Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


luth » Holics
rc » Holics
Močidľany
Mocidlany is joined to the village (town): Popudinske Mocidlany

OLD NAMES of the village(town):
1957– Popudinské Močidľany
Popudiny: 1773 Popudin, Popudiny, 1786, 1808, 1863–1888 Popudin, 1892–1907 Szentistvánfalu, 1913 Szentistvánfalva, 1920 Popudin, Popudiny, 1927–1957 Popudiny
Močidľany: 1773 Mocsidlan, Mocžidlany, 1786 Mocschidlan, Močidlani, 1808 Mocsidlán, Močidlany, 1863, 1888 Mocsidlán, 1873–1882 Mocsidlan, 1892–1907 Coborfalu, 1913 Coborfalva, 1920–1957 Močidlany [1957– Močidľany]

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baláž Balaz Balazs Bučková Buckova Bucskova Caletka Caletka Czaletka Caletková Caletkova Czaletkova Čepková Cepkova Csepkova Chorvátik Chorvatik Horvatik Chorvátiková Chorvatikova Horvatikova Chrenka Chrenka Hrenka Chrenková Chrenkova Hrenkova Daniel Daniel Daniel Danielová Danielova Danielova Duchoslav Duchoslav Duhoszlav Duchoslavová Duchoslavova Duhoszlavova Entlich Entlich Entlih Entlichová Entlichova Entlihova Flajžík Flajzik Flajzsik Flajžíková Flajzikova Flajzsikova
... above surnames continue below the google map

Mocidlany bordering the villages(towns): Brodske | Cacov | Castkov | Chropov | Chvojnica | Dubovce | Gbely | Holic | Katov | Kopcany | Kovalov | Kovalovec | Kunov | Letnicie | Lopasov | Mokry Haj | Oreske | Petrova Ves | Popudinske Mocidlany | Popudiny | Prietrz | Prietrzka | Radimov | Radosovce | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rybky | Senica | Skalica | Smolinske | Smrdaky | Sobotiste | Sotina | Stefanov | Trnovec | Unin | Vidovany | Vieska | Vlckovany | Vradiste

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Forišková Foriskova Foriskova Gajdúšek Gajdusek Gajdusek Gajdúšková Gajduskova Gajduskova Gergel Gergel Gergel Gergelová Gergelova Gergelova Gogolová Gogolova Gogolova Hollá Holla Holla Hollý Holly Holly Hološka Holoska Holoska Hološková Holoskova Holoskova Horváth Horvath Horvath Huttová Huttova Huttova Huťťová Huttova Hutytyova Juráček Juracek Juracsek Juráčková Jurackova Juracskova Juriga Juriga Juriga Jurkovič Jurkovic Jurkovics Jurkovičová Jurkovicova Jurkovicsova Kačínová Kacinova Kacsinova Kocák Kocak Koczak Kolbasová Kolbasova Kolbaszova Komenda Komenda Komenda Komendová Komendova Komendova Kosír Kosir Koszir Krchňavý Krchnavy Krhnyavy Křížová Krizova Křizsova Kučerová Kucerova Kucserova Kudláč Kudlac Kudlacs Kutal Kutal Kutal Kutalová Kutalova Kutalova Machlica Machlica Mahlicza Machlicová Machlicova Mahliczova Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Mokrohajská Mokrohajska Mokrohajszka Mráz Mraz Mraz Mrázová Mrazova Mrazova Novák Novak Novak Olejník Olejnik Olejnik Olejníková Olejnikova Olejnikova Ondruš Ondrus Ondrus Ondrušová Ondrusova Ondrusova Pekár Pekar Pekar Pekarová Pekarova Pekarova Pekárová Pekarova Pekarova Polláková Pollakova Pollakova Rajčák Rajcak Rajcsak Rajčáková Rajcakova Rajcsakova Regásek Regasek Regaszek Šebesta Sebesta Sebeszta Šebestová Sebestova Sebesztova Šedivá Sediva Sediva Šedivý Sedivy Sedivy Škápik Skapik Skapik Škápiková Skapikova Skapikova Škrovánek Skrovanek Skrovanek Sloboda Sloboda Szloboda Slobodová Slobodova Szlobodova Sopúšková Sopuskova Szopuskova Špírková Spirkova Spirkova Sprušanská Sprusanska Szprusanszka Sprušanský Sprusansky Szprusanszky Starý Stary Sztary Štefková Stefkova Stefkova Stehlík Stehlik Sztehlik Stehlíková Stehlikova Sztehlikova Štípská Stipska Stipszka Švrček Svrcek Svrcsek Tokoš Tokos Tokos Tokošová Tokosova Tokosova Trnka Trnka Trnka Trnková Trnkova Trnkova Uhrová Uhrova Uhrova Valovič Valovic Valovics Valovičová Valovicova Valovicsova Vašečková Vaseckova Vasecskova Vašková Vaskova Vaskova Vojtková Vojtkova Vojtkova Zorálek Zoralek Zoralek Žúrek Zurek Zsurek Žurková Zurkova Zsurkova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ac Acz Acz Bajcsi Bajczszi Bajczszi Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Bojanovsky Bojanovszky Bojanovszky Brdecka Brdeczka Brdeczka Bucek Buczek Buczek Buchta Buhta Buczhta Cafal Czafal Csafal Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletka Czaletka Csaletka Caletkova Czaletkova Csaletkova Cepkova Czepkova Csepkova Chorvatik Horvatik Cshorvatik Chrenka Hrenka Cshrenka Chrenka Hrenka Cshrenka Chrenka Hrenka Cshrenka Chrenka Hrenka Cshrenka Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chudikova Hudikova Cshudikova Cingel Czingel Csingel Daniel Daniel Gyaniel Duchoslav Duhoszlav Gyuczhoszlav Duchoslav Duhoszlav Gyuczhoszlav Duchoslav Duhoszlav Gyuczhoszlav Entlich Entlih Entliczh Entlich Entlih Entliczh Entlich Entlih Entliczh Entlich Entlih Entliczh Entlich Entlih Entliczh Entlichova Entlihova Entliczhova Fagan Fagan Fagan Fagan Fagan Fagan Faganova Faganova Faganova Fordinal Fordinal Fordinal Formankova Formankova Formankova Gajdusek Gajduszek Gajduszek Gajduskova Gajduszkova Gajduszkova Gavora Gavora Gavora Gergelova Gergelova Gergelova Glajsekova Glajszekova Glajszekova Hatalova Hatalova Hatalova Hodan Hodan Hodan Holoska Holoszka Holoszka Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hosat Hoszat Hoszat Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Jancik Janczik Janczik Jancik Janczik Janczik Jancik Janczik Janczik Janek Janek Janek Janickovicova Janiczkoviczova Janiczkoviczova Janickovicova Janiczkoviczova Janiczkoviczova Jost Joszt Joszt Jost Joszt Joszt Juracek Juraczek Juraczek Juriga Juriga Juriga Juriga Juriga Juriga Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Kacinova Kaczinova Kaczinova Kacinova Kaczinova Kaczinova Kandra Kandra Kandra Katarina Katarina Katarina Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocakova Koczakova Koczakova Komenda Komenda Komenda Komenda Komenda Komenda Komenda Komenda Komenda Komendova Komendova Komendova Komendova Komendova Komendova Komendova Komendova Komendova Komondova Komondova Komondova Kovarikova Kovarikova Kovarikova Krakovska Krakovszka Krakovszka Krakovska Krakovszka Krakovszka Krakovsky Krakovszky Krakovszky Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kubenik Kubenik Kubenik Kudlac Kudlacz Kudlacz Kutal Kutal Kutal Kutalova Kutalova Kutalova Kutalova Kutalova Kutalova Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlicova Mahliczova Maczhliczova Makatura Makatura Makatura Manyura Manyura Manyura Manyurova Manyurova Manyurova Martincek Martinczek Martinczek Martincek Martinczek Martinczek Martincek Martinczek Martinczek Martincek Martinczek Martinczek Matas Matasz Matasz Mestanek Mesztanek Mesztanek Mestanek Mesztanek Mesztanek Mestanek Mesztanek Mesztanek Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mlinarcic Mlinarczicz Mlinarczicz Mosatova Moszatova Moszatova Mraz Mraz Mraz Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Nado Nado Nyado Nadova Nadova Nyadova Novomestky Novomesztky Nyovomesztky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novotny Novotny Nyovotny Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnikova Olejnikova Olejnikova Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ovecka Oveczka Oveczka Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekarova Pekarova Pekarova Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollakova Pollakova Pollakova Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazka Prohazka Proczhazka Rajcak Rajczak Rajczak Regasek Regaszek Regaszek Rybecky Rybeczky Rybeczky Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sisulak Sziszulak Siszulak Skrovanek Szkrovanek Skrovanek Skrovanek Szkrovanek Skrovanek Slavomir Szlavomir Slavomir Sloboda Szloboda Sloboda Sloboda Szloboda Sloboda Sloboda Szloboda Sloboda Sopusek Szopuszek Sopuszek Spirek Szpirek Spirek Spirek Szpirek Spirek Sprusanska Szpruszanszka Spruszanszka Sprusanska Szpruszanszka Spruszanszka Sprusansky Szpruszanszky Spruszanszky Sprusansky Szpruszanszky Spruszanszky Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stary Sztary Stary Steflik Szteflik Steflik Steflik Szteflik Steflik Steflikova Szteflikova Steflikova Steflikova Szteflikova Steflikova Stehlik Sztehlik Stehlik Stehlik Sztehlik Stehlik Stepanovsky Sztepanovszky Stepanovszky Stepanovsky Sztepanovszky Stepanovszky Todorova Todorova Tyodorova Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Travnicek Travniczek Tyravniczek Trnka Trnka Tyrnka Trnka Trnka Tyrnka Uher Uher Uher Uhrova Uhrova Uhrova Uhrova Uhrova Uhrova Uhrova Uhrova Uhrova Vaculkova Vaczulkova Vaczulkova Valovicova Valoviczova Valoviczova Vasecka Vaszeczka Vaszeczka Vasek Vaszek Vaszek Vojtek Vojtek Vojtek Zabadal Zabadal Zsabadal Zimka Zimka Zsimka Zurek Zurek Zsurek Zurek Zurek Zsurek Zurek Zurek Zsurek Zurkova Zurkova Zsurkova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Jakubcsik Seripka Martinus Blanar Joannes Flajsik Georgius Kadlecz Martinus Jakubacs Joannes Krakoszki Michael Kuta Jacobus Holi Joannes Lopek Joannes Jurkoveh Thomas Varasek Michael Vrablicz Georgius Sztupal Paulus Flajsik Georgius Belik Jurkova Georgius Jurkoveh Petrova Paulus Patha Georgius Radacs Martinus Radacs Martius Jurkovics

n78_19_482 n78_19_483 n78_19_557

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.