Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1669
• Manor-House built-1750
• Log-Houses
• Memorial-Reservation

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
Cicmany_Zilina_ZI_Trencsen_Trencin_Log-Houses_ENC1_x1.jpg
| Log-Houses | [1] |
Čičmany

OLD NAMES of the village(town):
1773 Csicsman, Cžicžmany, 1786 Cschicschmán, 1808 Csicsmán, Cžičmany, 1863–1882, 1892–1895 Csicsmán, 1888, 1898–1902 Csicsman, 1907–1913 Csicsmány, 1920– Čičmany

POPULATION of Cicmany in 2005: 204 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bačíková Bacikova Bacsikova Barančík Barancik Barancsik Barančíková Barancikova Barancsikova Baránek Baranek Baranek Bolvan Bolvan Bolvan Bolvanová Bolvanova Bolvanova Brundza Brundza Brundza Čecho Cecho Cseho Čechová Cechova Csehova Čepela Cepela Csepela Čepelová Cepelova Csepelova Chúpek Chupek Hupek Chupková Chupkova Hupkova Chúpková Chupkova Hupkova Ďuriga Duriga Gyuriga Ďurigová Durigova Gyurigova Fialka Fialka Fialka Filipová Filipova Filipova Frývaldský Fryvaldsky
... above surnames continue below the google map

Cicmany bordering the villages(towns): Briestenne | Briestie | Cavoj | Celkova Lehota | Chvojnica | Cierna Lehota | Dolna Poruba | Dolny Lieskov | Domaniza | Domanizska Lehota | Durdove | Fackov | Fricova Lehota | Fryvald | Gapel | Hadviga | Hloza | Horna Poruba | Jasenovo | Kardosova Vieska | Klacno | Kopec | Kosecke Podhradie | Kosecke Rovne | Ladce | Lieskov | Lieskov | Male Kosecke Podhradie | Malinova | Mojtin | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Nozdrovice | Podhorie | Podskalie | Poluvsie | Pravenec | Pruzina | Rajecka Lesna | Rudno | Sadocne | Sipkov | Slopna | Solka | Temes | Trstena | Trstie | Tunezice | Tuzina | Valaska Bela | Velke Kosecke Podhradie | Vricko | Vysehradne | Zliechov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fryvaldszky Gábel Gabel Gabel Gábelová Gabelova Gabelova Gáplovská Gaplovska Gaplovszka Gáplovský Gaplovsky Gaplovszky Gápľovský Gaplovsky Gaplyovszky Gocman Gocman Goczman Gocmanová Gocmanova Goczmanova Gregor Gregor Gregor Gregorová Gregorova Gregorova Greguš Gregus Gregus Hamalová Hamalova Hamalova Hanuska Hanuska Hanuszka Hanusková Hanuskova Hanuszkova Hašová Hasova Hasova Haššo Hasso Hasso Haššová Hassova Hassova Herbriková Herbrikova Herbrikova Herco Herco Herczo Hercová Hercova Herczova Holbička Holbicka Holbicska Holbičková Holbickova Holbicskova Hrbáčková Hrbackova Hrbacskova Hrehor Hrehor Hrehor Hrehorová Hrehorova Hrehorova Hrvolová Hrvolova Hrvolova Jeřábková Jerabkova Jeřabkova Jokel Jokel Jokel Joklová Joklova Joklova Kamasová Kamasova Kamaszova Kohút Kohut Kohut Kohútová Kohutova Kohutova Kotercová Kotercova Koterczova Koterec Koterec Koterecz Krchová Krchova Krhova Kršiak Krsiak Krsiak Kubačka Kubacka Kubacska Kubincová Kubincova Kubinczova Kubinec Kubinec Kubinecz Kubínec Kubinec Kubinecz Matejek Matejek Matejek Matejeková Matejekova Matejekova Mičudová Micudova Micsudova Mierisová Mierisova Mieriszova Ondrejča Ondrejca Ondrejcsa Ondrejčová Ondrejcova Ondrejcsova Oslica Oslica Oszlicza Pažická Pazicka Pazsiczka Pieš Pies Pies Piešová Piesova Piesova Podušel Podusel Podusel Podúšel Podusel Podusel Podušelová Poduselova Poduselova Podušlová Poduslova Poduslova Prilinská Prilinska Prilinszka Prilinský Prilinsky Prilinszky Radena Radena Radena Radenová Radenova Radenova Rajčan Rajcan Rajcsan Remenec Remenec Remenecz Šišková Siskova Siskova Strapko Strapko Sztrapko Strápko Strapko Sztrapko Strapková Strapkova Sztrapkova Štrba Strba Strba Štrbová Strbova Strbova Uriča Urica Uricsa Uríča Urica Uricsa Uričová Uricova Uricsova Uríčová Uricova Uricsova Valiček Valicek Valicsek Valičková Valickova Valicskova Vrábeľ Vrabel Vrabely Vrábová Vrabova Vrabova Vrchovská Vrchovska Vrhovszka Vrchovský Vrchovsky Vrhovszky Zábojníková Zabojnikova Zabojnikova Záň Zan Zany Záňová Zanova Zanyova Zaťko Zatko Zatyko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bacikova Baczikova Baczikova Barancik Baranczik Baranczik Barancikova Baranczikova Baranczikova Baranek Baranek Baranek Bolvan Bolvan Bolvan Bolvan Bolvan Bolvan Cecho Czeho Cseczho Cechova Czehova Cseczhova Cechova Czehova Cseczhova Cechova Czehova Cseczhova Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Chupek Hupek Cshupek Ficek Ficzek Ficzek Gabelova Gabelova Gabelova Gaplovska Gaplovszka Gaplovszka Gaplovsky Gaplovszky Gaplovszky Gocmanova Goczmanova Goczmanova Gregusova Greguszova Greguszova Hajasova Hajaszova Hajaszova Hajasova Hajaszova Hajaszova Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hassova Haszszova Haszszova Hassova Haszszova Haszszova Hassova Haszszova Haszszova Herbrik Herbrik Herbrik Herco Herczo Herczo Herco Herczo Herczo Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hrbackova Hrbaczkova Hrbaczkova Ing Ing Ing Izidor Izidor Izidor Jantoskova Jantoszkova Jantoszkova Joklova Joklova Joklova Kamas Kamasz Kamasz Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kostkova Kosztkova Kosztkova Kotercova Koterczova Koterczova Kotercova Koterczova Koterczova Koterec Koterecz Koterecz Koterec Koterecz Koterecz Koterec Koterecz Koterecz Krcho Krho Krczho Krsiak Krsziak Krsziak Krsiakova Krsziakova Krsziakova Kubincova Kubinczova Kubinczova Kubincova Kubinczova Kubinczova Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kvorkova Kvorkova Kvorkova Kytka Kytka Kytka Lovasova Lovaszova Lyovaszova Micudova Miczudova Miczudova Mierisova Mieriszova Mieriszova Nikmonova Nikmonova Nyikmonova Ondrejcova Ondrejczova Ondrejczova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Pies Piesz Piesz Piesova Pieszova Pieszova Piesova Pieszova Pieszova Piesova Pieszova Pieszova Radena Radena Radena Radena Radena Radena Radenova Radenova Radenova Radenova Radenova Radenova Radenova Radenova Radenova Remenec Remenecz Remenecz Skubakova Szkubakova Skubakova Stankova Sztankova Stankova Strapko Sztrapko Strapko Strapkova Sztrapkova Strapkova Strapkova Sztrapkova Strapkova Strba Sztrba Strba Strba Sztrba Strba Strbova Sztrbova Strbova Turistcentrum Turisztczentrum Tyurisztczentrum Urica Uricza Uricza Uricova Uriczova Uriczova Uricova Uriczova Uriczova Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zaborska Zaborszka Zsaborszka Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Czigání Joannes Lezák Nicolaus Hulyák Joannes Hutyák Joannes Pies Joannes Pies id. Martinus Hrwl Joannes Hrol Nicolaus Hulyák id. Nicolaus Prigyén Georgius Prigyén Georgius Podusel Martinus Podusel Georgius Oszlicze Daniel Prásnoczki Georgius Kohut Joannes Oszlicza Joannes Jokel Martinus Jokel Georgius Jokel Andreas Gregor Joannes Gregor Joannes Gregor id. Nicolaus Gregor Joannes Gregor Nicolaus Smesko Georgius Smesko Nicolaus Mikés Martinus Kohut Stephanus Kohut Nicolaus Juricsa Michael Paulus Joannes Japokoszki Georgius Petrász Martinus Dioko Stephanus Petrusina Michael Bridinszki Joannes Szedlak Nicolaus Krsak Martinus Zatko Martinus Zatko id. Martinus Brinza Georgius Spwk Petrus Prdhorszki Georgius Chavalecz Martinus Petrusina Martinus Hubei Martinus Crobár Georgius Padusék Laurentius Hugyecz Georgius Pavro Georgius Petras Georgius Pomaibock Joannes Benyo Martinus Benyo Martinus Petrusina Joannes Hofer Joannes Sztanko Stephanus Sztanko Georgius Kovács Petrus Kovács Martinus Hanusko Georgius Gyuroven Andreas Prusinek Joannes Szabatny Joannes Szabatny id. Joannes Vavro Joannes Tresztyán Joannes Philipesz Nicolaus Bácsik Joannes Gaidos Joannes Marcsik Joannes Racsko Joannes Szabatny Martinus Haini Martinus Bidin Martinus Gyurgyován Stephanus Pzaznoczki Georgius Mlinár Martinus Czigány Andreas Hrvoly Joannes Novoszád Nicolaus Hrwl Georgius Bridgyin Georgius Griga Joannes Miakis Paulus Vavro Martinus Vavro Joannes Zamoran Joannes Hanuska Joannes Mlinár

n78_23_302 n78_23_303 n78_23_304 n78_23_548

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.