Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Lukó
jew » Bártfa
rc » Lénártó
Venecia
Venecia is joined to the village (town): Lukov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Luko, Lukuw, 1786 Luko, Lukow, 1808 Lukó, Lukow, 1863–1913 Lukó, 1920 Lukov, 1927–1946 Lukov nad Topľou, 1946– Lukov
Venecia: 1773 Veneczia, Weneczia, 1786 Weneczia, 1808 Veneczia, Benátky, 1863–1873, 1892–1902 Venecia, 1877–1882 Alsóvenecia és Felsővenecia, 1888 Venécia, 1907–1913 Venéce, 1920–1944 Venecia

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bendik Bendik Bendik Bendiková Bendikova Bendikova Bilá Bila Bila Billá Billa Billa Billý Billy Billy Bilý Bily Bily Borecká Borecka Boreczka Borecký Borecky Boreczky Brenišin Brenisin Brenisin Brenišinová Brenisinova Brenisinova Brezovská Brezovska Brezovszka Brezovský Brezovsky Brezovszky Buliščák Buliscak Buliscsak Buliščaková Buliscakova Buliscsakova Buliščáková Buliscakova Buliscsakova Červeňak Cervenak Cservenyak Červeňák Cervenak Cservenyak Červeňaková Cervenakova
... above surnames continue below the google map

Venecia bordering the villages(towns): Andrejovka | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Bartosovce | Bogliarka | Circ | Dlha Luka | Durkova | Frickovce | Gaboltov | Gerlachov | Hanigovce | Hertnik | Hervartov | Hrabske | Janovce | Kamenica | Klusov | Kobyly | Krive | Krize | Kruzlov | Kurov | Kyjov | Legnava | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lucka | Lukavica | Lukov | Malcov | Milpos | Mokroluh | Nizny Tvarozec | Obrucne | Olejnikov | Olsov | Orlov | Petrova | Plavec | Puste Pole | Richvald | Rokytov | Ruska Vola nad Popradom | Sarisske Jastrabie | Siba | Snakov | Stebnik | Sverzov | Tarnov | Vislanka | Vysny Tvarozec | Zavada | Zborov | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Cservenyakova Červeňáková Cervenakova Cservenyakova Dorošová Dorosova Dorosova Dunková Dunkova Dunkova Džmura Dzmura Dzsmura Džmurová Dzmurova Dzsmurova Džunda Dzunda Dzsunda Džundová Dzundova Dzsundova Ferencová Ferencova Ferenczova Glitová Glitova Glitova Hankovská Hankovska Hankovszka Ivančíková Ivancikova Ivancsikova Jaščur Jascur Jascsur Jaščurová Jascurova Jascsurova Kamaraš Kamaras Kamaras Kamarašová Kamarasova Kamarasova Kantor Kantor Kantor Kantorová Kantorova Kantorova Karafa Karafa Karafa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffová Karaffova Karaffova Karafová Karafova Karafova Klepáč Klepac Klepacs Klepáčová Klepacova Klepacsova Kolcun Kolcun Kolczun Kolcunová Kolcunova Kolczunova Konfederák Konfederak Konfederak Kostelník Kostelnik Kosztelnik Kostelníková Kostelnikova Kosztelnikova Kramár Kramar Kramar Kramárová Kramarova Kramarova Kurečajová Kurecajova Kurecsajova Lazoriková Lazorikova Lazorikova Majoroš Majoros Majoros Malega Malega Malega Malegová Malegova Malegova Mikita Mikita Mikita Mikitová Mikitova Mikitova Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Molčan Molcan Molcsan Molčanová Molcanova Molcsanova Olenčinová Olencinova Olencsinova Onufer Onufer Onufer Pavlič Pavlic Pavlics Pavlikovská Pavlikovska Pavlikovszka Petruš Petrus Petrus Petrušová Petrusova Petrusova Prachár Prachar Prahar Ratvaj Ratvaj Ratvaj Ratvajová Ratvajova Ratvajova Rejda Rejda Rejda Rejdová Rejdova Rejdova Reviľaková Revilakova Revilyakova Rodanič Rodanic Rodanics Rohaľ Rohal Rohaly Rohaľová Rohalova Rohalyova Roháľová Rohalova Rohalyova Ščurok Scurok Scsurok Ščuroková Scurokova Scsurokova Ševčik Sevcik Sevcsik Ševčiková Sevcikova Sevcsikova Šoltys Soltys Soltysz Šoltýs Soltys Soltysz Šoltýsová Soltysova Soltyszova Šurin Surin Surin Šurinová Surinova Surinova Šuťjak Sutjak Sutyjak Šveda Sveda Sveda Švedová Svedova Svedova Trojanovič Trojanovic Trojanovics Trojanovičová Trojanovicova Trojanovicsova Tulenko Tulenko Tulenko Tulenková Tulenkova Tulenkova Ujacká Ujacka Ujaczka Ujacký Ujacky Ujaczky Vataščáková Vatascakova Vatascsakova Vencuriková Vencurikova Venczurikova Volčko Volcko Volcsko Volčková Volckova Volcskova Voška Voska Voska

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bily Bily Bily Bobalik Bobalik Bobalik Bobalikova Bobalikova Bobalikova Borecky Boreczky Boreczky Buliscak Buliszczak Buliszczak Can Czan Csan Can Czan Csan Cecacova Czeczaczova Cseczaczova Cechova Czehova Cseczhova Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Dlmura Dlmura Gylmura Dlmura Dlmura Gylmura Dlmura Dlmura Gylmura Dlunda Dlunda Gylunda Dlunda Dlunda Gylunda Dlundova Dlundova Gylundova Dorosova Doroszova Gyoroszova Drabiscak Drabiszczak Gyrabiszczak Drutarovska Drutarovszka Gyrutarovszka Drutarovsky Drutarovszky Gyrutarovszky Dubnansky Dubnanszky Gyubnanszky Dubnansky Dubnanszky Gyubnanszky Dzmura Dzmura Gyzmura Dzmura Dzmura Gyzmura Dzmura Dzmura Gyzmura Dzmura Dzmura Gyzmura Dzmura Dzmura Gyzmura Dzmurova Dzmurova Gyzmurova Dzunda Dzunda Gyzunda Fijko Fijko Fijko Fijko Fijko Fijko Glitova Glitova Glitova Grab Grab Grab Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovska Hankovszka Hankovszka Ivancikova Ivanczikova Ivanczikova Jacurova Jaczurova Jaczurova Jankiv Jankiv Jankiv Jascur Jaszczur Jaszczur Jascur Jaszczur Jaszczur Jascur Jaszczur Jaszczur Jascurova Jaszczurova Jaszczurova Jascurova Jaszczurova Jaszczurova Jedinak Jedinak Jedinak Kacmar Kaczmar Kaczmar Kamaras Kamarasz Kamarasz Kamarasova Kamaraszova Kamaraszova Kantor Kantor Kantor Karafa Karafa Karafa Karafa Karafa Karafa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Klepac Klepacz Klepacz Klimekova Klimekova Klimekova Kodtelnik Kodtelnik Kodtelnik Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcunova Kolczunova Kolczunova Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Lazorik Lazorik Lyazorik Legnavsky Legnavszky Lyegnavszky Legnavsky Legnavszky Lyegnavszky Lichvarcik Lihvarczik Lyiczhvarczik Lichvarcik Lihvarczik Lyiczhvarczik Mackanic Maczkanicz Maczkanicz Mackanic Maczkanicz Maczkanicz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Melis Melisz Melisz Mikita Mikita Mikita Miko Miko Miko Mikova Mikova Mikova Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Pavelcakova Pavelczakova Pavelczakova Pavlic Pavlicz Pavlicz Pavlikovska Pavlikovszka Pavlikovszka Petrus Petrusz Petrusz Pidanicova Pidaniczova Pidaniczova Prachar Prahar Praczhar Ratvaj Ratvaj Ratvaj Ratvaj Ratvaj Ratvaj Ratvajova Ratvajova Ratvajova Rejda Rejda Rejda Rejda Rejda Rejda Revilak Revilak Revilak Revilakova Revilakova Revilakova Revilakova Revilakova Revilakova Rodanic Rodanicz Rodanicz Rodanic Rodanicz Rodanicz Rodanic Rodanicz Rodanicz Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Sambronsky Szambronszky Sambronszky Sambronsky Szambronszky Sambronszky Sambronsky Szambronszky Sambronszky Scurok Szczurok Sczurok Scurok Szczurok Sczurok Scurok Szczurok Sczurok Scurok Szczurok Sczurok Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Siroka Sziroka Siroka Siroka Sziroka Siroka Sutakova Szutakova Sutakova Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Trojanovic Trojanovicz Tyrojanovicz Trojanovic Trojanovicz Tyrojanovicz Trojanovic Trojanovicz Tyrojanovicz Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacky Ujaczky Ujaczky Ujacky Ujaczky Ujaczky Vatascak Vataszczak Vataszczak Volcko Volczko Volczko Volckova Volczkova Volczkova Zabak Zabak Zsabak

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.