Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1100 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Bán
rc » Chlivény (Nagy-)
Otrhánky

OLD NAMES of the village(town):
1773 Rongyos-Sztricze, Otrhane Ostraticze, 1786 Rongyosch-Stricze, Rongyosch-Ischtricz, Otrhané Ostraticze, 1808 Rongyos-Sztricze, Otrhánky, 1873–1882 Otrhánki, 1863, 1888–1902 Rongyossztrice, 1907–1913 Eszterce, 1920–1960, 1990– Otrhánky

POPULATION of Otrhanky in 2005: 429 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baco Baco Baczo Bacová Bacova Baczova Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Bardyová Bardyova Bardyova Bím Bim Bim Bimová Bimova Bimova Briešťanská Briestanska Briestyanszka Briška Briska Briska Brišková Briskova Briskova Cagaň Cagan Czagany Cagáňová Caganova Czaganyova Chrenko Chrenko Hrenko Chrenková Chrenkova Hrenkova Chromík Chromik Hromik Chromíková Chromikova Hromikova Dobierka Dobierka Dobierka Dobierková Dobierkova Dobierkova Ďurčo Durco Gyurcso Ďurechová
... above surnames continue below the google map

Otrhanky bordering the villages(towns): Banovce nad Bebravou | Biskupice | Biskupice | Bobot | Borcany | Brezolupy | Brodzany | Chuda Lehota | Chynorany | Cimenna | Cuklasovce | Dezerice | Dolne Chlebany | Dolne Drzkovce | Dolne Nastice | Dolne Ozorovce | Dolne Vestenice | Dolny Riadok | Dubnicka | Dubodiel | Dvorec | Dvorniky nad Nitricou | Halacovce | Hornany | Horne Chlebany | Horne Drzkovce | Horne Nastice | Horne Ozorovce | Horne Vestenice | Horny Riadok | Hradiste | Hrezdovce | Kokosova | Kolacno | Krasno | Kuzmice | Latkovce | Libichava | Livina | Livinske Opatovce | Lutov | Mala Hradna | Mala Neporadza | Male Bedzany | Male Bielice | Male Borcany | Male Chlievany | Male Hoste | Male Krstenany | Male Ostratice | Male Uherce | Miezgovce | Nadlice | Navojovce | Nedanovce | Nedasovce | Nemecky | Nitrica | Norovce | Nova Lehota | Omastina | Ostratice | Partizanske | Pazit | Pecenany | Pochabany | Podhradie | Podluzany | Prasice | Pravotice | Prusy | Racice | Radisa | Rajcany | Roznove Mitice | Ruskovce | Rybany | Selec | Sisov | Skacany | Solcianky | Svinna | Tesare | Trebasovce | Trencianske Jastrabie | Tvrdomestice | Uhrovec | Uhrovske Podhradie | Velka Hradna | Velke Bedzany | Velke Bielice | Velke Borcany | Velke Chlievany | Velke Drzkovce | Velke Hoste | Velke Krstenany | Velke Ostratice | Velke Uherce | Velusovce | Vitkovce | Vlckovo | Vysocany | Zabokreky nad Nitrou | Zavada | Zitna-Radisa | Zlatniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Durechova Gyurehova Ďuriak Duriak Gyuriak Ďuriaková Duriakova Gyuriakova Ďurkáč Durkac Gyurkacs Feketová Feketova Feketova Filo Filo Filo Filová Filova Filova Flimel Flimel Flimel Flimelová Flimelova Flimelova Flórová Florova Florova Fojtíková Fojtikova Fojtikova Gašpar Gaspar Gaspar Gašparová Gasparova Gasparova Hablák Hablak Hablak Igaz Igaz Igaz Igazová Igazova Igazova Jakal Jakal Jakal Jakál Jakal Jakal Jakalová Jakalova Jakalova Jakálová Jakalova Jakalova Jandák Jandak Jandak Jandáková Jandakova Jandakova Januška Januska Januska Janušková Januskova Januskova Jeržabek Jerzabek Jerzsabek Kiricová Kiricova Kiriczova Kondášová Kondasova Kondasova Košík Kosik Kosik Košíková Kosikova Kosikova Kováčiková Kovacikova Kovacsikova Kuchťák Kuchtak Kuhtyak Kyselica Kyselica Kyszelicza Lech Lech Leh Lechová Lechova Lehova Mačasová Macasova Macsaszova Macháč Machac Mahacs Macháčová Machacova Mahacsova Maďara Madara Magyara Michliková Michlikova Mihlikova Mikloš Miklos Miklos Miklošová Miklosova Miklosova Mikuška Mikuska Mikuska Mikušková Mikuskova Mikuskova Mokrá Mokra Mokra Mravcová Mravcova Mravczova Niko Niko Niko Niková Nikova Nikova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejková Ondrejkova Ondrejkova Oravec Oravec Oravecz Paulech Paulech Pauleh Paulechová Paulechova Paulehova Pavlech Pavlech Pavleh Pavlechová Pavlechova Pavlehova Pavlen Pavlen Pavlen Pavlenová Pavlenova Pavlenova Petruš Petrus Petrus Petrušová Petrusova Petrusova Pikna Pikna Pikna Piknová Piknova Piknova Poliak Poliak Poliak Puchor Puchor Puhor Rypák Rypak Rypak Rypáková Rypakova Rypakova Saksa Saksa Szaksza Slovák Slovak Szlovak Slováková Slovakova Szlovakova Smolka Smolka Szmolka Smolková Smolkova Szmolkova Strempek Strempek Sztrempek Strempeková Strempekova Sztrempekova Stuparič Stuparic Sztuparics Stuparičová Stuparicova Sztuparicsova Urbánek Urbanek Urbanek Urbánková Urbankova Urbankova Veselá Vesela Veszela Veselý Vesely Veszely Viskup Viskup Viszkup Závoďan Zavodan Zavogyan

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Bardyova Bardyova Bardyova Beganova Beganova Beganova Beganova Beganova Beganova Bim Bim Bim Bimova Bimova Bimova Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botkova Botkova Botkova Briska Briszka Briszka Briska Briszka Briszka Briska Briszka Briszka Briska Briszka Briszka Cagan Czagan Csagan Cagan Czagan Csagan Cagan Czagan Csagan Chrenko Hrenko Cshrenko Chromik Hromik Cshromik Dobierka Dobierka Gyobierka Dobierka Dobierka Gyobierka Dobierkova Dobierkova Gyobierkova Dubravska Dubravszka Gyubravszka Dubravska Dubravszka Gyubravszka Durcova Durczova Gyurczova Durkac Durkacz Gyurkacz Filova Filova Filova Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimel Flimelova Flimelova Flimelova Flimelova Flimelova Flimelova Flimelova Flimelova Flimelova Flimmel Flimmel Flimmel Fojtikova Fojtikova Fojtikova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gaspar Gaszpar Gaszpar Gieci Gieczi Gieczi Griacova Griaczova Griaczova Hablak Hablak Hablak Hocka Hoczka Hoczka Igaz Igaz Igaz Igaz Igaz Igaz Igaz Igaz Igaz Jakal Jakal Jakal Jakal Jakal Jakal Jakal Jakal Jakal Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jakalova Jandak Jandak Jandak Jandakova Jandakova Jandakova Jerzabek Jerzabek Jerzabek Kondas Kondasz Kondasz Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Koziak Koziak Koziak Kuchtak Kuhtak Kuczhtak Kuchtak Kuhtak Kuczhtak Kuchtak Kuhtak Kuczhtak Kyselicova Kyszeliczova Kyszeliczova Lech Leh Lyeczh Lech Leh Lyeczh Lechova Lehova Lyeczhova Lisy Liszy Lyiszy Macas Maczasz Maczasz Machac Mahacz Maczhacz Majak Majak Majak Majak Majak Majak Majo Majo Majo Michlikova Mihlikova Miczhlikova Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuska Mikuszka Mikuszka Mikuskova Mikuszkova Mikuszkova Mokry Mokry Mokry Mozolova Mozolova Mozolova Mravec Mravecz Mravecz Niko Niko Nyiko Nikova Nikova Nyikova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Oravcova Oravczova Oravczova Paulech Pauleh Pauleczh Paulech Pauleh Pauleczh Pavlech Pavleh Pavleczh Pavlen Pavlen Pavlen Pavlen Pavlen Pavlen Pavlen Pavlen Pavlen Petrus Petrusz Petrusz Piknova Piknova Piknova Poliak Poliak Poliak Puchor Puhor Puczhor Ranincova Raninczova Raninczova Rypak Rypak Rypak Rypak Rypak Rypak Rypak Rypak Rypak Rypakova Rypakova Rypakova Saboova Szaboova Saboova Slovak Szlovak Slovak Smolka Szmolka Smolka Smolka Szmolka Smolka Strempek Sztrempek Strempek Strempek Sztrempek Strempek Strempek Sztrempek Strempek Strempekova Sztrempekova Strempekova Stuparic Sztuparicz Stuparicz Stuparic Sztuparicz Stuparicz Tatarka Tatarka Tyatarka Urbanek Urbanek Urbanek Urbanek Urbanek Urbanek Viskup Viszkup Viszkup Zavodan Zavodan Zsavodan Zavodan Zavodan Zsavodan

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Benyo Joannes Vaczlav Georgius Gajdos Paulus Omiar Joannes Gajdos Crivicskova Joannes Benyo Joannes Balko Georgius Svecz Nicolaus Vaszla Michael Stevuska Michael Valyko

n78_23_516 n78_23_555

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.