Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Rohovské Rybky
Rohovske Rybky is joined to the village (town): Rybky

OLD NAMES of the village(town):
1773 Ribke, Ribky, 1786 Ribke, 1808 Ripke, Rybky, 1863 Ribek, Ribke, 1873–1882, 1892–1907 Ribek, 1888 Ribék, 1913 Halasd, 1920–1960, 1990– Rybky
Rohovské Rybky: 1960–1990 Rohovské Rybky

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Bellay Bellay Bellay Bellayová Bellayova Bellayova Bittner Bittner Bittner Bittnerová Bittnerova Bittnerova Blahová Blahova Blahova Bystrická Bystricka Bysztriczka Bystrický Bystricky Bysztriczky Chocholáček Chocholacek Hoholacsek Chocholáčková Chocholackova Hoholacskova Chorvátová Chorvatova Horvatova Chvosteková Chvostekova Hvosztekova Cvečková Cveckova Czvecskova Dolovacká Dolovacka Dolovaczka Dolovacký Dolovacky Dolovaczky
... above surnames continue below the google map

Rohovske Rybky bordering the villages(towns): Borsky Mikulas | Borsky Peter | Brestovec | Brezova pod Bradlom | Bukovec | Cacov | Cary | Castkov | Chropov | Chvojnica | Dojc | Dubovce | Gbely | Hlboke | Holic | Hradiste pod Vratnom | Kopcany | Kovalov | Kovalovec | Kunov | Letnicie | Lopasov | Mocidlany | Mokry Haj | Myjava | Oreske | Osuske | Petrova Ves | Podbranc | Popudinske Mocidlany | Popudiny | Prietrz | Prietrzka | Radimov | Radosovce | Rohov | Rohovske Rybky | Rovensko | Rybky | Sajdikove Humence | Sastin | Sastin-Straze | Senica | Smolinske | Smrdaky | Sobotiste | Sotina | Stefanov | Straze nad Myjavou | Trnovec | Tura Luka | Unin | Vidovany | Vieska | Vlckovany | Vradiste | Vrbovce | Zahorie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dujka Dujka Dujka Einetter Einetter Einetter Fajkošová Fajkosova Fajkosova Ferenčík Ferencik Ferencsik Ferenčíková Ferencikova Ferencsikova Frťal Frtal Frtyal Frťalová Frtalova Frtyalova Harnoš Harnos Harnos Harnošová Harnosova Harnosova Horňáková Hornakova Hornyakova Jamriška Jamriska Jamriska Janovíček Janovicek Janovicsek Jelínek Jelinek Jelinek Kadlíček Kadlicek Kadlicsek Kalamen Kalamen Kalamen Kalamenová Kalamenova Kalamenova Kalamenovič Kalamenovic Kalamenovics Kalamenovičová Kalamenovicova Kalamenovicsova Králiček Kralicek Kralicsek Králičková Kralickova Kralicskova Kubanka Kubanka Kubanka Kubánka Kubanka Kubanka Kučera Kucera Kucsera Kučerová Kucerova Kucserova Kudláč Kudlac Kudlacs Kudláčová Kudlacova Kudlacsova Kukan Kukan Kukan Mach Mach Mah Machová Machova Mahova Macková Mackova Maczkova Majdan Majdan Majdan Maxian Maxian Maxian Maxianová Maxianova Maxianova Miča Mica Micsa Michalica Michalica Mihalicza Michalicová Michalicova Mihaliczova Mičová Micova Micsova Mikulík Mikulik Mikulik Mikulíková Mikulikova Mikulikova Moravčík Moravcik Moravcsik Moravčíková Moravcikova Moravcsikova Morávek Moravek Moravek Mrázek Mrazek Mrazek Mrázková Mrazkova Mrazkova Múčková Muckova Mucskova Pačan Pacan Pacsan Pačanová Pacanova Pacsanova Pavlačková Pavlackova Pavlacskova Petrúfka Petrufka Petrufka Petrúfková Petrufkova Petrufkova Pisarovič Pisarovic Piszarovics Pisarovičová Pisarovicova Piszarovicsova Poláček Polacek Polacsek Poláčková Polackova Polacskova Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Ravas Ravas Ravasz Ravasová Ravasova Ravaszova Šaraboková Sarabokova Sarabokova Šedivý Sedivy Sedivy Slobodová Slobodova Szlobodova Smetana Smetana Szmetana Smetanová Smetanova Szmetanova Španka Spanka Spanka Španková Spankova Spankova Šrámek Sramek Sramek Šrámková Sramkova Sramkova Štefík Stefik Stefik Štefíková Stefikova Stefikova Štepanovská Stepanovska Stepanovszka Štepanovský Stepanovsky Stepanovszky Šturdík Sturdik Sturdik Turánek Turanek Turanek Vach Vach Vah Vachová Vachova Vahova Vajglan Vajglan Vajglan Vajglanová Vajglanova Vajglanova Žáková Zakova Zsakova Závodská Zavodska Zavodszka Závodský Zavodsky Zavodszky Zich Zich Zih Zichová Zichova Zihova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Andrej Andrej Andrej Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellay Bellayova Bellayova Bellayova Bittner Bittner Bittner Bittnerova Bittnerova Bittnerova Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazekova Blazekova Blazekova Blazekova Blazekova Blazekova Bystricky Bysztriczky Bysztriczky Bystricky Bysztriczky Bysztriczky Chocholacek Hoholaczek Cshoczholaczek Chocholacek Hoholaczek Cshoczholaczek Chocholackova Hoholaczkova Cshoczholaczkova Chocholackova Hoholaczkova Cshoczholaczkova Chvalova Hvalova Cshvalova Cigan Czigan Csigan Cigan Czigan Csigan Dolovacky Dolovaczky Gyolovaczky Dolovacky Dolovaczky Gyolovaczky Dolovacky Dolovaczky Gyolovaczky Dujka Dujka Gyujka Einetter Einetter Einetter Einetter Einetter Einetter Einetter Einetter Einetter Fajkos Fajkosz Fajkosz Fajkosova Fajkoszova Fajkoszova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Fila Fila Fila Fogasova Fogaszova Fogaszova Harnos Harnosz Harnosz Harnos Harnosz Harnosz Harnos Harnosz Harnosz Harnos Harnosz Harnosz Harnos Harnosz Harnosz Harnos Harnosz Harnosz Harnos Harnosz Harnosz Harnosava Harnoszava Harnoszava Harnosova Harnoszova Harnoszova Harnosova Harnoszova Harnoszova Harnosova Harnoszova Harnoszova Harnosova Harnoszova Harnoszova Hutta Hutta Hutta Ivanek Ivanek Ivanek Jan Jan Jan Janciova Jancziova Jancziova Janicova Janiczova Janiczova Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Kadic Kadicz Kadicz Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamen Kalamenova Kalamenova Kalamenova Kalamenovic Kalamenovicz Kalamenovicz Kalamenovic Kalamenovicz Kalamenovicz Kalamenovic Kalamenovicz Kalamenovicz Kalemenovicova Kalemenoviczova Kalemenoviczova Karamen Karamen Karamen Karasek Karaszek Karaszek Kascak Kaszczak Kaszczak Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Kralicek Kraliczek Kraliczek Kralicek Kraliczek Kraliczek Kralicek Kraliczek Kraliczek Kralicek Kraliczek Kraliczek Kralicek Kraliczek Kraliczek Kubankova Kubankova Kubankova Kucera Kuczera Kuczera Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kudlacova Kudlaczova Kudlaczova Kukanova Kukanova Kukanova Kukanova Kukanova Kukanova Kvaltin Kvaltin Kvaltin Lisicky Lisziczky Lyisziczky Liska Liszka Lyiszka Macejkova Maczejkova Maczejkova Macek Maczek Maczek Mach Mah Maczh Mach Mah Maczh Machova Mahova Maczhova Machova Mahova Maczhova Mackova Maczkova Maczkova Masaryk Maszaryk Maszaryk Maxianova Maxianova Maxianova Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Micova Miczova Miczova Micova Miczova Miczova Mikulik Mikulik Mikulik Mikulikova Mikulikova Mikulikova Moravansky Moravanszky Moravanszky Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Mrazek Mrazek Mrazek Mrazkova Mrazkova Mrazkova Mrazkova Mrazkova Mrazkova Mucka Muczka Muczka Muckova Muczkova Muczkova Pavelka Pavelka Pavelka Pericka Periczka Periczka Petrasova Petraszova Petraszova Petrasova Petraszova Petraszova Petrasova Petraszova Petraszova Petrufka Petrufka Petrufka Petrufka Petrufka Petrufka Petrufka Petrufka Petrufka Pisarovic Piszarovicz Piszarovicz Pisarovic Piszarovicz Piszarovicz Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polackova Polaczkova Polaczkova Polak Polak Polak Polak Polak Polak Prstek Prsztek Prsztek Prstek Prsztek Prsztek Prstek Prsztek Prsztek Prtalova Prtalova Prtalova Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravas Ravasz Ravasz Ravasova Ravaszova Ravaszova Ravasova Ravaszova Ravaszova Ravasova Ravaszova Ravaszova Ravasova Ravaszova Ravaszova Roman Roman Roman Sarabok Szarabok Sarabok Sarabokova Szarabokova Sarabokova Sarabokova Szarabokova Sarabokova Sebesta Szebeszta Sebeszta Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Simandlova Szimandlova Simandlova Smetana Szmetana Smetana Smetanova Szmetanova Smetanova Spanka Szpanka Spanka Spanka Szpanka Spanka Spanka Szpanka Spanka Spanka Szpanka Spanka Sraga Szraga Sraga Sramek Szramek Sramek Sramek Szramek Sramek Sramek Szramek Sramek Srnecek Szrneczek Srneczek Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stepanovska Sztepanovszka Stepanovszka Stepanovsky Sztepanovszky Stepanovszky Sturdikova Szturdikova Sturdikova Tassari Taszszari Tyaszszari Tesarikova Teszarikova Tyeszarikova Turanek Turanek Tyuranek Turankova Turankova Tyurankova Vachova Vahova Vaczhova Vajglan Vajglan Vajglan Vlcej Vlczej Vlczej Zak Zak Zsak Zavodska Zavodszka Zsavodszka Zavodsky Zavodszky Zsavodszky Zavodsky Zavodszky Zsavodszky Zuscik Zuszczik Zsuszczik Zuscik Zuszczik Zsuszczik Zuscik Zuszczik Zsuszczik Zuscik Zuszczik Zsuszczik Zuscik Zuszczik Zsuszczik Zuscikova Zuszczikova Zsuszczikova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.