Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1876 lutheran

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Csejthe
luth » Ujhhely (Vág-)
rc » Szobotist

LUTH
jew » Szobotist
rc » Szobotist
Častkov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Csasztkocz, Csastkow, Czastkow, 1786 Cschasztkócz, Čschasztkowecz, 1808 Csacskócz, Csaskócz, Cžačkowce, Cžasskowce, Jačkowce, 1863 Csaszkóc, 1873–1882 Császtkóc, 1888–1892 Csasztkó, 1895–1907 Császtkó, 1913 Császkó, 1920 Častkov, Častkovce, 1927– Častkov

POPULATION of Castkov in 2005: 610 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Babušík Babusik Babusik Bartoňová Bartonova Bartonyova Boríková Borikova Borikova Chropúvka Chropuvka Hropuvka Chropúvková Chropuvkova Hropuvkova Chválová Chvalova Hvalova Daniš Danis Danis Danišová Danisova Danisova Dermíšek Dermisek Dermisek Dermíšková Dermiskova Dermiskova Dubinák Dubinak Dubinak Dubináková Dubinakova Dubinakova Fábiková Fabikova Fabikova Filípková Filipkova Filipkova Fodor Fodor Fodor Fodorová Fodorova Fodorova Gažová Gazova Gazsova Goldšmíd Goldsmid
... above surnames continue below the google map

Castkov bordering the villages(towns): Brestovec | Brezova pod Bradlom | Bukovec | Cacov | Chropov | Chvojnica | Dojc | Dubovce | Gbely | Hlboke | Holic | Katov | Kopcany | Kosariska | Kosariska-Priepasne | Kovalov | Kovalovec | Kunov | Letnicie | Lopasov | Mocidlany | Mokry Haj | Myjava | Oreske | Petrova Ves | Podbranc | Polianka | Popudinske Mocidlany | Popudiny | Prietrz | Prietrzka | Radimov | Radosovce | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rybky | Sajdikove Humence | Sastin-Straze | Senica | Skalica | Smolinske | Smrdaky | Sobotiste | Sotina | Stara Myjava | Stefanov | Straze nad Myjavou | Trnovec | Tura Luka | Unin | Vidovany | Vieska | Vlckovany | Vradiste | Vrbovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Goldsmid Goldšmidová Goldsmidova Goldsmidova Goldšmídová Goldsmidova Goldsmidova Gregor Gregor Gregor Gregorová Gregorova Gregorova Hanzlíček Hanzlicek Hanzlicsek Horňák Hornak Hornyak Horňáková Hornakova Hornyakova Hulka Hulka Hulka Huťa Huta Hutya Hyža Hyza Hyzsa Ivácková Ivackova Ivaczkova Janšáková Jansakova Jansakova Jediná Jedina Jedina Jozefák Jozefak Jozefak Jozefáková Jozefakova Jozefakova Juráš Juras Juras Juríček Juricek Juricsek Juríčková Jurickova Juricskova Kalamen Kalamen Kalamen Kaščák Kascak Kascsak Kaščáková Kascakova Kascsakova Krč Krc Krcs Krčová Krcova Krcsova Krištof Kristof Kristof Krištofíková Kristofikova Kristofikova Krištofová Kristofova Kristofova Kučera Kucera Kucsera Macková Mackova Maczkova Miča Mica Micsa Mičová Micova Micsova Morávek Moravek Moravek Morávková Moravkova Moravkova Nejedlík Nejedlik Nejedlik Nemeček Nemecek Nemecsek Nemečková Nemeckova Nemecskova Nochtová Nochtova Nohtova Otrísal Otrisal Otriszal Otrísalová Otrisalova Otriszalova Papp Papp Papp Pappová Pappova Pappova Parák Parak Parak Patinka Patinka Patinka Perička Pericka Pericska Praskač Praskac Praszkacs Praskačová Praskacova Praszkacsova Rehušová Rehusova Rehusova Rízek Rizek Rizek Rízková Rizkova Rizkova Roža Roza Rozsa Sabota Sabota Szabota Sadloň Sadlon Szadlony Šarabok Sarabok Sarabok Šaraboková Sarabokova Sarabokova Šimková Simkova Simkova Škoda Skoda Skoda Škrhová Skrhova Skrhova Slámka Slamka Szlamka Slámková Slamkova Szlamkova Smetana Smetana Szmetana Smetanová Smetanova Szmetanova Šrámek Sramek Sramek Štefek Stefek Stefek Štefková Stefkova Stefkova Straka Straka Sztraka Surová Surova Szurova Teplica Teplica Teplicza Teplicová Teplicova Tepliczova Trimel Trimel Trimel Ťulák Tulak Tyulak Uhlířová Uhlirova Uhliřova Vitková Vitkova Vitkova Vlček Vlcek Vlcsek Vlčková Vlckova Vlcskova Vojtek Vojtek Vojtek Vojtková Vojtkova Vojtkova Žák Zak Zsak Žáková Zakova Zsakova Zálešák Zalesak Zalesak Zálešáková Zalesakova Zalesakova Zdravecký Zdravecky Zdraveczky

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Anna Anna Anna Babusikova Babuszikova Babuszikova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Bartonova Bartonova Bartonova Borikova Borikova Borikova Borikova Borikova Borikova Borikova Borikova Borikova Cernek Czernek Csernek Chropuvka Hropuvka Cshropuvka Chropuvka Hropuvka Cshropuvka Chropuvkova Hropuvkova Cshropuvkova Chvalova Hvalova Cshvalova Chvalova Hvalova Cshvalova Danisova Daniszova Gyaniszova Elias Eliasz Eliasz Fabik Fabik Fabik Fabik Fabik Fabik Filipkova Filipkova Filipkova Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Frnka Frnka Frnka Frnka Frnka Frnka Gregor Gregor Gregor Gregorova Gregorova Gregorova Havran Havran Havran Havran Havran Havran Ing Ing Ing Ivackova Ivaczkova Ivaczkova Ivackova Ivaczkova Ivaczkova Jaborka Jaborka Jaborka Jaborkova Jaborkova Jaborkova Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jansakova Janszakova Janszakova Jarabkova Jarabkova Jarabkova Jarabkova Jarabkova Jarabkova Jonas Jonasz Jonasz Jonas Jonasz Jonasz Jozef Jozef Jozef Jozefak Jozefak Jozefak Jozefak Jozefak Jozefak Juras Jurasz Jurasz Juras Jurasz Jurasz Juricek Juriczek Juriczek Juricek Juriczek Juriczek Juricek Juriczek Juriczek Juricek Juriczek Juriczek Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Krcova Krczova Krczova Kristof Krisztof Krisztof Lisicka Lisziczka Lyisziczka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liskova Liszkova Lyiszkova Melicharek Meliharek Meliczharek Mica Micza Micza Micova Miczova Miczova Micova Miczova Miczova Micova Miczova Miczova Micova Miczova Miczova Misanek Miszanek Miszanek Misanekova Miszanekova Miszanekova Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravkova Moravkova Moravkova Moravkova Moravkova Moravkova Nemecek Nemeczek Nyemeczek Nemecek Nemeczek Nyemeczek Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Papp Pappova Pappova Pappova Pericka Periczka Periczka Pracskac Praczszkacz Praczszkacz Praskac Praszkacz Praszkacz Praskac Praszkacz Praszkacz Praskac Praszkacz Praszkacz Praskac Praszkacz Praszkacz Praskacova Praszkaczova Praszkaczova Rehus Rehusz Rehusz Rizek Rizek Rizek Rizkova Rizkova Rizkova Rozova Rozova Rozova Ruzena Ruzena Ruzena Ruzena Ruzena Ruzena Sabota Szabota Sabota Sarabok Szarabok Sarabok Sarabok Szarabok Sarabok Skanderla Szkanderla Skanderla Skoda Szkoda Skoda Slamka Szlamka Slamka Smetana Szmetana Smetana Smetanova Szmetanova Smetanova Stefek Sztefek Stefek Straka Sztraka Straka Strakova Sztrakova Strakova Teplica Teplicza Tyeplicza Tomanova Tomanova Tyomanova Trimel Trimel Tyrimel Trimel Trimel Tyrimel Tulak Tulak Tyulak Tulpakova Tulpakova Tyulpakova Uhlir Uhlir Uhlir Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclavova Vaczlavova Vaczlavova Vaclavova Vaczlavova Vaczlavova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vlckova Vlczkova Vlczkova Vojtek Vojtek Vojtek Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Westrum Wesztrum Wesztrum Zak Zak Zsak Zak Zak Zsak Zakova Zakova Zsakova Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zalesak Zaleszak Zsaleszak Zdravecka Zdraveczka Zsdraveczka Zdravecky Zdraveczky Zsdraveczky Zona Zona Zsona Zona Zona Zsona

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Paulus Rebenka Thomas Juricska Joannes Kantoriuk Paulus Gubernath Martinus Janeh Elias Szukal Zabala Georgius Vaszek Joannes Saák Joannes Pluszkács Joannes Matyas Andreas Szkub Paulus Nyemecz Michael vellesek Georgius Hrupovka Martinus Rihek Martinus Vellcsek Thomas Brocsek Martinus Kubicsek Joannes Slamka Paulus Kolar Martinus Tretyál Martinus Jurisek Georgius Maczkovics Franciscus Rhesuha Joanes Hornyacsek Joannes Nochta Joannes Koszticska Martinus Junos Georgius Gabrel Martinus Szukupa Martinus Vojcsek Joannes Kanya Andreas Hornyák Andreas Rehak Kanyova Podolanszka Paulus Nosztek Joannes Vanyek Joannes Teplicze Joannes Kocsiska Martinus Teplicza Mathias Cseh Paulus Kocsis Michael Juricsek Thomas Makarias Georgius Rhesák Georgius Varadi Joannes Blanar Martinus Rhesak Georgius Simkovich Paulus Kriss Joannes Nochta Joannes Bucsek Georgius Mureta Martinus Mach Paulus Nyemecz Joannes Husek Georgius Resak Joannes Szakupa Paulus Podolath Joannes Kubucsek Martinus Rhak Georgius Kriss Georgius Mach Martinus Surima

n78_19_461 n78_19_462 n78_19_463 n78_19_556

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.