Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Dubovce
Dubovce includes former villages: | Vlckovany | Vidovany |

OLD NAMES of the village(town):
1954– Dubovce
Vidovany: 1773 Vidovan, Widowan, Widowany, 1786 Widowán, 1808 Vidovan, Wydowany, 1863 Vidovan, 1873–1907 Vidován, 1913 Vidovány, 1920–1954 Vidovany
Vlčkovany: 1773 Vlcskovan, Wlcžkowany, 1786 Wlkowán, 1808 Vlcskován, Vlkován, Wlčkowany, 1863–1907 Vlcskován, 1913 Farkashely, 1920–1954 Vlčkovany

POPULATION of Dubovce in 2005: 675 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balážik Balazik Balazsik Balážiková Balazikova Balazsikova Balážová Balazova Balazsova Bartal Bartal Bartal Bartalová Bartalova Bartalova Bilovská Bilovska Bilovszka Bilovský Bilovsky Bilovszky Biskupič Biskupic Biszkupics Biskupičová Biskupicova Biszkupicsova Bolebruch Bolebruch Bolebruh Bolebruchová Bolebruchova Bolebruhova Boťánek Botanek Botyanek Cáfalová Cafalova Czafalova Chocholáček Chocholacek Hoholacsek Chocholáčková Chocholackova Hoholacskova Daniel Daniel
... above surnames continue below the google map

Dubovce bordering the villages(towns): Brodske | Cacov | Castkov | Chropov | Chvojnica | Dojc | Gbely | Hlboke | Holic | Katov | Kopcany | Kovalov | Kovalovec | Kunov | Kuty | Letnicie | Lopasov | Mocidlany | Mokry Haj | Oreske | Petrova Ves | Podbranc | Popudinske Mocidlany | Popudiny | Prietrz | Prietrzka | Radimov | Radosovce | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rybky | Senica | Skalica | Smolinske | Smrdaky | Sobotiste | Sotina | Stefanov | Trnovec | Unin | Vidovany | Vieska | Vlckovany | Vradiste | Vrbovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Daniel Danielová Danielova Danielova Dugová Dugova Dugova Flajžík Flajzik Flajzsik Flamík Flamik Flamik Havlík Havlik Havlik Havlíková Havlikova Havlikova Heleší Helesi Helesi Helešiová Helesiova Helesiova Hrnková Hrnkova Hrnkova Hurban Hurban Hurban Huťťa Hutta Hutytya Huťťová Huttova Hutytyova Hyžová Hyzova Hyzsova Ivánek Ivanek Ivanek Ivánková Ivankova Ivankova Jozefovičová Jozefovicova Jozefovicsova Juráčková Jurackova Juracskova Juríček Juricek Juricsek Konečná Konecna Konecsna Konečný Konecny Konecsny Kováčová Kovacova Kovacsova Krajčovič Krajcovic Krajcsovics Krutý Kruty Kruty Kubík Kubik Kubik Kudláč Kudlac Kudlacs Kudláčová Kudlacova Kudlacsova Kugler Kugler Kugler Kuglér Kugler Kugler Kuglerová Kuglerova Kuglerova Kuglérová Kuglerova Kuglerova Lalák Lalak Lalak Lukáč Lukac Lukacs Machlica Machlica Mahlicza Machlicová Machlicova Mahliczova Masaryková Masarykova Maszarykova Matúš Matus Matus Matúšová Matusova Matusova Mertel Mertel Mertel Mikičová Mikicova Mikicsova Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Milota Milota Milota Milotová Milotova Milotova Mlčúch Mlcuch Mlcsuh Mlčúchová Mlcuchova Mlcsuhova Olejník Olejnik Olejnik Olejníková Olejnikova Olejnikova Paníček Panicek Panicsek Paníčková Panickova Panicskova Pavlíková Pavlikova Pavlikova Pobuda Pobuda Pobuda Pobudová Pobudova Pobudova Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Pollák Pollak Pollak Polláková Pollakova Pollakova Rajčáková Rajcakova Rajcsakova Regásek Regasek Regaszek Regásková Regaskova Regaszkova Sedláček Sedlacek Szedlacsek Sedláčková Sedlackova Szedlacskova Škadra Skadra Skadra Škojcová Skojcova Skojczova Sloboda Sloboda Szloboda Slobodová Slobodova Szlobodova Špaček Spacek Spacsek Štepanovská Stepanovska Stepanovszka Štepanovský Stepanovsky Stepanovszky Štetinová Stetinova Stetinova Šuleková Sulekova Sulekova Tokoš Tokos Tokos Tokošová Tokosova Tokosova Torák Torak Torak Valenta Valenta Valenta Válka Valka Valka Válková Valkova Valkova Vašek Vasek Vasek Vašíček Vasicek Vasicsek Vašicová Vasicova Vasiczova Vašková Vaskova Vaskova Vojtek Vojtek Vojtek Vrablic Vrablic Vrablicz

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Balazikova Balazikova Balazikova Benes Benesz Benesz Benesova Beneszova Beneszova Bilovska Bilovszka Bilovszka Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupic Biszkupicz Biszkupicz Biskupicova Biszkupiczova Biszkupiczova Biskupicova Biszkupiczova Biszkupiczova Botanek Botanek Botanek Chocholacek Hoholaczek Cshoczholaczek Chocholacek Hoholaczek Cshoczholaczek Chocholacek Hoholaczek Cshoczholaczek Danhelova Danhelova Gyanhelova Danielova Danielova Gyanielova Duga Duga Gyuga Fagan Fagan Fagan Gazo Gazo Gazo Havlikova Havlikova Havlikova Hrbaty Hrbaty Hrbaty Hrnkova Hrnkova Hrnkova Hrubsova Hrubszova Hrubszova Hurban Hurban Hurban Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Ivana Ivana Ivana Ivanek Ivanek Ivanek Ivankova Ivankova Ivankova Jan Jan Jan Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozefovic Jozefovicz Jozefovicz Jozefovic Jozefovicz Jozefovicz Juricek Juriczek Juriczek Kadlecikova Kadleczikova Kadleczikova Kalayova Kalayova Kalayova Kalayova Kalayova Kalayova Kebiskova Kebiszkova Kebiszkova Keher Keher Keher Kmetova Kmetova Kmetova Kolarik Kolarik Kolarik Kolarik Kolarik Kolarik Konecny Koneczny Koneczny Konecny Koneczny Koneczny Konecny Koneczny Koneczny Kovac Kovacz Kovacz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Kruty Kruty Kruty Kruty Kruty Kruty Kudlacova Kudlaczova Kudlaczova Kugler Kugler Kugler Kugler Kugler Kugler Kuglerova Kuglerova Kuglerova Kuglerova Kuglerova Kuglerova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlica Mahlicza Maczhlicza Machlicova Mahliczova Maczhliczova Machukova Mahukova Maczhukova Martvon Martvon Martvon Martvonova Martvonova Martvonova Martvonova Martvonova Martvonova Mastihuba Masztihuba Masztihuba Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matusova Matuszova Matuszova Mertel Mertel Mertel Mikicova Mikiczova Mikiczova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulova Mikulova Mikulova Mikus Mikusz Mikusz Milota Milota Milota Mlcoch Mlczoh Mlczoczh Mlcuch Mlczuh Mlczuczh Mlcuchova Mlczuhova Mlczuczhova Mlcuchova Mlczuhova Mlczuczhova Mlcuhova Mlczuhova Mlczuhova Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ondrusova Ondruszova Ondruszova Ovecka Oveczka Oveczka Ovecka Oveczka Oveczka Panickova Paniczkova Paniczkova Paulacka Paulaczka Paulaczka Pavlacka Pavlaczka Pavlaczka Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pobuda Pobuda Pobuda Pokorny Pokorny Pokorny Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollak Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Prochadzkova Prohadzkova Proczhadzkova Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazkova Prohazkova Proczhazkova Radic Radicz Radicz Radic Radicz Radicz Regasek Regaszek Regaszek Regasek Regaszek Regaszek Regaskova Regaszkova Regaszkova Richard Rihard Riczhard Salva Szalva Salva Salva Szalva Salva Salva Szalva Salva Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Skadra Szkadra Skadra Sloboda Szloboda Sloboda Spevak Szpevak Spevak Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stepanovsky Sztepanovszky Stepanovszky Stepanovsky Sztepanovszky Stepanovszky Stetina Sztetina Stetina Strbak Sztrbak Strbak Sulek Szulek Sulek Sulek Szulek Sulek Sulek Szulek Sulek Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokosova Tokoszova Tyokoszova Tokosova Tokoszova Tyokoszova Tokosova Tokoszova Tyokoszova Tokosova Tokoszova Tyokoszova Torak Torak Tyorak Travnickova Travniczkova Tyravniczkova Urban Urban Urban Vankova Vankova Vankova Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasicek Vasziczek Vasziczek Vasickova Vasziczkova Vasziczkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Virag Virag Virag Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vrablic Vrablicz Vrablicz Zanatova Zanatova Zsanatova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.