandal Georgius Bikszaczky Martinus Horovszky

n78_19_107 n78_19_108 n78_19_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.