Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Chapel built-1750
• Manor-House built-1700

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc » Rajecz
ref » Rajecz
Ďurčiná

OLD NAMES of the village(town):
1773 Gyurcsina, Gyurčina, 1786 Gyurcschina, 1808 Gyurcsina, Djurčina, Jurčina, 1863–1902 Gyurcsina, 1907–1913 Györkeháza, 1920–1971, 1990– Ďurčiná

POPULATION of Durcina in 2005: 1072 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Albert Albert Albert Albertová Albertova Albertova Babčancová Babcancova Babcsanczova Babčanec Babcanec Babcsanecz Babčanová Babcanova Babcsanova Bakalová Bakalova Bakalova Balaž Balaz Balazs Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Barteková Bartekova Bartekova Betinská Betinska Betinszka Betinský Betinsky Betinszky Bieliková Bielikova Bielikova Čerňan Cernan Csernyan Čerňanová Cernanova Csernyanova Domanická Domanicka Domaniczka Domanický Domanicky Domaniczky
... above surnames continue below the google map

Durcina bordering the villages(towns): Babkov | Benice | Bodina | Briestenne | Bystricka | Celkova Lehota | Cherubinova Cierna | Dolny Mostenec | Domaniza | Domanizska Lehota | Drienove | Durdove | Fackov | Fryvald | Horny Lieskov | Horny Mostenec | Hradna | Ilove | Jasenove | Kamenna Poruba | Kardosova Vieska | Karlova | Klace | Klastor pod Znievom | Knazova Lehota | Konska | Kostany nad Turcom | Kostolec | Kunerad | Laskar | Lazany | Leziachov | Lieskov | Lieskov | Lieskov | Lietava | Lietavska Lucka | Lietavska Svinna | Lietavska Svinna-Babkov | Mala Cierna | Male Lednice | Male Rakovo | Orlove | Plevnik | Plevnik-Drienove | Pocarova | Podhorie | Podmanin | Podskalie | Poluvsie | Porubka | Povazska Bystrica | Povazska Tepla | Povazske Podhradie | Praznov | Precin | Pribovce | Pruzina | Rajec | Rajecka Lesna | Rajecke Teplice | Rakovo | Sadocne | Sebestanova | Slovany | Stranske | Suja | Sulov | Sulov-Hradna | Trebostovo | Tri Dvory | Trnovo | Trstena | Trstie | Turciansky Peter | Turie | Turie | Valca | Valentova | Velka Cierna | Visnove | Vrchtepla | Vricko | Vrtizer | Zaluz | Zaskalie | Zbynov | Zemianska Zavada | Zemiansky Kvasov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ďurčanská Durcanska Gyurcsanszka Ďurčanský Durcansky Gyurcsanszky Dvorská Dvorska Dvorszka Dvorský Dvorsky Dvorszky Fusko Fusko Fuszko Fusková Fuskova Fuszkova Halko Halko Halko Halková Halkova Halkova Hulín Hulin Hulin Hulinko Hulinko Hulinko Hulinková Hulinkova Hulinkova Hulinová Hulinova Hulinova Hulínová Hulinova Hulinova Jasenovcová Jasenovcova Jaszenovczova Jasenovec Jasenovec Jaszenovecz Kasman Kasman Kaszman Kavcová Kavcova Kavczova Kavec Kavec Kavecz Klucho Klucho Kluho Kluchová Kluchova Kluhova Koreňová Korenova Korenyova Kozarcová Kozarcova Kozarczova Kozárcová Kozarcova Kozarczova Kozarec Kozarec Kozarecz Kozárec Kozarec Kozarecz Král Kral Kral Kráľová Kralova Kralyova Kuruc Kuruc Kurucz Kurucová Kurucova Kuruczova Linet Linet Linet Linetová Linetova Linetova Macák Macak Maczak Macáková Macakova Maczakova Martincová Martincova Martinczova Martinec Martinec Martinecz Masárová Masarova Maszarova Melo Melo Melo Melová Melova Melova Mičech Micech Micseh Mičechová Micechova Micsehova Mičuda Micuda Micsuda Mičudová Micudova Micsudova Mieresová Mieresova Miereszova Mihalcová Mihalcova Mihalczova Mihalec Mihalec Mihalecz Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Mikunda Mikunda Mikunda Mikundová Mikundova Mikundova Mrozíková Mrozikova Mrozikova Pastierčin Pastiercin Pasztiercsin Pastierčinová Pastiercinova Pasztiercsinova Rajčan Rajcan Rajcsan Rajčanová Rajcanova Rajcsanova Smatanská Smatanska Szmatanszka Smatanský Smatansky Szmatanszky Štrba Strba Strba Štrbová Strbova Strbova Sudor Sudor Szudor Sudorová Sudorova Szudorova Tepličancová Teplicancova Teplicsanczova Tepličanec Teplicanec Teplicsanecz Tisoň Tison Tiszony Turská Turska Turszka Turský Tursky Turszky Vandlíček Vandlicek Vandlicsek Vandlíčková Vandlickova Vandlicskova Vereš Veres Veres Verešová Veresova Veresova Vysoká Vysoka Vyszoka Vysoký Vysoky Vyszoky Zadňan Zadnan Zadnyan Zadňančin Zadnancin Zadnyancsin Zadňančín Zadnancin Zadnyancsin Zadňančinová Zadnancinova Zadnyancsinova Žiaček Ziacek Zsiacsek Žiačková Ziackova Zsiacskova Žideková Zidekova Zsidekova Zmrhala Zmrhala Zmrhala Zmrhalová Zmrhalova Zmrhalova Zvrškovcová Zvrskovcova Zvrskovczova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Albert Albert Albert Albertova Albertova Albertova Albertova Albertova Albertova Babcanova Babczanova Babczanova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Baranik Baranik Baranik Bartek Bartek Bartek Betinska Betinszka Betinszka Betinska Betinszka Betinszka Betinska Betinszka Betinszka Betinska Betinszka Betinszka Betinska Betinszka Betinszka Cernan Czernan Csernan Fusko Fuszko Fuszko Fusko Fuszko Fuszko Fuskova Fuszkova Fuszkova Hajbik Hajbik Hajbik Halkova Halkova Halkova Hanus Hanusz Hanusz Hanus Hanusz Hanusz Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulin Hulinko Hulinko Hulinko Jan Jan Jan Jozef Jozef Jozef Kasman Kaszman Kaszman Kavec Kavecz Kavecz Klucho Kluho Kluczho Klucho Kluho Kluczho Koleda Koleda Koleda Kozarova Kozarova Kozarova Kvul Kvul Kvul Linet Linet Lyinet Linet Linet Lyinet Macak Maczak Maczak Macura Maczura Maczura Martinec Martinecz Martinecz Martinec Martinecz Martinecz Melo Melo Melo Melova Melova Melova Melova Melova Melova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Mihalcova Mihalczova Mihalczova Mihalcova Mihalczova Mihalczova Mihalcova Mihalczova Mihalczova Mihalec Mihalecz Mihalecz Mihalec Mihalecz Mihalecz Mihalec Mihalecz Mihalecz Mihalec Mihalecz Mihalecz Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Nemcek Nemczek Nyemczek Pekny Pekny Pekny Pelikanova Pelikanova Pelikanova Ponechalova Ponehalova Poneczhalova Rajcan Rajczan Rajczan Renata Renata Renata Rudolf Rudolf Rudolf Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Strba Sztrba Strba Sudor Szudor Sudor Sudorova Szudorova Sudorova Teplican Tepliczan Tyepliczan Teplicancova Tepliczanczova Tyepliczanczova Teplicancova Tepliczanczova Tyepliczanczova Teplicancova Tepliczanczova Tyepliczanczova Teplicanec Tepliczanecz Tyepliczanecz Teplicanova Tepliczanova Tyepliczanova Tison Tiszon Tyiszon Vadlickova Vadliczkova Vadliczkova Vanak Vanak Vanak Vandlicek Vandliczek Vandliczek Vandlicek Vandliczek Vandliczek Vavrikova Vavrikova Vavrikova Vladimir Vladimir Vladimir Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Zadnancinova Zadnanczinova Zsadnanczinova Ziacek Ziaczek Zsiaczek Ziacek Ziaczek Zsiaczek Ziacek Ziaczek Zsiaczek Zidekova Zidekova Zsidekova Zmrhalova Zmrhalova Zsmrhalova Zmrhalova Zmrhalova Zsmrhalova Zvrskovcova Zvrszkovczova Zsvrszkovczova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Gyurcsanszkj Elias Gyurcsanszkj Nicolaus Gyurcsanszkj Joannes Gyurcsanszkj Daniel Gyurcsanszkj Melchior Gyurcsanszkj Joannes Csapko Joannes Szmatana Daniel Hanuslik Georgius Hanuslik Andreas Szmieszko Elias Szmieszko Anna Szmieszko Joannes Dvorszkj Andreas Jurak Andreas Melcher Joannes Melcher Joannes Piomicsar Andreas Adam Martinus Icsko Joannes Icsko Joannes Icsko Nicolaus Kovacs Joannes Kovacs Melchior Kovacs Andreas Hanus Eremias Hanus Andreas Koszperd Justina Vandlik Joannes Ocsko Nicolaus Ocsko Bajsza Ocsko Andreas Blunar Michael Blunar Joannes Igonda

n78_23_167 n78_23_168 n78_23_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.