Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Bán
luth » Ksinna
rc » Zayugrócz
Závada pod Čiernym vrchom
Zavada pod Ciernym vrchom is joined to the village (town): Ksinna

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1808, Ksinna, Kssinna, 1786 Kschinna, 1863–1902 Ksinna, 1907–1913 Kesnyő, 1920 Kšiná, 1927– Kšinná
Závada pod Čiernym vrchom: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Ugrócz-Závada, Uhrowská Závada, 1863, 1877–1882 Zavada, 1873, 1888–1902, 1920–1960 Závada, 1907–1913 Bánzabos, 1960–1976 Závada pod Čiernym vrchom

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamčová Adamcova Adamcsova Adame Adame Adame Adamec Adamec Adamecz Adameová Adameova Adameova Antala Antala Antala Baško Basko Basko Bašková Baskova Baskova Bednár Bednar Bednar Bednárová Bednarova Bednarova Botka Botka Botka Botková Botkova Botkova Čukan Cukan Csukan Čukanová Cukanova Csukanova Dávid David David Drábik Drabik Drabik Drábiková Drabikova Drabikova Ducho Ducho Duho Duchová Duchova Duhova Ďuračka Duracka Gyuracska Ďuračková Durackova Gyuracskova Filo Filo
... above surnames continue below the google map

Zavada pod Ciernym vrchom bordering the villages(towns): Banky | Banovce nad Bebravou | Bastianka | Beznakova Ves | Biskupice | Biskupice | Bobot | Bojnice | Bosianska Neporadza | Cavoj | Chvojnica | Cierna Lehota | Cimenna | Cuklasovce | Dezerice | Diviacka Nova Ves | Diviaky nad Nitricou | Dlzin | Dobrasov | Dobrocna | Dolna Poruba | Dolne Drzkovce | Dolne Motesice | Dolne Ozorovce | Dolne Sutovce | Dubnicka | Dvorec | Gapel | Hornany | Horne Drzkovce | Horne Lelovce | Horne Motesice | Horne Nastice | Horne Ozorovce | Horne Sutovce | Horne Vestenice | Hrezdovce | Jeskova Ves nad Nitricou | Kanianka | Kocurany | Kos | Kostolna Ves | Kostolne Mitice | Krasna Ves | Krstanova Ves | Ksinna | Laskar | Latkovce | Liestany | Lomnica | Lutov | Macov | Mala Hradna | Mala Neporadza | Male Chlievany | Miezgovce | Motesice | Neporadza | Nevidzany | Nitrianske Rudno | Nitrianske Sucany | Novaky | Omastina | Omsenie | Opatovce nad Nitrou | Petovka | Petrova Lehota | Podluzany | Poruba | Prusy | Radisa | Roznova Neporadza | Roznove Mitice | Rudnianska Lehota | Ruskovce | Sec | Sipkov | Slatina nad Bebravou | Slatinka nad Bebravou | Somorova | Sutovce | Svinna | Temes | Timoradza | Trebichava | Trencianske Jastrabie | Trencianske Mitice | Trencianske Teplice | Uhrovec | Uhrovske Podhradie | Valaska Bela | Velka Hradna | Velke Drzkovce | Vlckovo | Vrbany | Zemianske Mitice | Zitna-Radisa | Zlatniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Filo Filová Filova Filova Gabriška Gabriska Gabriska Gábriška Gabriska Gabriska Gabrišková Gabriskova Gabriskova Gábrišková Gabriskova Gabriskova Hadvig Hadvig Hadvig Hadvigová Hadvigova Hadvigova Hajšová Hajsova Hajsova Hanko Hanko Hanko Hanková Hankova Hankova Hollá Holla Holla Hollý Holly Holly Hrebíček Hrebicek Hrebicsek Hrebíčková Hrebickova Hrebicskova Hrubá Hruba Hruba Hrubý Hruby Hruby Hudec Hudec Hudecz Hudecová Hudecova Hudeczova Ivaniš Ivanis Ivanis Ivanišová Ivanisova Ivanisova Jedináková Jedinakova Jedinakova Jelenčíková Jelencikova Jelencsikova Kalač Kalac Kalacs Kalačová Kalacova Kalacsova Kleman Kleman Kleman Klemanová Klemanova Klemanova Kopčan Kopcan Kopcsan Kopčanová Kopcanova Kopcsanova Krcho Krcho Krho Krchová Krchova Krhova Křižka Krizka Křizska Lagínová Laginova Laginova Lukniš Luknis Luknis Malina Malina Malina Malinká Malinka Malinka Malinký Malinky Malinky Martiš Martis Martis Mekyš Mekys Mekys Melasová Melasova Melaszova Meloun Meloun Meloun Melounová Melounova Melounova Michalička Michalicka Mihalicska Michaličková Michalickova Mihalicskova Mišina Misina Misina Mišinová Misinova Misinova Miške Miske Miske Myšina Mysina Mysina Myšinová Mysinova Mysinova Neština Nestina Nestina Neštinová Nestinova Nestinova Pavle Pavle Pavle Pavleová Pavleova Pavleova Petre Petre Petre Pružincová Pruzincova Pruzsinczova Pružinec Pruzinec Pruzsinecz Repková Repkova Repkova Šebeň Seben Sebeny Šebeňová Sebenova Sebenyova Sečanská Secanska Szecsanszka Sečánská Secanska Szecsanszka Sečanský Secansky Szecsanszky Šiko Siko Siko Šípka Sipka Sipka Šípková Sipkova Sipkova Škorcová Skorcova Skorczova Škorec Skorec Skorecz Škultéty Skultety Skultety Škultétyová Skultetyova Skultetyova Škuta Skuta Skuta Škutová Skutova Skutova Švelka Svelka Svelka Tobořík Toborik Tobořik Toth Toth Toth Tothová Tothova Tothova Trebichavská Trebichavska Trebihavszka Tuchyňa Tuchyna Tuhynya Tuchyňová Tuchynova Tuhynyova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adaemova Adaemova Adaemova Adamcova Adamczova Adamczova Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adame Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Adameova Antalova Antalova Antalova Antalova Antalova Antalova Antalova Antalova Antalova Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Basko Baszko Baszko Baskova Baszkova Baszkova Baskova Baszkova Baszkova Bosko Boszko Boszko Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Botkova Chrenko Hrenko Cshrenko Cukan Czukan Csukan Cukan Czukan Csukan Cukan Czukan Csukan Cukanova Czukanova Csukanova David David Gyavid David David Gyavid Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Drabik Drabik Gyrabik Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Ducho Duho Gyuczho Duchova Duhova Gyuczhova Duchova Duhova Gyuczhova Duchova Duhova Gyuczhova Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filova Filova Filova Filova Filova Filova Gabriska Gabriszka Gabriszka Gabriska Gabriszka Gabriszka Gabriska Gabriszka Gabriszka Gabriska Gabriszka Gabriszka Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Gabriskova Gabriszkova Gabriszkova Garaj Garaj Garaj Hadvig Hadvig Hadvig Hadvig Hadvig Hadvig Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hadvigova Hajso Hajszo Hajszo Hajsova Hajszova Hajszova Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Holly Holly Holly Hrebicek Hrebiczek Hrebiczek Hruba Hruba Hruba Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Ivanisova Ivaniszova Ivaniszova Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jednota Jednota Jednota Jelencik Jelenczik Jelenczik Jelencikova Jelenczikova Jelenczikova Jelencikova Jelenczikova Jelenczikova Jelencikova Jelenczikova Jelenczikova Jozef Jozef Jozef Kalac Kalacz Kalacz Kalacova Kalaczova Kalaczova Klacko Klaczko Klaczko Klemanova Klemanova Klemanova Klemanova Klemanova Klemanova Koleda Koleda Koleda Koleda Koleda Koleda Koleda Koleda Koleda Koledova Koledova Koledova Kopcan Kopczan Kopczan Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizka Krizkova Krizkova Krizkova Lagin Lagin Lyagin Lagin Lagin Lyagin Lagin Lagin Lyagin Lagin Lagin Lyagin Laginova Laginova Lyaginova Laginova Laginova Lyaginova Laginova Laginova Lyaginova Luknis Luknisz Lyuknisz Malinka Malinka Malinka Malinky Malinky Malinky Malinky Malinky Malinky Marek Marek Marek Martis Martisz Martisz Medvecka Medveczka Medveczka Mekys Mekysz Mekysz Mekys Mekysz Mekysz Melounova Melounova Melounova Melounova Melounova Melounova Melounova Melounova Melounova Michalicka Mihaliczka Miczhaliczka Michalickova Mihaliczkova Miczhaliczkova Michalickova Mihaliczkova Miczhaliczkova Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misinova Miszinova Miszinova Misinova Miszinova Miszinova Misinova Miszinova Miszinova Misinova Miszinova Miszinova Miske Miszke Miszke Miske Miszke Miszke Nahodil Nahodil Nyahodil Nestina Nesztina Nyesztina Nestina Nesztina Nyesztina Nestina Nesztina Nyesztina Nestina Nesztina Nyesztina Nosko Noszko Nyoszko Ondrkova Ondrkova Ondrkova Oravcova Oravczova Oravczova Paulik Paulik Paulik Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavle Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Pavleova Petre Petre Petre Pruzinec Pruzinecz Pruzinecz Pruzinec Pruzinecz Pruzinecz Pruzinec Pruzinecz Pruzinecz Pruzinec Pruzinecz Pruzinecz Pruzinec Pruzinecz Pruzinecz Repkova Repkova Repkova Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Sebenova Szebenova Sebenova Sebenova Szebenova Sebenova Sebenova Szebenova Sebenova Sebenova Szebenova Sebenova Secanska Szeczanszka Seczanszka Secanska Szeczanszka Seczanszka Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Secansky Szeczanszky Seczanszky Siko Sziko Siko Sipka Szipka Sipka Skorcova Szkorczova Skorczova Skovajsa Szkovajsza Skovajsza Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultety Szkultety Skultety Skultetyova Szkultetyova Skultetyova Tirinda Tirinda Tyirinda Tirinda Tirinda Tyirinda Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tuchyna Tuhyna Tyuczhyna Tuchynova Tuhynova Tyuczhynova Tuchynova Tuhynova Tyuczhynova Tuchynova Tuhynova Tyuczhynova Valach Valah Valaczh Vojtek Vojtek Vojtek Vojtekova Vojtekova Vojtekova Vojtekova Vojtekova Vojtekova Volarik Volarik Volarik

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Dergeny Georgius Svecz Stephanus Richtar Andreas Richtar Martinus Richtar Joannes Pruzinecz Joannes Richtar Georgius Sztanko Michael Belan Joannes Mikodus Joannes Kopcsan Nicolaus Sukalya Joannes Humaj Andreas Svecz Andreas Sukallya Andreas Pupak Andreas Philo Joannes Kohus Joannes Korh Michael Kovacs Joannes Bednar Stephanus Hantaba Andreas Janoscsy Stephanus Klusko

n78_23_519 n78_23_555

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.