Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Privigye
rc » Bajmócz
Horné Šutovce
Horne Sutovce is joined to the village (town): Sutovce

OLD NAMES of the village(town):
1924– Šutovce
Dolné Šutovce: 1773 Alsó-Sutocz, 1786 Alschó-Schutócz, Dolné Ssutowce, 1808 Alsó-Sutócz, Ssútowce, 1863–1888, 1895–1907 Alsósutóc, 1892 Alsósútóc, 1913 Alsósujtó, 1920–1924 Dolné Šutovce
Horné Šutovce: 1773 Felső-Sutocz, Ober-Schutotz, Horne Sutowcze, 1786 Felschő-Schutócz, Horné Ssutowce, 1808 Felső-Sutócz, Ssútowce, 1863–1888, 1898–1907 Felsősutóc, 1892–1895 Felsősutoc, 1913 Felsősujtó, 1920–1924 Horné Šutovce

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamik Adamik Adamik Adámik Adamik Adamik Adámiková Adamikova Adamikova Baboľová Babolova Babolyova Bača Baca Bacsa Bačová Bacova Bacsova Bárczi Barczi Barczi Bárcziová Barcziova Barcziova Bátora Batora Batora Bátorová Batorova Batorova Blahová Blahova Blahova Bomboš Bombos Bombos Bombošová Bombosova Bombosova Briatka Briatka Briatka Briatková Briatkova Briatkova Cebáková Cebakova Czebakova Čepl Cepl Csepl Čeplová Ceplova Cseplova Čičmancová Cicmancova Csicsmanczova
... above surnames continue below the google map

Horne Sutovce bordering the villages(towns): Banky | Bastianka | Beznakova Ves | Bojnice | Brezany | Brezolupy | Brusno | Budis | Cavoj | Chrenovec-Brusno | Chvojnica | Cierna Lehota | Cigel | Diviacka Nova Ves | Diviaky nad Nitricou | Dlzin | Dobrocna | Dolne Sutovce | Dolne Vestenice | Dubnicka | Dvorniky nad Nitricou | Fricova Lehota | Handlova | Horne Lelovce | Horne Nastice | Horne Vestenice | Hradec | Jalovec | Jasenovo | Jeskova Ves nad Nitricou | Kanianka | Kocurany | Kos | Kostolna Ves | Krstanova Ves | Ksinna | Laskar | Latkovce | Lazany | Lehota pod Vtacnikom | Liesno | Liestany | Lipnik | Lomnica | Macov | Mala Causa | Mala Lehota | Mala Lehotka | Malinova | Miezgovce | Morovno | Necpaly nad Nitrou | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Nitrianske Rudno | Nitrianske Sucany | Nitrica | Nova Lehota | Novaky | Omastina | Opatovce nad Nitrou | Poluvsie | Poruba | Pravenec | Prievidza | Racice | Radisa | Raztocno | Rudnianska Lehota | Rudno | Sebedrazie | Sec | Sipkov | Solka | Somorova | Sutovce | Temes | Trebichava | Tuzina | Uhrovec | Uhrovske Podhradie | Valaska Bela | Velka Causa | Velka Lehota | Velka Lehotka | Vrbany | Vysehradne | Zavada pod Ciernym vrchom | Zitna-Radisa

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Čičmanec Cicmanec Csicsmanecz Čmelo Cmelo Csmelo Čmelová Cmelova Csmelova Farkaš Farkas Farkas Ferenčík Ferencik Ferencsik Gaman Gaman Gaman Gamanová Gamanova Gamanova Halaška Halaska Halaska Halašková Halaskova Halaskova Hnáthová Hnathova Hnathova Hodál Hodal Hodal Hrdá Hrda Hrda Hrdý Hrdy Hrdy Hrúzová Hruzova Hruzova Hudec Hudec Hudecz Hudecová Hudecova Hudeczova Hulinyi Hulinyi Hulinyi Hulinyiová Hulinyiova Hulinyiova Humaj Humaj Humaj Humajová Humajova Humajova Jankeje Jankeje Jankeje Jurík Jurik Jurik Klincová Klincova Klinczova Kliniec Kliniec Kliniecz Kmeť Kmet Kmety Kmeťová Kmetova Kmetyova Knapíková Knapikova Knapikova Majdan Majdan Majdan Majdanová Majdanova Majdanova Marko Marko Marko Marková Markova Markova Mazánik Mazanik Mazanik Mazániková Mazanikova Mazanikova Mazáňová Mazanova Mazanyova Mazúr Mazur Mazur Mazúrová Mazurova Mazurova Minár Minar Minar Minárová Minarova Minarova Oscitá Oscita Oszczita Oscitý Oscity Oszczity Pánis Panis Panisz Pánisová Panisova Paniszova Patoč Patoc Patocs Patočová Patocova Patocsova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Pažická Pazicka Pazsiczka Pekár Pekar Pekar Pekárová Pekarova Pekarova Píš Pis Pis Píšová Pisova Pisova Pračko Pracko Pracsko Rajčo Rajco Rajcso Rajčová Rajcova Rajcsova Schwarc Schwarc Szhwarcz Schwarcová Schwarcova Szhwarczova Schwarz Schwarz Szhwarz Schwarzová Schwarzova Szhwarzova Šemrincová Semrincova Semrinczova Šemrinec Semrinec Semrinecz Šimkovič Simkovic Simkovics Šimkovičová Simkovicova Simkovicsova Sobotová Sobotova Szobotova Šovec Sovec Sovecz Šprtová Sprtova Sprtova Šramková Sramkova Sramkova Srna Srna Szrna Štrbák Strbak Strbak Štrbáková Strbakova Strbakova Svitková Svitkova Szvitkova Svítková Svitkova Szvitkova Svitok Svitok Szvitok Svítok Svitok Szvitok Tonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tonhajzerová Tonhajzerova Tonhajzerova Uhlár Uhlar Uhlar Uhlárová Uhlarova Uhlarova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamikova Adamikova Adamikova Adamikova Adamikova Adamikova Alena Alena Alena Bacova Baczova Baczova Cebak Czebak Csebak Cebak Czebak Csebak Ceplova Czeplova Cseplova Cervik Czervik Cservik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Gamanova Hercegova Herczegova Herczegova Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hrdy Hruz Hruz Hruz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hulinyiova Hulinyiova Hulinyiova Janoska Janoszka Janoszka Jarmila Jarmila Jarmila Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Majdan Majdan Majdan Majdanova Majdanova Majdanova Majdanova Majdanova Majdanova Majdanova Majdanova Majdanova Mazanik Mazanik Mazanik Mazanik Mazanik Mazanik Mazanova Mazanova Mazanova Mazor Mazor Mazor Mazur Mazur Mazur Minar Minar Minar Nemcova Nemczova Nyemczova Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Oscity Oszczity Oszczity Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panisova Paniszova Paniszova Panisova Paniszova Paniszova Pekarova Pekarova Pekarova Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pis Pisz Pisz Pisova Piszova Piszova Povalan Povalan Povalan Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajco Rajczo Rajczo Rajcova Rajczova Rajczova Rajcova Rajczova Rajczova Schwarc Szhwarcz Sczhwarcz Semrinec Szemrinecz Semrinecz Simkovic Szimkovicz Simkovicz Suchan Szuhan Suczhan Suchan Szuhan Suczhan Suchan Szuhan Suczhan Suchanova Szuhanova Suczhanova Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzer Tonhajzer Tyonhajzer Tonhajzerova Tonhajzerova Tyonhajzerova Uhlar Uhlar Uhlar Uhlar Uhlar Uhlar Vladimir Vladimir Vladimir Vlcek Vlczek Vlczek

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Mathias Scultetus Joannes Bajcso Martinus Bajcso Nmartinus Marko Joannes Herdi Joannes Urbany Georgius Adamik Michael Adamik

n78_19_308 n78_19_548

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.