Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1464 romancatholic
• Chapel built-1777
• Chapel built-1824
• Statue built-1794

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc » Bajmócz
RC
Kľačno

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1863–1882 Gajdell, 1786, 1808, 1888–1907, 1927–1948 Gajdel, 1913 Nyitrafő, 1920 Gajdeľ, 1948– Kľačno

POPULATION of Klacno in 2005: 1099 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Beláková Belakova Belakova Bielik Bielik Bielik Bieliková Bielikova Bielikova Blahová Blahova Blahova Brna Brna Brna Čavojská Cavojska Csavojszka Čavojský Cavojsky Csavojszky Cicková Cickova Cziczkova Čmelo Cmelo Csmelo Čmelová Cmelova Csmelova Dírer Direr Direr Drobec Drobec Drobecz Ďurišová Durisova Gyurisova Elischer Elischer Eliszher Elischerová Elischerova Eliszherova Frink Frink Frink Frinková Frinkova Frinkova Gombarčeková
... above surnames continue below the google map

Klacno bordering the villages(towns): Abramova | Benice | Blazovce | Bodorova | Borcova | Brezany | Briestenne | Briestie | Budis | Cavoj | Celkova Lehota | Chvojnica | Cicmany | Diviaky | Dlzin | Dobrocna | Dolna Stubna | Dubove | Dvorec | Fackov | Fricova Lehota | Gapel | Hadviga | Haj | Horna Stubna | Ivancina | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Kanianka | Kevice | Klastor pod Znievom | Laclava | Laskar | Lazany | Lazany | Leziachov | Liesno | Liestany | Lomnica | Male Rakovo | Malinova | Maly Cepcin | Markovice | Moskovec | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nedozor | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Poruba | Pozehy | Pravenec | Pribovce | Pruzina | Rakovo | Raksa | Rudno | Sadocne | Sec | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Stranka | Svata Mara | Temes | Trnovo | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Michal | Tuzina | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zliechov | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gombarcekova Gombarcsekova Gráciková Gracikova Graczikova Greschner Greschner Greszhner Greschnerová Greschnerova Greszhnerova Hámorská Hamorska Hamorszka Hámorský Hamorsky Hamorszky Hausner Hausner Hauszner Herák Herak Herak Heráková Herakova Herakova Hollá Holla Holla Hubertová Hubertova Hubertova Humajová Humajova Humajova Kobza Kobza Kobza Kobzová Kobzova Kobzova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajner Krajner Krajner Kren Kren Kren Krenová Krenova Krenova Kristel Kristel Krisztel Kristelová Kristelova Krisztelova Kubizna Kubizna Kubizna Lečková Leckova Lecskova Leitman Leitman Leitman Leitmanová Leitmanova Leitmanova Losonczi Losonczi Loszonczi Marková Markova Markova Mendel Mendel Mendel Mendelová Mendelova Mendelova Minich Minich Minih Mušák Musak Musak Mušáková Musakova Musakova Myšiak Mysiak Mysiak Myšiaková Mysiakova Mysiakova Offertáler Offertaler Offertaler Offertálerová Offertalerova Offertalerova Okres Okres Okresz Páleš Pales Pales Pálešová Palesova Palesova Pastierovič Pastierovic Pasztierovics Pastierovičová Pastierovicova Pasztierovicsova Pavlíček Pavlicek Pavlicsek Pavlíčková Pavlickova Pavlicskova Petruch Petruch Petruh Petruchová Petruchova Petruhova Pinter Pinter Pinter Pogádlová Pogadlova Pogadlova Schuster Schuster Szhuszter Schusterová Schusterova Szhuszterova Sečianská Secianska Szecsianszka Sečianský Seciansky Szecsianszky Slobodová Slobodova Szlobodova Šovčík Sovcik Sovcsik Stašová Stasova Sztasova Šuster Suster Suszter Šusterová Susterova Suszterova Šutiaková Sutiakova Sutiakova Švajlen Svajlen Svajlen Ťažiar Taziar Tyazsiar Ťažiarová Taziarova Tyazsiarova Turzerová Turzerova Turzerova Tužinčin Tuzincin Tuzsincsin Tužinčinová Tuzincinova Tuzsincsinova Úradníková Uradnikova Uradnikova Ursíny Ursiny Ursziny Vajcíková Vajcikova Vajczikova Vráb Vrab Vrab Vrábová Vrabova Vrabova Weindling Weindling Weindling Weindlingová Weindlingova Weindlingova Wiesner Wiesner Wieszner Záhon Zahon Zahon Záhonová Zahonova Zahonova Závadská Zavadska Zavadszka Závadský Zavadsky Zavadszky Zeisel Zeisel Zeiszel Zimmerman Zimmerman Zimmerman Zimmermann Zimmermann Zimmermann Žužafka Zuzafka Zsuzsafka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Anna Anna Anna Bachan Bahan Baczhan Bacinsky Baczinszky Baczinszky Bakosova Bakoszova Bakoszova Bakosova Bakoszova Bakoszova Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balalova Balalova Balalova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Barcak Barczak Barczak Barcak Barczak Barczak Barcakova Barczakova Barczakova Barcakova Barczakova Barczakova Barton Barton Barton Bartos Bartosz Bartosz Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belakova Belakova Belakova Beliansky Belianszky Belianszky Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Benova Benova Benova Bezak Bezak Bezak Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Blaho Blaho Blaho Bolfik Bolfik Bolfik Brezani Brezani Brezani Brezani Brezani Brezani Bujna Bujna Bujna Cavojska Czavojszka Csavojszka Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cervenova Czervenova Cservenova Cervenova Czervenova Cservenova Chlebina Hlebina Cshlebina Chlebina Hlebina Cshlebina Chlebinova Hlebinova Cshlebinova Chorvat Horvat Cshorvat Chorvat Horvat Cshorvat Chorvatova Horvatova Cshorvatova Chorvatova Horvatova Cshorvatova Cickova Cziczkova Csiczkova Cilniar Czilniar Csilniar Cilniar Czilniar Csilniar Cizniar Czizniar Csizniar Cmelo Czmelo Csmelo Cmelo Czmelo Csmelo Cmelova Czmelova Csmelova Cunderlik Czunderlik Csunderlik Derda Derda Gyerda Dider Dider Gyider Dider Dider Gyider Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direrova Direrova Gyirerova Direrova Direrova Gyirerova Direrova Direrova Gyirerova Drobcova Drobczova Gyrobczova Drobcova Drobczova Gyrobczova Dubovanova Dubovanova Gyubovanova Dubovanova Dubovanova Gyubovanova Duris Durisz Gyurisz Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischer Eliszher Eliszczher Elischerova Eliszherova Eliszczherova Elischner Eliszhner Eliszczhner Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertelova Ertelova Ertelova Ertl Ertl Ertl Ertlova Ertlova Ertlova Fabryova Fabryova Fabryova Fedorek Fedorek Fedorek Fojtikova Fojtikova Fojtikova Frinic Frinicz Frinicz Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frink Frinkova Frinkova Frinkova Funiakova Funiakova Funiakova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galik Galik Galik Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazik Gazik Gazik Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Giablova Giablova Giablova Goethals Goethalsz Goethalsz Gombarcek Gombarczek Gombarczek Gracikova Graczikova Graczikova Gracikova Graczikova Graczikova Grec Grecz Grecz Grec Grecz Grecz Greno Greno Greno Grescher Greszher Greszczher Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschner Greszhner Greszczhner Greschnerova Greszhnerova Greszczhnerova Greschnerova Greszhnerova Greszczhnerova Grescho Greszho Greszczho Gresnerova Gresznerova Gresznerova Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Halac Halacz Halacz Halac Halacz Halacz Halac Halacz Halacz Hamorsky Hamorszky Hamorszky Hamorsky Hamorszky Hamorszky Hamorsky Hamorszky Hamorszky Hamorsky Hamorszky Hamorszky Hanus Hanusz Hanusz Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Hausner Hauszner Hauszner Helena Helena Helena Helisova Heliszova Heliszova Henzel Henzel Henzel Herak Herak Herak Herak Herak Herak Herak Herak Herak Herakova Herakova Herakova Hogaj Hogaj Hogaj Holla Holla Holla Holla Holla Holla Holly Holly Holly Homola Homola Homola Homola Homola Homola Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Hrobar Hrobar Hrobar Hubert Hubert Hubert Humaj Humaj Humaj Hyravy Hyravy Hyravy Iveta Iveta Iveta Jakobova Jakobova Jakobova Jantschek Jantszhek Jantszczhek Jantschek Jantszhek Jantszczhek Jantschek Jantszhek Jantszczhek Jantschek Jantszhek Jantszczhek Jantschekova Jantszhekova Jantszczhekova Jasko Jaszko Jaszko Jasko Jaszko Jaszko Jaskova Jaszkova Jaszkova Jednota Jednota Jednota Jelenikova Jelenikova Jelenikova Jelsicova Jelsziczova Jelsziczova Josef Joszef Joszef Jozef Jozef Jozef Kaldi Kaldi Kaldi Kancevova Kanczevova Kanczevova Kapral Kapral Kapral Karol Karol Karol Kasiak Kasziak Kasziak Kavec Kavecz Kavecz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepicova Kepiczova Kepiczova Kivon Kivon Kivon Klacman Klaczman Klaczman Klesken Kleszken Kleszken Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobza Kobzova Kobzova Kobzova Kocur Koczur Koczur Kolar Kolar Kolar Kolar Kolar Kolar Kolar Kolar Kolar Kollar Kollar Kollar Kovac Kovacz Kovacz Krajnak Krajnak Krajnak Krajner Krajner Krajner Krajner Krajner Krajner Kramarova Kramarova Kramarova Krchnava Krhnava Krczhnava Krebesova Krebeszova Krebeszova Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Kren Krilan Krilan Krilan Kristel Krisztel Krisztel Kristel Krisztel Krisztel Kristel Krisztel Krisztel Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kubizna Kurbel Kurbel Kurbel Kurtis Kurtisz Kurtisz Kusnier Kusznier Kusznier Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Langsfeld Langszfeld Lyangszfeld Langsfeld Langszfeld Lyangszfeld Langsfeld Langszfeld Lyangszfeld Lastik Lasztik Lyasztik Lecko Leczko Lyeczko Leckova Leczkova Lyeczkova Leitman Leitman Lyeitman Leitman Leitman Lyeitman Leitman Leitman Lyeitman Leitmann Leitmann Lyeitmann Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leitmanova Leitmanova Lyeitmanova Leporis Leporisz Lyeporisz Leporis Leporisz Lyeporisz Leporis Leporisz Lyeporisz Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Liska Liszka Lyiszka Locei Loczei Lyoczei Locei Loczei Lyoczei Locseiova Loczszeiova Lyoczszeiova Losonczi Loszonczi Lyoszonczzi Losoncziova Loszoncziova Lyoszonczziova Magat Magat Magat Magat Magat Magat Majcarova Majczarova Majczarova Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malikova Malikova Malikova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Maslonka Maszlonka Maszlonka Maslonka Maszlonka Maszlonka Maslonkova Maszlonkova Maszlonkova Matiasko Matiaszko Matiaszko Matiasko Matiaszko Matiaszko Matiaskova Matiaszkova Matiaszkova Matiaskova Matiaszkova Matiaszkova Medved Medved Medved Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Michnova Mihnova Miczhnova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mikac Mikacz Mikacz Mikac Mikacz Mikacz Minich Minih Miniczh Minich Minih Miniczh Minich Minih Miniczh Misutka Miszutka Miszutka Misutka Miszutka Miszutka Misutka Miszutka Miszutka Misutkova Miszutkova Miszutkova Moncekova Monczekova Monczekova Mundier Mundier Mundier Mundier Mundier Mundier Musak Muszak Muszak Musak Muszak Muszak Musak Muszak Muszak Musak Muszak Muszak Musak Muszak Muszak Musak Muszak Muszak Musak Muszak Muszak Musakova Muszakova Muszakova Musakova Muszakova Muszakova Mysiak Mysziak Mysziak Mysiak Mysziak Mysziak Mysiak Mysziak Mysziak Mysiakova Mysziakova Mysziakova Mysiakova Mysziakova Mysziakova Mysiakova Mysziakova Mysziakova Mysiakova Mysziakova Mysziakova Mysiakova Mysziakova Mysziakova Novek Novek Nyovek Ofertaler Ofertaler Ofertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Offertaler Okres Okresz Okresz Okres Okresz Okresz Okres Okresz Okresz Olesnamir Olesznamir Olesznamir Olesnamir Olesznamir Olesznamir Olesnanik Olesznanik Olesznanik Olesnanik Olesznanik Olesznanik Ondrejovic Ondrejovicz Ondrejovicz Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondruska Ondruszka Ondruszka Oprendek Oprendek Oprendek Oprendekova Oprendekova Oprendekova Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Palesch Paleszh Paleszczh Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Pasko Paszko Paszko Pasko Paszko Paszko Pastierovic Pasztierovicz Pasztierovicz Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlicek Pavliczek Pavliczek Pavlickova Pavliczkova Pavliczkova Pavlickova Pavliczkova Pavliczkova Pavlickova Pavliczkova Pavliczkova Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pecner Peczner Peczner Pekar Pekar Pekar Perickova Periczkova Periczkova Pesko Peszko Peszko Petruchova Petruhova Petruczhova Petruchova Petruhova Petruczhova Pinter Pinter Pinter Podolcova Podolczova Podolczova Podskoc Podszkocz Podszkocz Pogadl Pogadl Pogadl Pogadl Pogadl Pogadl Polascinova Polaszczinova Polaszczinova Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poloncyova Polonczyova Polonczyova Pravda Pravda Pravda Racko Raczko Raczko Racko Raczko Raczko Radko Radko Radko Rajcak Rajczak Rajczak Rajcan Rajczan Rajczan Recina Reczina Reczina Reseta Reszeta Reszeta Retlich Retlih Retliczh Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richter Rihter Riczhter Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Riska Riszka Riszka Robert Robert Robert Robert Robert Robert Sabo Szabo Sabo Schobertova Szhobertova Sczhobertova Schuster Szhuszter Sczhuszter Schuster Szhuszter Sczhuszter Secianska Szeczianszka Seczianszka Seciansky Szeczianszky Seczianszky Sefferova Szefferova Sefferova Sirkova Szirkova Sirkova Slilova Szlilova Slilova Slobodova Szlobodova Slobodova Slugen Szlugen Slugen Solcany Szolczany Solczany Sovcik Szovczik Sovczik Sovcik Szovczik Sovczik Sovcikova Szovczikova Sovczikova Spilajova Szpilajova Spilajova Staso Sztaszo Staszo Staso Sztaszo Staszo Staso Sztaszo Staszo Steineckerova Szteineczkerova Steineczkerova Stotka Sztotka Stotka Stotka Sztotka Stotka Struhar Sztruhar Struhar Susilova Szuszilova Suszilova Sutiak Szutiak Sutiak Sutiak Szutiak Sutiak Svajlen Szvajlen Svajlen Svaren Szvaren Svaren Taliar Taliar Tyaliar Tazar Tazar Tyazar Taziar Taziar Tyaziar Taziar Taziar Tyaziar Taziar Taziar Tyaziar Taziarova Taziarova Tyaziarova Taziarova Taziarova Tyaziarova Teleki Teleki Tyeleki Teleki Teleki Tyeleki Telekiova Telekiova Tyelekiova Teleky Teleky Tyeleky Tibor Tibor Tyibor Tonhauzerova Tonhauzerova Tyonhauzerova Trepan Trepan Tyrepan Tropekova Tropekova Tyropekova Tulincin Tulinczin Tyulinczin Tulincin Tulinczin Tyulinczin Tulincinova Tulinczinova Tyulinczinova Tulincinova Tulinczinova Tyulinczinova Turcer Turczer Tyurczer Uradnik Uradnik Uradnik Uradnikova Uradnikova Uradnikova Ursiny Ursziny Ursziny Vajcik Vajczik Vajczik Vajcikova Vajczikova Vajczikova Vanochova Vanohova Vanoczhova Vavrek Vavrek Vavrek Vavrekova Vavrekova Vavrekova Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrabel Vrabel Vrabel Vrablova Vrablova Vrablova Vrablova Vrablova Vrablova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Weindling Weindling Weindling Weindling Weindling Weindling Weindling Weindling Weindling Weindlingova Weindlingova Weindlingova Weisner Weiszner Weiszner Wesserle Weszszerle Weszszerle Wiesner Wieszner Wieszner Wiesner Wieszner Wieszner Wiesner Wieszner Wieszner Wiesner Wieszner Wieszner Zahon Zahon Zsahon Zahon Zahon Zsahon Zahon Zahon Zsahon Zahon Zahon Zsahon Zahon Zahon Zsahon Zahon Zahon Zsahon Zahon Zahon Zsahon Zavadska Zavadszka Zsavadszka Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zdenko Zdenko Zsdenko Zdenko Zdenko Zsdenko Zeiselova Zeiszelova Zseiszelova Ziakova Ziakova Zsiakova Zimerman Zimerman Zsimerman Zimerman Zimerman Zsimerman Zimmerman Zimmerman Zsimmerman Zimmerman Zimmerman Zsimmerman Zimmerman Zimmerman Zsimmerman Zimmermann Zimmermann Zsimmermann Zimmermann Zimmermann Zsimmermann Zimmermanova Zimmermanova Zsimmermanova Ziskova Ziszkova Zsiszkova Zulafka Zulafka Zsulafka Zulafkova Zulafkova Zsulafkova Zuzafka Zuzafka Zsuzafka Zuzafka Zuzafka Zsuzafka Zuzafka Zuzafka Zsuzafka Zuzafka Zuzafka Zsuzafka Zuzafka Zuzafka Zsuzafka Zuzafkova Zuzafkova Zsuzafkova Zvrskovcova Zvrszkovczova Zsvrszkovczova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Steinhűbel Joannes Schnarci Paulus Steinhűbel Andreas Groszner Joannes Petruli AndreasHagen Georgius Laitman Paulus Minich Paulus Vajszner Joannes Hagen Joannes Chobsza Andreas Cziger Joannes Krebes Martinus Steinhűbl Joannes Palecz Joannes Czimerman Andreas Lajtman Georgius Mendel Andreas Krebes

n78_19_354 n78_19_549

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.